BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 4 votes, 4.00 average. Display Modes
Old 10-12-2008, 01:40 AM   #1
Default Dictionary English to Urdu Letter 'F' (Roman Urdu)

F

fable: n. daastaan/Dhakosla/fasaanah/qissah

fabric: n. banaawaT/bunaawaT/kapRa/saaKHt/taraaSH

fabricant: n. banaaney waala/kaari gar

fabricate: v.t. banaana/ghaRna/taiyaar karna

fabricated: a. iijaad kardah/ja^li/jhuuTi/naqli

fabrication: n. ja^l saazi/SHiguufah

fabrikoid: n. bar saati(f.)

fabulist: n. afsaanah KHwaañ/dastaan go

fabulous: a. banaawaTi/ja^li/GHaer Haqiiqi/ma^ruuf/
maSHhuur/masnuu^i

facade: n. aaga(m.)

face: v.t. jaa bhiRna/saamna karna

face: n. aaga/chehrah(m.)/hae'iyat/muñh/paekar/
ruup/ru/ruKH/ruKHsaar/SHakl/suurat/tal^at

face-to-face: aamney saamney/ru ba ru

faceless: a. an jaan/bey naam

facet: n. paehlu

faceted: a. paehlu daar

facetious: a. mazaaHiyah/SHoKH/ThaThol/zariif

facetiosly: adv. mazaaqan/SHoKHi sey

facial: a. hae'iyati/paekari

facile: a. aasaan/mal paera/hunar mañd/saliis

facilitate: v.t. aasaan karna/saehl banaana

facilitated: a. muyassar

facilitator: n. asaan karney waala/
mauqa^h muhaiyyah karney waala

facility: n. aasaani/narmi/sahuulat(f.)/sukh

facing: a. aamney saamney/dar peySH/saamney

facing: n. aariz//Hefaazat(f.)

facsimile: n. charbah(m.)

fact: n. amr/Haqiiqat

(in) fact: dar asl/Haqiiqatan/sach much

faction: n. dhaRa/garoh/Hizb/Toli

factionalism: n. firqah bañdi

factitious: a. banaawaTi/masnuu^i/naqli

factotum: n. KHidmat gaar(m.)

factor: n. amil/kaar pardaaz/nsur

factory: n. kaar KHaanah

factotum: n. KHaadim/naukar

facts: n. ma^luumaat/suurat e Haal

faculty: n. maaddah/quuwat/SHo^bah/taaqat

fade: v.i. GHaa'eb hona/kumhlaana/murjhaana/
phiika paRna/rañg uRna/
zawaal paziir hona

faded: a. bey rañg/faq/maañd/maddham

fading: n. zawaal paziir

faddle: n. bakwaas/laGHwiyat

faeces: n. fuzlah(m.)

fag: v.i. thakna

fag: v.t. thakaana

fail: v.i. haarna/KHaali jaana/naa kaam hona/raeh jaana

failed: a. naa kaam

failing: a. hubuut/qaasir

failing: n. khoT

failure: n. naa kaami/qusuur

fain: a. baaGH baaGH/kaef aawar/KHurram/
KHuSH/maeHzuuz/masruur

faint: a. dhiima/maddham/phiika/za^iif

faint: v.i. chakraana/GHaSH khaana

faint-hearted: a. KHaa'ef

fainting: n. GHaSH

fair: a. gora/insaaf pasañd/KHaalis(f.)/khula/
saaf/sachcha/siim tan/ujla

fair: n. gora/meyla

fair-play: n. dl/insaaf

fair sex: n. siñf e naazuk

fairly: adv. dl sey/insaafi sey/KHuSH asluubi sey/
tamaaman

fairness: n. dl/munsif mizaaji/ujla pan

fairy: n. pari

fairyland: n. paristaan

fairy like: a. pari waSH

fairytale: n. jhuuT muuT/pari kahaani(f.)

fait accompli: n. mal e añjaam SHudah

faith: n. aas(f.)/qiidat(f.)/baawar(m.)/diin(m.)/
iimaan(m.)/mazhab(m.)/e^tebaar(m.)/
e^teqaad(m.)/yaqiin(m.)

faithful: a. amiin/qiidat mañd/saadiq/sachcha/
wafa daar

faithfulness: n. wafa(f.)

faithfully: adv. sadaaqat sey/sachcha'i sey/wafaa daar sey

faithless: a. bad diyaanat/bey iñsaaf/bey wafa/
jhuuTa/KHaa'in

faithlessness: n. bey iimaani/bey wafaa'i

fake: v.t. taeh karna

fake: v.t. ja^l saazi karna/luuTna/naql banaana/
TuuT paRna

fake: n. jhuuTa/naqli

falcon: n. baaz/SHaahiin

falconry: n. baaz sey SHikaar

fall: v.i. girna/pachhaRna/paRna

fall: n. zawaal

fall(like fruit): Tapakna

fall in love: jii aana/laTTu hona

fallout: jhagaR paRna/ruu numaa hona

fall short: naa kaafi hona

fall through: bey natiijah raehna/naa kaam raehna

fall upon: TuuT paRna

fallacious: a. GHalti par/pur KHata

fallacy: dhoka/GHalti/KHata

fallen: a. bey rutbah/chau paT/chit/gira hu'a/saaqit/
zabuuñ/zaliil

fallen into: mubtila

fallible: a. qaabil e KHata

falling out: n. baahami jhagRa(m.)

fallow: a. GHaer mazruu^ah zamiin/paRti/uftaadah

false: a. dhoka baaz/fareybi/GHalat/jhuuTa/kaazib/
khoTa/pur KHata

false: n. dhoka/fareyb/GHalti/jhuuT/kizb/
pur KHata/naqli

false step: n. laGHziSH

falsehood: n. daroGH/fisq/jhuuT/kizb

falsify: v.t. Dhoñg karna/ghaRna/ja^l saazi karna/
jhuuTa banaana/jhuTlaana

falsification: n. ja^l saazi/jhuuT

falter: v.i. hich kichaana/laR khaRaana/taraddud karna

fame: n. aabru/aawaazah/charcha/Dañka/dhaak/
dhuum/faroGH/naam/naam wari/namuud/SHohrat

famed: a. maSHhuur

familiar: a. am/aapas ka/bey takalluf/
jaana paehchaana/maaluuf/maanuus/ma^ruuf

familiarise: v.t. adat Daalna/hilaana

familiarity: n. ulfat

family: n. aal/ailah/baal bachchey/ghar/ghar baar/
KHaan daan/kuñbah/nasb/qabiilah

familial: a. kuñbey ka

family tree: n. KHaan daan/SHajra e nasb

famine: n. kaal/qaHet

famish: v.t. faaqah karna

famish: v.i. faaqah sey marna

famished: a. faaqah kaSH/faaqah zadah

famous: a. maSHhuur/naam war/ujaagar

fan: v.t. pañkha jhalna

fan: a. maddaaH

fan: n. pañkha

fan-palm: n. taaR(m.)

fanatic: a. kaTTar paeru/purn joSH/majnuunah joSH waala

fancied: a. mauhuum/mutasawwur

fanciful: a. albeyla/GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fancy: v.t. gumaan karna/KHayaal karna/pasañd karna

fancy: n. gumaan/KHayaal/KHwaab(m.)/SHauq(m.)/
tasawwur/waehm

fang: n. naab/saañp ka daañt

fantasm: n. KHayaal/waehm

fantastic: a. GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fantastical: a. GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri

fantasy: n. tasawwur/waehm

far: adv. ba^iid/duur/parey

far away: a ba^iid

far flung: a. duur daraaz

far sighted: a. aaKHir biin

farce: n. sawaañg

farcial: a. mazaaHiyah/mazHalakah KHeyz

fare: v.i. kaam yaab hona/khaana khilaana/
kisi Haal meyñ hona/safar karna

fare: n. khaana/kiraayah/musaafir/raastah

farewell: intj. alwidaa^

farewell: n. alwidaa^/ruKHsati/widaa^i

farm: v.t. kheyti baaRi karna/zaraa^at karna

farm: n. kaaSHt/kheyt/zaraa^at

farm-holder: n. mustaajir(m.)

farmer: n. asaaami/kisaan/mazaare^

farming: n. kheyti baaRi/zaraa^at

farmland: n. mazruu^ah zamiin(f.)

farrago: n. darhami bar hami/iñtiSHaari

farrier: n. baetaar/na^l saaz

farsighted: a. aaKHir biin/duur añdeySH

farther: adv. agla/diigar/duusra/maziid

fascinate: v.t. fareyftah karna

fascinated: a. fareyftah/maeHw

fascinating: a. dil chasp/dil ruba

fascination: n. dil chaspi(f.)/maeHwiyat(f.)/seHr(m.)

fascism: n. fastaa'iyat

fashion: v.t. qata^ karna/SHakl deyna

fashion: n. biuñt(f.)/chaal/chalan/Dhab(m.)/dhaj/qata^(f.)/
rañg(m.)/rawiSH(f.)/tariiqah(m.)/tarz(f.)/
ThaaTh(m.)/waza^(f.)

(in)fashion: a. raa'ej

fast: a. jama hu'a/mazbuut/moHkam/puKHtah

fast: a. jald/sarii^/teyz

fast: v.i. rozah rakhna

fast: n. rozah(m.)

fast bound: a. jakaR bañd

fasten: v.t. baañdhna/jakaRna

faster: a. teyz tar

fastidious: a. naKHrey baaz/nak chaRha/nuktah chiiñ

fasting: n. faaqah/rozah

fat: a. chaaq/farbih/jasiim/phapphas/moTa

fat: n. charbi/chiknaa'i

fat: n. piipa/Tañki

fatal: a. jaan leywa/mohlik/qaatil

fate: n. aab o daanah/ajal/falak/muqaddar/
nasiib/peySHaani/qismat/sitaarah/
taqdiir

fated: n. honi/qismat ka likha

father: n. baaba/baap/pidar/waalid

father-in-law: n. susar

fatherless: a. yatiim

fatherly: a. pidraanah

fathomless: a. miiq/iñtehaa'i gaehra

fatigue: n. haar/maañdagi/muSHaqqat/thakan

fatigued: a. aablah paa/maañdah/SHal/thaka hu'a

fatness: a. farbihi/moTaapa

fatten: v.t. moTa karna/taiyaar karna

fatty: a. moTu

fatuity: n. bey waquufi

fatuous: a. buddhu/KHabti/pagloT

fatuity: n. KHabt(m.)

faucet: n. ToñTi

fault: v.i. GHalti karna

fault: n. eyb/llat/bhuul/faro guzaaSHt/Harkat/
jurm/KHata/khoT/kotaahi/laGHziSH/nuqs/
paap/qusuur/rog(m.)

faultless: a. bey jurm/bey KHata/bila eyb/kaamil

faulty: a. GHalti par/khoTa/mujrim/naaqis/zabuuñ

faux pas: n. aadaab SHikani(f.)/laGHziSH paa(f.)

favour: v.t. eHsaan karna/jaanib daari karna/
paas daari karna

favour: n. eHsaan/faez/naayat/iltefaat/karam/
KHaatir/lutf/mehrbaani/nazar/nawaaziSH/
paas daari/qadr/re^aayat/SHafqat/yaawari

favourable: a. mowaafiq/saaz gaar

favours: n. aSHfaaq

favourite: a. ziiz/chahiita(m.)/chahiiti(f.)/
KHaas/pasañdiidah/pyaarah

favouritism: n. paas daari

faw: n. KHaanah badoSH

fawn: v.i. chaap luusi karna/juuti chukna/
KHuSH aamdi karna

fawn: n. hiran ka bachchah

fawner: n. chaap luus/KHuSH aamdi

fawning: n. KHuSH aamdi(f.)

fay: n. pari

feal: a. wafa daar

fealty: n. itaa^at/wafa daari

fear: v.i. añdeySHah karna/Darna/haulna/KHauf zadah hona

fear: n. añdeySHah/Dar(m.)/dhaak(f.)/dhaRka(m.)/
daehSHat(f.)/hiraas(f.)/jhijhak(f.)/khaTka(m.)/
KHatrah(m.)/KHauf(m.)/saehm(m.)/tars(m.)/
waahimah(f.)/waehm(m.)

fearful: a. añdeySH naak/Daraa'ona/KHauf naak/KHauf zadah

fearfulness: n. Dar/KHauf

fearing: a. KHaa'ef/larzaañ

fearless: a. aazaadah rau/bila KHauf/dabañg/jasuur/niDar

fearlessly: adv. jasaarat sey

fearsome: a. Daraa'ona/KHauf naak

feasible: a. aasaan/mumkin/ma^quul/qaabil e mal

feast: n. da^wat/jaSHn/khaana

feast: v.i. da^wat khaana/jaSHn manaana/khaana khaana

feast: v.t. khilaana

feasting: n. naa'o noSH

feat: n. mal/kartab

feather: n. par

feature: a. ruup/SHakl/sifat

features: n. Hulyah/naak naqSHah/naqSH/naqSHah

febrile: a. buKHaar jaesa

febrifuge: n. buKHaar ka laaj

feckless: a. bey dam/bey jaan/bey kaar/majbuur

fecund: a. mufiid/zar KHeyz

fecundity: n. zar KHeyzi

fed up: a. bey zaar

federal: a. wafaaqi

federation: n. wafaaq(m.)

federative: a. wafaaqi

fee: n. dastuuri/hiba/nazar/ujrat

feeble: a. kam zor/naa tawaañ/naHiif/pilpila/
zaar/za^iif

feebleness: n. kam zori/zo^f

feed: v.t. faraaham karna/khilaana/
par wariSH karna

feed: n. chaara/KHoraak

feel: v.t. chhuuna/lams karna

feel: v.i. añdaaza hona/lagna/maeHsuus karna

feel ashamed: v.t. jheyñpna

feel shy: v.t. jheyñpna

feeling: n. eHsaas/His/jazbah

feelingless: a. bey dard

feet: m.p. paa'oñ

feign: v.t. Dhoñg karna/farz karna/iKHtiraa^ karna

feigned: a. jhuuTa

feigning: n. Dhoñg/iKHtiraa^

feisty: a. faraawaañ/teyz

feint: n. Hiilah/naKHrah

felicitate: v.t. mubaarak baad deyna

felicitation: n. badhaawa/mubaarak baadi

felicity: n. lazzat/sa^aadat/yumn

fell: v.t. daraKHt kaaTna/giraana

fell: a. bey raeHm/duruSHt/mohlik/zaalim

fell: n. chamRa/khaal/post

fellow: n. mard e KHuda(m.)/saathi(m.)/
qariin(m.)/yaar(m.)

fellow traveller: n. ham raah/ham safar

fellowship: n. uñs

felon: n. dhokey baaz/duruSHt/mujrim/zaKHm

felonious: n. bad kaar/gum raah/kamiinah

felony: n. jurm

felt: a. maeHsuus

felt: n. namdah(m.)

female: n. urat/laRki/maadah/zan

femaleness a. urat pana/zanaanah pan

feminal: a. zanaanah

feminine: a. muañnas

femme fatale: n. chañDaal/chhinaal

femur: n. raan ki haDDi(f.)

fen: n. dal dal

fence: n. baaRh/chaar diivaari/eHaatah/gheyra/Hisaar

fence: v.t. baaRha lagaana/gheyrna

fencing: n. paTey baazi

fend: v.t. bachaana/dafaa^ karna/Haa'el hona/rokna

fenestra: n. khiRki

fennel: n. sauñf(f.)

fent: n. daraaz

fenugreek: n. meythi(f.)

feracious: a. phal daar

feral: a. bey lagaam/jañgli

feral: a. jaan leywa

fere: n. rafiiq/saathi

ferly: a. achaanak/Daraa'ona/yakta

ferment: n. KHamiir

ferment: v.t. KHamiir uThaana

ferment: v.i. KHamiir uThna

ferocious: a. Daraa'ona/duruSHt/haebat naak/
KHuuñ KHwaar/waeHSHi

ferociously: adv. Daraa kar/duruSHti sey/haebat naaki sey/
KHuuñ KHwaari sey/weHSHat sey

ferocity: a. waeH SHat pan

ferrate: a. aahni

fertile: a. seyr aab/zar KHeyz

fertiliser: n. khaad

fertility: n. zar KHeyzi

ferule: n. piTaa'i ki chhaRi

fervent: a. garm/jazbaati/joSHiila

fervency: n. garmi/jazbah/SHauq

fervour: n. aañch/garmi/Haraarat/joSH/walwalah(m.)

fester: v.i. KHaraab ho jaan/piip bhar aana

festinate: a. raftaar baRhaana

festival: n. jaaSHn/meylah/tehwaar

festive: a. tehwaari

festivity: n. ed/faraH/gul chharrey/jaSHn/raag rañg

fetch: v.t. laana

fetch: n. bhuut

fte: n. chuTTi/raag rañg

fetid: a. bad bu daar

fetish: n. Tona/ToTka

fetter: n. beyRi/jolaañ/paa bañd/qaed

fetter: v.t. beyRi lagaana/paa bañd karna

fettered: a. paa bañd/qaed

fetish: n. gañDa/ta^wiiz

feud: n. jhagRa/KHaan daani jhagRa/KHuun KHaraaba

fever: n. biimaari/buKHaar/Haraarat

few: a. chañd/kam/thoRa

fiasco: n. bar baadi/mukaamal naa kaami

fiat: n. farmaan/sar kaari Hukm

fib: n. Dhakosla/gap

fibre: n. rag(f.)/reySHah(m.)

fibrous: a. jaRiila/reySHey daar

fickle: a. alal Tappu/aochha/Dhil mil/kachcha/
mutaraddid/mutazabzab/subuk paa

fickleness: a. talawwun/tazab zub

fictile: a. lachak daar/lachkiila/narm KHu

fiction: n. afsaanah/jhuuT/KHaraafat/kizb

fictitious: a. farzi/KHud saaKHtah

fictive: a. afsaanwi/banaawaTi/KHayaali

fiddle: n. kamañchah

fiddler: n. kamañchah baaz

fiddlestick: n. kamaañchah/gaz

fidelity: n. amaanat/sidq/wafa daari

fidget: v.i. bey chaen hona/muztarib hona

fidgety: a. bey chaen/muztarib

Fie! intj. chhi/phiT/tobah

fief: n. jaagiir

fiefdom: n. jaagiir daari

field: n. kaaSHt/kheyt/kiSHt/maedaan/
maedaan e jañg

fiend: n. dw/duSHman/SHaetaan

fiendish: a. duSHman aanah/SHaetaan sifat

fierce: a. duruSHt/kaTkhana/pur taSHaddud/waeH SHi

fiery: a. aag bhaabhuuka/aatiSH baar/aatiSH naadk/jazbaati/
joSHiila/SHarar baar/teyz

fiesta: n. jaSHn/meyla

fife: n. choTl baañsri

fifteen: n. pañrah

fifteenth: n. pañdh rawaañ

fifth: a. paañch waañ

fifty: n. pachaas

fifty fifty: aadha aadha

fig: n. iñjiir

fight: v.i. laRaa'i karna/laRna/ulajhna

fight: n. dhiiñga muSHti/Harb/jañg/jhagRa/
jhaRap/kuSHtam kuSHta/laRaa'i/maar dhaaR/
maar kuTaa'i/mujaadilah

fighter: a. laRaaka/laRaaku

fighting: a. laRaaka

fighting: n. maar piiT/muqaabilah

figment: n. iijaad(f.)

figuline: n. miTTi ka bartan(m.)

figurative: a. iste^aari/majaazi/tamsiili

figure: n. dad/añdaam/Daul/hae'iyat/qaamat(f.)/
raqam/suurat(f.)/SHakl(f.)

figure: v.t. Hesaab lagaana/KHayaal karna/sochna

figurehead: n. but numa/kaTh putli/numaa'iSHi

figurine: n. chhoTa mujassimah

filch: v.t. churaana/maar leyna/sarqah karna

filcher: n. chor

filching: n. chori

file: v.t. pirona

file: n. qataar(f.)/reyti(f.)/saf(f.)

filibuster: n. baeHri qazzaaq

filings: n. chuura(m.)

fill: v.t. bharna/gheyrna/paaTna/pilaana

fill: v.i. samaana

fill: n. jii bhar

filler: n. bharti/kaam chalaau/pur karney waala

fillip: n. chheyR

fillip: v.t. chheyRna/SHaeh deyna

filly: n. chañchal chhori/jawaan ghoRi

film: n. baariik jhilli/bariik parat

filter: v.t. chhaañna

filth: n. aaKHor(m.)/gañdagi(f.)/GHalaazat(f.)/
kuuRa karkaT(m.)/mael(f.)/najaasat(f.)

filthy: a. gañdah/GHaliiz/maela/najis

final: a. aaKHir/aKHiir/aaKHiri/Hatmi/nihaa'i

finale: n. KHaatimah

finality: n. añjaam

finalise: v.t. mukammal karna

finalised: a. aaKHiri SHakl/mukammal/puura

finalisation: n. takmiil

finally: adv. aKHiiran/aaKHir aaKHir/aaKHir kaar/
aqibat/pas

finance: n. maaliyaat(f.)

financial: a. maali(f.)/maaliyaati(f.)

financially: adv. maali taur par

find: v.t. Dhuuñdna/Haasil karna/paeda karna

find: v.i. milna/paana

find out: patah chalna/nikaalna

finder: n. yaabiñdah

fine: v.t. jurmaanah lagaana

fine: a. baariik/baRhiya/daqiiq/gat ka/KHaalis/
latiif/naazuk/nasta^liiq/teykha(m.)/
teykhi(f.)/mdah/zariif

fine: n. DañD/har jaanah/Hasan/jur maanah

fineness: n. baariiki/lataafat

finery: n. ziinat

finesse: a. baariiki/nafasat/teykha pan

finger: n. añguSHt/uñgli

finical: a. dikhaawaTi/dil kaSH

finis: n. aaKHir/faqat/KHatm

finish: v.t. aaKHir karna/añjaam ko pahoñchaana/
chukaana/KHatm karna/nabeyRna/nibTaana/
paak karna/puura karna

finish: n. KHaatimah(m.)

finished: a. KHatm/mukammal/taiyaar

finite: a. maeHduud

fippple: n. nichla hoñT(m.)

fir: n. SHaah buluut(m.)

fire: n. aag/aatiSH/jawaala/naar

fire: v.t. aag lagaana/daaGHna/goli chalaana/
naukri siiy nikaalna/sulgaana

fire: v.i. sulagna

fire arms: n. asleHah

fire-like: aatiSHiin

firebrand: a. aatiSH KHu/mafassid/SHoriSHi

firecracker: n. paTaaKHa(m.)

firefly: n. jugnu(m.)/paT bijna(m.)

fireplace: n. aatiSH daan/aatiSH kadah/chuulha

fireside: n. atiSH daan key qariib/bey takalluf

fire temple: n. aatiSH kadah

fire-works: n. aatiSH baazi

firing: n. aatiSH baari

firm: a. jama hu'a/mazbuut/moHkam/mustaHkam/
mustaqil mizaaj/pachchi/pakka/poRha/
puKHtah/qaa'em/saabit/saabit qadam/saKHt/
ustuwaar/waasiq

firmament: n. aakaaSH(m.)/falak(m.)/garduuñ(m.)

firmly: adv. bah zm/saabit qadmi sey

firmness: n. isteqlaal/mazbuuti/saabit qadmi/
sabaat(m.)/ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)

first: a. auwwal/agla/paehla(m.)/paehli(f.)/qabl

first: adv. auwwalan/peySH tar

(at)first: paehley

firstborn: n. paehlauTa

first-rate: a. auwwal darejey ka/faa'eq

fish: v.t. machhli pakaRna

fish: n. machhli/maahi

fish scale: n. sehar

fisherman: n. maahi giir/machheyra

fishery: n. maahi giiri

fishhook: n. machhli ka kaañTa

fishmonger: n. machhli waala/machheyra

fissile: a. phaTa hu'a/SHiq daar

fissure: n. chaak/jhiri/saañs/SHaq/SHigaaf

fissured: a. phaTa

fist: n. bañd muTThi/ghuuñsa(m.)/
mukka(m.)/muSHt(f.)/muTThi(f.)

fisticuff: n. mukkah baaazi(f.)/mukkha maari(f.)

fistful: a. muTThi bhar

fistula: n. naa suur(m.)/phoRa(m.)

fistular: a. naali daar/naali numa

fit: n. boHraan/daurah/GHaSHi/GHussah/naubat

fit: v.i. samaana

fit: v.t. joR biThaana

fit: a. durust/munaasib

fitch: n. kaala ziirah

fitful: a. chañchal

fitness: n. durusti(f.)

fitting: a. aehl/laa'eq/munaasib/Thiik

fitting: n. biuñt(f.)

five: n. paañch

fivefold: paañch guna/pañj gonah

fix: v.t. gaaRna/lagaana/maslah Hal karna/
muqarrar karna/nasb karna/taey karna/
Thiik karna

fixed: a. muqarrar/mustaqil/nasb/pachchi/qaa'em/
saabit/yaksu

flabbergast: v.t. mutaHaiyar karna

flabbergasted: a. Hawaas baaKHtah

flabby: a. Dhiila/narm/pilpila/phaphas/phus phusa/pola

flaccid: a. Dhiila/pilpila

flacker: v.i. phaR phaRaana

flacket: n. SHiiSHi

flacon: a. tar ki SHiiSHi

flag: v.t. jhañDa lagaana

flag: v.i. bey dam hona/latakna

flag: n. jhañDa/jhañDi(dim.)/niSHaan/parcham

flagging: a. jhukaa hu'a/kaj/KHamiidah/TeyRha

flagellate: v.t. koRey maarna

flagrant: a. aaSHkaara/bad qumaaSH/bar mala/bhaRakta hu'a/
muSHta^il/naa gawaar

flake: v.t. parat bañna

flake: v.i. parat utarna

flake: n. ZHaalah/waraq

flaky: a. para daar

flam: n. dhun/KHabt

flamboyant: a. bhaRak daar/dikhaawaTi/numaa'iSHi

flame: v.t. aag lagaana/jalaana

flame: v.i. aag lagna/jalna/jalney lagna

flame: n. aag/aañch/aatiSH/jawaala/lapaT/SHo^lah

flaming: n. aatiSH baar/jalta hu'a

flanch: v.i. bhaRak uThna/chauRa hona

flneur: n. maTar gaSHti karney waala

flank: n. baazu/paehlu

flap: v.t. phaR phaRaana

flap: n. daaman(m.)/palla(m.)/phaR phaRaahaT(f.)

flapping: a. phaR phaRaata

flare: v.i. aag bhaRakna/chamak uThna/laehraana/
phaelna

flare: n. lapak/SHo^lah

flare up: v.i. jal uThna

flash: v.i. chamakna/kauñdna/lapakna

flash: a. amiyaanah/dikhaawaTi/numaa'iSHi

flash: n. chamak/lahak/SHaraarah/SHo^lah

flashy: a. chikna

flashing: n. chamak/lam^ah

flask: n. chhoTi SHiiSHi/tañg gardan waali SHiiSHi

flat: a. baraabar/bey jaan/chapTa/ham waar/
mustataH/sapaaT/uchaaT

flat n. chapTa/chaTiyal maedaan/kiraaye ka kamrah/
mañzil/saadah lauH

flatness: a. chapTa pan/chaTyal pan

flatten: v.t. chapTa karna

flattened: a. chapTa/chapTa kiya hu'a

flatter: v.t. aap aap kaehna/chaapluusi karna/phuslaana/
puchaara deyna

flattering: a. charb zabaan

flatterer: n. chaap luus/kaasah laes

flattery: n. chaapluusi/charb zabaani/jhuuTi ta^riif/
KHuSH aamad

flatus: n. jhoñka/reyaaH/saañs

flatulance: n. baadi(f.)/reyaaH(f.)

flaunt: v.i. tam taraaq dikhaana

flaunt: n. akaR fuuñ/tam taraaq/KHud numaa'iSH

flavour: n. chaaSHni(f.)/lazzat/mazah(m.)/namak(m.)/
ras(m.)/sawaad(m.)/zaa'eqah(m.)

flaw: n. eb/daraz/llat/kasar/KHaraabi/
khoT/nuqs/phuuT

flawed: a. GHalat/KHaraab/naaqis

flawless: a. bey eyb

flawlessly: adv. bil GHalti

flax: n. san(m.)

flay: v.t. chamRi udheyRna/khaal utaarna/
saKHt tañqiid karna

flea: n. pissu(m.)

fleam: n. niSHtar

fleck: n. daaGH/dhabbah

fledge: v.t. par lagaana

fledge: v.i. par ugna

fledgling: n. chuuzah(m.)/nau KHeyz/taazah par waala

flee: v.t. bhaagna/Dar keh bhaagna/GHaa'eb ho jaana/
puSHt dikhaana

fleece: v.t. chamRi udheyRna/khaal utarna/luuTna/nochna

fleece: n. bheyR ki khaal

fleecing: n. luuT

fleer: v.i. muñh chiRhaana

fleet: a. phurtiila/sarii^/subuk rau/teyz rau

fleet: n. dastah

fleeting: a. aani jaani/faani/waqti

flesh: n. goSHt/laeHm

flesh-monger: n. dalaal(m.)

fleshpot: n. goSHt ki haañDi(m.)

fleshy: a. dal daar/farbih/goSHt daar/moTa

flex: v.t/i. moRna

flexibile: a. lachak daar

flexibility: n. lachak(f.)/loch(m.)

fley: v.y. Daraana

flicker: v.t. jhil milaana

flight: n. parwaaz/uRaan

flight: n. faraar/gureyz/palTa

flighty: a. man mauji/muzab zab/waehmi

flimsy: a. phus phusa

flinch: v.i. chaukna/jhijhakna/jhir jhiri leyna

fling: v.t. chheyR chhaaR karna/choT kasna/Daalna/
pheyñkna/uchhaalna

fling: n. chheyR chhaaR/Daalna/mukammal aazaadi

flint: n. pathri

flinty: a. kaRa/saKHt

flippant: a. albeyla/charb zabaan/gustaaKH/SHoKH

flippancy: n. albeyla pan/charb zabaani/SHoKHi/teyzi

flirt: v.i. Dorey Daalna

flirt: n. chañchal/SHoKH

flirting: n. naKHrah/SHoKHi

flit: v.i. jhuulna/phaR phaRaana/subuk subuk chalna/
uR jaana

float: n. beyRa

float: v.t. paeraana

float: v.i. paerna

flock: n. gallah/hujuum/reywaR

flog: v.t. piTaa'i karna

flood: n. saelaab/tuufaan/tuGHyaani

flood: v.t. umañDna

flood: v.i. umañDn aana

flood land: n. saelaabi zamiin(f.)

floor: n. farSH(m.)/tabqah(m.)

floor: v.t. haraana/zamiin par paTaKHna

floor: v.t. farSH banaana

flop: n. maat(f.)/naa kaami(f.)/paTra(m.)(coll.)

flop: v.t./i. naa kaam hona/paTra honna/Thap hona

florid: a. phuul sey lada/rañgiin

florist: n. gul chiiñ/gul faroSH

flotilla: n. baeHri beyRah

flounce: v.i. paT KHiyaañ deyna

flounce: n. jhaalar(f.)

flounder: v.i. laR khaRa kar bolna/loTna/phisal jaana

floundering: a. laR khaRaatey hu'ey

flour: n. aaTa

flourish: v.i. kaam yaab hona/phuulna

flourishing: n. aabaad/hara/kaam yaab

flout: v.t. ehaanat karna/chiRhaana/mazHakah uaRna/
pagRi uchhalna/tañz kiya jaana/ta^nah deyna

flow: v.i. baehna/Dhalakna

flow: n. rawaani(f.)

flowingness: n. rawaani(f.)

flower: n. gul/phuul

flower: v.i. phuul khilna

flower bed: n. kyaari/gul zaar/KHayaabaan

flower garden: n. chaman/gulSHan/gul zaar/KHayaabaan

flower laden: a. phuuloñ sey lada hu'a

flower pot: n. gamla

flowery: a. gul daar/murassa^

flowing: a. jaari/saiyaal

flub: v.t. bigaaRna/KHaraab karna

flub: n. bigaaR(m.)/gaR baR(f.)

flub dub: n. laffaazi(f.)

fluctuating: a. kachcha/muzabzab

fluctuation: n. kami beySHi

fluency: n. fasaaHat/rawaani/salaasat/tarraari

fluent: a. tarraar

fluid: n. maa'e^

fluid: a. raqiiq/saiyaal

fluidity: n. raqaaqat/saelaan

flunky: n. faraaSH(m.)/KHaadim(m.)/naukar(m.)/
piyaadah(m.)

flurry: n. gaehm gaehmi/khal bali

flush: n. damak(f.)

fluster: n. bey chaeni/ghabraahaT

flute: n. baañsri

flutter: v.i. thar tharaana

flutter: v.t. pañkh maarna/par phaR phaRaana/phaR phaRaana/
phaRakna/bikheyr deyna

fluttering: a. par afSHaañ

flux: n. puT

fly: v.i. uRna

fly: n. makkhi

fly-whisk: n. morchhal

flying: a. gureyzaañ/pariñdah

flying fox: n. cham gaadaR(f.)

foam: n. jhaag/kaf/zabad

focus: n. nuqtah

fodder: n. chaara(m.)/chari(f.)

foe: n. duw/duSHman

foetus: n. janiin(m.)

foetid: a. badbu daar/muta^ffin

fog: n. dhuñd/kohra

foggy: a. dhuñdla/kohr aaluud

fogey: n. buDDha/qadaamat pasañd/sust

foible: n. kam zori/KHaraabi/nuqs

foil: n. pañni/waraq

fold: v.t. lipaTna/taeh karna

fold: n. parat(f.)/peych/pheyr/SHikan/taeh(f.)

(one)fold: a. dohra

folio: n. waraq

folk: n. qaum

folksy: a. bey takalluf/KHaliiq/milansaar/yaar baaSH

follow: v.t. paa bañd raehna/paerawi karna/piichha karna/
piichhey jaana/ta^aaqub karna

follower: n. aqib/Hawaari(m.)/muriid(m.)/paa raakaab(m.)/
paerawi(m.)/paeru(m.)/piTThu(m.)/taabe^(m.)

following: a. maa ba^d/paa bañd/piichha/ta^aaqub/taqliid

following: adv. piichhey piichey

folly: n. bey qli/Hemaaqat/naa daani

foment: v.t. seyñkna

fomentation: n. seyñk

fond: a. muSHtaaq/SHauqiin

fondle: v.t. chumkaarna/laaD karna/phuslaana/pyaar karna

fondling: n. laaD

fondness: n. lapka/moHabbat/priit/pyaar/SHauq

food: n. GHiza/khaana/KHoraak/rizq/ta^aam/zaad

food leftovers: n. jhuuTan(f.)

foodstuff: n. KHoraak

fool: v.t. bey waquuf banaana/chakma deyna/dhoka deyna

fool: n. bael/bey waquuf/saadh lauH

foolhardy: a. bey parwaah/jald baaz

foolish: a. anaap SHanaap/bey huudah/KHabti/lachchar/
lur/naa daan/naa samajh/paagal

foolishness: n. KHabt/lachchar pan/naa daani/naa samjhi/
paagal pan

foot: n. paa/paa'oñ/paer/qadam

(on)foot: adv. paeroñ

footboard: n. paa'ey daan

footfall: n. qadam ki chaap

foothold: n. jama^ qadam

footman: n. KHaadim/naukar/piyaadah/taabe^

footnote: n. HaaSHiyah/SHaraH

footprint: n. naqSH kaf e paa/qadam ka niSHaan

footstep: n. chaap/paer/qadam

footstool: n. moRha

footy: a. kamiinah

fop: n. dikhaawaTi

foppish: a. albeyla/baañka

foppishness: n. albeyla pan/baañk pan/dikhaawaT

for: prep. ba/bi/waastey

for example: maslan

for many years: barsoñ/saaloñ

for the sake of: prep. waastey

forage: n. chaara((m.)

forage: v.t. chaara muhaiyya karna/luuTna/rasad kaaT deyna

foray: n. yal GHaar(f.)

forbear: v.i. mohtaat raehna/parheyz karna

forbear: v.t. katraana/rokey rakhna

forebears: n. salaf

forbearance: n. mataanat(f.)/parheyz(m.)/raeHm/zarfa(m.)

forbid: v.t. Haraam karna/mana^ karna

forbidden: a. Haraam/mana^

forbidding: n. mana^

foreboding: n. iñtibaah(m.)/peySH go'i(f.)/SHuguun(m.)

forecaster: n. peySH biin

force: v.t. taakiid karna/zabar dasti karna

force: n. heykRi/jabr/quuwat/taaqat/zabar dasti/zor

by force: adv. jabran

(in)force: a. raa'ej

force in: v.t. ghusna

forced: a. jabri

forced labour: n. bey gaar/jabri maSHqat

forceful: a. mua'ssar/poRha/qawi/taaqat war/
zabar dast/zor daar

forcible: a. zor daar

forcibly: adv. zabardasti sey/jabran

forceps: n. chimTi(f.)/zañbuur(m.)

ford: v.t. paa yaab utarna

fordable: a. paa yaab

fore: a. aagey/paehley/peySH

forearm: n. pahoñcha/saa^id

forearming: n. Hifz e maa taqaddum(m.)

forebode: v.t. pahley bataa deyna

forefather: n. jad

forefathers: n. ajdaad/saat puSHt

forefinger: n. kalmeh ki uñgli

forego: v.t. paehley chaley jaana

foregone: a. guziSHtah/saabiqah

foregoing: a. saabiq

foreground: n. numaayaañ jagah/peySH mañzar

forehead: n. jabiiñ/maatha/peySHaani

foreign: a. ajnabi/baeruuni/bey gaanah/
GHaer mulki/KHaarijah

foreigner: n. ajnabi/GHaer/GHariib ul watan/par deysi

foreknowledge: n. peySH aagahi(f.)

foreman: n. nigraan

foremost: a. agla/auwaliin/paehla

forerunner: n. har kaarah(m.)/naqiib(m.)/peysH rau(m.)

foresee: v.t. paa jaana/peySH biini karna

foresight: a. Hifz e maa taqaddum/peySH biini/
peySH nazri

forest: n. jañgal

forestry: n. jañgaliyaat

forestall: v.t. mazaaHim hona/peySH dasti karna/rokna

foretaste: v.t.. ummiid karna

foretaste: n. tajribah/tawaqqo^/ummiid

foretell: v.t. peySH goi karna

foretelling: n. peySHiin goi

forever: adv. hameySHah/sada

forewarn: v.t. KHabar daar karna

forfeit: n. harjaanah/jurmaanah/zabti

forfeit: v.i. Haq kho deyna

forfeited: a. qurq

forfeiture: n. zabti

forewarn: v.t. KHabar daar karna

forge: n. lohaar KHaanah

forge: n. banaana/Dhaalna/ghaRna

forged: a. ja^li

forger: a. ja^l saaz/ja^liya

forgery: n. dhokah baazi(f.)/ja^l saazi(f.)

forge: v.t. aagey baRhna

forget: v.t. bhulaana

forget: v.i. bhuulna/taaq e nisyaan

forgetfulness: n. bhuul/faraamoSHi

forgive: v.t/i. fw karna/baKHSHna/mo^aaf karna

forgiven: a. mo^aaf SHudah

forgiveness: n. fw/mo^aafi

forgo: v.t. chhoRna/tark karna

forgotten: a. bhuula hu'a/faraamoSH

fork: n. kaañTa

forlorn: a. bey kas/naa chaar

form: v.t. taSHkiil deyna

form: n. Daul/dhaj/haekal/heywla/kaaya/namuunah/
paekar/qata^/SHakl/suurat/taraH

formal: a. pur takalluf/rasmi/zaahir daar

formalities; n. aadaab(m.)

formality: n. rasm/riit/takalluf

formation: n. SHakl

formation: n. taSHkiil

formed: a. maKHluuq

former: a. paehla/peySHiin/pichhla/saabiq

formerly: adv. saabiqan

formidable: a. ziim/muhiib

formula: n. kulliyah/qaa^edah

formulaic: a. Hasb e nusKHah

formulate: v.t. SHakl deyna

fornicator: n. faasiq

forsake: v.t. chhoR deyna/chhoRna/kuuch karna/
tark karna

forsaken: a. matruuk

forsooth: adv. dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/yaqiinan

fort: n. Hisaar/qal^ah

forth: adv. aagey/ab sey/baahar

forthcoming: a. agla/aaney waala/peySH aayiñd

forthright: a. aTal/bey baak/raast baaz/saaf go

forthrightly: adv. bey baakaanah añdaaz sey/
raast baazi sey

forthrightness: n. bey baaki(f.)/raast baazi(f.)/saaf go'i(f.)

forthwith: adv. bamujarrad

fortification: n. Hisaar/qal^ah/qal^ah bañd

fortified: a. moHkam/qal^ah band

fortify: v.t. pakka karna/qal^ah bañdi karna

fortitude: n. zm/Dhaaras

fortnight: n. pañdrwaRah

fortress: n. koTlah/qal^ah

fortunate: a. farruKH/farKHañdah/fiiroz/jawaañ baKHt/
kaam raan/KHuSH qismat/mubaarak/
neyk baKHt/SHaad kaam

fortunately: adv. KHuSH qismati sey

fortune: n. daulat/fiirozi/nasiib/qismat/taqdiir

fortune-teller: n. kaahin(m.)/kaahinah(f.)

forthwith: adv. fauran

forty: a. chaa liis

forward: adv. aagey ki jaanib/peySH peySH/saamney

forwarding: n. tarsiil

foster: v.t. jilaana/paaln posna/par wariSH karna

fosterage: n. razaa^at(f.)

foster brother: n. razaa'i bhaa'i

fostering: n. par wariSH(f.)

foul: a. bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/
foHSH/gañdah/GHaliiz/kasiif/maela/makruuh/
najis/qaabil e nafrat

foul: v.t. gañdagi karna/najaasat phaelaana

foul: v.i. Takraana

fouled: a. paliid/paliit

foulness: n. kaduurat(f.)/kasaafat(f.)

found: n. bar aamad(f.)/paeda(f.)/yaaftah(f.)

foundation: n. asaas(f.)/asl(m.)/biiKH/bina(f.)/bunyaad(f.)/
jaR(f.)/neyw(f.)/paayah/taraH(f.)

foundation-stone:n. sañg e bunyaad(f.)

founded: a. mabni

founder: n. baani/muwa'ssis

founding: n. waza^(f.)

fountain: n. fauwaarah(m.)/mañba^(m.)

fountain head: n. sar chaSHmah

four: n. chaar

four footed: n. chau paaya

four fold: a. chaar guna

four sided: n. murabba^

four time: chau guna

fourchette: n. kaañTa(m.)

fourteen: n. chau dah

fourteenth: n. chaudh waañ

fourth: a. chau thaa'i

fourth: n. chahaarum/chau tha

fovea: n. gaRha(m.)

fowl: n. chiRya(f.)/pariñdah(m.)

fowler: n. chiRi maar(m.)/saiyyaad(m.)

fox: n. lomRi

fox: v.t. bey iimaani karna/dhoka deyna

fox-bat: n. cham gaadaR(f.)

foxiness: n. chaalaaki(f.)

fraction: n. kasar(f.)/KHurdah(m.)/TukRa(m.)

fracture: n. SHikast/TuuT

fragile: a. kaaGHazi/naazuk

fragility: n. nazaakat

fragment: n. KHurdah(m.)/paarah/paarchah/TukRa

fragrance: n. KHuSH bu/mahek/nikhat

fragrant: a. KHuSH bu daar

frail: a. fana paziir/kachcha/naa tawaan/naazuk

frailty: n. fana/naa paa'edaari/zo^f

frame: n. chau khaTa/Dhaañcha/kaaThi/pañjar(m.)/qaalib/
ThaaTh(m.)/wujuud

framework: n. Dhaañcha

frank: a. bey jhijhak/bey takalluf/khara/
kuSHaadah dil/saaf go

frankness: n. bey takallufi/khara pan/kuSHadah dili/
saadgi/saaf go'i

frankly: adv. saaf go'i sey

frantic: a. bhapra hu'a/GHazab naak

franzy: a. chiR chiRa/naa raaz

frater: n. ta^aam gaah(f.)

frater: n. rafiiq/saathi

fraternity: n. aapas daari(f.)/Halqah(m.)

fractricide: n. bhaa'i ka qatl

frau: n. urat/biiwi

fraud: n. chaalaaki(f.)/chakma(m.)/charka(m.)/chhal(f.)/
Dhoñg(m.)/fareyb(m.)/ghapla(m.)/ghissa(m.)/
Heelah(m.)/jul(f.)/paTTi(f.)/pichaeti(f.)/
puchaara(m.)/saaluus

fraudulent: n. bey iimaan/chaal baaz/dhokey baaz/fareyb deh/
Hiilah gar/khoTa

fraudster: n. ja^l saaz

fraught: n. kheyp

fraught: a. bhara hu'a/lada/pur

fray: n. hañgaamah/laRaa'i

freak: n. mauj/tarañg

freckle: v.t. dhabba Daalna

freckle: n. chitti

freckled: a. chitti daar

freckling: n. chitti

free: a. aazaad/aazaad aanah/alag/bey takalluf/
faariGH/muft/phokaT

free-booter: n. piñDaari(m.)

freely: adv. khuley bañdoñ

freedom: n. aazaadi/aazaadgi/fursat/Hurriyat/
KHalaasi/nijaat/rehaa'i/waarastahgi

Freemasons' Lodge:n. jaadu ghar(m.)

freethinker: n. aazaad KHayaal(m.)/riñd(m.)

freethinking: n. aazaad KHayaal

freewill: n. apni marzi(f.)

freeze: v.i. jamna/ThiTak jaana/yaKH bastah hona

freezer: n. yaKH bañd almaari(f.)/yaKHdaan(m.)

freight: n. maeHsuul

frenzy: n. rzi junuun/hizyaan/joSH/sarsaam/sauda

frequent: a. aksar

frequently: a. aksar/baar baar

fresh: a. nau/naweyla/naya/seyr aab/SHaad aab/
taazah/mdah

freshman: n. mubtadi

freshness: a. haryaali/joban/raunaq/taazah pan/taazgi/taraawat

fret: v.t. tañg karna/teyz aab zadah hona/
zañg aaluud hona

fret: v.i. ghisna/huRakna/kuRhna/murjhaana

fretful: a. chiR chiRa

friar: n. raahib

friction: n. ghissa(m.)/ragaR(f)

friend: n. aaSHna/dost/Habiib/ham joli/muSHfiq/
rafiiq/SHinaasa/yaawar/yaar

(close)friend: n. aaRi/ham jaliis/yaar

(true)friend: n. yaar GHaar

friendless: a. bey kas/KHwaar/lutf

friendly: a. dil bar/dost aanah/maanuus/maeHbuub/
mehrbaan/ham saaz/waduud/yaawar/
yaar aanah/yaar baaSH

friendship: n. aaSHnaa'i/dosti/iltefaat/meyl/moHabbat/preym/
rabitah/rasm o raah/saabiqah/saath/
uñs/yaawari/yaari/yaar aanah

fright: n. Dar/haul/haebat/KHauf

frighten: v.t. daab jamaana/Daraana/daehlaana/
KHauf dilaana/KHauf zadah karna/ro^b jamaana

frighten: v.i. bidakna/Darna/KHauf zadah hona

frightened: a. daehSHat zadah/haebat zadah/hiraasañ/KHaa'ef

(to be)frightened: sahm jaana

frightening: a. Daraa'ona

frightful: a. Daraa'ona/KHauf naak

frigid: a. baañjh/sard mehr

frigidity: adv. baañjh pan

frill: n. jhaalar/sañjaaf(f.)

frilly: a. jhaalar dar

fringe: n. jhaalar/kinaarah

frisk: v.i. jast lagaana/kuudna/maTakna/
naachna/uchhalna

frisk: v.t. talaaSHi leyna

frisky: a. chul bula/khilaaRi/khilañDra/SHoKH

frisson: n. haejaan(m.)/larziSH(f.)

fritter: v.t. paesah barbaad karna/TukRey TukRey karna

fritter: n. chiithRa(m.)/dhajji(f.)/TukRa(m.)

frittered: a. dhaji dhajji/TukRey TukRey

frivolous: a. albeyla/bey huudah/subuk

frivolous talk: n. Dhakosla

frivolity: n. allam GHallam/bey huudgi/laGHwiyat(f.)/
mazaaH(m.)

frog: n. meyñDak(m.)/meyñDki(f.)

frolic: n. kheyl/suruur o niSHaat/uchhal kuud

frolic: v.t. maza leyna

frolicsome: a. khilañDra/KHuSH

from: prep. az/bi/sey

front: n. aaga/morchah/paehlu/paekar/
peySH/ru/saamna

frontage: n. saamna

frontier: n. sar Had

frost: n. paala

froth: n. jhaag(m.)/kaf(m.)

frown: v.t. ghuRakna/teori dikhaana

frown: n. dapaT/ghuRki/teori

frozen: a. bey Harkat/muñjamid/yaKH bastah

frugal: a. juz raas/kifaayet SHu^aar

fruit: n. meywah/natiijah/phal/paeda waar

fruitage: n. phal phulwaari(f.)

fruitless: a. bañjar/bey natiijah/qallaaSH/raa'egaañ

Fruit seller: n. meywey waala/phal waala

fruitful: a. baar aawar/hara bhara/kaam yaab/natiijah KHeyz/
phuula phala/zar KHeyz

frumpy: a. bad mizaaj

frustrate: v.t. bey asar karna/daañt khaTTey karna/
pach char maarna

frustrate: a. bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi

frustrated: a. ajiz

frustration: n. laaley

fry: v.t. talna

fry: n. bachchey/chhoTi chhoTi machhli

fuddy-duddy: a. bad mizaaj/daqiyaanuusi/nak chaRha

fudge: v.t. bad diyaanti karna/dhoka deyna/jul deyna/ghaRna

fuel: n. iiñdhan(m.)/taqwiyat(f.)

fuel: n. iiñdhan muhaiyya karna

fug: n. ghuTan(f.)/Habs(m.)

fugitive: a. bhagoRa/faraari/mafruur

fugitive: n. bhagoRa/faraari/mafruur/panaah giir

fulfil: v.t. añjaam deyna/me^yaar par puura utarna/
nibhaana/nibaahna

fulfilled: a. ada/sar añjaam

fulfilment: n. wafa(f.)

fulgent: a. aab daar/chamkiila

fulgurate: v.i. chamakna/kauñdna

full: a. bhara hu'a/labaalab/lab reyz/maala maal/
pakka/puura/pur

full to the brim:a. labaalab

full moon: n. badr

fullness: n. bhar puuri(f.)/seyri(f.)

full-scale: a. bhar puur/hamah giir/puuri

fully: adv. bilkul/post kañdah/tamaaman

fulminate: v.i. garajna/kaRakna

fulminate: v.t. dhmaaka karna/garjaana

fulminating: a. aatiSH giir/KHaatif

fulsome: a. bey huudah/naa pasañd/qaey aawar

fumble: v.i. idhar udhar haath maarna/TaTolna/Tohna

fume: n. buKHaar

fume: v.i. buKHaar nikalna

fumigate: v.t. dhuuni deyna/dhuuni leyna

fumigation: n. dhuuni

fun: n. baazi chah(m.)/dil lagi(f.)/mazah(m.)/
mazaaq(m.)/phabti(f.)/tamaaSHah(m.)/
ThaThol(m.)/zaraafat(f.)

function: n. kaam(m.)/KHidmat(f.)/waziifah(m.)

functionary: n. kaar kun

fund: n. maal(m.)/puuñji(f.)

fundamental: a. asaasi/bunyaadi/ibtidaa'i/zaruuri

funeral: n. janaazah(m.)

funnel: n. qiif

funny: a. mazaaHiyah

fur: n. paSHm/samuur

furious: a. GHazab naak/Ziyaan

furnace: n. aatiSH kadah/bhaaR/bhaTTi

furnish: v.t. baehm pahoñchaana

furlough: n. ruKHsat(f.)

furniture: n. asaas/sar o saamaan

further: adv. agla/diigar/duusra/maziid/parey

further away: adv. waraa

fury: n. GHussah(m.)/Hiddat(f.)/junuun(m.)/KHaSHm(m.)/
qahr(m.)/teyzi(f.)

fuse: n. faliitah(m.)

fuss: n. SHaGHab

fusion: n. taa'o

futile: a. bas/bey kaar/subuk

futility: n. bas/bey faa'edagi

future: adv. aaKHirat/aayañdah/mustaqbil

(in)future: adv. aayañdah/mustaqbil meyñ

future life: n. aqibat

futurism: n. KHayaal parasti

futuristic: a. peySH rau

fuzzy: a. dhuñdla

fy! intj. chhii

__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 11:02 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.