BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 04-02-2009, 12:48 AM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu)

M

macabre: a. bhayaanak/haebat naak/waeH SHiyaanah

mace: n. sa/gurz

mace-bearer: n. sa bar daar/gurz bar daar

mace: n. jaawetri

macerate: v.t. bhigo kar galaana/bhuuk maar kar dubla karna

machinate: v.t. saaz baaz karna

machination: n. fitrat(f.)/makkar(m.)/saaziSH(m.)

machine: n. aalah(m.)/putli(m.)

machinery: n. aalaat

machismo: n. mardaanah GHalbah/mardaanah tasallut

mac(k)intosh: n. bar saati(f.)

macrocosm: n. jagat/kaa'enaat/sañsaar

macrocosmic: a. kaa'enaati

mactation: n. bheyñT/qurbaani

macula: n. daaGH/kalaf/KHaal

maculate: v.t. aaluudah karna/daaGH lagaana/daaGHna/
dhabba lagaana/najis karna

maculate: a. aaluudah/daaGH daar/dhabbey daar/najis

mad: a. aeHmaq/baaula/KHabti/majnuuñ/maKHbuut/mast/
paagal/pagla(m.)/pagli(f.)/pagloT

Madame: n. beygam/moHtarmah/saiyadah

madden: v.t. GHussah dilaana/paagal kar deyna

mad-apple: n. baeñgan(m.)

madcap: n. diiwaanah/paagal/majnuuñ(m.)

made: pa.p/t. bana hu'a

made: a. saaKHtah

made up: pur tasañno^/saaKHtah par daaKHtah

madefy: v.t. nam karna

madhouse: n. paagal KHaanah

madid: a. bhiiga/nam

madly: adv. buri taraH sey/saKHti sey/paagal pan sey

madman: n. diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ(m.)

madness: n. diiwanah pan(m.)/Hamaaqat(f.)/KHabt(m.)/
junuun(m.)/paagal pan(m.)/sauda(m.)/waeH SHat(f.)

Madonna: n. hazrat maryam

madras: n. bhaRkiila rumaal(m.)

madrigal: n. gawaal giit(m.)/kajri(f.)

maelstrom: n. bhañwar/gardaab

maenad: n. KHabti urat/SHaraaban

maenadic: a. GHusiili/KHabti/junuuni

maestro: n. mausiiqi ka ustaad(m.)

magazine: n. jariidah/maKHzan/mujallah/risaalah/
saHiifah/parchah(m.)

maggot: n. suñDi

magic: n. jaadu/naerañg/naerañgi/saaHiri/
seHar

(black) magic: n. kaala jaadu(m.)

magical: a. jaaduaanah/seHri

magician: n. jaadu gar/saaHir/SHo^bdah baaz

magisterial: a. aamiraanah/Haakimaanah

magistral: a. maahiraana/natiijah KHeyz/ustaadaana

magistrate: n. Haakim/maamuur

magnanimity: n. ali zarfi/bulañd nazri/kaleyjah/
SHaraf ul nafs

magnanimous: a. bulañd nazar/SHariif ul nafs

magnate: a. ziim/amiir/baRa aadmi/kabiir/
ra'iis/wajiih

magnesia: n. tabaaSHiir farañgi

magnet: n. chaq maq/maqnaatiis

magnetic: a. dil kaSH/jaazib/maqnaatiisi

magnetism: n. jaazbiyat/kaSHiSH/maqnaatiisiyat

magnific: a. ziim uSH SHaan/pur SHikoh/SHaan daar

magnification: n. baRaa'i/mubaaliGHah

magnificence: n. ali SHaan/zmat/jalaal/kibriya/
SHaan o SHaukat/tum taraaq

magnificent: a. ziim uSH SHaan/jaliil/SHaan daar

magnify: v.t. zmat baRhaana/baRa karna/mubaaliGHah karna

magnitude: n. aehmiyat/zmat/meqdaar/
qadr/zaKHaamat

magnum: n. baRa SHiSHah

magnum opus: n. SHaah kaar/SHaeh paarah

maid: n. zra/baakirah/GHulaam laRki/kaniiz/
maama/naa katKHuda/naukraani

maiden: n. zra/baakirah/do SHiizah/GHaer musta^mal/
GHulaam laRki/kaniiz/naukraani/taazah

maiden: a. achhuuti/GHaer musta^mil

maidenhead: n. bakaarat/do SHiizgi/kuñwaar pan

maidenhood: n. bakaarat/kuñwaar pan

maidservant: n. baañdi/kaniiz/KHaadimah/lauñDi

mail: n. baktar/zirah

mail: v.t. zirah baktar paehnaana

mail: n. Daak(f.)/Daak ka thaela(m.)

mailbag: n. Daak ka thaela(m.)

mail-box: n. Daak ka Dibbah(m.)

mailman: n. Daakiya(m.)

mail-train: n. Daak gaaRi(f.)

mail: n. kiraayah(m.)

maim: n. lañgRa pan

maim: v.t. masKH karna/ma^zuur banaana

maimed: a. masKH SHudah

main: n. ahmiyat/zmat/bal buuta/taaqat

main: a. ziim/KHaas/muqaddam/sadr/zaruuri

maindoor: n. sadr dar waazah(m.)

mainly: adv. GHaaliban/KHusuusan

mainspring: n. baRi kamaani(f.)

mainstay: n. aas(f.)/aasra(m.)/aham Hemaayat(f.)/
bunyaadi sahaara(m.)

mainstem: n. baRa raastah(m.)

mainstream: n. am rujHaan(m.)/baRi nadi(f.)/maqbuul rujHaan(m.)

maintain: v.t. bar qaraar rakhna/KHarch uThaana/leHaaz rakhna/
maalik hona/nibaahna/nibhaana/
qaa'em rakhana/rakhna/rok rakhna/
sañbhaalna

maintenance: n. deykh bhaal/guzaarah/naan nafqah/
nigah daaSHt/par wariSH/roTi kapRa

maintaining: n. GHaur par daaKHt

maize: n. makka/makka'i(f.)/makka'i ka pauda(m.)

majestic: a. ali SHaan/ziim/jaliil

majestically: adv. ro^b daab sey

majesty: n. zmat(f.)/dabdabah(m.)/jalaal(m.)/SHikoh(m.)/
sitwat(f.)

major: a. akbar/baRa/kalaañ/KHaas

major-domo: n. KHansaamaañ/rakaab daar

major order: n. baRa darjah(m.)

major party: n. aksariyati jamaa^at(f.)

major suit: n. baRi baazi(f.)/baRa rañg(m.)

majority: n. aksariyat(f.)

majority rule: n. aksariyati Hukuumat(f.)

majuscule: a. baRey Huruuf ka

make: v.t. banaana/karna/taiyaar karna

make: n. banaawaT(f.)/Daul(m.)/Dhañg(m.)/kaaThi(f.)/
mizaaj(m.)/saaKHt(f.)/suurat(f.)/
taraaSH KHaraaSH(f.)/tarkiib(f.)

make believe: v.t. bahaanah karna/fareyb deyna

make belief/believe:n. afsaanah(m.)/dil baehlaawa(m.)/
man ghaRat baat(f.)

make do: v.i. kaam chalaana

make do: n. kaam chalaa'u

make good: v.t. talaafi karna/wa^dah puura karna

make haste: v.t. jaldi karna/lapakna

make love: bos o kinaar karna/mabaaSHirat karna

make merry: v.t. rachaana

make off: champat ho jaana/chhoR jaana

make public: am karna/afSHa karna

make sail: kaSHti rawaanah karna

make sure: baat Thaerana/yaqiini banaana

make time: dil lagi karna/SHq baazi karna/jaldi karna

make tracks: teyZi sey Harkat karna

make up: KHuSH aamad karna/peySH dasti karna/ruup bharna/
siñghaar karna/sulaH karna/talaafi karna

make up: n. baehruup(m.)/banaawaT(f.)/banaa'o siñghaar(m.)/
maañg paTTi(f.)/saaKHt(f.)

make water: chuuna/peySHaab karna/risna/Tapakna

make way: v.t. aagey baRhna/jagah deyna/raah nikaalna

makeable: a. qaabil e saaKHt/qaabil e taSHkiil

maker: n. banaaney waala/faa^el/kaar saaz/
KHaaliq/KHuda/saane^

makeshift: n. arzi/kaam chalaa'u/mutabaadil

makeweight: n. paasañg(m.)

making: n. banaawaT(f.)/banaa'o(m.)/Dhaañcha(m.)/
kaam(m.)/saaKHt(f.)/SHakl(f.)

malaceous: a. seybi

maladapted: a. naa mauzuuñ

maladjustment: n. bey aahañgi/naa saazgaari

maladjusted: a. abtar/bey aahañg/bey tartiib/naa saaz

maladminister: v.t. bad iñtizaami karna

maladministration:n. añdheyr/bad iñtezaami/bad nazmi/haR bong

maladroit: a. anaaRi/bey hunar/bhadda/kaahil/phuuhaR

maladroitness: n. anaaRi pan/naa aehli/naa kaari

malady: n. aazaar/biimaari/marz/rog

malaise: n. bey chaeni/bey kali/bey qaraari/maaliSH/matli

malapert: a. bad tamiiz/bey Haya/SHoKH

malappropriate: v.t. GHalst iste^maal karna

malappropriation:n. naa jaa'ez iste^maal

malaprop: a. bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ

malapropos: a. bey jaa/bey joR/naa munaasib

malar bone: n. ruKHsaar ki haDDi

malaria: n. mausmi buKHaar

malcontent: a. naa KHuSH/naa raaz

male: n. mard(m.)/muzakkar(m.)/nar(m.)

maledict: n. mala^uun/marduud

malediction: n. bad do^a/kosna/la^nat/phiT

maledictory: a. bad do^a bhari

malefaction: n. bura kaam/GHalat kaari/jurm

malefactor: n. bad kaar/mujrim/paapi/SHariir

malefic: a. bad asar/sifli

maleficence: n. bad asri/muzrat/zarar rasaani

maleficent: a. aziiyat rasaañ/bad asar/muzir/nuqsaan deh

malevolent: n. bad baatin/bad KHwaah/KHabiis/kiinah war

malevolently: adv. bad KHwaahaanah/KHabiisaanah

malevolence: n. bad asri/bad KHwaahi/baer/kapaT

malfeasance: n. badi(f.)

malfeasant: a. bad nwaan/GHaer qaanuuni

malformation: n. eyb/bey tartiibi/nuqs

malformed: a. bad SHakal/bad waza^/naa qis

malfunction: n. bad mli(f.)/KHaraabi(f.)

malgovernance: n. bad iñtezaami

malice: n. daawat/baer/Daah/GHubaar/Hasad/kaawiSH/
kaduurat/kapaT/kiinah(m.)/pur KHaaSH/
phuuT(f.)/raSHk(m.)

malice: v.t. kiinah parwari karna

malicious: a. kamiinah/kiinah par war

malign: a. KHatar naak/muzir/neySH zan

malign: v.t. bad naami karna/jhuuTa ilzaam lagaana/
kiinah parwari karna

maligner: n. bad go/kiinah parwar

malignancy: n. badi/kiinah

malignant: a. kiinah parwar/KHatar naak/KHabiis/mohlik/muzir

maligning: n. kiinah parwari/neySH zani

malignity: n. baer/naHuusat

malinger: v.i. biimar bañna

mall: n. KHayaabaan

mallard: n. jañgli bataKH(m.)

malleable: a. loch daar/mulaa'em/narm

malleability: n. loch(m.)/taSHkiil paziiri(f.)

malleate: v.t. piiT piiT kar chapTa karna

malleolus: n. taKHney ki haDDi

mallet: n. chobi durmuT(m.)/muugri(f.)

mallow: n. gul KHaeru(m.)

malnourished: a. kam zor

malnourishment: n. bad KHoraaki

malnutrition: n. GHalat KHoraak/naa kaafi KHoraak

malodour: n. bad bu(f.)/saRaañd(f.)/ta^affun(m.)

malodorous: a. bad bu daar/muta^affan/saRa hu'a

malposition: n. bey maqaami(f.)

malpractice: n. bad diyaañti/KHiyaanat/siyaah kaari

malpractitioner:n. bad diyaanat/bad nwaan/KHaa'in

maltreat: v.t. bad suluuki karna/bura bartaa'o karna

maltreatment: n. bad suluuki/bura bartaa'o

malversation: n. bad iñtezaami/riSHwat KHori

mamma: n. maañ(f.)

mamma: n. chhaati(f.)/pistaan/than

mammal: n. pistaan daar jaanwar

mammary: a. pistaani

mammilla: n. chuuchi/gaat

mammon: n. daulat mañdi/dhan deota/Hirs/
laalach

mammonish: a. daulat kar rasiya

mammoth: n. naa paed haathi ki zaat

man: n. aadmi/iñsaan/bañdah/baSHar/Haewaan e naatiq/
kas/mard/nar/SHauhar

man-eater: n. aadam KHor

man eating: a. aadam KHor

manful: n. bahaadur/dileyr/jari/SHujaa^

manfully: adv. bahaadur aanah/dileyr aanah/mard aanah

manfulness: n. bahaaduri/mardaañgi/SHujaa^at

manacle: n. beyRi/hath kaRi

manacle: v.t. beyRi lagaana/hath kaRi lagaana

manage: v.t. chalaana/muñtazmi karna/saadhna/sañbhaalna/
tasallut rakhna

manageable: a. aasaan/KHuSH lagaam/siidha

management: n. bañd o bast/iñtezaam/siyaasat

manager: n. kaar kun/kaar pardaaz/mudiir/
muñtazim/peySH kaar

managerial: a. iñtizaami

mandate: n. arzi iKHteyaar/amr e rasmi/farmaan

mandate: v.t. zimmah lagaana

mandatary: n. muKHtaar/wakiil

mandatory: n. zimmah/zimmah daar

mandible: n. jabRa/jabRey ki haDDi

mane: n. ayaal(f.)

maned: n. ayaal daar

mange: n. ghoRoñ ki sadaa'i

mange: v.t. ghoRoñ ko kartab sikhaana

mange: n. khurañD

manger: n. charni/khaaney ka haudah/khurli/kuuñDa/
naañd

mangle: v.t. dhajji dhajji karna/phaaRna/qiimah karna/
masKH karna/TukRey TukRey karna

mangle: n. istri maSHiin/kal daar istri

mangled: a. pichchi

mango: n. aam

mangy: a. khurañD daar

mangrove: n. chamrañg

manhandle: v.t. bura suluuk karna/GHul GHapaaRa karna/
insaani quuwat laga kar khiskaana/
piTaa'i karna/zabar dasti karna

manhood: n. aadimiyat/bahaaduri/buluuGH/insaaniyat/
jawaañ mardi

manhunt: n. aadam khoj

mania: n. SHq/junuun/KHabt/paagal pan/sauda/
sanak

manic: a. junuuni/KHabti/majnuuñ/saudaa'i/
sañki

maniac: n. KHabti/majnuuñ/paagal

manicure: n. naaKHun taraaSHi

manicure: v.t. naaKHun taraaSHi karna

manifest: a. alam naSHraH/azhar/baiyyan/faaSH/hawaeda/
khula/paeda/sariiH/ujaagar/waazeH/zaahir

manifest: v.t. hawaeda karna/paeda karna/ujaagar karna

manifestation: n. bayaan/izhaar/kaSHf/ujaagri/
wazaaHat/zuhuur

manifestly: a. bar mala/e^laaniyah/khullam khulla/
saaf saaf/zaahirah

manifesto: n. laan/mañSHuur

manifold: a. bhaañt bhaañt ka/chañd dar chañd/ka'i guna/
ka'i taraH ka/rañga rañg

manikin: n. baaliSHtiya/podna

manipulate: v.t. apna kaam nikaalna/haath sey kaam karna/
pheyr phaar karna/saaz baaz karna/suljhaana

manipulative: a. heyra pheyri waala

manipulation: n. chaalaaki/joR toR/kaaristaani/
hunar mañdi/pheyr phaar/saaziSH

manipulator: n. chaabuk dast/chaalaak/joR toR karney waala/
saaziSHi

mankind: n. aadam zaad/baSHr/iñsaan/KHalq

manlike: a. aadam numa/baSHri/iñsaani

manliness: n. bahaaduri/dileyri/rajuuliyat

manly: a. dil aawar/dileyr/jawaañ mard/mard aanah

man-made: a. masnuu^i

manner: n. añdaaz/asluub/Daul/Dhaal/Dhab/dastuur/Dhañg/
Dharra/kirdaar/nahj/nau^/paehlu/paeraayah(m.)/
qata^/raastah(m.)/rawaiyah(m.)/sabiil(f.)/
suurat(f.)/tariiqah/taraH/tarz/taur

manners: n. aadaab/aKHlaaq/KHu/qaa^edah/takalluf

mannerism: n. aadaab parasti/Dhab

mannerly: a. baa tamiiz/KHuSH aKHlaaq/mohazzab

mannerless: a. bad taehziib/bey tamiiz/gaa'odi/gañwaar

mannerliness: a. KHuSH aKHlaaqi/saliiqah/taehziib

man of war: a. jañgi kaSHti

manoeuvre: n. chaal/fauji naql o Harkat/ghaat

manoeuvre: v.t. chaal chalna/joR toR karna/saaziSH karna

manor: n. jaagiir/ta^alluqah

manservant: n. KHaadim/naukar

mansion: n. Haweyli/koThi/mañzil/maskan/Thikaana

manslaughter: n. GHaer iraadi qatl

manslayer: n. mardum kuSH

manslaying: n. mardum kuSHi

mansuete: a. dabyal/narm/siidha

mansuetude: n. miskiini(f.)/narmi(f.)/SHaraafat(f.)

manta: n. kambal(m.)

mantic: n. paeGHam baraanah

mantle: n. chaadar/farGHul

mantle: v.t. chhupaana/Dhaañpna/gheyrna

man-trap: n. (iñsaani) phañda(m.)

manual: a. dasti/haaTH ka kaam

manual: n. dasti kitaab(f.)/raah numa kitaab(f.)

manually: adv. haath sey

manual training:n. dasti tarbiyat(f.)

manufacture: v.t. banaana/ghRna/sana^at karna/
thok par banaana

manufacture: v.i. saaKHt gari karna

manufacture: n. saaKHt

manufactured: a. saaKHtah

manufacturer: n. saane^

manumit: v.t. GHulaami sey azaad karna/nijaat deyna

manure: v.t. khaad Daalna/zar KHeyz karna

manure: n. gobar/khaad

manus: n. pañjah(m.)

manuscript: a. haath ka likha

manuscript: n. musawwadah(m.)/qalmi nusKHah(m.)

many: a. aksar/bahot/ka'i/kasiir/muta^addid

many sided: a. hamah giir

map: n. KHaakah/KHariitah/naqSHah

mapmaker: n. naqSHah naweys

mapper: n. naqSHah naweys

maquette: n. chhoTa namuunah(m.)

mar: v.t. KHaraab karna/kirkira karna/masKH karna

marah: a. kaR waahaT/talKHi

marasmus: n. suukha(biimaari)(f.)

marathon: n. lambi dauR(f.)

maraud: v.i. luuT maar ki talaaSH meyñ hona

maraud: v.t. bar baadi karna/luuT maar karna

maraud: n. luuT maar

marauder: n. luuT/raeh zan

marble: n. goli/marmar/sañg e marmar

marble-breasted:a. saKHt dil/sañgiin

marc: n. khal/phok/seyTi

marcato: a. bah zor

march: n. Had/sar Had/sar Hadi laaqah

march: v.i. bah qataar chalna/chal deyna/
fauji añdaaz sey chalna

march: v.t. dar badar karna/kuuch karna

march: n. kuuch/rawaañgi

märchen: n. kahaani/qissah

mare: n. ghoRi

maremma: n. kachhaar/saaHili daldal/taraa'i

margosa: n. niim(f.)

marge: n. HaaSHiyah/kinaarah/lab

margin: n. goT/HaaSHiyah/kinaarah/kor/lab

marginal: a. HaaSHiyaa'i/kinaarey ka

marginalia: n. taSHriiHaat/tauziiHaat

marginate: v.t. HaaSHiyah lagaana

margosa: n. niim

marigold: n. geyñda(m.)

marijuana: n. gaañja

marina: n. chhoTi godi(f.)

marine: a. aabi/baeHri/daryaa'i/samañdari

mariner: n. jahaaz raañ/mallaaH

marionette: n. kaTh putli

marital: a. azdawaaji/zauji

maritime: a. baeHri/daryaa'i

mark: n. laamat/asar/daaGH/Had/hadaf/KHat/naqSH/niSHaan/
niSHaani/paehchaan/qadam ka niSHaan/sar Had

mark: v.t. niSHaan lagaana/qalam bañd karna/
raqam karna

marked: a. mumtaaz/numaayaañ/waazeH

marker: n. niSHaan lagaaney waala

market: n. baazaar/gañj/mañDi/suuq

market place: n. baazaar/kaTra

market rate: n. nirKH

marketable: a. bikaa'u

marketability: n. bikaa'u pan(m.)

marketing: n. KHariid o faroKHt/sauda

marketplace: n. baazaar

marks: n. darjah(m.)

marksman: n. niSHaanah baaz/niSHaañchi/tiir añdaaz

maroon: n. bhagoRa GHulaam

maroon: v.t. aawaarah phirna/maTar gaSHt karna

maroon: n. kiSHmiSHi rañg

marplot: n. kaam bigaaRney waala

marquee: n. KHeymah/SHaamiyaanah

marquetry: n. miina kaari

marriage: n. qd(m.)/biyaah(m.)/KHaanah abaadi(f.)/SHaadi(f.)

marriageable: a. qaabil e azdawaajiyat/SHaadi key qaabil

married: a. biyaahta/SHaadi SHudah/suhaagan

marrow: n. guuda/lub/maGHz/qalb

marrowy: a. guudey daar

marrow: n. ghia/lauki

marrow bone: n. nali

marrow: n. aaR(m.)/joR(m.)/saathi(m.)/yaar(m.)

marry: v.t. qd karna/biyaahna/palley baañdhna/
riSHtah karna/SHaadi karna

marry: v.i. biyaah karna/biyaahna/SHaadi hona

Mars: n. mirriiKH

marsh: n. dal dal

marshland: n. daldali laaqah(m.)

marshy: a. dal dali

marshalled: a. saf aara

mart: n. baazaar/kaTra/mañDi

martial: a. skari/mirriiKHi

martial arts: n. Harbi funuun

martingale: n. zeyr bañd

martyr: n. jaañ nisaar/SHahiid

martyrdom: n. jaan nisaari/SHahaadat

marvel: n. juubah/anokhi chiiz

marvellous: a. jab/Haerat añgeyz

marvellously: adv. jab taraH sey/niraali raah sey

mascara: n. kaajal

mascot: n. baKHt aawaar/gañDa/guTka

masculine: a. mard aanah/muzakkar/nar

masculinity: n. mardaañgi/rajuuliyat

mash: n. bhurta/kachuumar/maliida/saani

mash: v.t. bhurta banaana/kachuumar nikaalna

mash: v.i. Dorey Daalna

mask: n. baehruup/bahaanah/chehrah/
chehrey ka charbah

mask: v.t. baehruup karna/bheys badalna/chhupaana/
pardah Daalna

masked: a. pardah poSH/poSHiidah

masochism: n. aziiyat sey lutf uThaana

mason: n. me^maar/raaj giir

mason: v.t. ta^miir karna

masonry: n. me^maari/raaj giiri

masonry (course):n. chaehka(m.)/radda

masque: n. baehruupiya tamaaSHah

masquerade: n. baehruup/sawaañg meylah

mass: n. az dahaam/bhiiR/meqdaar(f.)/puSHtaara(m.)/
thok(m.)

masses: n. maKHluuq

massacre: v.t. qatl karna/zabaH karna

massacre: n. KHuun reyzi/qatl am

massage: v.t. daabna/maaliSH karna

massage: n. maaliSH

masseur: n. champi karney waala/maaliSHiyah

massive: a. baRa/bhaari/jasiim/kasiir/Thos

massiveness: n. jasaamat/Thos pan

mass meeting: n. jalsah' e aam

massiness: n. bhaari pan/giraani/Thos pan

mast: n. khamba(m.)/mastuul(m.)

master: n. aqa/asHaab(m.)/Haakim(m.)/maahir(m.)/maalik(m.)/
miyaañ(m.)/saaHab(m.)/sar kaar/ustaad(m.)/
waaris(m.)/wali(m.)

master: v.t. hunar mañdi Haasil karna/tasallut Haasil karna/
buur Haasil karna

mastery: n. dastaras/hunar mañdi/mahaarat/buur

masterliness: n. kamaal/mahaarat/ustaadi

masterful: n. kaamil/KHud sar/maahir e fan

masterfully: adv. maahir aanah añdaaz sey

masterpiece: n. SHaah kaar/SHaah paarah

master race: n. la nasl

mastership: n. ustaadi

master stroke: n. GHazab ki chaal/kamaal

masterwork: n. kamaal/KHuubi/SHaah kaar

masticate: v.t. chabaana

mastication: n. chaab/chabaa'i

mastitis: n. pistaanoñ ki suujan/waram e pistaan

mat: n. boriya(m.)/chaTaa'i(f.)/farSH(m.)

mat: a. bey aab/maañd

match: n. jawaab(m.)/joR/joRi/meyl(m.)/muqaabilah(m.)/
saani(m.)

match: v.t. munaasib hona/yaksaañ hona

matches: n. diya salaa'i

matchbook: n. diya salaa'i ki Dibya

matching: a. muqaabil/yaksaañ

matchless: a. diim ul misaal/bey naziir/laa jawaab/
laa saani/yakta

matchlock man: n. barq añdaaz/tufañg ka ghoRa

matchmaker: n. kuTni(f.)/maSH SHaatah(f.)

mate: n. ham nawa/rafiiq e Hayaat/saathi

mate: v.t. bar daaSH karna/joRa bañna/SHaadi karna

mater: n. maañ/waalidah

material: a. jismaani/maaddi/taba^i

material: n. maaddah(m.)/mawaad/saamaan/wujuud(m.)

materialise: v.t. wujuud meyñ aana

materially: adv. maa'ddi taur par

materialism: n. maa'ddah parasti

materialist: n. daehri/maa'ddah parast

materialistic: a. daehriyaanah/maa'ddah parastaanah

materiel: n. asbaab/saamaan

maternal: a. maadari/maadraanah/maañ ka

maternal affection:n. maamta(f.)

maternity: n. janaapa/zachgi

matey: a. dost/saathi/yaar

mathematics: n. reyaazi(f.)

mathematcian: n. reyaazi daañ

matin: a. subaH ka waqt

mating: n. jufti(f.)

matriarch: n. sardaar urat

matricide: n. apni maañ ka qatl

matricula: n. taalibaan ki fehrist

matrimony: n. do bol(m.)/nikaah(m.)/SHaadi(f.)

matrix: n. bachchah daani/kokh/qaalib/saañcha

matron: n. muñtazimah/ra'iisah/ustaani

matter: n. baat(f.)/maaddah(m.)/mas'alah(m.)/
mo^amalah(m.)/qissah(m.)

matter-of-fact: a. GHaer dil chasp/haqiiqi/Thus/waaqe^i

matting: a. boriyah/chaTaa'i/Taat

mattock: n. phaa'oRa(m.)

mattress: n. gabbha(m.)/gadda(m.)

mature: v.i. baaliGH hona/pakna/puKHtah hona

mature: a. baaliGH/puKHtah/puKHtah kaar/rasiidah

matured: a. mubliGH/pakka

maturedly: adv. baaliGH aana

maturity: n. buluuGHat/puKHtagi

maudlin: a. aab diidah/chakraaya hu'a/jazbaati

maul: v.t. bura suluuk karna/marammat karna/
piTaa'i karna/Thukaa'i karna

maunder: v.t. bachchey ki taraH raal bahaana/gila karna

mausoleum: n. maqbarah/rauzah

mauve: a. niilguuñ arGHawaani

maverick: a. aazaad KHayaal

maw: n. jaan war ka peyT

mawkish: a. jazbaati/kariih/makruuh/naa gawaar/phiika

mawkishness: n. karaahat añgeyzi/naa gawaari

maxilla: n. jabRey ki haDDi

maxim: n. masa'lah(m.)/qaa^edah(m.)

maximise: v.t. bahot baRhaana/mubaaliGHah karna

maximum: a. ziim tariin/GHaayat

may: v.t. imkaan zaahir karna

maybe: adv. mumkin/SHaayad

mayhem: n. saffaakaanah qatl

mayor: n. ra'iis e baldiya

maze: n. bakheyRa/bhuul bhulaiyaañ(f.)/pheyr(m.)/
uljhan

mazy: a. peychiidah/Zoliidah

me: pron. maeñ/mujh ko/mujhey

mea culpa: apni GHalti sey

meadow: n. chara gaah(f.)/sabzah zaar(m.)

meagre: a. bahot kam/baañjh/chhoTa/dubla/
kam/naa kaafi/patla/qadr e qaliil

meagerness: n. fuqdaan(m.)/kami(f.)

meal: n. khaana(m.)/ta^aam(m.)

meal: n. aaTa(m.)

mealy: a. aaTey jaesa/dhabbey daar/safeyd

mean: a. chhichhora/chhoTa/faro maayah/kamiinah/
kam zarf/KHasiis/ochha/past/rakiik/raziil/
siflah/subuk sar/zabuuñ

mean: a. darmiyaani/wast

meander: v.t. awaarah gardi karna

meandering: a. bal khaata hu'a/pur peych

meanderous: a. peych daar

meaning: n. GHaraz(f.)/Haasil kalaam(m.)/iraadah/mafhuum/
ma^ni/maqsad/matlab(m.)/muraad(f.)/niyat

meaningful: a. ahem/pur ma^ni

meaningfulness: n. aehmiyat

meanness: n. chhichhora pan/kamiinah pan/KHissat/paaji pan

meaningless: a. anaap SHanaap/bey kaar/bey ma^ni/laGHw/mohmal/
waahi/uuT paTaañg/waahi tabaahi

means: n. asbaab(m.)/chaarah(m.)/daulat(f.)/
sabiil(f.)/tufael(m.)/waastah(m.)/
wasiilah(m.)/zarii^ah(m.)

meantime: adv. dar asna

meanwhile: adv. dar iiñ asna /is dauraan meyñ

measles: n. KHaariSH/KHasrah(f.)

measly: a. bad Haal/dhabbey daar/KHaariSH zadah

measure: v.t. aañkna/maapna/naapna/paemaa'iSH karna

measure: n. mal/aqdaam/Dag/paemaanah/qadam/
qayaas/wazn

measured: a. maeHduud/mauzuuñ/munaasib/napaa tula

measurement: n. añdaazah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/
paRtaal(f.)

measuring: n. paemaa'iSH

measures: aqdaam

meat: n. goSHt

mechanic: n. dast kaar/mistri(m.)

mechanism: a. purzoñ ki saaKHt

medal: n. niSHaan/tamGHah

medal: v.t. tamGHah deyna

medallion: n. baRa tamGHa

meddle: v.t. daKHl añdaazi karna/gaR baR karna/ghusna/
Taañg aRaana

meddler: n. daKHl añdaaz(m.)

meddling: a. daKHl añdaazi

meddlesome: a. muKHil

mediaeval: a. quruun e wastah sey muta^lliq

Mediaeval Times:n. quruun e wastah

medial: a. biich ka/dar miyaani

median: a. dar miyaan ka/wasti

mediate: a. ariz/biich/Haa'el

mediate: v.t. biich bachaa'o karna/paRna/saalisi karna/
SHafaa^at karna

mediation: n. biich bachaa'o(m.)/saalisi(f.)/tawassut(m.)/
tufael(m.)/wasiilah(m.)

mediator: a. saalis/SHafii^

medical: a. tibbi

medical treatment:n. laaj

medicable: a. qaabil e laaj

medicament: n. dawa(f.)

medicate: v.t. dawaa'i sey laaj karna

medication: n. laaj/mo^aalijah

medicinal: a. adwiyaati/laaji/SHifaa'i

medicinal herbs:n. jaRi buuTi(f.)

medicinal roots:n. jaRi buuti(f.)

medicine: n. daaru/darmaan/dawa/dawaa'i/laaj

mediocre: a. ausat darjey ka/ma^muuli

meditate: v.t/i. GHaur karna/sochna

meditation: n. dhiyaan(m.)/GHaur(m.)/muraaqibah(m.)/tafakkur(m.)

meditative: a. fikr añgeyz

meditativeness: n. inhemaak

mediterranean: a. zamiin key wast meyñ waaaqe^

medium: n. ausat/darmiyaan/waastah/wast/zarii^ah

medley: n. KHalt/khichRi/uljha

medulla: n. guuda

meed: n. ajr/meHñtaanah/silaH

meek: a. miskiin/narm mizaaj/neyk

meekly: adv. narm mizaaji sey

meekness: n. bey himmati/miskeeni

meet: a. laa'eq/mauzuuñ/munaasib

meet: v.t. do chaar hona/iñkaar karna/milna/milna julna

meet: v.i. ikaTTha hona/jama^ hona/julna

meeting: n. añjuman/jalsah/milaap/mulaaqaat/soHbat

megacity: n. baRa SHehr

megalith: a. baRa patthar

megaphone: n. bhoñpu/bulañd go

Melia: n. bakaa'in

melancholy: a. afsurdah/dil figaar/dil giir/Haziiñ/maluul

melancholy: n. afsos/malaal/paZ murdagi/sauda

mlange: n. KHalt/khichRi/pañch meyl

meld: v.t. milaana/tarkiib deyna

mle: n. hañgaamah

melee: n. afra tafri/balwah/dast badast laRaa'i/
fasaad/ghamsaan ka ran

meliorate: v.t. behtar banaand/durust karna/sudhaarna

meliorate: v.i. behtar hona

mellorable: a. qaabil e islaaH

mellorative: ai. behtar/islaaHi

meliorism: n. islaaHiyat

mellifluous: n. KHuSH aahaañg/SHahed sey bhar puur

melodius: a. KHuSH nawa/sureyla(m.)/sureyli(f.)

mellow: a. dhiima/maddhim/KHaliiq/paka hu'a

mellowness: n. mulaa'emiyat/narmi

melodist: n. naGHmah saaz

melody: n. aahañg/laey/naGHmah

melon: n. garma/KHar buuzah/sardah/tar buuz

melt: v.i. pighalna/taeHliil hona

melt: v.t. Hal karna/pighlaana/taa'o deyna

melting pot: n. kaThaali

meltwater: n. barfaab/pighla paani

member: n. zw/fard/rukn

membership: n. rukniyat(f.)

membrane: n. GHiSHa/jhilli/pardah

memento: n. niSHaani/yaad gaar

memo: n. yaad daaSHt()

memoire: n. sawaaneH mri

memorablia: n. yaad gaareyñ(f.)

memorial: n. rz daaSHt/niSHaani/yaad gaar

memorised: a. maeHfuuz

memorandum: n. yaad daaSHt

memory: n. Haafizah/KHaatir/zikr/yaad/yaad daaSHt

men: n. mardum(m.)

menace: n. aafat/bala/DapaT/dhamki/KHatrah

menace: v.t. Daraana/dhamki deyna

menage: n. ghar baar/KHaanah daari

mend: v.t. durust karna/marammat karna/Thiik karna/
rafu karna/ustuwaarna

mend: n. durusti/marammat/rafu/sudhaar

mendable: a. qaabil e marammat

mendacious: a. dhokey baaz/jhuuTa/kaazib/pur fareyb

mendacity: n. daroGH/jhuuT(m.)/kizb

mendicancy: n. darweySHi/faqiiri

mendicant: a. aazaad/bhikaari/bhik mañga/darweySH/
faqiir/KHirqah poSH

menhir: n. laaTh(f.)

menial: a. adna/KHaañgi/niicha/zaliil

menial: n. ghareylu naukar(m.)/KHidmat gaar

menially: adv. farmaañ bardaari sey

meningitis: n. gardan toR buKHaar

meniscold: a. hilaali

meniscus: n. hilaali jism

menopause: n. sin e yaas

menorrhagia: n. kasrat e Haeyz

mensal: a. maahaanah/maah waar

mense: n. nazaakat/zaraafat/zebaa'iSH

mense: v.t. aaraastah karna/e^zaaz deyna

menseful: a. baa zzat/baa waqaar/faiyaaz/mehrbaan

menses: n. Haez(m.)

menstrual: a. maah waari

menstruate: v.i. Haez aana

menstruation: n. Haez(m.)

mensurable: a. qaabl e paemaa'iSH

mensural: a. paemaaiSHi

mensuration: n. masaaHat(f.)/naap/qiyaas(m.)

mental: a. qli/dimaaGHi/KHayaali/zehni

mentality: n. zahaanat/zehniyat

mention: n. iSHaarah/charcha/Hawaalah/naam/
tazkirah/zikr

mention: v.t. iSHaarah karna/charcha karna/Hawaalah deyna/
naam leyna/tazkirah karna/zikr karna/
zabaan par laana

mentioned: pa.t. mazkuurah

mentionable: a. qaabile izhaar/qaabil e zikr

mentor: n. ataaliiq/guru(m.)/murSHid/ustaad

mentum: n. ThoRi(f.)/Thuddi(f.)

menu: n. khaanoñ ki fehrist

mephitis: n. ba bu/saRaañd

mephitic: a. bad buu daar/gañda/muzir/saRa hu'a

mercantile: a. taajiraanah/tijaari

mercantilism: n. banya pan/tijaarti nizaam

mercenary: n. bhaRey ka/kiraaye ka TaTTu/matlab ka yaar

mercenariness: n. KHud GHarzi/matlab parasti

mercer: n. bazaaz/kapRa beychney waala

mercery: n. bazaaz ki dukaan

merchandise: n. maal(m.)/mataa^(f.)

merchant: n. beopaari(m.)/sauda gar/taajir/thok ka beopaari

merchantman: n. tijaarti jahaaz

merciful: a. kariim/KHuda taras/raHiim

mercifully: adv. raeHm dili sey

merciless: a. bey dard/bey raeHm/jallaad/kaTTar/sañg dil

mercilessly: adv. bey raeHmi sey/sañg dili sey

mercilessness: n. bey dardi/bey raeHmi/saffaaki/
sañg dili

mercury: n. paarah/siim aab

mercurial: a. chañchal/mutaGHaiyar/siim aabi/SHoKH

mercy: n. karam(m.)/marHamat(f.)/raeHm(m.)/raeHmat(f.)/
SHafaaqat(f.)/SHafqat(f.)/tars(m.)

mere: n. Hauz/jhiil/taalaab

mere: a. bila milaawaT/faqat/KHaalis/maeHz/sirf

merely: adv. faqat/maeHz

meretriculous: a. bhaRkiila/tamtaraaqi/zarq barq

merge: v.t. zam karn/yak jaan karna

merge: v.i. yak jaan hona

merger: n. iñzaam/waeHdat

meridian: n. nisf un nahaar

merit: n. achchhaa'i/aehliyat/Haesiyat/KHuubi/leyaaqat/
qadr/tausiif/mdagi/wasf

merit: v.t. laae'q bañna

merit: v.i. laa'eq hona

merited: a. aehl/mustaHaq/qaabil

meritless: n. naa aehl/GHaer mustahaq

meritorious: a. achha/qaabil/SHaañdaar

mermaid: n. jal pari/samuñdari deywi/zan e maahi

merman: a. aadam e aabi/jal maanus/mard e maahi

merilly: adv. KHusHi sey

merriment: n. iñbisaat/faraH/rañg raliyaañ/
tarab/uchhal kuud

merriness: n. KHuSHi/musarrat/rañg raliyaañ/ziñdah dili

merry: a. KHañdaañ/KHurram/masruur/
rañgiila

merrymaker: a. KHuSH baaSH/rañgiila

merrymaking: n. hañsi/tafriiH/teohaar

mesh: n. jaali/phañda

mesh: v.t. jaal meyñ phaañsna/jaali banaana

mesial: a. darmiyaani/wasti

mess: n. khaana/fauji khaana

mess: n. bey tartiibi/chaupaT/gaR baR/ghapla/gol maal/
khaT raag/jhameyla/uljhan

mess: v.t. gaR baR karna/KHaraab karna

messily: adv. bey tartiibi sey

messiness: n. afra tafri/bad Hawaasi/bey tartiibi

message: n. faryaad/KHabar/paeGHaam/payaam

messenger: n. fariSHtah/har kaarah/naamah bar/
paek/qaasid/raawi

messiah: n. masiiHa/nabi

metaphor: a. misaal

metal: n. dhaat/ma^dan

metallic: a. dhaat ka/ma^dani

metallurgy: n. dhaat kaari/ma^daniyaat

metaphor: n. iste^aarah/kinaayah/majaaz

metaphoric: a. majaazi

metaphysics: n. ilaahiyaat/maa ba^d ut tabiiy^aat

metaphysical: a. ilaahiyaati/maa ba^d ut tabiiy^aati

metastable: a. bahot kam paa'eydaar

mete: v.t. Hissah baañTna/napaa'i karna

mete: n. Had/sar Had/naap

mete: n. gheyr/Had

meter: n. naap/paemaanah

meteor: n. SHahaab/SHahaab e saaqib

meteorite: n. SHahaabi patthar(m.)

meteorology: n. lm e aab o hawaa/mausamiyaat

method: n. Dhab/Dhañg/iñtezaam/qaa^edah/qariinah/
raah/tarkiib/tariiqah/zarii^ah

methodical: a. baa qaa'edah

meticulous: a. moHtaat

meticulously: adv. baariik biini sey/bahot eHteyyat sey

metier: n. kaam/peySHah

metre: n. qaafiyah/ruuz/wazn

metropolis: adv. baRa SHaher

metrology: n. miqyaasiyaat

metropolitan: a. baRey SHaher ka

mettle: n. gun/himmat/jazbah/jauhar/KHaas mizaaj/mizaaj

mettlesome: a. baa himmat/dam KHam waala/jazbaati/jii daar

mew: n. astabal/eHaatah/qaed/qafas

mew: v.t. Habs karna/pheyñkna/qaed meyñ Daalna

mew: v.i. miyaa'oñ miyaa'oñ karna

mew: n. billi ki miyaa'oñ

mewl: v.t. bachchey ki tarah bilakna

mezzanine: n. do chhati/machaan(m.)

mezzo: a. dar miyaanah

miasma: n. bey mazahgi(f.)/kir kira pan/saRaañd

mica: n. abraq/talaq

microbe: n. jarsuumah(m.)

microclimate: n. laaqaa'i aab o hawa

microphone: n. bulañd go

microphysics: n. KHurd tabia^aat

microprint: n. KHurd taswiir

microscope: n. KHurd biin(f.)

microscopic: a. til baraabar/zarrah baraabar

mid: n. biich ka/darmiyaani/wasti

midair: n. feza

midday: n. do paher/nisf un nahaar

midden: n. ghuura(m.)

middle: n. biich(m.)/darmiyaan(m.)/wast(m.)

middle: a. wasta

middle ages: n. qaruun e wasta

middle class: n. darmiyaani tabqah

middleman: n. waastah(m.)

middling: a. maddham/mutawassat

midget: n. baaliSHtiya/bauna/chhoTa

midland: a. añduruun e mulk

midline: n. KHat e ausat

midnight: n. aadhi raat/niim SHab/nisf SHab

midnight sun: n. aaftaab niim SHab

midnoon: adv. do paher

midpoint: adv. markazi nuqtah

midriff: n. choli(f.)/Hejaab e Haajiz

midsection: n. miyaan

midship: a. wast e jahaaz

midst: n. asnaa(m.)/darmiyaan(m.)/dauraan(m.)/wast(m.)

midsummer: n. wast e garma

midterm: n. darmiyaani muddat(f.)/wasti zamaanah(m.)

midway: a. aadhi raah/mutawassit

midweek: n. wast e haftah(m.)

midweekly: adv. saeh rozah

Midwest: n. GHarb e ausat(m.)

midwife: n. aaya/daa'i/daayah/janaa'i/qaabilah

midwife's charges:n. janaa'i(f.)

midwifery: n. daayah gari(f.)

midwinter: n. wast e sarma(m.)

midyear: n. wast e saal(m.)

mien: n. buSHrah(m.)/chehrah(m.)/Dhab(m.)/suurat(f.)/
tarz(f.)

miff: n. an ban(f.)/GHussah(m.)/SHakar rañji(f.)

miff: v.t. bar ham karna/naa raaz karna/sataana

miffy: a. tunak mizaaj

might: n. zmat(f.)/bal(m.)/dam(m.)/qudrat(f.)/
taaqat(f.)/sakat(f.)

mighty: a. ziim/jabbaar/qaadir/qavi/mazbuut/
SHaeh zor/taaqat war

mightily: adv. az bas/bah quuwat/bah zor

mightiness: n. baRaa'i(f.)/quuwat(f.)/taaqat(f.)

mignon: a. choTa aur KHuub suurat/naazuk aur Hasiin

migraine: n. aadhey sar ka dard(m.)/SHaqiitah(m.)

migrant: n. mohaajir/naql e makaani karney waala

migrate: v.i. hijrat karna/naql e makaani karna

migration: n. iñteqaal/naql e makaani

migrational: a. hijrati/mohaajiraanah

migrator: n. mohaajir/taarik e watan

migrational: a. hijrati

migratory: a. aawaarah gard/bey KHaanumaañ/bey qayaam/
jijrati/KHaanah bad doSH/raaHil

Mikado: n. SHahinShaah e jaapaan(m.)

milch: a. dudhaar/dudhael/SHiir daar

mild: a. aahistah/dhiima/Haliim/halka/narm/mo^tadil

mildew: n. phaphoñdi(f.)

mildness: a. narmi

mile: n. miil(m.)

milepost: n. sañg e miil(m.)

milestone: n. aehm waaqe^ah(m.)/sañg e miil(m.)

miliaria: a. alaa'iyaañ/garmi daaney

milieu: n. maa Haul

militant: a. jañg ju/jhagRaalu/muHaarib

militarism: n. faujiyat/jaarHiyat

militaristic: a. fauji KHusuusiyaat ka Haamil

military: n. skari/fauj/fauji

militate: n. muKHaalifat karna

militia: n. razaakaar fauj

milk: v.t. duudh duuhna/duudh pilaana/
duudh nikaalna/duudhna

milk: v.i. duudh deyna

milk: n. duudh

milker: n. dohney waala

milkmaid: n. duudh waali/gawaalan/ghosan

milkman: n. duudh waala/gawaala/ghosi

milksop: n. naa mard/zanaanah/zañKHa

milk seller: n. ghosi

milk tooth: n. duudh ka daañt

milky: a. duudhiya

milkiness: n. duudhiya pan

Milky Way: n. akaas gañga/kaeh kaSHaañ

mill: n. chakki/kaar KHaanah

mill: v.t. piisna

millboard: n. moTa gatta(m.)

milled: a. pisa hu'a

miller: n. pan chakki waala

millstone: n. chaak/chakki ka paaT

millet: n. baajra

mimic: v.t. naql karna

mimicking: n. naql

mimicry: n. naql

minaret: n. miinaarah

minatory: a. Daraa'ona/KHauf naak

mince: v.t. banaawaTi añdaaz sey bolna/
purzey purzey karna/qiimah karna

mind: n. aatma/ql/dimaaGH/hoSH/jaan/
jigar/KHaatir/man/maelaan/qalb/raa'ey

mind: v.t. deykh bhaal karna/KHayaal karna/nazar rakhna

mindless: a. bey waquuf/laa parwaah

mine: pron. meyra(f.)/meyri(f.)

mine: n. kaan

mine: v.t. kaan kani karna

miner: n. kaan kan

mineral: n. ma^dan

mineralise: v.t. ma^dni banaana

mingle: v.t. aameyziSH karna/gaD maD karna/
maKHluut banaana/milaana

mingle: v.i. ghul mil jaana/maKHluut hona/milna

mingle: n. KHalt/khichRi

mingled: a. maKHluut/SHaamil

mini: a. chhoTa

miniature: n. naqqaaSHi kuuchak

minicab: n. chhoTi gaaRi

minify: v.t. chhoTa karna/ghaTaana/kam karna

minification: n. taKHfiif(f.)

minim: n. qatrah

minimal: a. kam sey kam

minimise: v.t. muKHtasar tariin karna

minimisation: n. taKHfiif(f.)

minimum: n. kam tariin

minimum wage: n. kam tariin ujrat

mining: n. kaan kani(f.)

minion: n. laaDli(f.)/kaasah laes/sar chaRha GHulaam

minister: n. paadri/waziir

minissterial: a. wazaarati

ministration: n. imdaad/dast giiri

ministrative: n. imdaadi/KHidmaati

ministry: n. wazaarat(m.)

minium: n. SHañgraf

miniver: n. qaaqam/samuur

mink: n. aabi neywla

minor: a. adna/chhoTa/Haqiir/kam tar/KHurd saal/
naa baaliGH/ma^muuli/saGHiir

minority: n. qliyat/kam sini/naa baaliGHi

minority: a. qliyati

minster: n. girja

minstrel: n. bhaañD/gaa'ek/miiraasi

mint: n. gañj/KHaziinah/Taksaal

mint: v.t. iijaad karna/mohar lagaana/sikkah ghaRna

mint: n. pudiinah(m.)

mint: v.t. jur'at karna/qasd karna

mintage: n. Dhalaa'i/ghaRaa'i/sikkah saazi

minter: n. muujid/Taksaaliya

minus: prep. kam tar/tafriiq

minuscule: n. bahot chhoTa/zarrah baraabar

minucular: a. chhoTey Harf waala

minus sign: n. laamat e nafi

minute: a. baariik/chhoTa(m.)/chhoTi(f.)/daqiiq/KHurd

minute: n. daqiiqah/lamHah/tazkirah

minutes: n. ruudaad(f.)

minutely: adv. bariik biini sey/nuktah sañji sey

minuteness: n. bariiki/diqaat e nazar/muu SHigaafi

minutiae: n. ma^muuli baateyñ/tazkirah

minx: n. diidah dileyr laRki/SHoKH chaSHm laRki

minxish: a. diidah dileyr/SHoKH chaSHm

miracle: n. e^jaaz/kamaal/mo^jezah/naerañg

miraculous: a. jiib/Haerat añgeyz/karaamaati

miraculously: adv. mo^jizaanah taur par

mirador: n. burj(m.)

mirage: n. dhoka/maaya(f.)/saraab(m.)

mire: n. daldal/kiichaR

mire: v.i. daldal meyñ phañsna

miry: a. daldali

mirky: a. mubham/tariik/udaas

mirror: n. aa'inah/aarsi/dar pan/SHiiSHah

mirth: n. hañsi/iñbisaat/SHrat/tarab

mirthful: a. dil lagi baaz/KHuSH taba^/masruur

mirthfully: adv. dil lagi sey/KHuSH taba^i sey

mirthfulness: n. dil lagi/hañsi mazaaq/ThaTha

mirthless: a. afsurdah/bey kaef/bey lutf/naa SHaad

misadventure: n. aafat/bad qismati

misadvise: v.t. GHalat raa'ey deyna

misallege: v.t. GHalat ilzaam lagaana

misanthrope: n. aadam beyzaar/akal khura/
har eyk sey nafrat karney waala/
iñsaan duSHman

misanthropy: n. akal khura pan/mardum beyzaari

misapply: v.t. beyja tasarruf karna/GHalat iste^maal karna

misapplication: n. beyja tasarruf/GHalat iste^maal

misapprehend: v.t. GHalat taur par samajhna

misapprehension:n. bhuul/GHalat faehmi/KHata

misappropriate: v.t. bey iimaani karna/GHaban karna/
khaana/KHurd burd karna

misappropriation:n. GHaban(m.)/KHiyaanat(f.)

misarray: n. bey tartiibi

misbecome: v.t. naa munaasib hona/SHaan key KHelaaf hona

misbegotten: a. bhayaanak/Haraam zaadah

misbehave: v.i. bad chalni karna/bad tamiizi karna

misbehaviour: n. bad atwaari/bad tamiizi

misbelief: n. GHalat raa'ey/jhuuTa qiidah

misbelieve: v.t. GHalat taur par samajhna

misbeliever: n. gumraah

miscalculate: v.t. GHalat añdaazah lagaana

miscalculation: v.t. bhuul chuuk/GHalti

miscall: v.t. bura bhala kaehna/GHalat naam leyna

miscarriage: n. GHalti/isqaat e Hamal/naa kaami

miscarry: v.i. naa kaam hona/peyT girna

miscegenation: n. eKHtelaat e nasl

miscellaneous: a. hamah jaehti/mutafarriqah/phuTkal/phuTkar

miscellany: n. ma^juun e murakkab

mischance: n. bad qismati/ittefaaq

mischief: n. fasaad/fitnah/Harkat/KHalal/paakhañD/
SHaraarat/SHar/SHoKHi/SHoSHah

mischief-maker: n. fitnah añgeyz/SHaraarat karney waala/
SHaraarti

mischievous: a. fasaadi/fitnah añgeyz/pur aaSHob/
SHaraarti/SHariir/SHoKH

mischievousness:n. fasaad/fitnah/SHaraarat/SHoKHi

miscible: a. aameyKHti

miscolour: v.t. GHalat rañg deyna

miscomprehend: v.t. GHalat samajhna

miscompute: v.t. GHalat Hesaab lagaana

misconceive: v.i. GHalat samajhna

misconception: n. GHalat faehmi

misconduct: n. bad chalni/siyaah kaari

misconstrue: v.t. GHalat ma^ni samajhna

misconstruction:n. GHalat mafhuum

miscount: v.t. GHalat giñna

miscreant: n. bad zaat/paaji/SHaetaan

miscreate: v.t. bad suurat banaana

miscreated: a. bad suurat/bad waza^

miscredit: v.t. yaqiin nah karna

misdeed: n. bad kaari/bura mal

misdeem: v.t. SHubhah karna

misdemean: v.t. bad tamiizi karna

misdemean: v.i. mujrim hona

misdemeanour: n. buri Harkat(f.)/naa munaasib rawaiyyah

misdirect: v.t. baehkaana/gumraah karna

misdirection: n. GHalat raehnumaa'i

misdo: v.t. bad kaari karna/jurma karna

misdoing: n. bad kaari/GHalat kaari/KHata/qusuur

mise: n. mo^aHidah/samjhota/tasfiyah

miserable: a. aafat zadah/bad Haal/bey aaraam/KHastah Haal/SHuum

miserablness: n. aflaas/bad baKHti/bey kasi/SHikastah Haali/
tabaahi

miserably: adv. buri taraH sey/naHuusat sey/zillat sey

miser: a. kaa'iyaañ/kañjuus/KHasiis

miserliness: n. KHissat(m.)

miserly: a. chañDaal/Hariis/kañjuus/laalchi

misery: n. aafat/bad Haali/falaakat/musiibat/uftaad

misfit: a. durust nah baeThna/kuDhab

misfortune: n. aafat/bala/bad qismati/chakkar/chapeyT/
falaakat/gardiSH/Haadisah/ibtela/jokhoñ/
kam baKHti/musiibat/naHuusat/pheyr/
phuuTi taqdiir/SHuumi/ulTa zamaanah

misgiving: n. añdeySHah/bad gumaani/Dar/chuuk/dhaRka/
KHatrah/SHak/SHubhah

misgotten: a. bey iimaani ka

misgovern: v.t. bad iñtizaami karna

misgovernment: n. bad mli/buri Hukuumat

misguided: a. baehkaaya hu'a/gum raah

misguidedly: adv. GHalat rawi sey

misguidedness: n. gum raahi

mishandle: v.t. bad suluuki karna

mishap: n. aafat/jhaTka/uftaad

mishear: v.t. GHalat suñna

mishmash: n. khichRi/maKHluut

misidentification:n. GHalat niSHaan dahi

misinform: v.t. GHalat ittelaa^ deyna/jhuuT KHabar deyna

misinformation: n. GHalat KHabar/jhuuTi KHabar

misinterpret: n. jhuuTi ta^biir deyna

misinterpretation:n. GHalat ta^biir/GHalat tafsiir

misjudge: v.i. GHalat añdaazah lagaana/GHalat samajhna

mislay: v.t. kho deyna

mislead: v.t. baehkaana/dhoka deyna/gum raah karna/
warGHalaana

misleader: n. fareybi/gumraah karney waala

misleading: a. gum raah kun

misplease: v.t. naa KHuSH karna

mismanage: v.t. bad iñtizaami karna/bigaaRna

mismanagement: n. bad iñtizaami/gaR baR

mismarriage: n. naa mauzuuñ SHaadi

mismatch: a. bey joR

misname: v.t. GHalat naam deyna

misnomer: n. GHalt naam

misogamist: n. SHaadi sey bey zaar

misogynist: v.t. uratoñ sey nafrat karney waala

misnomer: n. GHalat naam

misorder: v.t. ulTa palTi karna

misplace: v.t. GHalat jagah rakhna/khona

misplaced: a. bey jaa

misprint: v.t. GHalat chhaapna

misprint: n. chhapaa'i ki GHalti

misprision: n. GHalti

mispronouce: v.t. GHalat talaffuz karna

mispronounciation:n. GHalat talaffuz/naa munaasib talaffuz

misproportion: n. bila tanaasub

misquote: v.t. GHalat Hawaala deyna

misquotation: n. GHalat Hawaalah

misread: v.t. GHalat paRhna

misreckon: v.t. GHalat Hesaab lagaana

misremember: v.t. GHalat taur par yaad rakhna

misreport: v.t. GHalat KHabar deyna

misrepresent: v.t. GHalat bayaani karna

misrepresentation:n. GHalat bayaani

misrule: n. bey tañziimi

miss: v.t. GHalti karna

miss: v.i. (waar)KHaali jaana

miss: n. khoT

misshape: v.t. bad waza^ karna/suurat bigaaRna

misshapen: a. bad ha'iyat/masKH SHudah

missing: n. gum/la patah/mafquud

mission: n. kaar/paeGHaam/sefaarat

missionary: n. muballiGH/paadri

missus: n. biiwi

missive: n. chiTThi/paeGHaam

misspel: v.t. Hijjah ki GHalti karna

misspend: v.t. bigaaRna/gul chharrey uRaana

misstate: v.t. GHalat bayaani karna

misstatement: n. GHalat bayaan/jhuuTa bayaan

misstep: v.i. GHalat qadam uThaana/GHalti karna/
Thokar khaana

missy: n. jawaan laRki

mist: n. dhuñd/dhuñdhlaka/kohra

mistiness: n. dhuñdhlaahaT

mistake: v.t. bhuulna/chhukna/GHalti karna/qusuur karna

mistake: n. bhuul/GHalti/KHata/laGHziSH

mistakable: a. KHata pziir

mistaken: a. GHalat/naa durust

mistakenly: adv. GHalti sey/sahwan

mistakenness: n. GHalti/naa durusti

mistaker: n. KHata kaar

mistakes: n. aGHlaat

mistell: v.t. GHalat bayaani karna

Mister: n. afendi/janaab/KHwaajah/saiyyad

mistress: n. kaafir/maeHbuubah/sanam

misthink: v.t. GHalaat sochna

mistime: v.t. bey waqt karna

mistletoe: n. akaas pauda

mistreat: v.t. bad suluuki karna

mistreatment: n. bad suluuki(f.)

mistress: n. daaSHtah/maalkan/maeHbuubah/rakheyli

mistrial: n. naaqis samaa^at

mistrust: v.t. bharosa nah karna/gumaan karna

mistrust: n. bad zani/gumaan/SHak/SHubhah

mistrustful: a. bad gumaan/bad zan/SHakki

misty: a. dhuñdla/kohr aaluud

misunderstand: v.i. GHalat samajhna

misunderstanding:n. bad mazgi/chaSHmak/eKHtelaaf/GHalti/
kaSHiidagi/rañjiSH

misuse: n. bad suluuki karna/GHalat iste^maal

misusage: n. bey ja iste^maal

misvalue: v.t. GHalat qiimat lagaana

misventure: n. GHalat muhim/Haadisah/saaneHah

miswrite: v.t. GHalat likhna

mite: n. chhoTa kiiRa

mite: n. chhoTa bachchah/reyzah/zarrah

mitigate: v.t. ghaTaana/raazi karna

mitigate: v.i. narm hona/taKHfiif hona

mitigation: n. kami/taKHfiif

mitigatory: n. taKHfiifi(f.)

mitral: a. kulaahi/pagRi numa

mitten: n. bey uñgli ka dastaanah(m.)

mittimus: n. parwaanah' e qaed

mix: v.i. ghulna/milna julna/milna

mix: v.t. aameyz karna/gholna/milaana/SHaamil karna

mix: n. aameyzah/masaala/murakkab

mixed: a. maKHluut/mila jula/murakkab/uljha

mix up: n. gaD maD/gaR baR/gol maal/muñtaSHir

mixer: n. aameyzah kaar/pheyR

mixture: n. aameyziSH/iKHtilaat/imtizaaj/khichRi/milaawaT/
SHaa'ebah/tarkiib

mizzle: n. halki phuuaar

mizzle: v.i. bhaag jaana/champat hona/faraar hona

mnemonic: n. fann e Hifz/Haafzey sey muta^lliq

mnemonic: a. Haafizah parwar/Hifzi

moan: n. gilah/SHikwah

moan: v.t. gilah karna/karaahna/rona piiTna

moaning: a. naalaañ

moat: n. khaa'i(f.)/KHañdaq(f.)

moat: v.t. KHañdaq banaana

mob: v.t. balwa karna/GHalbah karna/TuuT paRna

mob: n. az daHaam/bhiiR/hujuum/jam ghaT/ThaTh

mobbish: a. balwaa'i/fasaadi

mobile: a. mañquulah/mutaHarrik/saelaan paziir

mobile home: n. chalta ghar

mobilise: v.t. laam bañdi karna

mobilisation: n. Haalat e jañg/laam bañdi/taiyaari

mobility: n. saelaan paziiri/talawwun

mobocracy: n. añboh raaj/hujuum SHaahi

mobster: n. bad ma^aaSH/balwaa'i/fasaadi

mock: v.t. chiRhaana/Dhaalna/pagRi uchhaalna/
mazaaq uRaana

mock: a. jhuuTi

mock: n. hañsi/mazaaq/ThaTha

mocker: n. bhaañD/naqqal/zaaHik

mockery: n. mazaaq/tazHiik/ThaTha

mocking: a. tañnaaz

mock up: n. namuunah

modal: a. numaa'iSHi/zaahiri

modality: n. jihat/suurat

mode: n. añdaaz/Daul/Dhaal/Dhab/Dharra/Dhañg/
qariinah/ruup(m.)/sabiil(f.)/saliiqah/
SHakl/taraH/tarkiib/tarz/taur

model: n. Daul/misaal/namuunah/naqSHah/qaalib/
rasm/saañcha/SHakl

moderate: v.t. baa zaabitah karna

moderate: a. maddham/m^tadil/waajibi

moderately: adv. e^tedaal sey

moderation: n. miyaanah rawi(f.)/salaamat rawi(f.)

moderator: n. mo^tadil/saalis/sadar

modern: a. daur e Haazir ka/jadiid

modernism: n. jadiidiyat/jiddat pasañdi

modernist: n. jiddat pasañd

modernistic: a. jadiid soch ka

modernise: v.t. jadiid rañg meyñ rañgna

modernity: n. jadiidiyat(f.)

modest: a. bey zabaan/Haya daar/KHaak saar/maeHjuub/
SHarmiila

modestly: adv. KHaak saari sey/paak saamani sey

modesty: n. GHaerat/Haya/Hejaab/jheyñp/KHaak saari/laaj/
leHaaz/paak daamani/pardah/SHarm

modicum: n. baraa'ey naam/naam ko/til baraabar/zarrah bhar

modified: a. maddham/tabdiil

modifiable: n. qaabil e islaaH

modify: v.t. farq karna/radd o badal karna/tabdiili laana

modification: n. islaaH/tabdiili/taGHaiyur/tarmiim

modish: a. taraH daar/waza^ daar

modular: a. ham aahañg/mowaafiq/narm

modulate: v.t. ham aahañg karna/mowaafiq banaana/narm karna

modulation: n. lab o laehjah/laeHjah/laHn

modulatory: n. tarmiimi

modular: a. qadri/SHarHi

modulus: n. me^yaar/qadr/zariib

module: n. ikaa'i(f.)

modus ope*****: n. Dhañg/dastuur ul mal(m.)/
tariiq e kaar

modus vivendi: n. tarz e ziñdagi

mohair: n. añguura ki bakri ka uun

moiety: n. aadha/adhuura/nisf

moil: v.t. bhigaana/giila karna/KHaraab karna/lutheyRna/
saañna/tar karna

moile: n. chhuut/daaGH

moist: a. bhiiga/nam/nam naak/pich picha/seyr aab

moisten: v.t. bhigona/giila karna/tar karna

moisten: v.i. bhiigna/giila hona/tar hona

moistner: n. bhigoney waala/giila karney waala

moistness: n. giil pan/nami/ratuubat/siila pan

moisture: n. giila pan/nami/ratuubat/siil/taraawat

moisturise: v.t. nam naak karna/siila karna

moke: n. gadha(m.)

molar: n. chau ghaR(f.)

molasses: n. raab

mole: n. KHaal(m.)/til(f.)

mole: n. jaa suus

molest: v.t. aabru leyna/chheyRna/diq karna/
pareySHaan karna/sataana

molestation: n. aabru reyzi/chheyR chhaaR/dast añdaazi/
iiza rasaa'i

molester: n. dast añdaaz/Haarij/muzaaHim

moll: n. GHuñDey ki yaar/tawaa'ef

mollify: v.t. aasuudah karna/KHaamoSH karna/ghaTaana/
pighlaana/raazi karna/SHiddat kam karna

mollify: v.i. ghaTna/pighalna

moly: n. jaadu ki buuTi/tilismi buuTi

molten: a. gadaaKHtah/pighla hu'a

mom: n. ammi/maañ/waalidah

moment: n. aan/dam/daqiiqah/ghaRi/laeHzah/lamHah/
pal/palak/saa^at/saaniya

(present)moment:n. aaj

momentous: a. baa aehmiyat/yaad gaari

momentary: a. aani/lamHaati

momentarily: adv. pal bhar key li'ey

momently: adv. dam badam/har aan/har dam/har lamHey

momentous: a. aehm/yaadgaari

momentously: adv. aehmiyat key saath

momentum: n. meqdaar e Harkat/zor e Harkat

momism: n. maadar parasti

monachal: a. raahibaanh

monad: n. ikaa'i/waaHidah

monarch: n. baad SHaah/SHaah/sultaan

monarchy: n. baad SHaahat/muluukiyat

monastery: n. KHaan qaah

monastic: a. raaHibaanah

monasticism: n. raehbaaniyat

Monday: n. do SHañbah/piir

monetary: a. maaliyaati/zarri

monetarily: adv. maali taur par

money: n. daam(m.)/maal(m.)/maayah/naqdi(f.)/paesah(m.)/
raqam(f.)/rupiyah(m.)/zar(m.)

moneychanger: n. KHurdiya/sarraaf

money lender: n. saahu kaar

moneyed: a. amiir/daulat mañd/maal daar

moneyless: a. bey zar/GHariib

moneymaking: n. daulat saazi

mong: n. bhiiR

monger: n. beopaari/saudaagar/taajir/waala

mongering: n. saudagari/tijaarat

mongoose: n. neywla(m.)

mongrel: n. aadha tiitar aadha baTeyr/bad zaat/doGHla/
maKHluut un nasl

monicker: n. naam

moniliform: a. tasbiiHi

monisim: n. tauHiid/waeHdat e wajuud

monist: a. muwwaHid/waeHdat parast

monition: n. aagaahi(f.)/ittelaa^ naamah/tañbiih(f.)

monitor: n. naasiH/nigraaañ

monitor: v.t. jaañchna/nigraani karna

monk: n. baeraagi/naasik(m.)/raahib(m.)

monkhood: a. faqiiri/jog/raehbaaniyat

monkish: a. darweySHaanah/raahibaanah

monkishness: n. raehbaaniyat

monkery: n. KHaañqaah

monkey: n. bañdar

monkey: v.t. KHaakah/mazHakah uRaana/naqal utaarna

monkey-nut: n. muuñg phali

monocle: n. eyk aañkh ka chaSHmah

monoclinal: a. yak ruKHa

monocracy: a. SHaKHsi Hukuumat

monocular: a. yak chaSHmah

monoculture: n. yak fasli

monocycle: a. yak charKHah

monocyclic: a. yak faslah

monodic: a. maatami

monody: n. marsyah/nauHah/soz

monodist: n. almiyah nigaar/marsiyah nigaah

monogamy: n. yak zauji

monogram: n. tuGHra(m.)

monograph: n. maqaalah

monolatry: a. waaHid parasti

monolatrous: a. waeHdaani

monolingual: n. yak lisaan

monolith: n. sirf eyk patthar ka bana sutuun

monolithic: a. yak sañgi

monologue: n. KHud kalaami/tañha kalaami

monomania: n. KHabt

monopode: n. sirf eyk paa'oñ waala

monopolist: n. ijaarah daar

monopolistic: a. ijaarah daaraanah

monopolise: v.t. Theykah daaari

monopoly: n. ijaarah daari

monorail: n. yak paTri

monosyllabic: a. yak rukni

monotheism: n. tauHiid/waeHdaaniyat

monotheist: n. tauHiid parast

monotheistic: a. tauHiid parastaanah

monotone: a. eyk sura/yak rañg

monotonic: a. eyk sura/yaksaañ

monotonous: a. ajiiran/yak sura

monotonousness: n. eyk sura pan/yak rañgi

monotony: n. yak rañgi/yak saa'i

monovalent: a. yak giraftah

monster: n. jiib ul KHilqat/ziim ul baeHsah/deow

monstrous: a. jiib/bhayaanak/Haeraan kun/KHauf naak/
pur haul

monstrousness: n. deo paekaari

monstruosity: n. jiib ul KHilqat

montane: a. kohi/pahaaRi

month: n. maah/mahiinah

monthly: adv. Haez/maah bah maah/mahaanah/maah waari

monticule: n. pahaaRi/Tiila/ubhaar

monticulate: a. Tiilah daar

monument: n. aasaar/yaad gaar

monumental: a. jab/bey paaraañ/
jaiyyad/yaad gaari/zabar dast

moo: v.t. rambhaana

mooch: v.i. aawaarah gardi karna/chhupna/
ghaat meyñ hona

mooch: v.t. churaana/GHaban karna/uRaa ley jaana

moocher: n. aawaarah gard/uThaa'i giira/uchakka

mood: n. Haal/kaefiyat/mizaaj/rañg/tabii^at

moody: a. aazurdah/bar ham/chiR chiRa/dil giir/kaSHiidah/
maGHmuum/mizaaji/mukaddar

moodily: adv. bey zaari sey/chiR chiRey pan sey/
udaasi sey

moodiness: n. bey zaari/chiR chiRa pan/dilgiiri/
malaal/udaasi

moolah: n. daulat/maaya

moon: n. badar/chaañd/maah/maah taab/qamar

moonbeam: n. chaañdni

moonblind: a. ratoñdha

moonlight: n. chaañdni/maah taab

moonlit: a. chaañd sey munawwar

moon-rise: n. tuluu^e maahtaab

moonscape: n. qamri mañzar

moonshine: n. bey ar o paa baateyñ/chaañdni/naa jaa'ez SHaraab

moonstruck: a. diiwaanah/maah zadah/majnuuñ/
saudaa'i/siRi

moony: a. bey waquuf/gol/KHwaab naak/khoyaa hu'a/
gum sum/maah sifat

moor: n. bañjar zamiin/beyhaR

Moor: a. barbar aur rab ki maKHluut nasl/
maeli rañgat waala/haspaaniyah ka musalmaan

moorland: n. bañjari laaqah

moor: v.t. kaSHti ko rassi sey baañdhna

moot: a. Hujjat talab/nazriyaati/qaabil e tawajjoh

moot: v.t. baeHs karna/Hujjat karna

mop: v.t. pochha lagaana

mop: n. puchaara

mope: v.i. bey dili sey kaam karna/dil giir raehna

mope: n. dil giir/murdah dil

mopish: a. afsurdah/dil giir/paZ murdah/udaas

mopishness: n. dil giiri/murdah dili/paZ murdahgi

moppet: n. chhoTa bachcha/laRka

moral: a. adabi/aKHlaaqi/neyk chalan/SHaayastah

moral lesson: n. nasiiHat(f.)

morally: adv. aKHlaaqan

moralist: n. naaseH/waa^ez

moralistic: a. aKHlaaq aameyz/naaseHaanah

morale: n. zm/Hausalah/himmat

moralism: n. aKHlaaqiyat

morality: n. bhalaa'i(f.)/faziilat(f.)/neyki(f.)

moralisation: n. aKHlaaqi talqiin

morals: n. aKHlaaq(m.)

morass: n. dal dal(f.)/uljhaa'o/uljhan

moratorium: a. qaanuuni mohlat

morbid: a. ajiiran/mariiz/murdah dil/rogi

morbidly: adv. paZ murdahgi sey

morbidness: n. afsurdahgi/Haalat e biimaari

morbidity: n. afsurdah dili/biimaari/murdah dili/
niDhaal pan/rog

moribund: a. bey Harkat/jaañ bah lab/maut jaesa

mordacious: a. chubhta hu'a/dil doz/kaTiila/teyz

mordacity: n. chubhan/dil dozi/kaaT/KHaliSH

mordaciously: adv. chubhtey hue'y/tañzan

mordant: a. chubhta hu'a/dil doz/jalaaney waal/
kaaTney waala/talKH

more: a. aur/maziid/phir/sewa/zeyaadah

more or less: kam o beySH

morel: n. GHizaa'i khumbi

moreover: adv. balkeh/laawah/maziid bar aañ

mores: n. aKHlaaq/atwaar/rawaaj/rusuum

morgue: n. murdah KHaanah

moribund: a. bey Harkat/jaañ balab/jaan toRney waala

moribundity: n. jaan jokham

morn: n. fajir/pagaah/subH/taRka

morning: n. seHar/subH

morning glory: n. niilo far

morning star: n. subH ka taara/zehrah

moron: n. aeHmaq/kam ql/KHaam ql

moronic: a. aeHmaqaanah/bey waquufaanah/paagal

morose: a. aazurdah/kaThor/udaas

morphological: n. SHakliyaati

morrow: n. kal

morsel: n. luqmah/niwaalah/TukRa

mort: n. laaSH

mort: n. bad chalan urat

mortal: n. baSHar/faani/jaan leywa/mohlik/zarb e kaari

mortally: adv. bah SHiddat/jaani/kaar gar/kaari

mortality: n. fana(f.)/fana paziiri/maut(f.)

mortar: n. chhoTi top/haawan dasta/kharal/okhli

mortar: n. gaara

mortgage: n. girwi(f.)/rehn(m.)

mortgage: v.t. rehn rakhna

mortgage deed: n. rehn naamah(m.)

mortgaged: a. marhuun

mortician: n. taabuut banaaney waala

mortify: v.t. bey jaan karna/qama^ karna/maar Daalna/
SHarmsaar karna/zaliil karna

mortification: n. bey jaani/nafs kaSHi/tazliil/zohd

mortuary: n. laaSH ghar

Mosaic: a. muusawi

mosaic: n. pichchi kaari

mosey: v.i. duur jaana/Harkat karna/Tahelna

mosque: n. masjid

mosquito: n. machchhar

mosquito net: n. machhar daani(f.)

moss: n. kaa'i

mossy: a. kaa'i daar

mossback: n. qadaamat pasañd

moss-grown: a. kaa'i bhara/puraana/qadiim

most: a. aksar/zeyaadah

at most: a. Had

mostly: adv. aksar/beySH tar/muuman

mot: n. kahaawat/maquulah/usuul

mote: n. dhabba/zarrah

motet: n. bhajan/mazhabi giit

moth: n. parwaanah/patañga

mothball: n. kaafuuri goli

moth eaten: a. bosiidah/farsuudah/kiiRa laga/kirm KHordah

mother: n. maañ/waalidah

motherhood: n. maañ pan/maamta

motherless: n. bey maañ ka/miskiin

motherland: n. apna mulk/maadar watan

mother tongue: n. maadari zabaan

motherly: a. maadari

motion: n. Harkat(f.)/raftaar(f.)

motionless: a. bey Harkat/saakin/saakit

motif: a. mauzuu^

motivate: v.t. raaGHib karna

motive: n. Haasil kalaam/llat/niyat/matlab/
mudda^a(m.)/sabab/waastah/wajah/zamiir

motives: n. asbaab(m.)

motley: a. buu qalmuun/pach rañg/pach meyl/
rañga rañg

mottle: v.t. rañg birañgey dhabbey lagaana

mottled: a. dhabboñ waala

motto: n. qaul(m.)/usuul

moue: n. chiR chiRa pan/turSH rawi

mould: v.t. banaana/Dhaalna/saañcha utarna/SHakl deyna

mould: n. Dhaal/phaphoñdi(f.)/qaalib/saañcha

moulder: v.i. gal jaana/miTTi hona/zaa'el hona

mouldered: a. aaTa

moulding: n. Dhalaa'i/HaaSHiyah

mouldiness: n. bosiidgi

mound: n. Dheyr/paHaaRi/Tiila

mound: v.t. Dheyr lagaana/morchah bañdi karna

mount: v.t. baeThna/baRhna/chaRhna/sawaari karna

mount: n. pahaaR/Tiila/ubhaar

mount: n. qaraawal/sawaari/sawaari ka jaan war

mountain: n. koh/pahaaR/parbat

(foot of a)mountain:n. daaman

mountain pass: n. darrah(m.)

mountaineer: n. koh paema

mountainous: a. kohistaani/pahaaRi

mountebank: n. ataa'i/fareybi/niim Hakiim

mountebankery: n. ataa'iyat/fareyb/SHeyKHi

mounting: n. chaRhaa'i(f.)

mounted man: n. sawaar

mounted sentry: n. qaraawal

mountaintop: n. pahaaR ki choTi

mourn: v.t. maatam karna/pachhtaana/sog manaana/sog karna

mourner: n. maatami/nauHah gar/sog waar

mournful: a. añdoh giiñ/GHam zadah/pur malaal

mourning: n. za/Huzn/maatam/pachhtaawa/sog

mouse: n. chuuha(m.)

mousey: a. buz dil/chuuhey jaesa/KHaamoSH

mouse-trap: n. chuuhey daan(m.)

moustache: n. muuñch(f.)

mouth: n. chheyd/dahaanah/dehan/muñh/
niwaalah/suuraaKH

mouth: n. baRi baat karna/hoñToñ sey ragaRna/
muñh meyñ Daalna

mouthful: n. muñh bhar/niwaalah

mouthpiece: n. tarjumaan

mouthed; a. dehaaney daar/muuñh waala

mouthy: a. baatuuni

move: v.t. chaal chalna/chalna/Harkat deyna/hilna/
khiskaana/sarkaana/uTha kar ley jaana

move: n. chaal/Harkat/kaar rawaa'i

move aside: haTaana/khisakna

move away: haTna/haT jaana

moveable: a. qaabil e iñteqaal/mañquulah

moving: a. chalta phirta/mutaHarrik/rawaañ

moveless: a. bey Harkat/bey juñbiSH

movelessly: adv. bey Harkati

movement: n. aamad o raft/chaal/Harkat/jumbiSH/raftaar/
taeHriik

mover: n. muHarrik

mow: n. ghaas Dheyr

mow: v.t. ghaas kaaTna

mower: n. ghasiyaar/kaaTney waala

moxie: n. jur'at

much: a. aksar/Dheyr/bahot/faraawaañ/kasiir/zeyaadah

much as: phir bhi/taaham

muchness: n. bohtaat/kasrat

muciferous: a. balGHam daar

muck: n. gañdigi/gobar/khaad/najaasat ka Dheyr

mucuous: a. KHaraab/gañdah

mucus: n. balgham/chiip

mud: n. gaara/gil/kiichaR/miTTi

mud: v.t. gadla karna/kiichaR uchhaalna/miTTi sey potna/
miTTi sey thopna

muddle: v.t. bad tartiib karna/KHalt malt karna/mubham karna

muddy: a. gadla/mukaddar

muddiness: n. abhaam/gadla pan/uljhaa'o

mudslinging: n. pagRi uchhaalna/toHmat taraazi

muffler: n. gulu bañd

mufti: n. saadah kapRey

mug: n. aab KHorah/Dabbu/kuuzah

mug: n. GHuñDah/uchakka

mug: v.t. muñh banaana/muñnh chiRhaana

mugger: n. luTeyra

muggy: n. Habs waala

mulberry: n. SHaeh tuut

mulch: n. saRi ghaas pattey

mulct: n. bhattah/DañD/jurmaanah

mule: n. KHach char(m.)

mule: n. juuti/khaRaa'uuñ

mulish: a. aRiyal/bey waquuf/ziddi

mull: v.t. GHaur karna/mutaale^ah karna

mull: v.t. masaalHah milaana/miiTha karna

mullet: n. SHaah machhli

mulligatawny: n. goSHt ka mirch daar SHorbah

multicoloured: a. pach rañga

multifarious: a. rañg barañg/taraH taraH ki

multifold: a. bhaañt bhaañt ka/buu qalmuuñ

multiform: a. guuñ naa guuñ/kasiir ul aSHkaal

multilateral: a. bisyaar paehlu/kasiir ul fariiq

multilingual: a. haft zabaan/kasiir ul lisaan

multi media: n. kasiir ul zaraa'e^

multimillionaire:a. karoR pati

multiple: n. Haasil zarb/muta^addid

multiple-choice:a. kasiir iñtiKHaabi

multiply: v.t. nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/
ta^daad baRhaana/zarb deyna

multiply: v.i. ta^daad baRhna/zarb deyna

multiplicate: a. guuñ naa guuñ/kasiir

multiplication: n. afzaa'iSH/baRhaa'o/nasl kaSHi/zarb

multiplication table:n. pahaaRa

multiplicative: a. zarbi

multiplicity: a. afraat/bohtaat/kasrat

multiplier: n. baRhaaney waal/zaarib

multistory: a. ka'i mañzilah

multitude: n. añboh/bhiiR/fauj/hujuum/jamaa'o/jamm e GHafiir/
kasrat/KHilqat

multitudinous: a. ajmaa^i/añbohi

multitudinously:adv. bohtaat sey/kasrat sey

multivalent: a. kasiir giraftah

multivalence: a. kasiir giraftahgi

mum: a. chup/KHaamoSH

mum: n. ammi

mumble: v.t. buR buRaana

mumbler: n. buR buRiya

mumblingly: adv. buR buRaatey hu'ey

Mumbo Jumbo: n. bey ma^ni zabaan

mummer: n. adaa kaar/naaTak karney waala

mummery: n. naaTak/niaqaab poSHi

mummy: n. ammi jaan

mummy: n. mami

mummify: a. muumiyaanah

mumps: n. gal su'ey/kañTh maala

munch: v.t. chabaana

muncher: n. chabaaney waala

mundane: a. dunyawi/majaazi/ma^muuli

mundanely: a. am añdaaz sey

mungoose: n. neowla

municipal: a. baldiyaati/SHaenri

municipality: n. baldiyah

munificence: n. darya dili/faezaan/faiyaazi/saKHaawat

munificent: a. faiyaaz

munificently: adv. daary dili sey/saKHaawat sey

muniment: n. dast aaweyz/milkiyat ki sanad

munition: n. gola baaruud(m.)

muntjac: n. chikaara/chhoTa hiran

mural: n. diiwaari taswiir

murder: v.t. jaan leyna/maar Daalna/qatl karna/
sula deyna

murder: n. KHuun/qatl

murdered: a. qatiil/qatl SHudah

murderer: n. KHuuni/qaatil

murderess: n. qaatilah

murderous: a. qaatil aanah

murderously: adv. qaatilaanah taur par

murderousness: n. KHuuñ KHwaari/saffaaki

mure: v.t. bañd karna/qaed karna

murk: n. añdheyra/dhuñdhlaahaT

murmur: v.i. buR buRaana/kuR kuRaana

murmur: n. buR buRaahaT/sar saraahaT

muscle: n. zlah/machhli/puTTha

muscular: a. machhli daar/puTThey daar

museum: n. jaa'eb KHaanah

mush: n. dalya(f.)/narm guuda(m.)

mush: v.i. paedal safar karna

mushy: a. gaaRha/guudey waala/naatawaañ jazbaati/narm

mushiness: n. jazbaatiyat(f.)/gaaRha pan(m.)/narmi(f.)

music: n. gaana/mausiiqi

(classical)music:n. pakka gaana

musical: a. KHuSH nawa/sureyla

musical instrument:n. saaz

musical note: n. naGHmah/saarañg

musician: n. mausiiqaar

musicologist: n. mausiiqi daan

muskmelon: n. KHar buuzah

musk-rat: n. chhachhuuñdar

muslin: n. malmal

must: aux.v. chaah'iey

mustard: n. raa'i/sarsoñ

mustard oil: n. kaRwa teyl/sarsoñ ka teyl

muster: n. daftar/jaa'ezah/majma^/muzaaherah

muster: v.t. ikaTTha karna/pukaarna

mutation: n. iñqilaab e nau^i

mute: a. saakit

mutilate: v.t. kaaTna/masKH karna

mutilated: a. masKH SHudah

mutilation: n. kaañT chhaañT

mutiny: n. aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar

mutinous: a. baaGHiyaanah/sar kaSHaanah

mutt: n. bey waquuf/doGHla kutta/kuñd zehen

muttering: n. buR buRaahaT(f.)

mutual: a. aapas ka/baa hami

mutuality: n. baa hamiyat

my: pron. meyra/meyrey

myrobalan: n. aamlah(m.)/aaoñlah(m.)

myself: pron. maeñ hi/maeñ KHud

mysterious: a. poSHiidah/pur israar

mysteriously: adv. pur israar tariiqey sey

mystery: n. bheyd/raaz/qdah

mystic: n. baatini/suufi

mysticism: n. tariiqat/tasawwuf

myth: n. asaatiir

mythical: a. farzi/KHayaali/man ghaRat

mythological: a. asaatiiri

mythology: n. asaatiir

__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'I' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 10-12-2008 02:19 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 05:29 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.