BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 11-02-2009, 03:40 PM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'R' (Roman Urdu)

R
rabbit: n. KHar goSH

rabbit: v.t. KHar goSH pakaRna

rabbitry: n. KHar goSH baaRa

rabble: n. añboh/bey qaabu Hujuum/jam ghaT

rabid: a. junuuni/kaTTar

race: n. dapaT(f.)/dauR(f.)/haDDi(f.)/nasl(f.)/
paani(f.)/qaum(f.)/qaumiyat(f.)

racial: a. nasli

racist: n. nasl parast/nasli imtiyaaz ka Haami

raceme: n. KHoSHah(m.)/guldastah(m.)

rack: n. SHikañjah

racket: n. dhakkam paeyl/fuGHaañ/ghapley ka paesa/
hullaR/SHaGHab/SHor

racketeer: n. dada giir

raconteur: n. chutkley sunaaney waala

radial: a. kirni/SHo^aa'i

radian: n. nisf qatr ka

radiance: n. bahaa/ziya

radiant: a. chamakta/naiyyar

radiate: v.i. chamakna/roSHan hona

radical: a. asli/bunyaadi/zaati

radically: adv. aslan/qat^an

radish(white): n. muuli

radix: n. bina/maaKHaz

raff: n. albeyla/baañka

raffle: n. kuuRa karkaT

rafter: n. kaRi/laTTha

rag: n. chiithRa(m.)/gudRi(f.)/latta(m.)/paarchah(m.)

ragamuffin: n. bad naam

rage: n. buKHaar/garmi/GHaez/GHazab/GHussah/
Haraarah/jazbah/junuun/KHabt/KHaSHm/
maqbuuliyat/taab/taeSH/ubaal

rags: n. lattey

ragtag: a. GHaer munazzam/ulTa pulTa

raid: v.t. chhaapah maarna/dhaawa karna/Hamlah karna

raid: n. chhaapah(m.)/dhaawa(m.)

raider: n. chhaapah maar

rail: v.t. gaaRi sey bheyjna/paTri lagaana

rail: v.i. saKHt bura bhala kaehna/tauhiin karna

rail: n. paTri

raillery: n. hazal/latiifah/mazaaH/phakkaR

railing: n. jañgla

raiment: n. kapRey/lebaas

rain: v.i. baariSH hona/paani barsna

rain: n. baar/baariSH/barsaat/meyñh/paani

rainbow: n. dhanak/qaus e qazaH

raincoat: n. bar saati(f.)

rainy: a. baaraani/baariSH sey giila

rainy season: n. barsaat/meyñh

raise: v.t. bulañd karna/paalna/uThaana

raise: n. tañKHawaah meyñ izaafah

raised: a. murtafa^

raisin: n. kiSHmiSH

rake: n. albeyla/iyaaSH/SHq baaz/rañgiila/
riñd(m.)

rakish: n. albeyla/iyaaSH/baañka/luchcha/riñd

ram: n. bheyRa(m.)

ramble: v.i. bey KHud hona/ghuumna/phirna

ramble: n. chahel qadmi

rambling: n. bey KHudi

ramified: a. SHaaKH dar SHaaKH

rampant: a. bey lagaam/mast

rampart: n. fasiil/SHaehr panaah

ramschackle: a. chhakRa/TuuTa phuuTa

ranch: n. jaanwaroñ kaa baaRa

rancour: n. GHubaar/kiinah/kapaT/pur KHaaSH

rancorous: a. kiinah par war

rand: n. HaaSHiyah/kinaarah/paTTi

random: a. bey silsilah/bey tuk

range: v.t. qataar baañdhna

range: n. palla/pahoñch/silsilah/qataar/zad

(firing)range: n. chaañd maari

rank: n. darjah(m.)/Haesiyat(f.)/jaah(m.)/martabah(m.)/
maqaam(m.)/hdah(m.)/pagRi(f.)/tabqah(m.)/saf(f.)

ransom: n. DañD/fida/fidyah

rant: v.i. bura bhala kaehna/gap haañkna/
SHor GHulGHulah machaana

rant: v.t. laraaRna

rant: n. gap/lataaR

rap: n. khaT

rapacious: a. ziyaan

rape: v.t. aabru reyzi karna

rape: n. aabru reyzi

rapeseed: n. sarsoñ

rapid: a. jald/jaldi/sarii^/teyz/teyz gaam/teyz raftaar

rapidity: n. san sey/sur^at/teyzi/teyz raftaari

rapids: n. teyz dhaara(m.)

rapine: n. GHaarat gari/luuT/luuT maar/taa raaji

rapport: n. ham dardi/riSHtah/ta^alluq

rapprochement: n. masaleHat/mufaahimat

rapt: a. aGHwah/saktah

raptor: n. GHaarat gar/luuT maar karney waala

rapture: n. Haal(m.)/laher(f.)/suruur(m.)/
waaraftahgi(f.)/wajd(m.)/wijdaan(m.)

rare: a. jab/jiib/d ka chaañd/kam/naadir/
naa yaab/niraali/SHaaz/ñqa

rarely: adv. kabhi kabhaar/kam/KHaal KHaal

rareness: a. nudrat

rascal: n. Haraam zaadah(m.)/paaji(m.)/SHariir(m.)

rascality: n. paaji pan(m.)

rash: a. aqibat naa añdeySH/bey taraH/jald baaz

rash: n. pitti(f.)

rashly: adv. bey taHaaSHa

rasp: v.t. reytna

rasp: n. rañdah

raspy: a. KHaraaSH daar/khurdura

ratchet: n. charKH zaamin daar

rate: v.t. bura bhala kaehna/DaañTna/jiRakna/lataaRna

rate: n. bhaa'o(m.)/Hesaab(m.)/paRta(m.)/SHaraH(f.)

rather: adv. balkeh/KHaasah/qadrey

ratification: n. qubuul(m.)/tasdiiq(f.)

ratify: v.t. baat pakki karna/qubuul karna

ratified: a. maana nu'a/qubuul SHudah

rating: n. darjah bañdi/nirKH/nirKH baazi

ratio: n. nisbat(f.)

ration: n. KHoraak(f.)/raatib(m.)

rattan: n. beyd(f.)

rattle: n. jhun jhuna(m.)

raunch: v.t. chhiiñna/jhapaT leyna/nochna

raunchy: a. bey Dhañga/foHSH/naa zeyba/phuuhaR

ravage: v.t. GHaarat karna

raven: n. pahaaRi kauwwa(m.)

ravenous: a. bey Had bhuuka/Hariis/luTeyra/nadiidah/

ravin: n. luuT maar/SHikaar

ravine: n. KHuSHk naalah/KHor/Tañg darrah

raving: n. hizyaan(m.)/waahi tabaahi(m.)

ravish: v.t. aabru reyzi karna/aGHwah karna/rijhaana

raze: v.t. Dhaana/mismaar karna/paTra kar deyna

razed: a. mismaar

razzia: n. chhaapa(m.)

razzle-dazzle: n. uchhal kuud

raw: a. an ghaR/kachcha/KHaam/nau/naya

rawness: n. kachcha pan/KHaami

reach: v.t. lagaana/pahoñchaana/pasaarna

reach: v.i. lagna/pahoñchna/pasarna

reach: n. daKHl/haath/pahoñch/rusuuKH(m.)

reaching: a. faa'ez

react: n. asar karna/radd e mal karna

reaction: n. radd e mal/raj^at

reactionary: a. raj^at pasañd

read: v.t. mutaale^ah karna/paRhna

reader: n. paRhney waala/qaare^

readers: n. qaare^iin

readily: adv. fauran/fil badiih/jhaT paT/teyzi sey

readiness: n. aamaadgi(f.)/musta^idi(f.)/tahaiyah(m.)/
taiyaari(f.)

reading: n. KHoaañdgi/mutaale^ah/paRhaa'i

ready: a. aamaadah/chaaq/Haazir/khaRa/laes/maujuud/
musta^id/pakka/taiyaar

readymade: a. paka pakaaya

real: a. en/asl/asli/pakka/sach/waaqe^i/zaati

realisable: a. waajib ul wusuul

realisation: n. eHsaas/Husuul(m.)

realise: v.t. eHsaas karna/naSHah haran hona/wusuul karna

realised: a. maeHsuus/Haasil

realist: n. Haqqiqat pasañd

realistic: a. Haqiiqat pasañdaanah

realistically: adv. Haqiiqat pasañdaanah añdaaz sey

reality: n. baa^is(m.)/Haqiiqat/sach

really: n. bey SHak/Haqiiqatan/KHuub/sach much

really: adv. waaqe^i

realm: n. mulk/mumlikat/raaj/saltanat/wilaayat

ream: n. raddah

ream: n. jhaag/pheyn

ream: v.i. jhaag uThna

ream: v.t. jhaag nikaalna/pheyn banaana

reaming: a. jhaag daar

reanimate: v.t. do baarah jaan Daalna

reanimate: v.i. panapna

reap: v.t. kaaTna/kaTaa'i karna

reaping: n. kaTaa'i

reappraisal: n. nazr e saani/naya añdaazah

rear: n. qab/piichha/pichaaRi

rear: v.t. paalna/paalna posna/par daaKHt karna/
par wariSH karna

rearing: n. par daaKHt(f.)/par wariSH

rearguard: n. sipaah e qab

reason: n. ql/bahaana(m.)/baa^is(m.)/daliil/
muujib/sabab/waastah/wajah

reason with: samjhaana

(without)reason:a. bey sabab

reasonable: n. mudallil/munaasib/waajibi

reasonableness: n. ma^quuliyat(f.)/waajibiyat(f.)

reassure: v.t. baat pakki karna/tasdiiq karna/yaqiin dilaana

reassurance: n. yaqiin dehaani

rebate: v.t. ghaTaana/kam karna

rebel: n. baaGHi/sar taab

rebellious: a. aq/baaGHi/fasaadi/sar kaSH/sar taab

rebellion: n. baGHaawat/fasaad/sar kaSHi/sar taabi

rebound: v.t. guuñjna/plaTna

rebuff: n. jhiRki

rebuff: v.t. jhiRkna

rebuke: v.t. bura bhala kaehna/DapaTna/dhutkaarna
jhiRakna

rebuke: n. chaSHm numaa'i/DaañT/DapaT/taab/
goSH maali/jhiRki/malaamat

rebus: n. taswiiri mo^ammah

rebut: v.t. mustarad karna/piichhey Dhakeylna/rad karna

rebuttal: n. iñkaar

recalcitrate: v.t. Thukraana

recall: v.t. waapas leyna/yaad karna

recant: v.t. alfaaz waapas leyna

recantion: n. iñHeraaf

recapitulate: a. dohraana/KHulaasah banaana

recaption: n. iñteqaami kaar rawaa'i

recede: v.i. palaTna/pas paa hona/piichhey haTna/
piichhey muRna

receipt: n. rasiid/wusuuli

receive: v.t. daaKHil karna/Haasil karna/maañna/paana/
wusuul karna

received: a. mowsuul/wusuul

receiving: a. paziir

recent: a. Haadis/Haaliyah/jadiid/naya/taazah tar

recently: adv. aaj kal/abhi abhi/Haal hi meyñ/
taazah taazah

receptacle: n. KHaanah(m.)

reception: n. isteqbaal/paziiraa'i

receptive: a. qaabil

recess: n. goSHah/KHalwat

recession: n. irtedaad/kasal baazaari

recipe: n. nusKHah(m.)/tarkiib(f.)

recipient: n. wusuul karney waala/yaabiñdah

reciprocal: a. baa hami/mu^aawiz/mutaabaadil

reciprocate: v.t. jawaab deyna

reciprocity: n. muqaabilah

recision: n. mañsuuKHi/qata^/taraaSH

recital: n. qir'at(f.)/talaawat(f.)/zikr(m.)

recitation: n. wird(m.)

recitative: n. muqaabilah guluukaari

recite: v.t. bayaan karna/qir'at karna

reck: v.t. KHayaal karna/tawjjoh deyna

reckless: a. aqibat naa añdeySH/bey dhaRak/
bey parwaah/laa ubaali/man chala

recklessness: n. laa ubaali pan

recklessly: adv. bey taHaaSHa

reckon: v.t. añdaazah lagaana/giñna/Hesaab lagaana

reckoning: n. Hesaab

recline: v.i. baeThna/jhukna/takiyah lagaana

recluse: n. baeraagi/sañniyaasi/taarik ud duniya/tiyaagi

reclusive: a. tanhaa'i pasañd

recognise: v.t. paana/paeh chaañna/qubuul karna/
SHinaaKHt karna

recognised: a. manaa hu'a

recognition: n. paehchaan/qubuul/SHinaaKHt

recoil: v.t. palaTna/piichchey haTna

recollect: v.t. bula leyna/yaad karna

recollection: n. yaad/yaad aawari

recommend: v.t. SHafaa^t karna/sifaariSH karna/tajwiiz karna

recommendation: a. SHafaa^at(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz

recompense: n. jaza/paa daaSH/sawaab/talaafi

reconcile: v.t. milaap karwaana/raazi karna

reconciliation: n. aaSHti(f.)/safaa'i(f.)

reconciliatory: n. dostaanah/mufaahimaanah

recondite: a. miiq/chhupa/gaehra/maKHfi/poSHiidah

recondite: a. chhupa/gaehra/GHaa'eb/GHaer waazeh/
sar bastah/nehaañ

reconstitute: v.t. do baarah banaana/phir sey banaana/
ta^miir nau karna

reconstruct: a. do baarah banaana

record: v.t. darj karna/maeHfuuz karna/niSHaan dahi karna/
qalam bañd kar leyna/sada bañdi karna

record: v.i. gaana

record: n. misl

record: n. daftar/iñdiraaj/nawiSHtah

record keeper: n. naazir

recorded: a. darj SHudah/naqli

recording: n. sada bañdi

recount: v.t. bayaan karna

recover: v.i. aaraam aana/khaRa hona/panapna

recoverable: a. waajib ul wusuul

recovered: n. bar aamad

recovery: n. fursat/iñdimaal/SHifa

recreation: n. faraH/saer/tafriiH

recrimination: n. tohmat e mutaqaabil(f.)

rectangle: n. musta tiil

rectangular: a. chau ras/mustatiili

rectification: n. sañwaar

rectify: v.t. chaarah gari karna/durust karna/faryaad suñna/
ham aahañg karna/mowaafiq banaana/
sañwaarna

rectitude: n. dl/isteqaamat/raast baazi

recuperate: v.t/i. aaraam aana

recur: v.i. baar baar hona/dobaara hona/waapas aana

recurrence: n. taqliid

recurrent: a. baar baar honey waali

recurve: v.t/i. piichhey muRna

recuse: v.t. e^teraaz karna/Thukraana

red: a. laal/surKH

Red Sea: n. baHiirah e aHmar

Red-Sorrel: n. paTwa

red tape: n. KHaanah puri

redact: v.t. idaarat karna

redden: n. laal banaana/surKH karna

redden: v.i. laal hona/surKH hona

redeem: v.t. baKHSHwaa leyna/chhuRa leyna/waapas KHariidna/
wapaas ley leyna

redemption: n. fida/KHalaasi

redness: n. laali/surKHi

redolent: a. KHuSH bu daar

redouble: v.t/i. duugna karna/ezaafah karna

redoubtable: a. ziim/bahaadur/SHujaa^

redress: v.t. chaarah gari karna/daad deyna/
dohaa'i maañgna/faryaad suñna

redress: n. chaarah/dohaa'i/faryaad rasi

reduce: v.t. chhoTa kar deyna/ghaTaana/kam karna

reduce: v.i. simaTna

reducible: a. qaabil e taKHfiif

reduction: n. ghaTaa'i/kami/qasr

redundance: n. afraat/fara waani/fuzlah/zyaadti

redundant: a. faaltu/fuzuul/waafir/zaa'ed

reed: n. qalam/sirki

reed-grass: n. sar kañDa(m.)

reek: n. bhaap/buKHaar/dhuaañ

reek: v.i. buKHaar uThna/dhuaañ nikalna

reek: v.t. dhuaañ deyna/saañs nikaalna

reel: n. garaari

reel: v.i. chakraana/Dag magaana/jhuumna/laR khaRaana

reeling: a. chkraata/Dag magaata

re-enactment: n. do baarah qaanuun saazi

re-enforce: v.t. baa wasuuq karna/pakka karna

re-enter: v.t. do baarah daaKHil hona

reeve: v.t. rassi pirona/priona

refection: n. khaana

refectory: n. ta^aam gaah

refel: v.t. piichhey dhakeylna/rad karna

refer: v.t. Hawaalah deyna/rujuu^ karna

reference: n. Hawaalah/iSHaarah/siyaaq

refill: v.t. do baarah bharna

refine: v.t. KHaraabi duur karna/nafaasat paeda karna/
wazaahat karna

refinement: n. adab/bariik KHayaali/nafaasat/taehziib

refit: v.t. do baarah samaana/marammat karna

reflect: v.t. ks Daalna/fikr karna/GHaur karna/
KHayaal karna/soch bichaar karna/
waapas bhyejna

reflected: a. mun^akas/muRa

reflection: n. ks/fikr/GHaur/ine^kaas/jhalak/par chhaa'iñ/
par tau/SHahaabi/soch bichaar

reflex: n. ine^kaas

reflex: a. muRaa hu'a/muna^kas

reflexively: a. KHamiidah taur par

reform: v.t. islaaH karna

reform: a. islaaHi

reform: n. islaaH

reformer: n. mujaddid(m.)/mujtahid(m.)

reformation: n. laaj

reformatory: n. taadiib KHaanah

reformism: n. islaaH pasañdi

reformist: n. mujaddidi

refractory: a. kaRa/naa farmaan/sar kaSH/ziddi

refractorily: adv. akkhaR pan sey/saKHti sey/zid baazi sey

refrain: n. radiif(m.)/Tiip ka bañd/Tiip ka misra

refrain: v.i. baaz aana/bar daaSHt karna/parheyz karna/
rukna

refrainment: n. parheyz(m.)

refree: n. faesal

refresh: v.t. ba Haal karna/taazah karna

refresh: v.i. taazah dam hona

refreshed: a. ba Haal/taazah dam

refreshing: a. farHat baKHSH/taraawat baKHSH

refreshment: n. chaa'ey paani/ta^aam/taazah dili/
tafriiH/ziñdah dili

refreshingly: adv. taazah dili sey

refuge: n. aas/falaaH/panaah

refugee: n. mohaajir/panaah guziiñ

refulgence: n. nuur/raunaq/taab

refulgent: a. nuuraani/raKH SHaañ/taabaañ

refund: v.t. pheyr deyna

refund: n. waapsi(f.)

refusal: n. jawaab/iñkaar/mana^

refuse: v.t. baatil karna/iñkaar karna/naa mañzuur karna/
paehlu tihi karna/rad karna

refuse: n. aaKHor(m.)/fuzlah(m.)/kuuRa(m.)/phok(f.)

refused: a. naa mañzuur/rad

refusing: a. duul/baaz

refutation: n. iñkaar(m.)/rad(f.)

refute: v.t. kaaTna/mustarad karna/rad karna

refuted: a. mustarad

regain: v.t. do baarah Haasil karna/waapas aana

regal: a. KHusrawi/maalikaanah/SHaahaanah/SHaahi

regale: v.t. jaSHn manaana/taskiin deyna

regale: v.i. da^wat khaana

regale: n. pur takalluf ziyaafat

regalia: n. SHaahi tamGHah/taKHt o taaj

regally: adv. KHusruuaanah

regard: v.t. deykhna/eHteraam karna/KHayaal karna/
maañna/nazar Daalna

regard: n. dhiyaan/iltefaat/leHaaz/nigaah/taak/paas

regardful: a. baa adab/dhiyaan waala/nigraañ

regardfully: adv. bah iltifaat

regardfulness: n. adab/eHteraam/leHaaz/murawwat

regarding: prep. baabat/baHawaalah/muta^lliq/nisbat

regardless: a. adna/bey adab/bey leHaaz/Haqiir

regardlessly: adv. bila leHaaz

regardlessness: n. be iltifaati/bey niyaazi/bey tawajjohi

regatta: n. naa'o dauR/safiinah raani

regenerate: v.t. ba Haal karna/do baraah janam deyna/
islaaH karna

regeneration: n. baaz aafriini/tajdiid/taKHliiq e nau

regenerator: n. mujaddid

regime: n. Hukuumat/nazaamat

regiment: n. Hukuumat/nazaamat

region: n. arz/diyaar/laaqah/KHittah/kiSHwar/
sar zamiin/tabaq/zamiin

regions: n. alam/laaqah jaat

regional: a. aqliimi/laaqaa'i/tabqaati

register: n. daftar(m.)

registered: a. darj

registrar: n. sariSHtah daar(m.)

registration: n. iñdiraaj/duKHuul

regress: n. raj^at/waapsi

regressive: a. muRta hu'a/raj^at pasañd/waapas jaata hu'a

regret: v.t. afsos karna/haath malna/nadaamat karna/
paSHeymaan hona

regret: n. afsos(m.)/Hasrat(f.)/pachh taawa/
paSHeymaani(f.)/qalaq(m.)

regrettable: a. qaabil e afsoos/qaabil e mazammat

regular: a. baa qaa^edah/baa zaabitah

regularity: n. baa qaa^edgi/paa bañdi/ba qariinah

regulation: n. iñzibaat/qaanuun/qaa^edah/zaabitah

regulator: n. tañziim kuñiñdah/zaabit

regurgitate: v.t. qaey karna

rehabilitate: n. ba Haal karna

rehablitation: n. ba Haali/bar qaraari

rehash: v.t. dohraana/phir sey murattab karna

rehash: n. chhaan phaTak/takraari chiiz

rehearse: v.t. bayaan karna/SHumaar karna

reign: n. ehd/mal daari/daur/raaj

reimburse: v.t. maali nuqsaan ki talaafi karna/
waapas adaa karna

reimbursable: n. qaabil e addaa'i/qaabil e waapsi

rein: n. baag(f.)/naan/lagaam(f.)/nakeyl/zamaam

reins: n. lagaam

reincarnation: n. aawaa gawan(m.)

reindeer: n. qutbi hiran

reinforce: n. kumak pahoñchaana/mazbuut karna/
taaqat baRhaana

reinforcement: n. kumak(f.)/madad(f.)

reinstate: v.t. saabiqah suurat e Haal par laana/
ba Haal karna

reinvigorate: v.t. na'i quuwat deyna/tajdiid e nau karna

reinvigoration: n. na'i quuwat

reiterate: v.t. takraar karna/tasriiH karna

reiteration: n. dohraa'o/takraar/yaad dehaani

reiterative: a. yaad dehaani karaaney waala

reject: v.t. mustarad karna/nazar añdaaz karna/
pheyñkna/pheyrna/rad karna/saaqit karna/
Thukra deyna

rejected: a. KHaarij/naa mañzuur/matruuk/nazri/mustarad/
raddi/Thukraaya hu'a/saaqit/waa pas

rejection: n. iñkaar/jawaab/nazar añdaazi/rad

rejoice: v.i. baaGH baaGH hona/KHuSH hona/phuuley nah samaana/
SHaadaañ hona

rejoicing: n. jaSHn/KHuSHi/musarrat/
rañg raliyaañ(f.)

rejoinder: n. kaaT(f.)/jawaab(m.)

rejuvenate: v.t. do baarah jawaan karna

rejuvenator: n. mujaddid

rejuvenation: n. baHaali e SHabaab

rejuvenescence: n. na'i jawaani

relate: v.t. bataana/bayaan karna/naql karna/
nisbat deyna/sunaana

relate: v.i. nisbat hona/ta^lluq hona

relatable: a. qaabil e bayaan/muta^lliqah

related: a. muta^lliqah

relatedness: n. riSHtah/ta^lluq

relater: n. bayaan kunañdah/raawi

relation: n. aziiz daari/bhaa'i bañdi/laaqah/laag/
naatah/nisbat(f.)/rabt(f.)/riSHtah(m.)/
riSHtey daari(f.)/ta^lluq(m.)

relations: n. lawaahiqiin/maraasim

relationship: n. aapas daari/ziiz daari/lagaa'o/
lawaaHiqiin/naatah/qaraabat/riSHtah/
sabab/waastah

relative: n. ziiz/riSHtey daar/waa bastah/yagaanah

relativly: adv. nisbatan/riSHtey sey

relativeness: n. ezaafiyat/nisbat e baahami/ta^lluq

relativism: n. laaqiyat/nisbatiyat

relativity: n. izaafiyat/talaazum

relax: v.t/i. Dhiil deyna/narm karna

relaxed: a. aaraam sey/pur sukuun

relaxation: n. kami

release: v.t. aazaadi/chhuuT/chhoRna/kholna/reha karna

release: n. chhuTTi(f.)/KHalaasi(f.)

relegate: v.t. baahar bheyj deyna/deys nikaala karna/
jila watan karna

relegation: n. deys nikaala/iKHraaj/jila watni

relent: v.i. dab jaana/narm paRna/pighalna/tars khaana

relentless: a. bey raeHm/saKHt mizaaj/sañg dil

relentlessly: n. bey dardi sey/bey raeHmi sey/sañg dili sey/
SHaqaawat sey

relentlessness: n. bey dardi/bey raeHmi/saKHt dili /
kaTTar pan

relevancy: n. laaqah/laag

relevant: a. laagu/muta^alliq

reliable: a. baa wasuuq/mo^tabar/mustanad/pakka/
qaabil e e^temaad

reliably: adv. bharosah mañdi sey/wasuuq sey

reliability: n. siqaaHat(f.)

reliance: n. e^tebaar/iñHesaar/itmenaan/ittekaa^/
rusuuKH(m.)/sahaara(m.)

relics: n. aasaar

relief: n. ubhra hu'a/ubharwaañ taKHti

relief: n. aaraam/chaen/darmaan/laaj/fursat/
KHalaasi(f.)/madad(f.)/raaHat/taSHaffi

relieve: v.t. chhuTkaa dilaana/haTaana/subuk doSH hona/
taKHfiif karna

relieved: a. musta^fi/subuk doSH

religion: n. diin/keySH/mazhab

(co)religionist:n. ham mazhab

religious: a. mazhabi

religiously: adv. qiidat sey/mazhabi taur sey

religious brooding:n. waziifah

relinquish: v.t. chhoRna/matruuk karna

relinquished: a. matruuk

relinquishment: n. chhuuT(f.)/dast bar daari(f.)

relish: n. chaa'o(m.)/lagna/lapka/lazzat/mazah(m.)/
mazaaq(m.)/sawaad/zauq

relish: v.t. chakhna

reluctance: n. hich kichaahaT/pas o peySH

reluctant: a. aRyal/mazaaHim/naa raaz/ziddi

rely: v.i. e^tebaar karna

remain: v.i. bach jaana/raehna

remainder: n. baaqi/baqiyah/fuzlah/maa baqi/pas añdaaz

remaining: a. baaqi/baaqi maañdah/saabit

remains: n. aasaar

remanent: n. bacha khucha/baqiyah

remark: n. kaefiyat/kaha

remedy: n. chaarah/daaru/darmaan/dawa/laaj

remember: v.t. huRakna/KHayaal meyñ laana/
nigaah meyn rakhna/yaad karna/zikr karna

remembrance: n. niSHaani/tazkirah/yaad/yaad aawri/
yaad farmaa'i/zikr

remind: v.t. jataana/khaT khaTaana/taakiid karna/
yaad dilaana

reminder: n. taakiid/yaad dehaani

reminiscence: n. yaad/yaad aawari

remise: n. gaaRi KHaanah

remise: v.t. hath yaar Daalna

remiss: a. Dhiila/phiika/sust

remission: n. ghaTaa'o/kami/mo^aafi

remit: v.t. mo^aaf karna/naql karna/narm paRna/
paesey bheyjna

remit: n. Hawaalah(m.)

remnant: n. bacha khucha/bacha maal

remonstrate: v.t/i. jiraH karna/samjhaana

remorse: n. afsos/paSHeymaani

remorseful: a. chup chup/paSHeymaan

remorseless: a. bey dard/bey raeHm/bey SHaram/bey zamiir/
DhiiT/sañg dil/zaalim

remote: a. ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar

remotely: adv. duur sey

remoteness: n. duuri

removal: n. bar tarfi/ma^zuuli/rafa^(m.)

remove: v.t. bachaana/haTaana/nikaalna/sarkaana/ulaTna

remover: n. haTa deney waala/miTa deyney waala

removed: a. ba^iid/tabdiil SHudah

removing: a. salb

remunerate: v.t. maehntaanah deyna/ujrat deyna

remuneration: n. maeHñtaanah

renaiscance: n. beydaari/naSHat e saaniyah/tajdiid

rend: v.t. maskaana/phaaRna/toRna

render: v.t. añjaam deyna/chhoRna/deyna/haath dhona/
haar maañna/hath yaar Daalna/tasliim karna

rendezvous: n. mulaaqaat/mulaaqaat ki jagah

rendition: n. pardaaKHt(f.)/tarjumaani(f.)/tasliim(f.)

renegade: n. bey wafa/bhagoRa/daehriya/GHaddar

renege: v.i. muñHarif hona

renew: v.t. do baarah karna/naya karna/
tajdiid karna/taazah karna

renewal: n. tajdiid

renewer: m. mujaddid(m.)

renitent: a. muzaaHimat karney waala

renounce: v.t. alfaaz waapas leyna/iñkaar karna

renovate: v.t. do baarah janam deyna/tajdiid karna

renown: n. dhaak/iSHtehaar/maSH huuri/naam/SHohrat

rent: n. chiir/saañs/SHaq

rent: a. phaTa

rent: v.t. kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna

rent: n. kiraayah/ujrat

renunciation: n. dast bar daari(f.)

reoccupy: v.i. phir sey qaabiz hona

reopen: v.t. phir sey chheyRna/phir sey kholna

reorder: v.t. do baarah mañgwaana/Hukm e mukarrar karna

reorganise: v.t. tañziim e nau karna

reorganisation: n. az sar e nau tañziim

reorient: v.t. do baarah samt bañdi karna

repair: v.i. chala jaana/jaana

repairman: n. mistri

repair: n. baseyra

repair: v.t. durust karna/marammat karna/
rafu karna/Thiik karna

repair: n. marammat

repand: a. halki laehr daar

reparation: n. durusti(f.)/marammat(f.)/talaafi(f.)

reparative: n. jabraani(f.)

repartee: n. bar jastahgi(f.)/bazlah sañji(f.)/
teyz jawaabi(f.)/turki bah turki jawaab

repartition: n. baTaa'i/taqsiim

repast: n. da^wat(f.)/khaana(m.)/khoraak(f.)

repatriate: v.t. mulk waapas bheyjna

repatriation: n. watan waapsi(f.)

repay: v.t. badley meyñ deyna/chukaana/talaafi karna/
waapas ada karna

repayment: n. jaza(f.)

repeal: v.t. waapas leyna

repeat: v.t. dohraana/raTna

repeatedly: adv. baar baar/baar ha/dam bah dam/mukarrar

repel: v.t. dhakeylna/dafa^ karna/haTaana/
mustarad karna/palTey deyna

repellent: a. ajiiran

repelling: n. mudaafe^at(f.)

repent: v.t. afsos karna/haath malna/pachh taana

repentance: n. nadaamat/pachh taawa/paSHeymaani(f.)/
taubah(f.)

repentant: a. naadim/paSHeymaan/mutaa'ssif/taa'eb

repercuss: v.t. waapas bheyjna

repercussion: n. guuñj/in^ekaas/natiijah

repertoire: n. fehrist e numaa'iSH/KHazaanah e fan

repetition: n. raT(f.)/takraar(f.)

repine: v.i. kuRhna

replace: v.t. badal bañna/badalna/baHaal karna/lauTaana

replacement: n. badlah/waz

replenish: v.t. do baarah bharna

replenished: a. bhar puur/mukammal

replete: a. ji bhar kar/labaa lab/puura

replica: n. charbah/naql

replicate: v.t. charbah utaarna/dohraana/jawaab deyna

reply: v.t. jawaab deyna

reply: n. jawaab

report: v.t. bayaan deyna/bayaan karna

report: n. aawaazah/afwaah/KHabar/
kaefiyat/rudaad

reporter: n. aKHbaari numaa'iñdah/parchah naweys/raawi

repose: v.t. aaraam karney deyna

repose: v.i. aaraam karna/bila Harkat hona

repose: n. aaraam/chaen/faraaGHat/KHaamoSHi/raaHat

repository: n. añbaar(m.)/maKHzan(m.)/taabuut(m.)

reprehend: v.t. GHalti nikaalna

reprehension: n. taab/goSH maali

represent: v.t. kirdaar ada karna/numaa'eñdigi karna/
qaa'em maqaami karna/rudaad sunaana

representation: n. rz/guzaariSH/niyaabat/numaa'eñdigi

representative: n. mañduub/muKHtaar/
numaa'eñdah(m.)/qaa'em maqaam

repress: v.t. dabaana/paa bañi lagaana/rokna

reprieve: v.t. bachaana/fursat deyna

reprieve: n. sazaa sey mo^aafi/waqfah(m.)

reprimand: v.t. DaañTna DapaTna/dutkaarna

reprimand: n. DaañT/dutkaar/taab/sar zaniSH/
tañbiih

reprime: v.t. dabaana/paa bañdi lagaana

reprint: v.t. do baarah chhaapna

reprisal: n. iñteqaam/iñteqaami kaar rawaa'i

reproach: v.t. la^n o malaamat karna/phaTkaarna/
saKHt sust kaehna

reproach: n. taab/gilah/malaamat/la^n/la^nat/
la^nat malaamat/la^n ta^n/nikohiSH/
ta^n/zam

reproachful: a. malaamat aameyz/pur sar zaniSH

reproaching: n. malaamat/qadH

reprobate: a. gum raah/naa kaam/niich/tabaah

reprobation: n. nazar añdaazi/rad

reproduce: v.t. SHaae^ karna

reproduction: n. naql/mal e paedaa'iSH

reproof: n. taab/chaSHm numaa'i/goSH maali/brat

reprove: v.t. dutkaarna

reptile: n. adna ñsaan/KHaziñdah/
zamiin par reyñgney waala

reptilian: a. HaSHraati/KHaziñdah

republic: n. jumhuuriah

republican: a. jumhuuri

repudiate: v.t. iñkaar karna/rad karna/talaaq deyna

repudiation: n. talaaq

repugn: v.t. muKHaalifat karna/Thukraana

repugnance: n. karaahat/nafrat

repulse: v.t. pas paa karna/piichhey dhakeylna

repulse: n. iñkaar/jhiRki/SHikast(f.)

repulsion: n. radd/zak

repulsing: a. daafe^

reputation: n. aabru/aawaazah/Hurmat/iSHtehaar/zzat/
naam wari/saakh

repute: v.t. bayaan karna

repute: n. aabru/ifteKHaar/naam

(without)reputation:a. bey naam

request: n. rz/dar KHwaast/guzaariSH/iltija/
KHwaahiSH/maañg/sawaal/talab

request: v.t. rz karna/dar KHwaast karna/iltija karna/
maañgna/mañgaana/mañgwaana

requiem: n. maatami mausiiqi

require: v.t. dar KHwaast karna/maañgna/talab karna/
zaruuri karna

required: a. dar kaar

requirement: n. Haajat/maañg/zaruurat

requirements: n. iqteza/mutaalbah/zaruuriyaat

requisite: a. laazim/matluubah/zaruuri

requisite: n. laazmi/matluubah/zaruuri

requisition: n. farmaa'iSH(f.)/sawaal(m.)

requite: v.t. badlah chukaana/iñteqaam leyna

requital: n. badlah/guñbad ki sada/jaza/paa daaSH/
palTa/silah

reremouse: n. cham gadaR(f.)

rescind: v.t. baatil karna/mañsuuKH karna/
qata^ karna

rescinded: a. mañsuuKH

rescission: n. mañsuuKHi

rescue: v.t. bachaana/chhuRaana/jaan bachaana/
KHatrey sey bachaana

rescue: n. bachaa'o(m.)

research: n. taeHqiiq

researcher: n. moHaqqiq

resemble: v.t. SHakl milaana

resemble: v.i. SHakl milna

resemblence: n. muSHaabehat(f.)/SHabaahat(f.)

resembling: a. misl/waar/waSH(Suff.)

resent: v.t. naa pasañd karna

resentment: n. aazurdahgi/naa pasañdi

reserve: v.t. maeHfuuz karna/maeHfuuz rakhna

reserved: a. maeHfuuz

reservoir: n. Hauz/sariiH/Tañki

reset: v.t. do baarah rakhna/phir sey jamaana

reside: v.i. raehna/rasna basna/sukuunat karna

residence: n. aaraam gaah/aastaanah/eqaamat gaah/
ghar/rehaa'iSH gaah/sukuunat

residency: n. sarkaari eqaamat gaah

resident: a. maqaami/mutawattin/saakin

resident: n. baa SHiñdah/makiin

residue: n. baaqi/bachan khuchan/bachat/faazil

residuary: a. baaqi maañdah

resign: v.t. chhoRna/supurd karna

resign: v.i. iste^fa deyna

resignation: n. iste^fa/sabr/tasliim

resigned: a. musta^fi/SHaakir

resin: n. raal(f.)

resist: v.t. muKHaalifat karna/muzaaHimat karna

resistance: n. mudaafe^at/muzaaHimat(m.)/rok Tok(f.)

resisting: a. muzaaHim

resolute: a. azim/mazbuut/mustaqil/saabit qadam

resolutely: adv. saabit qadmi sey

resoluteness: n. pakkey iraadey sey/saabit qadmi

resolution: n. mad/Hausalah/isteqlaal/
qaraar daad/sabaat

resolve: v.t. zm karna/Hal karna/muñtaSHir karna/toRna

resolve: n. zm(m.)/niyat(f.)/qaul(m.)

resonance: n. gumak(f.)/jhañkaar(f.)

resonant: a. gumak daar

resort: v.i. chala jaana/naafiz hona

resort: n. baseyra/hujuum

resound: v.i. guuñjna

resounding: n. gumak

resource: n. aas(f.)/chaarah(m.)/sahaarah(m.)/wasiilah(m.)/
zarii^ah(m.)

resourceful: a. sughaR/suujh buujh waala/wasiilah dar

resourcefulness:n. Haazir dimaaGHi/rasaa'i/sughRaapa(m.)

respect: v.t. adab karna/eHteraam karna/zzat karna/
leHaaz karna/maan rakhna/paas rakhna

respect: n. adab(m.)/eHteraam(m.)/zzat(f.)/
leHaaz(m.)/KHayaal(m.)/maan(f.)/
paas(m.)/pagRi(f.)/pat(f.)/puuchh(f.)/
SHarm(f.)/wuq^at(f.)

respects: n. neyaaz

respectable: a. baa zzat/mdah/waajib ul ta^ziim

respectability: n. zzat(f.)/wajaahat(f.)

respected: a. ziiz/buzurg/giraami

respectless: a. bey zzat

respire: v.i. sañs leyna

respire: v.t. saañs leyna

respite: n. aaraam(m.)/aasaani(f.)/faraaGHat(f.)/
mohlat(f.)/raaHat(f.)/waqfah(m.)

resplend: v.i. chamakna

resplendent: a. daraKH SHaañ/farozaañ/raKH SHaañ

respond: v.i. jawaab deyna

respondent: n. mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.)

response: n. jawaab

responsible: n. jawaab deh/zimmey daar

responsibility: n. farz/jawaab dehi/zimmey daari

rest: n. aaraam/chaen/fursat/paRna/qaraar/
raaHat/sukuun/sukuut

rest house: n. Daak bañglah

rest: v.i. aaraam karna/tebaar karna/sahaara leyna

rest: v.t. araam deyna/sahaara deyna

rest: n. baqiyah

restaurant: n. mat^am(m.)/ta^aam gaah(f.)

restful: a. aaraam deh/pur sukuun

resting: a. munHasir

restitute: v.t. ba Haal karna

restive: a. bey chaen/sar kaSH

restless: a. bey chaen/bey kal/bey qaraar/bey taab/
chañchal/uchaaT

restlessness: n. bey chaeni/izteraab/kasmsaahaT/
peych o taab/SHitaabi/uljhan

restoration: n. ba Haali

restore: v.t. ba Haal karna/durust karna/pheyr deyna/
Thiik karna

restrain: v.t. baaz rakhna/dabaana/paa bañdi lagaana/
rokna/rukaawat Daalna/saadhna

restrained: a. paa bah gil

restrainer: a. zaabit

restraint: n. imtinaa^/parheyz/qaed/rok thaam/zabt

restrict: v.t. maeHduud kar deyna/paa bañdi lagaana

restricted: a. maeHduud

restriction: n. qaed/paa bañdi/bañdisH/rukaawaT

restrictive: a. imtinaa^i

result: v.i. natiijah bañna/natiijah niklana/
rañg laana

result: n. añjaam(m.)/faa'edah(m.)/Haasil(m.)/
maa'l(m.)/nataa'ej(m.pl.)/natiijah(m.)/
paeda waar(f.)/phal(m.)

resume: v.t. do baarah SHuruu^ hona

resume: v.i. phir jaari hona

resurge: v.i. phir sar khaRa karna/tajdiid hona

resurgence: n. na'i ziñdagi/tajdiid

resurgent: a. phir sey

resurrection: n. HaSHr/qeyaamat

resuscitate: v.i. panapna

ret: v.t. nam karna/paani meyñ bhigona

retail: n. KHurdah

retailer: n. KHurdah faroSH(m.)

retaliate: v.t. badlah leyna/GHussah utaarna/iñteqaam leyna

retaliation: n. badlah/waz/Harjaanah/jurmaanah/kaffaarah/
makaafaat/palTa/qisaas/talaafi

retaliatory: a. iñtiqaami/jurmaaney ka

retard: v.t. aahistah karna/deyr lagaana/taaKHiir karna

retardation: n. Dhiil/taa KHiir

retch: n. ubkaa'i(m.)

retentive: a. Haafiz/zaabit

retention: n. maa'dah e Hifz

retexture: n. phir sey bunaa'i

reticent: a. kaazim/KHaamoSH tabii^at

reticular: a. jaaley daar

retinue: n. HaaSHiyah(m.)/jilau/uupar waaley/paa rakaab(m.)

retire: v.i. palaTna/piichhey haTna/soney jaana

retire: v.t. alag hona/alag karna/waapas leyna

retirement: n. KHalwat(f.)

retiring: n. Haya daar/zlat

retort: v.t. turki bah turki jawaab deyna/
waapas pheyñkna

retort: n. badlah/qisaas

retour: n. waapsi

retrace: v.t. waapas jaana

retract: v.t. alfaaz waapas leyna/chaal waapas leyna/
piichhey haTna

retraction: n. dast bar daari/simTaa'o/sukRaa'o

retreat: n. irtedaad/palTa/paspaa'i/waapsi

retreat: v.i. pas paa hona/pichhley paa'oñ phirna

retreat: v.t. piichhey haTna/puSHt dikhaana

retrench: v.t. chhaTni karna/kam karna/kaTaa'i karna

retrench: v.i. KHarch kam karna

retrenchment n. kaañT chhañT

retribute: v.t. badlah deyna/KHam yaazah deyna

retribute: v.i. KHam yaazah bhugatna

retribution: n. waz/badlah/KHam yaazah(m.)

retrieve: v.t. bar aamad karna/bachaana/DhuuñD laana/
jaan bachaana/sañbhaalna

retrieval: n. baaz yaabi(f.)

retro-: pref. piichey

retrocede: v.i. piichhey haTna

retroflex: a. piichey jhuka hu'a

retrograde: a. raj^at pasañd/pur inHetaat/ulaT/
zawaal paziir

retrospect: n. guziSHtah waqt/maazi par nazar/
yaad e maazi

retrospection: n. KHayaal e maazi/pas diidgi

retrovert: v.t. piichhey moRna

retry: v.t. phir koSHiSH karna

return: v.t. lauTna/palaT aana/palaTna/palTaana/pheyrna/
phir jaana/rad karna/ulTaana/waapas aana/
waapas deyna/waapas jaana/waapas karna

return: n. Haasil(m.)/muraaji^at(f.)/palTa(m.)/
silaH(f.)/waapsi(f.)

return to: v.t. rujuu^ karna

returned: a. waapas

returning: n. radd/waapas

reunification: n. itteHaad

reunion: n. phir sey mulaaqaat/yaar dostoñ sey mulaaqaat

reunite: v.t. phir sey milaana

reunite: v.i. phir sey milna

revalenta: n. daal ka aaTa

reveal: v.t. faaSH karna/iñkeSHaaf karna/paT kholna/
pardah uThaana/waa karna/zaahir karna

revealer: n. kaaSHif

revelation: n. e^laan/izhaar/kaSHf/mañzar kuSHaai/
tañziil/waHi

(divine)revelation:n. ruuH(f.)/waHi(f.)

revel: v.t. eSH karna/alalley talalley karna

revel: n. kaef

revelry: n. SHrat(f.)/raag rañg(m.)

revenant: n. bhuut/ruuH

revenge: v.t. badlah utaarna/iñteqaam leyna/
kasar nikaalna

revenge: n. badlah/iñteqaam/paa daaSH/palTa

revenue: n. aamdani(f.)/baaj(m.)/Haasil(m.)/KHeraaj(n.)/
maal(m.)/maaliyaat(f.)

reverberate: v.t. guuñjna/waapas bheyjna

reverberate: v.i. guuñjna/palaTna

reverberation: n. baaz gaSHt/gumak/guuñj/ine^kaas/radd e mal

revere: v.t. eHteraam karna/zzat deyna

revered: a. tiiq/giraami/waajib ul ta^ziim

reverence: n. eHteraam/Hurmat/zzat/takriim/ta^ziim


__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 03:15 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.