BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 15 votes, 4.53 average. Display Modes
Old 11-02-2009, 03:41 PM   #1
Read Dictionary English to Urdu Letter 'S' (Roman Urdu)

S
sable: a. kaala/siyaah

saber: v.t. talwaar sey qatl karna/
talwaar sey zaKHmi karna

sac: n. thaeli(f.)

sack: v.t. chhuTTi karaana/naukri sey nikaalna

sack: n. bori(f.)/guuni/TaaT ki bori/thaela

sack: v.t. GHaarat gari karna/tabaah o bar baad karna

sack: n. GHaarat gari/luuT maar/tabaahi wa bar baadi

sack: n. bora(m.)/bori(dim.)

sackcloth: n. TaaT

sackless: a. bhola/kam zor/siidha saadha

sacrament: a. saugañd/tabarruk

sacred: a. diini/muqaddas/mutabarrak

sacrifice: v.t. fida karna/qurbaan karna

sacrifice: n. chaRhaawa/fida/fidyah/nisaar/qurbaani/sadqah

sacrificial animal:n. bismil/qurbaani ka jaanwar

sacrificial: a. qurbaani ka

sacrificially: adv. bheyñT bana kar

sacrilege: n. bey adabi/bey Hurmati

sacrilegious: a. gunaah gaar

sacrilegiously: adv. gustaaKHaanah

sacrosanct: a. naa qaabil e fasKH

sad: a. aab diidah/aazurdah/afsos naak/alam naak/
añdoh giiñ/chup chup/GHam giin/Haziiñ/maluul/
paZ murdah/uchaaT/udaas

saddle: n. kaaThi

sadly: a. GHamgiini sey/udaasi sey

sadness: n. afsos/GHam/Huzn/malaal/paZ murdagi/
rañj

sadism: n. zulm pasañdi

safe: a. durust/maamuun/maeHfuuz/saalim

safe and sound: a. saHiiH salaamat

safeguard: n. Hefaazat(f.)

safeguard: v.t. Hefaazat karna/peySH bañdi karna

safely: adv. bah Heafaazat/bah KHaer o ‚aafiyat/
saHiiH salaamat

safety: n. amaan(m.)/falaaH(f.)/Hefaazat(f.)/
KHaeriyat(f.)/salaamti(f.)

safflower: n. kusum

saffron: n. za^fraan

sag: v.i. jhuka hona/laTakna

saga: n. daastaan/kahaani

sagacious: a. fitrati/KHirad mañd/nuktah daan/zehiin/zaki

sagacity: n. daanaa'i(f.)/firaasat(f.)/fitrat(f.)/
KHirad mañdi(f.)/pahoñch(f.)/zehen(m.)

sage: n. Hikmat waala

saginate: v.t. moTa karna

Sagittarius: n. al qaus

sago: n. saagu daanah

sail: n. baad baan/paal

sail: v.t. kaSHti raani karna

sailing: n. kaSHti raani

sailor: n. mallaaaH(m.)

sailboat: n. baad baani kaSHti(f.)

saint: n. piir e muGHaañ/wali

sake: n. KHaatir(f.)/waastah(m.)/wajah(f.)

sal: n. namak

sal-ammoniac: n. nawSHaadar(f.)

salacious: a. SHaehwaani

salamander: n. aatiSH KHwaar(m.)

salary: n. meHntaanah(m.)/muSHaahirah(n.)/pagaar(f.)/
talab(f.)/tañKHwaah(f.)

sale: n. bikri/faroKHt/khapat/nikaas

salience: n. numaayaañ pan

salient: a. mumtaaz/numaayaañ/zaahir

salify: v.t. namak lagaana/namak milaana

saligot: n. siñghaaRa

salina: n. khaaRi

saline: a. khaara/namkiin/SHor

saliva: n. lab/raal/thuuk

salivate: v.i. raal baehna/raal Tapakna

sally: n. hujuum/phaañd

salsuginous: a. khaara

salt: a. malaaHat/namakiini

salt: n. namak

(rock) salt: n. seyñDa

salt marsh: n. SHorah zaar(m.)

saltant: a. naachta/uchhalta

saltern: n. kaar KHaanah e namak

saltine: a. namkiin biskiT

saltish: a. khaari/namkiin

saltness: n. SHoriyyat

saltpetre: n. SHorah

salty: a. khaari/namkiin

salubrious: a. seHat mañd

saluki: n. asp e taazi

salutary: a. mufiid/salaamat baKHSH/suud mañd

salutation: n. korniSH/salaam/tasliim

salute: v.t. korniSH baja laana/salaam karna/
salaami deyna

salute: n. salaami/tasliimaat

salvage: v.t. KHatrey sey bachaana

salvation: n. nijaat

salve: v.t. samjhaana/wazaaHat karna

salve: n. marham

salve: v.t. Ílaaj karna/marham lagaana/

salver: n. kaSHti/tabaaq

salvo: n. bahaanah/taraddud

same: a. eyk jaesa/hu ba hu

sample: n. baañgi(f.)/namuunah(m.)

sampling: n. namuuney

sanctify: v.t. taqdiis karna

sanctified: a. muqaddas

sanctimony: n. dikhaawaTi taqaddus

sanctimonius: a. dikhaawaTi

sanctimoniously:adv. dikhaawaT sey

sanction: v.t. ejaazat deyna/mañzuuri karna/qubuul karna/
saad karna

sanction: n. ejaazat/mañzuuri/qubuul/sazaa

sanctioned: a. mañzuur

sanctity: n. Hurmat(n.)

sanctuary: n. bast/jaa'ey panaah/muqaddas jagah

sand: n. baalu(f.)/reyg(f.)/reyt(f.)

sandy: a. kirkira/reytiila

sandbank: n. reytiila saaHil(m.)

sandbar: n. reyt ka todah(m.)

sandstone: a. sañg reyg

sandy soil: n. reyti(f.)

sandpit: n. reyt ka zaKHiirah

sangfroid: n. dil jama^i/itmenaam/sukuuni

sanguine: a. KHuuni/laal/surKH

sanguinary: a. KHuuni

sap: n. ‚raq

sapling: n. nehaal/paud/pauda

sappy: a. ‚raq daar

sarcasm: n. choT/ehaanat/isteHza/tañz

sarcastic: a. ehaanat aameyz

sarcastical: a. tanzan aanah

sarcastically: adv. tañzan

sardonic: a. jali kaTi/tamasKHuraanah/tañziyah

sash: n. jali/paTka

sashay: v.i. bey parwaa'i sey baRhna(chalna)/
jhuum jhuum kar chalna

Satan: n. SHaetaan

satellite: n. HaaSHiyah bar daar

satiated: a. seyr/seyr aab

satiety: n. seyri

satin: n. atlas

satire: n. hajw/tañz

satirist: n. hajw go/tañnaaz/zaaHik

satisfaction: n. itmenaan/qaraar/seyri/tamaaniyat/
tasalli/taSHaffi

satisfied: a. aasuudah/kaam yaab/KHuSH/mutma'in/puura/
qaane^/raazi/seyr/seyr chaSHm

satisfy: v.t. KHuSH karna/mutma'in karna

satrap: n. Haakim/waali/zaabit

saturate: v.t. bhigaana/rañg gaehra karna

saturate: v.i. bhiigna/rañg gaehra hona

saturated: a. gaehra rañg

saturation: n. gaaRha pan

saucer: n. pirch(f.)/rikaabi(f.)/taSHtari(f.)

sauciness: n. bad tamiizi/kalley daraazi/SHoKHi

saucy: a. bey adab/DhiiT/gustaaKH/kalley daraaz/SHoKH

savage: a. jaañglu/waeHSHi

savagery: n. waeH SHiyaanah pan

savant: n. ‚lim/daana/daaniSH mañd

save: adv. sewa

save: prep. GHaer

save: v.t. bachaana/KHatrey sey bachaana

saving: n. bachat/pas añdaaz

savings: n. añdoKHtah

savour: n. lazzat/mazah/namak/zaa'eqah

savoury: a. KHuSH zaa'eqah/laziiz/latiif

savvy: n. KHirad/qaabliyat/samajh

saw: n. aari(f.)

sawdust: n. chuura

sawyer: n. aara kaSH

sawtooth: n. daañta(m.)

say: v.t. ‚rz karna/bataana/bolna/farmaana/kaehna

saying: n. baat(f.)/kaehna(m.)/kaha(m.)/kaha suna(m.)/
qaul(m.)/rawaayat(f.)/zarb ul masal(f.)

scab: n. khurañD

scabbard: n. miyaan(f.)

scabies: n. KHaariSH(f.)

scaldhead: n. gañj

scaldheaded: a. gañja

scale: n. chhilka/khurañD/paemaanah/seher/taraazu

scale: v.t. chaRhna

scaled: a. seher daar

scamp: n. paaji/SHariir

scamper: v.i. choR bhaagna

scamp: v.t. chaalu kaam karna

scan: v.t. jaañchna/paRtaal karna

scanner: n. paRtaal karney waala

scansion: n. tajziyah(m.)

scant: a. kam/naa kaafi/qaasir/qaliil

scant: n. kami/qillat(f.)

scantiness: n. fuqdaan(m.)/kami(f.)/qillat(f.)

scantily: adv. bah qillat/kami sey

scantle: v.t. chhoTa karna/qillat paeda karna

scanty: a. kam/naa kaafi/qaliil/thoRa

scar: v.t. choT deyna/daaGH deyna

scar: n. daaGH/kharoñch/jaraH/niSHaan

scar: n. Dhalwaani chaTaan/kaRaaRa/khaRi chaTaan

scarce: a. kam yaab/naa yaab/thoRa/úñqa

scarcity: n. fuqdaan/giraani/kaal/kami/kam yaabi/qillat

scare: v.t. daehlaana/Daraana/KHauf zadah karna

scare: n. achaanak Dar/daeehSHat

scared: a. chau kañna/daehSHat zadah

scary: a. daehSHat gard/Dar pok

scarred: a. daaGH daar

scat: n. lagaan/maeHsuul

scathe n. choT/nuqsaan/zaKHm

scathing: a. nuqsaan deh/zarrar rasaañ

scatter: v.t. bikheyrna/Daalna/phaelaana/pheyñkna

scatter: v.i. bikharna/chhiTakna/SHiiraazah bikharna

scattered: a. abtar

scattering: n. nisaar

scavanger: n. mehtar(m.)

scene: n. mañzar/samaañ

scenery: n. mañzarah/nazaarah

scent: n. Ótr/KHuSHbu/mahek/lapaT/SHamiim

sceptic: a. laa idaari/SHak parast

sceptical: a. SHakki

scepticism: n. SHak(m.)

sceptre: n. ‚sa

schedule: n. fehrist/jidaul/tartiib kaar/zamaan bañdi

schedule: v.t. jidaul meyñ SHaamil karna

scheduler: n. jidaul kaar

schema: n. KHaakah

schematic: a. qayaasi/tasawwuri

scheme: n. Daul/Dhaañcha/jatan/mañsuubah/tajwiiz

scheme: v.t. mañsuubah banaana

scheming: a. mañsuubah kaar/saaziSHi

schism: n. eKHtelaaf/SHaqaaq/tafruqah

schismatic: a. KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schismatic: n. KHaariji(m.)/raafzi(m.)

schizoid: a. paraagañdah dimaaGH

schizophrenic: a. mariiz e SHaqaaq

scholar: n. ‚alim/‚llaamah/faazil/taalib/tilmiiz

scholastic: a. daqiiq/ustaadaanah

school: n. dars gaah/madrasah/maktab/mazhab

schooling: n. tadriis/ta^liim

school boy: n. tifl e maktab

science: n. daaniSH/Órfaan/Ólm

scientific: a. Ólmi

scientist: n. saa'iñs daan

scimitar: n. talwaar/teyGH

scintilla: n. chamak/chiñgaari

scintillate: v.i. chamakna/phuul jhaRna

scion: n. KHalaf/waaris

scissors: n. qaeñchi

scoff: n. choT/mazaaq/mazHakah/tamasKHur

scoff: v.t. choT kasna/mazHakah uRaana

scoffing: n. tauhiin

scold: v.t. DaañTna/jhiRakna/khaR khaRaana/
lattey leyna/lataaRna/saKHt sust kaehna

scolding: n. DaañT/jhiRki/lataaR

scoop: n. chamchah/Do'i/karchha

scooper: n. khodney waala

scooper: n. khodney waala

scoopful: a. chamchah bhar

scoot: v.t. achaanak nikal bhaagna/haañkna

scope: n. daa'erah/mablaGH(m.)/wus^at(f.)

score: n. Hesaab

scorn: n. ehaanat(f.)/Heqaarat(f.)/SHadiid nafrat

scorpion: n. al ‚qrab/bichchhu

scoundrel: n. bad ma^aaSH/Haraam zadah/paaji

scour: v.t. chamkaana/GHalaazat duur karna/saaf karna

scourge: n. bala(f.)/GHazb e KHuda wañdi(f.)

scourge: n. chaabuk

scout: n. jaasuus/KHabar giir

scout: v.t. chiRhaana/dhutkaarna

scow: n. tafriiH kaSHti(f.)

scowl: v.i. teori dikhaana

scowl: n. teywar

scowling: a. teori daar

scrab: v.t. khurachna

scrag: n. gar dan(f.)

scrag: v.t. laTkaana

scramble: n. chhiina jhapTi(f.)/maar dhaaR(f.)/maar piiT(f.)

scrap: n. kuuRa/paarchah

scrape: v.t. chhiilna/khurachna/kureydna

scrapping: n. kaañT chhañT/KHaraaSH

scrappy: a. paarah paarah

scratch: v.t. khurachna/kureydna/nochna

scratch: n. KHaraaSH/khoñch/khurachney ka niSHaan

scratching: n. kaañT chhaañT(f.)/ragRa(m.)

scream: n. chiiKH(f.)/chiñghaaR(f.)

scream: v.t. chiiKH maarna/chiiKHna/chil chilaana/
chiñghaaRna

screed: n. paTTi

screen: v.t. aaR karna/oT karna

screen: n. aaR/oT/pardah/paT

screenplay: n. filmi mañzar naamah

screw: n. barmah/peych

scribe: n. kaatib/likhney waala/muHarrir

scribble: v.t. ghasiiTna/kaaGHaz siyaah karna

scribble: n. SHikast(f.)

scrimp: a. kam/naa kaafi

scrip: n. likhaa'i

script: n. musawwidah(m.)/rasm ul KHat(m.)

scripture: n. kitaab(f.)

scriptwriter: a. numaa'iSH naamah naweys

scrive: v.t. bayaan karna/likhna

scrivener: n. muHarrir(m.)

scrotum: n. fotah(m.)

scrounge: v.t. bhiik maañgna/churaana

scrub: v.t. khurach kar saaf karna

scrub: n. jhaaRiyoñ ka jhuñD(m.)

scrub forest: n. jhaaRi daar jañgal

scruffy: a. KHaariSH zadah

scullion: n. maSH^al chi

scurrilous: a. ghaTiya/Żryaañ

scurrility: n. bad dehaani(f.)/fuHaaSHi(f.)

scurry: v.t. teyz teyz dauRna

scurvy: a. goSHt KHorah

scruple: n. aKHlaaq/SHak(m.)/taraddud(m.)

scrupulous: a. baa zamiir/maSHkuuk/moHtaat/nuktah chiin
saHiiH

scrutinise: v.t. aazmaana

scrutiniser: n. naaqid

scrutiny: n. chhaan biin/jaañch/jaañch paRtaal/
parakh/paR taal

scuffle: n. dhiiñga muSHti/haatha paa'i/kuSHtam kuSHta/
laRaa'i jhagRa/maara maar/maar piiT

sculp: v.t. kañdah karna/taraaSHna

sculpt: v.t/i. but taraaSHi karna/mujassiamah banaana

sculptor: n. but taraaSH/mujassimah saaz

sculpture: n. but/mujassimah/muurat

scum: n. baalaa'i/jhaag/kaf/pheyn

scum: n. aobaaSH/fuzlah/zaliil

scum: v.t. baalaa'i utaarna/jhaag utaarna/kaf giiri karna

scumbag: n. qaabil e nafrat(iñsaan)

scummy: a. jhaag daar/pheyn daar

scurf: n. bhuusi/KHuSHki/papRi

scurrility: n. beyhuudah pan

scurry: n. jaldi jaldi karna

scurrying: a. dauRta hu'a

scut: n. KHar goSH

scuttle: n. ko'eley daan

scuttle: v.i. jaldi jaldi karna/teyz teyz dauRna

scythe: n. draañti

sea: n. baeHr/saagar/samañdar

seafarer: n. mallaaH

seaport: n. bañdar

sea-shore: n. saaHil/samuñdar ka kinaarah

seal: n. KHaatam/mohr/sabt

seal impression:n. chhaap(f.)

seam: n. darz(f.)/joR/silaa'i(f.)/siiwan(f.)

sťance: n. Haaziraat

seaport: n. bañdar gaah

sear: a. jhulsa hu'a

sear: v.t. jhulsana/KHuSHk karna

searce: a. chhañna

search: v.t. chhaan maarna/DhuuñDhna/khañgaalna/khoj lagaana/
tajassus karna/talaaSH karna/Toh lagaana

search: n. justju/khoj/pukaar/suraaGH(m.)/tajassus/
talaaSH/talab/Toh

searching: a. mutalaaSHi

searching: n. suraaGH rasaani

season: n. hañdin/gaam/mausam/rut/samaañ/waqt

season: v.t. chhauñkna/jhaalna

seasonal: a. fasli/mausmi

seasonal river: n. mausami nadi(f.)

seasoning: n. masaalah/puT

seasoned: a. jahaañ diidah/mañjha hu'a

seasoned rogue: a. KHurraañT

seat: v.t. biThaana

seat: n. gaehwaarah(m.)/kursi(f.)/masnad(m.)/
naSHist/taKHt(m.)

secede: v.i. alag hona/haTna

secession: n. ‚laaHedgi/iftiraaq

seclude: v.t. alag karna

secluded: a. alag thalag/bey ta^alluq/goSHah giir

secludedness: n. bey ta^alluqi/goSHah giiri

seclusion: n. KHalwat(f.)/tanhaa'i/Żzlat(f.)

second: a. duusra/doyem

second: n. pal/saani/saaniya

second: v.t. Hemaayat karna/taa'iid karna

second hand: a. musta^mal

secondary: a. maa taeHti/saanwi darjey ka

secondly: adv. saaniyan

secrecy: n. KHifah/pardah/poSHiidgi/raaz

secret: a. chhupa/KHufyah/maKHfi/nehaañ/
poSHiidah/sar bastah

secret: n. bheyd/raaz

secretary: n. muñSHi(m.)

secretly: adv. añdar hi añdar/chori chori/chup chaap/
GHaa'ebaanah/KHufyah

secrets: n. asraar

sect: n. firqah/mazhab

sectarian: a. firqah parast

sectarianism: n. firqah bañdi

section: n. baab/daf^ah/fariiq/fasl/Hissah/KHaanah/
maeHkamah/SHaaKH/SHo^bah

sector: n. moHallah/qataa^e daa'erah

sectorial: a. raqbaati

secular: a. GHaer diini/laa diini/dunyawi

secularism: n. laa diiniyat/dunyawiyat

secure: a. maamuun/maeHfuuz/mustaeHkam/pur e^temaad

secure: v.t. maeHfuuz karna/paana

security: n. ‚afiyat/amaanat/amn/bachaa'o/Hefaazat/
salaamti/taHaffuz/zamaanat

sedate: a. sañjiidah

sediment: n. durd/gaad

sedition: n. fasaad/fitnah/Haraj

seditious: a. fasaadi/fitnah añgeyz

seduce: v.t. lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/
phuslaana/warGHalaana

seduced: a. fareyftah

seduction: n. fitnah/jaazbiyat/kaSHiSH/laalach/puchaara

see: v.t. deykhna/nigaah Daalna

see off: v.t. ruKHsat karna

seed: n. biij/tuKHm

seedling: n. nihaal e tuKHmi/pauda(m.)/tuKHmi daraKHt

seedy: a. bhadda sa/bijaala/tuKHm daar

seek: v.t. DhuuñDhna/KHabar leyna/khoj lagaana/
talaaSH meyñ jaana

seeker: n. joya/saalik/taalib/talab gaar

seeking: a. joyaañ/KHwaahaañ/mutalaaSHi

seeking: n. talab

seem: v.i. lagna/nazar aana/ma^luum hona/suujhna

seeming: a. bazaahir

seeming: n. dikhaawa/muSHabehat

seemingly: adv. bazaahir

seemingness: n. dikhaawa/zaahir

seemly: adv. gawaara/mauzuuñ/pur waqaar

seemliness: n. mauzuuniyat/munaasibat

seep: v.i. risna

seepy: a. risney waala

seepage: n. >risan

seer: n. basiir/GHaeb daan/peySH go

seesaw: n. hañDola/uuñch niich

seethe: v.t. ubaalna/ubaal kar pakaana

seethe: v.i. ubalna/khaulna

seethe: n. Haejaan/khaulaahaT/iztiraab

seething: a. khaulta hu'a

segment: n. eyk Hissah/eyk TukRa/qita^ah

segregate: v.t. ‚laaHedah karna/alag karna

seize: v.t. chhiiñna/dabochna/dharna/giraftaar karna/
pakaRna/qabzah karna

seized: a. giraftaar

seizing: n. aKHz/bañdhan/giraft/pakaR

seizure: n. achaanak Hamlah/giraftaari/pakaR/qabzah/zabti

seldom: adv. bahot kam/kabhi kabhaar/SHaaz

select: v.t. biñna/chhañTna/chuñna/iñteKHaab karna/
muñtaKHib karna/nikaalna/pasañd karna

selected: a. chiidah chiidah/guziidah/muñtaKHib/
muqarrar/muqarrar kardah/muqarrar SHudah

selection: n. chunaa'i/iñteKHaab

selective: a. chunaa hu'a/iñteKHaabi/muñtaKHib

selectivity: n. chunaa'o pan/iñtiKHaabiyat

self/selves: pron. aap/ana/jii/KHud/nafs/zaat

self-admiring: a. KHud aara/SHeyKHi KHorah

self-agg*****sement:n. KHud par wari

self-appointed: a. KHud muqarrirah/KHud saaKHtah

self-conceited: a. KHud parast

self-confidence:n. KHud e^temaadi

self-conscious: a. KHud aagaah

self-contradiction:n. KHud tazaadi

self-deceit: n. KHud fareybi

self-deception: n. KHud fareybi

self-deceptive: a. KHud fareybaanah

self-defence: n. mudaafe^at(f.)

self-delustion: n. KHud fareybi/nafas faryebi

self-denial: a. iñkaar e zaat/nafs kuSHi

self-denigration:a. apni zaat par GHalat tañqiid karna

self-effacement:n. kasr nafsi

self-effacing: a. muñksi

self-esteem: n. KHud tauqiiri

self-evident: a. azhar u minSHams

self-hood: n. anaaniyat

self propelled: a. KHud kaar

self respect: n. KHud daari

self respecting:a. KHud daar

self restraint: n. sabr

self seeking: a. KHud GHaraz

self working: a. KHud kaar

selfish: a. GHaraz mañd/kaa'iyaañ/KHud GHaraz/
nafs parast

selfishness: n. aapa dhaapi/KHud GHarzi/nafsa nafsi

selfless: a. bey GHarz/bey matlab/bey nafs

selfless worship:n. eKHlaas

self-reliant: a. KHud iñHesaar

self-respect: n. KHud daari

self-respecting:a. GHaerat mañd/KHud daar

self-same: a. huu bahuu wahi

selictar: n. SHamSHiir bar daar/silaH daar

sell: v.t. beychna/faroKHt karna/nikaalna/
sauda beychna

seller: n. bechney waala/faroSH

semble: v.t. Dhoñg karna

semblance: n. dikhaawa/SHabaahat

semi-: pref. aadha/niim/nisf

semi-democracy: a. niim jumhuuriyat

seminal effusion:n. iñzaal

seminary: n. madrasah(m.)

Semitic: a. saami

semolina: n. suuji

sempiternal: a. abdi/paayañdah

semplice: a. saadah

sempre: adv. hameySHah/sara sar

send: v.t. bheyjna/rawaanah karna/tarsiil karna

send for: bulwaana/mañgaana/mañgwaana

send off: v.t. ruKHsat karna

sending: n. tarsiil

senescence: n. buRhaapa

senile: a. saThyaaya

senility: n. buRhaapa

senior: a. buzurg/kabiir/paehley

seniority: n. buzurgi

senna: n. sana

sensation: n. sañsani

sensational: a. bahot acchha/eHsaasaati/sañsani KHeyz

sensationalism: n. Hissiyat pasañdi/
sañsi KHeyzi

sensationalist: n. Haejaan pasañd

sense: n. ‚ql/Haasil kalaam/His/hoSH/ma^ni/
matlab/siyaaq

sensed: a. maeHsuus

senses: n. Hawaas/siTTi

sensible: a. ‚aqil/‚ql mañd/samajh daar

sensiblity: a. samajh buujh/samajh daari/zakaawat

sensitive: a. gudaaz/Hassaas/naazuk/zuud rañj

sensitiveness: n. His/zakaawat

sensitivity: n. nazaakat

senseless: a. bey KHud/bey ma^ni/uuT paTaañg

senselessness: n. bad Hawaasi/bey waquufi/waaraftahgi

sensual: a. nafs parast/nafsaani

sensuality: n. ‚eSH/nafs parasti

sent: a. ma^buus/rawaanah

sent back: waapas kardah

sent for: mañgwaana

sentence: n. jumlah/ma^ni

sententious: a. nasiiHat aameyz/pur maGHz

sentient: a. aagaah/baa KHabar/waaqif

sentience: n. aagaahi/baa KHabri/waaqfiyat

sentiment: n. His/jazbah/raa'ey

sentimental: a. Hassaas

sentinel: n. chauki daar/paas baan

sentry: n. chauki daar paas baan

separate: v.t. alag karna/‚laaHedah karna/bachaana/
farq karna/juda karna/phaTkna

separate: v.i. ‚laaHedah hona/alag/alag alag raehna/
infiraadi/juda hona

separate: a. ‚laaHedah/alag/alag thalag/juda/parey

separated: a. alag/‚laaHedah/juda/phuTkal/phuTkar/uchaaT

separately: adv. alag alag/juda gaanah/juda juda

separation: n. ‚laaHedagi/chhuuT/faasilah/farq/fasl/
firaaq/furqat/hijr/judaa'i/tafsiil

separator: n. faasil

sept: n. baaRh/eHaatah

septic: a. mawaad daar

septuple: a. saat guna

sepulchure: a. maqbrah

sequacious: a. farmañ bardaar

sequel: n. añjaam/natiijah/zael

sequence: n. silsilah

sequester: a. ‚laaHedah karna/alag karna/zabt karna

sequestered: a. ‚leHedah/alag

seraglio: n. Haram sara

serene: a. aasuudah/bey abr/KHaamosH

serene: n. aasuudgi/KHaamoSHi

sergeant: n. hawaldaar(m.)

series: n. laR(f.)/satr(f.)/silsilah(m.)/taañta(m.)

serious: a. faaSH/matiin/sañgiin/sañjiidah

seriously: adv. sañjiidgi key sath/waaqe^i

seriousness: n. mataanat(f.)/sañjiidagi(f.)

sermon: n. KHutbah(m.)/wa^z(m.)

servant: n. bañdah/HaaSHiyah bar daar/mulaazim/
namak KHwaar/naukar/naukar chaakar

menial servant: n. chaakar(m.)

serve: v.t. KHimdat karna/naukri karna/paani bharna

servant(of God):n. ‚bd

service: n. bañdagi/KHidmat/mulaazmat/naukri

servile: a. GHulaamaanah/sitam rasiidah

servility: n. GHulaami

servitude: n. Żbuudiyat

sesame seed: n. til

set: v.t. jamaana/qaa'em karna/rakhna

set: v.i. jamna/qaa'em hona

set aside: v.t. baalaa'ey taaq rakhna/chhoRna/
‚laHedah karna

setback: n. rukaawaaT(f.)

set down: rakhna

set fire: jalaana

set off: v.t. raKHt e safar baañdhna

set right: v.t. sañbhaalna

set sail: lañgar uThaana

settting: n. maa Haul(m.)

settle: v.t. aabaad karna/chukaana/faeslah karna/
nabeyRna/taey karna

settled: a. jama^ hu'a/faesal/muqarrar/muqarrar kardah/
muqarrar SHudah/qaraar/ta'ey/
rehaa'iSH paziir/taey SHudah/yak su

settler: n. makiin/nau aabaad

settlement: n. aabaadi(f.)/adaaegi(f.)/basti(f.)/faeslah(m.)/
jama^ bañdi/qaraar daad/rafa^(m.)/tasfiyah

(new)settler: n. aabaad kaar

seven: n. saat

seventh: n. saatwaañ

seventy: n. sattar

several: a. chañd/ka'i/muta^ddid

sever: v.t. alqat karna/kaaTna/naat toRna

severed: a. juda/kaTa hu'a

severe: a. bey tars/kaRa/kaThin/kaThor/saKHt

severly: a. saKHti sey

severeness: n. duruSHti/saKHti

severity: n. duruSHti/saKHti/salaabat/SHiddat

sew: v.t. baKHiyah karna/siina/silaana/
Taañkey lagaana

sewage: a. gañd nikaasi

sewer: n. bad rau naalah

sewn: v.i. silna

sever: v.t. alag karna/phaaRna

several: a. ba^z/chañd/ka'i

several times: a. ka'i baar

sewer: n. naab daan

sewing: n. silaa'i

sex: n. jiñs/nar maadah

sex-appeal: n. jiñsi kaSHiSH

sexology: n. jiñsiyaat(f.)

sexual: a. jiñsi/SHaehwaani

sexual prowess: n. quuwat e mardumi(f.)/rujuliyat(f.)

sexual desire: n. SHaehwat(f.)

sexological: n. jiñsiyaat sey muta^alliq

sexologist: n. maahir e jiñsiyat

shabby: a. gañdah/faro maayah/KHasiis/mal gija

shack: n. jhuggi

shackle: n. bañdhan/hath kaRi/zañjiir

shackle: v.t. hath kaRi lagaana/jakaRna/zañjiir Daalna

shaddock: n. chakotrey ki eyk zaat

shade: n. aaR/chhaa'oñ/par chhaa'iñ/par tau/saayah

shadow: n. par chhaawaañ/par chhaa'iñ/saayah/zil

shadowy: a. mubham

shaft: n. tana

shag: n. ujRey baal

shake: v.t. hilaana/larzaana/phaR phaRaana

shake: v.i. dahelna/hilna/kaañpna/larazna/thar tharaana

shake off: v.t. piichha chuRaana

shake up: v.t. Dhiila karna/hilaana ya milaana/

shaking: a. larazta hu'a/thar tharaata hu'a

shaking: n. laGHziSH/larzah

shallow: a. auchha/chhichhla/chhichhora/halka/hiich/
kam zarf

sham: v.t. bañna/naKHrey dikhaana/

sham: a. ja^li/makkar/naqli

shame: v.i. nazar churaana/SHarmaana

Shame! intj. phiT

shame: n. ‚ar/faziiHat/Haya/jheyñp/KHajaalat/laaj/
leHaaz/nadaamat/nañg/paSHeymaani/
SHarm/SHarmiñdagi

shameful: a. maeHjuub

shameless: a. aabru baaKHtah/bey bey nañg o naam/baGHaerat/
Haya/bey SHarm/DhiiT

shamelessly: adv. bey Hayaa'i sey/DhiTaa'i sey

shamelessness: n. bey Hayaa'i/bey SHarmi/DhiTaa'i

shank: n. piñDli(f.)/saaq

shape: v.t. Dhaalna/SHakl deyna

shape: n. Daul/dhaj/kaaya/paekar/qata^/
saaKHt/SHakl/suurat

shapely: a. chhabiila/siDol

share: v.t. baañTna/Hissah karna/paa'oñ biich meyñ hona

share: n. baKHra/Hissah/paRta/patti/qismat/saajha

share-holder: n. saajhi

shared: a. muSHtarak

sharing: n. taqsiim

sharp: a. teyz/zaki

sharp tongued: n. tarraar

sharp-witted: a. zehiin

sharpen: v.t. teyz karna

sharpness: n. kaaT/kaa'iyaañ pan/teyzi

sharpness(sword):n. aab

shatter: v.t. paaSH paaSH karna/paarah paarah karna/
phoRna

shattered: a. paaSH paaSH/TukRey TukRey

shave: n. Hajaamat

shave: v.t. KHat banaana/muuñDna

shawl: n. doSHaalah(m.)

she: pron. woh/yeh

sheaf: n. gaDDi(f.)

shear: v.t. kaaTna/katarna

sheath: n. GHelaaf(m.)/KHol(m.)/miyaan(f.)

sheathe: v.t. GHelaaf chaRhaana

sheathed: a. baa niyaam/GHelaaf chaRha

shebang: n. gaaRi/ghar/jhoñpRi/kamra/
maajra/mo^aamlah

shed: v.t. giraana/utaarna

shed: n. pañDaal

sheen: a. chamkiila/KHuub suurat

sheen: n. aab/chamak/raunaq/taabiSH

sheep: n. bheyR

sheer: a. sirf

sheet: n. chaadar/par chah/warqah

shelf: n. taaqchah

shell: n. chhilka/KHol(m.)/parat(f.)/post

shelter: v.t. aaR karna/panaah deyna

shelter: n. aaR/aas/aasra/baseyra/oT/panaah/pardah/
saayah

shelve: v.t. Daalna rakhna/taaq par rakhna

shenanigan: n. chaal/kartab

shepherd: n. charwaaha(m.)/gaDariya(m.)/raa^i(m.)

shibboleth: n. imtiHaan(m.)

shield: v.t. aaRey aana/bachaana/Dhaañkna/
Dhaañpna/Dhañkna

shield: n. Dhaal/sipar

shift: v.t. haTaana/khiskaana/phiraana/sarkaana

shift: n. baari/raddah/tabdiili

shine: v.t. chamkaana

shine: v.i. chamakna/chiTakna/jhalakna

shine: a. chamak/ujlaahaT

shining: a. chamkiila/daraKH SHaañ/farozaañ/
GHarra/kuñdan/raKH SHaañ/roSHan/saaqib/
taabiñdah/ujla(m.)/ujli(f.)

shining brightly:a. saaqib

ship: n. jahaaz(m.)/kaSHti(f.)/markab(m.)/naa'o(f.)/
safiinah(m.)

ship: v.t. bheyjna/rawaana karna

ship builder: n. jahaaz saaz

shipping: n. Hamal/jahaaz raani

shipman: n. mallaaH/naa KHuda

shipment: n. kheyp

shirk: v.t. aaj kal karna/bahaanah karna/
jii churana/paehlu tihi karna

shirt: n. kurta/qamiiz

shiver: v.i. larazna/kaañpna/phuraeri leyna/
thar tharaana

shiver: n. phuraeri

shivering fit: n. jaaRa chaRhna

shoal: n. machhliyoñ ka garoh/jhurmuT

shoal: a. chichhla

shock: n. dhachka(m.)/sadmah(m.)

shod: a. na^l daar

shoddy: a. bey huudah/ghaTiya/naqli

shoddily: adv. ghaTiya tariiqey sey

shoddiness: n. ghaTiya pan(m.)

shoe: n. juuta/juuti(dim.)/paa poSH

shoeblack: a. juutey chamkaaney waala

shoelace: a. juutey ka tasmah

shoemaker: n. juft saaz(m.)/mochi(m.)

shoe-making: n. juft saazi(f.)

shook up: a. dar ham/daehla hu'a/hila hu'a

shoot: v.t. chhoRna/goli maarna/nikalna

shoot: v.i. lagna

shoot: n. añkhwa/SHikaar

shooting-platform:n. machaan

shop: v.t/i. KHariidna/KHariidaari karna/
sauda suluuf karna

shop: n. dukaan/kaar KHaanah

shopper: a. gaahak/KHariid kaar

shopkeeper: n. banya/dukaan daar

shoplifter: n. dukaan chor

shopping: n. KHariid o faroKHt/KHariidaari/sauda suluuf

shopping bag: n. KHariidari thaela

shop-worn: n. ghisey piTey alfaaz

shore: n. kinaarah/lab/saaHil

shore: n. aasra/sahaara/Teyk/Teykan

short: a. chhoTa/kotaah/muKHtasar/
past qaamat

short: adv. achaanak/yak dam

short: v.t. dhoka deyna

short in height:a. baaliSHtiya(m.)/pastah qad(m.)

short sighted: a. ‚aqibat naa añdeySH

short story: n. afsaanah

short term: muKHtasar ul muddati

shortage: n. fuqdaan/kami(f.)/qaHet(m.)/qillat

shortchange: v.t. dhak deyna/dhoka deyna

shortcoming: n. kami/KHaami/KHaraabi/nuqs

shortcut: n. aasaan raah/chhoTa raastah

shorten: v.t. chhoTa karna/ghaTa deyna/muKHtasar karna

shorten: v.i. ghaTna/kam hona

shortly: adv. jald hi/muKHtasaran

shortness: n. chhoTa pan/iKHtesaar/tañgi

shortish: a. chhoTa sa/nañnha sa/zara sa

shot: n. baari/dhamaaka/goli/niSHaanchi/kaar tuus

small shot: n. chharra(m.)

should: aux.v. chaahi'ey

shoulder: n. SHaanah

shoulder to shoulder: SHaanah bah SHaanah

shout: v.t/i. aawaaz deyna/aawaaz lagaana/chiiKHna/
DapaTna/lalkaarna

shout: n. chiiKH/kilkaari/lalkaar/pukaar

shove: v.t. dhakeylna/Theylna

shove: n. dhakka(m.)/zor(m.)

shovel: n. beylchah

show: v.t. dikhaana/nikaalna/peySH karna/zaahir karna

show: v.i. dikhna/jalwah dikhaana/nazar aana

show: n. aab taab/dikhaawa/jalwah dikhaa'i/namuud/
numaa'iSH/tamaaSHa/tum taraaq/zaahir daari

show airs: v.t. naKHrey dikhaana

show off: n. dikhaawa/SHeyKHi baaz

show off: v.t. SHeyKHi baghaarna

shower: n. chhiiñTa/fauwaarah/halki baariSH

shower: v.t. nichhaawar karna

showiness: n. rañgiini(f.)

showing: n. dikhaa'i/numaa'iSH

showingly: adv. uupar uupar sey

showdown: n. aamna saamna/baa hami Takraa'o

showman: n. tamaaSHah kaar

showy: n. bhaRkiila/chhichhora/dikhaawaTi/duna saaz/
kaj kalaah/numaa'iSHi/rañg daar/zaahir daar

shrewd: a. ghaag/pakka/siyaana/zehiin

shrewdness: n. zehaanat

shriek: n. chiiKH pukaar

shriek: v.t. chiiKHna/chil chilaana/kuukna

shrift: n. nijaat

shrill: n. kaTeyli/teykhi/teyz

shrimp: n. bauna/podna/jhiiñga machhli

shrine: n. dar gaah/mazaar

shrink: v.t. pichkaana/sukeyRna

shrink: v.i. ghaTna/pichakna/simaTna/sukaRna

shrivel: v.i. simaTna

shrivelled: a. suukha

shroud: n. kafan

shrub: n. pauda/jhaaRi

shrug: v.t. kañdh uchkaana

shrug off: nazar añdaaz karna/parwaah nah karna

shuck: n. aKHroT ka chhilka(m.)

shudder: v.i. kap kapaana/phuraeri leyna

shudder: n. phuraeri

shuffle: v.t. gaD maD karna

shun: v.t. jaan bachaana/khichna/panaah maañgna

shut: a. bañd

shut: v.t. bañd karna/paaTna

shutdown: a. apni lapeyt meyñ ley leyna/chhha jaana/
Dahk leyna

shut out: a. ‚laaHedah

shutter: n. palla/paT

shy: a. lajiila/SHarmiila(m.)/SHarmiili(f.)

shyer: n. jheyñpu/SHarmiila

shyly: adv. jheyñptey hu'ey

Shylock: n. saffaak aur sañg dil suud KHor

shyness: n. Haya(f.)/jheyñp/jhijhak/leHaaz/
SHarm(f.)

sibilant: a. safiiri/siskaari

sick: a. bey zaar/biimaar

sickened: a. biimaar kya hu'a/uktaaya

sickeningly: adv. uktaahaT sey

sickle: n. daraañti/hañsiya

sickness: n. biimaari/kasaala/kasl/KHastahgi/
marz/rog

sickly: a. bii maar/kam zor/niDhaal/paZ murdah/rogi

side: n. alañg/baGHal/goSHah/jaanib/jañbah/kañni/
kinaarah/kona/paehlu/ruKH/samt/su/taraf

side by side: SHaanah bah SHaanah

side: v.t. Hemaayet karna/taraf daari karna

side with: leHaaz karna

side effects: n. zimni asraat

side kick: n. gaehra yaar/har dam ka saathi/lañgoTiya

sideswipe: a. naGHli zarb

sidle: v.i. dubak kar chalna

sidle: n. tirchhi chaal

siege: n. gheyra/Hisaar/mohaasara/naakah bañdi

sierra: n. pahaaRi silsilah

siesta: n. qaeluulah

sieve: n. chhalni

siffle: v.i. siiTi bajna/sun sunaana

sift: v.t. chhaañna/chhaan biin karna

sift(grain): v.t. pachhoRna/phaTakna

sifting: n. phaTkan

sigh: v.t. aaheyñ nikalna/saañs bharna/siski bharna

sigh: n. aah(f.)/haa'ey(f.)/saañs(f.)

sight: n. basar/diidaar/mañzar/muSHaahidah/
nazar/nazzaarah/nigaah/numaa'iSH

sign: n. ‚laamat/asar/dalaalat/iima/iSHaarah/niSHaan/
niSHaani/patah/paehchaan/suraaGH(m.)

signs: n. aasaar

signal: n. iSHaarah/niSHaan

signature: n. dast KHat/imza

signatory: n. dast KHat karney waala

signet: n. chhoTi mohar/muñdri

signify: v.t. iSHaarah karna/matlab bañna

significance: n. ma^ni

significant: a. aehm/ma^ni KHeyz

significaion: n. aehmiyat/mafhuum/muraad

silence: v.t. chup karaana/KHaamoSH karna/qaa'el karna

silence! intj KHaa moSH

silence: n. KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuut

silenced: a. laa jawaab

silencing: a. qaate^

silent: a. chup/gum sum/KHaa moSH/patthar/saakit

silently: adv. añdar hi añdar/chup chaap/KHaamoSHi sey

silhouette: n. aadha chehra

silk: n. Hariir(m.)/reySHam(f.)

silken: a. reySHmi

silky: a. chikna/naazuk/reySHmi

silly: a. bachkaana/buddhu/paagal/pagloT

silt: v.t. gaad sey bhar jaana

silver: n. chaañdi/nuqrah/siim

silver-foil: n. chaañdi ka waraq

silver-leaf: n. chaañdi ka waraq

silvery: a. burraaq/nuqrah'i/rupaehla/siimiiñ

simian: n. bañdar jaesa

similar: a. ham SHakl/jaesa/maaniñd/misl/mutaabiq/
yaksaañ

similarity: n. SHabaahat(f.)

simile: a. taSHbiih(f.)/misaal(f.)

similitude: n. misaal(f.)/muSHaabehat(f.)

simmer: v.i. halkey halkey ubalna/sañsanaana

simmering: n. sañsanaahaT(f.)

simper: v.i. muskuraana

simper: n. khisyaa'i hañsi

simple: a. ‚am faehm/fariSHtah/kora/neyk/saadah/
saliis/siidha

simpleton: n. gaa'udi/poñga/saadah lauH

simplicity: n. bey saaKHtahgi/saadah pan/saadgi/salaasat

simply: adv. faqat

simulacrum: n. namuud naak/suuraat e KHayaali

simultaneous: a. bayak waqt/ham zamaan

simultaneously: adv. saath hi saath

simulation: a. banaawaT/behruup/ja^l saazi/naql

sin: n. ‚zaab/Ósyaan/fisq/gunaah/jurm/
paap/qusuur

since: conj. chuuñ keh/jab sey

sincere: a. ‚adil/bey riya/KHaer añdeySH/muKHlis/pakka/
raasiKH/saadah/sachcha/wafa daar

sincerely: adv. bey riyaa'i sey/muKHlis sey/sidq e dil sey

sincerity: n. bey riyaa'i/eKHlaas/KHuluus/muKHlisi/saadgi/
sidq e dil

sinew: n. rag(f.)

sinful: a. faajir(m.)/faajirah(f.)/gunaah gaar/
siyaah kaar

sing: v.t. gaana gaana

singing: n. gaana/tarañnum

singe: v.t. jhulsaana

singer: n. gawa'iya/muGHni

single: a. akeyla/chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/mujarrad/
muñfarid/phuT/phuTkal/phuTkar/tanha/
waaHid/yagaanah/yakta

singly: adv. fardan fardan

singular: a. anokha/GHaer ma^muuli/naadir/tanha/waaHid/
yagaanah

singularity: n. nudrat(f.)/waeHdaaniyat(f.)

Sinic: a. chiini

sink: v.t. Dubona/gaaRna

sink: v.i. baeThna/Duubna/gaRna

sinkhole: n. gaRha(m.)

sinner: n. ‚asi/aasim/faajir(m.)/faajirah(f.)/faasiq/
gunaah gaar/paapi

sip: v.t. chuski leyna/chuski ley kar piina

sip: n. chuski

sir! intj. Hazrat/janaab/saaHab

sirocco: n. samuum

sister: n. bahen/ham SHiirah/KHwaahar

sit: v.i. baeThna/daraaz hona/paRna/taSHriif

sit in: n. dharna

sitting: a. naSHiin

sitting: n. baeThak

situated: a. waaqe^

situation: n. Haal(m.)/kaefiyat(f.)/mauqa^h(m.)/
suurat e Haal(f.)/waza^(f.)/zabaan e Haal(m.)

six: n. chheh/SHaSH

sixteen: n. solah

sixteenth: n. solhwaañ

sixth: a. chhaTa/SHaSHum

size: n. Diil/naap/qad

sizable: a. KHasa baRa

skein: n. aañTi/gola/gutthi/lachha

skeleton: n. Dhaañcha/pañjar(m.)/haaR/haekal(m.)

skeet: v.t. teyz Harkat karna

sketch: n. heywla/KHaakah/naqSHah

sketch: v.t. KHaakah banaana/taraH uRaana/taswiir banaana

sketchy: a. naaqis/satHi

skewer: n. siiKH(f.)

skiff: n. Doñgi(f.)

skill: n. daKHl/Hikmat/Hirfat/hunar/jugat/kaari gari/
kartab/kasab/leyaaqat/mahaarat/saliiqah

skilled: a. Haawi/laa'eq/maahir/sughaR

skillfull: a. saliiqah mañd/sughaR

skillfulness: n. sughRaapa

skillet: n. tawa

skimp: v.t. naa kaafi/qaliil

skin: v.t. chamRi udheyRna/khaal utaarna

skin: n. chamRa/chhilka/chirm/jild/khaal/post

skinny: a. jildi/laaGHir/naHiif

skip: v.i. kuudna/phudakna

skirmish: n. haatha paa'i/jhaRap/laR jhagaR

skirt: n. daaman/palley/saayah

skittish: a. Dag mag/subuk sar

skull: n. kaasah e sar/khopRi

sky: n. aasmaan(m.)/charKH(m.)/falak(m.)

skylight: n. roSHan daan(m.)

slabber: v.i. raal baehna

slack: a. Dhiila/jhola/maddham/phus phusa/sust

slackness: n. Dhiil

slake: v.t. bhigona/bujhaana/rok thaam karna

slain: a. kuSHtah/mara/maqtuul/qatl SHudah

slam: v.t. dey maarna/pheyñkna

slam: n. baazi(f.)/goT(f.)

slammer: n. Hawaalaat/qaed KHaanah

slander: v.t. ruswa karna

slander: n. ehaanat/hatak/ukhaaR pachhaaR

slanderous: a. ehaanat aameyz

slang: a. mubtazil

slant: a. Dhalwaan

slanting: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)/Dhalwaan

slap: v.t. chapat rasiid karna/haath maarna/
thappaR lagaana

slap: n. chaañTa/haath/tamaañchah/thappaR

slash: n. kaaT

slate: v.t. bura bhala kaehna/KHuub piiTna/rageydna

slaughter: v.t. ghamsaan/halaak karna/zabaH karna

slaughter: n. halaakat/KHuun/kuSHt o KHuun/zabaH

slaughter house:n. kameylah/mazbaH/mazbaH KHaanah

slave: n. ‚bd/bañdah/GHulaam

slave girl: n. baañdi

slave market: n. naKHaas

slavery: n. GHulaami/maeHkuumi/maeHkuumiyat

slaver: n. muñ sey baehti raal

slaver: v.i. juuti chukna/raal Tapakna

slavish: a. adna/pur muSHaqqat

slavishly: adv. meHnat sey

slay: v.t. lahu meyn haath rañgna/maar Daalna/
qatl karna

slaying: n. qatl(m.)

sleazy: a. phus phusa

sledgehammer: n. hatauRa/maar tol

sleight: n. SHo^badah

sleight of hand:n. hath pheyri/kartab

sleek: a. chamak daar/chikna

sleep: n. niiñd/KHwaab

sleep: v.i. lambi taañna/sona/paRna

sleep: v.t. sulaana

sleepless: a. bey daar

sleepy: a. KHwaab aaluudah

sleet: n. barf daar baariSH/oley daar baariSH

sleeve: n. aastiin

slender: a. baariik/dubla/gul añdaam/naazuk

sleuth: n. suraaGH rasaañ

slew: v/i. chakkar deyna/ghamaana/palTa deyna

slew: n. chakkar/ghamaa'i/palTa/peych

slick: v.t. chaaTna

slick: a. chaalaak/chamkiila/chikna/
mañjha hu'a/hoSHiyaar

slickness: n. chiknaahaT/phislan

slicking: n. chaTaa'i(f.)

slice: n. laKHt/phaañk/qaaSH/qatlah

sliced: a. qaaSH qaaSH

slide: v.t. khiskaana/phislaana/rapTaana

slide: v.i. khisakna/phisalna/rapaTna

slight: a. bey wuq^at/dhiima/KHafiif/qaliil/thoRa sa

slightest: a. zara saa bhi

slightly: adv. thoRa sa

slim: v.i. wazan kam karna

slim: a. naaz niin/naazuk/patla dubla

slime: n. kiichaR/gaad/raqiiq

slime: v.t. lutheyR deyna

slink away: v.t. kaTna/katraana/raastah katraana

slip: v.i. khiskana/laGHziSH karna/phisalna/rapaTna

slip: v.t. khiskaana/phislaana/rapTaana

slip: n. KHata/khoT/laGHziSH/parchah/
parchi(dim.)/phislan

slippage: n. khisak/laGHziSH/sarak

slipper: n. juuti(dim.)/paezaar

slipperiness: n. phislan(f.)/rapaT(m.)

slippery: a. chikna/kachcha/phisal waan

slipping: n. laGHziSH

slit: a. chaak/phaTa

slit: v.t. chaak karna

slit: n. jhiri/SHigaaf

slither: n. GHalti karna/laGHiziSH karna

slogan: n. na^rah

sloganeer: n. na^rah zan

slope: n. Dhaal/Dhalaan

sloping: a. Dhalwaan

sloth: n. alkasi/kaahili/susti

slothful: a. aaraam pasañd/dhiila/sust

slouch: n. bey Dhab/maryal

slouch: v.i. jhukna

slouchy: a. Dheela Dhaala

slough: n. dal dal(f.)

sloven: a. Dhiila

slovenly: a. dehqaani/Dhiila/phuu'aR

slovenly: adv. Dhiila

slow: a. aahistah/Dhiila/dhiima/
kaahil/maddham/sust

slowly: adv. aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/
raftah raftah

slowness: n. aahistagi/Dhiila pan/susti

slug: n. Dhiila Dhaala/sust moTa

slugfest: n. dañg fasaad/maar piiT

sluggish: a. faatir/sust

sluggishness: n. aalkasi(f.)/kaahili(f.)/sahel añgaari(f.)

sluice: n. aab bañd

slumber: n. GHaflat

slump: n. kasaad

slump of the market:n. kasaad baazaari

sly: a. baañka/siyaana

slyness: n. kaaT phaañs

smacking: a. KHuSH gawaar

small: a. chhoTa/KHurd/kotaah/qaliil/saGHiir/thoRa

smallish: a. chhoTa/moTa

smallness: n. chhoTaa'i

smart: a. chaalaak/chaaq/naweyla/phurtiila/
SHaatir/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

smarten: v.t. teyz bañna

smartness: n. baañl pan(m.)/KHuSH libaasi(f.)

smash: v.t. bar baad karna/chuur chuur karna

smasher: n. zaarib

smashing beauty:n. paTaaKHa(m.)

smattering: n. waajibi sa Ólm

smear: v.t. saañna

smell: v.t. suuñghna

smell: n. baas(f.)/KHuSH bu(f.)/mahek(f.)

smell the rat: maatha Thanakna

smelt: v.t. dhaat pighlaana

smile: v.i. muskaana/muskuraana

smile: n. ibtesaam/muskura haT/tabassum

smiling: a. mutabassim

smiling: n. muskuraahaT(f.)

smiling: a. KHañdaañ

smirch: n. kasaafat/nañg

smirk: n. bey waquuf aanah hañsi(f.)

smite: v.t. maarna/piiTna/zaliil karna

smitten: a. giraftaar/maara/majbuur/majruuH

smoke: n. dhu'aañ

smoke: v.i. noSH karna/piina

smoke: v.t. dhuuni deyna

smoky: a. dhuaa'ñ daar

smolder: v.t. sulagna

smoldering: a. sulgta

smooth: a. chikna/ham waar/saliis/sapaaT

smoothen: v.t. jhol nikaalna

smoothness: n. chikna pan/malaasat/narmi/
rawaañgi/safaa'i

smother: v.t. chhupaana/dabaana/gala ghuuTna

smouch: v.t. churaana/maar leyna

smoulder: v.i. kajlaana

smudge: n. dhabba

smudge: v.t. dhabbey daar karna/gaña karna

smug: a. chikna

smug: v.t. qabzah karna

smuggler: n. qachaaqchi

smuggling: n. naa jaa'ez dar aamad bar aamad

smuggle: n. lipaTna/pyaar karna

smut: n. GHaliiz guftugu/kaala dhaabah/kaalik

snag: n. aTak/gaañTh

snake: n. saañp

snake charmer: n. madaari(m.)/sapeyra(m.)

snakeskin: n. saañp ka chamRa

snake: v.i. reyñgna

snake: v.t. ghasiiTna

snap: v.t. jhapaT kar kaaTna

snap: v.i. choT kasna/lapakna/yak bah yak TuuTna

snap of the fingers: chuTki(f.)

(to be)snared: phañsna

snare: v.t. daam meyñ laana/Dora/Dori/
jaal meyñ phaañsna/phañdey meyñ laana

snare: n. daam/jaal/phañda/phisal phañda

snarl: n. gaañTh/girah/gutthi

snarl: v.t. uljhaana

snarly: a. chiR ciRa/jhalla

snatch: v.t. chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/
lapakna/nochna

snatching: n. chiina jhapTi(f.)

sneak in: chori chhupey ghusna

sneaker: a. chori chhupey kaam karney waala

sneaky: a. dhoka deyney waala

sneer: v.t. muñnh chiRhaana/tañz karna

sneering: n. jali kaTi(f.)

sneeringly: adv. tañzan

sneeze: n. chhiiñk(f.)

sneeze: v.i. chhiiñkna

snicker: v.t. muñh dabaa kar hañsna

snide: a. naa gawaar/zaliil

sniffle: n. zukaam(m.

sniper: n. chhup kar goli chalaaney waala

snippet: n. chhilan/chhoTi si chiiz/dhajji/katran

snitch: n. muKHbir

snob: a. maGHruur

snobbism: n. ghamañDi/GHuruur

snoop: n. jaasuus

snoop: v.t. taak jhaañk karna

snooping: n. jaasuusi/taak jhaañk

snoot: n. naak(f.

snooty: a. Heqaarat aameyz/maGHruur

snore: v.i. KHarraaTey leyna

snoring: n. KHarraTa(m.)

snort: v.i. KHarraaTey leyna

snort: n. KHarraTa(m.)

snot: n. naak/kamiinah

snotty: a. nak chaRha

snow: n. barf(f.)

snub: v.t. DapaTna/jhiRakna

snub: n. DaañT/jhiRki

so: adv. pas/phir/to

so called: naam nihaad

so far as possible: Hatt ul imkaan

so long as: adv. jab tak

so that: adv. taa keh

soaking: a. jaazib

soaking wet: n. SHara bor/tar ba tar

soap: n. saabun

soar: v.t. chaRhna

sob: n. subki

sob: v.t. subkiyaañ leyna/siski bharna

sobbing: n. siski

sober: a. sañjiidah

sobriety: n. mataanat(f.)/sañjiidgi(f.)

social: a. majlisi/mo^aSHrati/samaaji/yaar baaSH

socialism: n. iSHtiraakiyat(f.)

socially: adv. mo^aaSHirati taur par

societal: a. mo^aaSHirat ka

society: n. añjuman/jamaa^at/mo^aaSHrah/samaaj/soHbat

socks: n. jurraab(m.)mozah(m.)

soft: a. ghula/gudaaz/halka phulka/komal/loch daar/
mulaa'em/narm/pich picha/pilpila/pola

soft sore: a. figaar

soften: v.t. galaana

softness: n. gudaaz/loch/mulaa'emiyat/narmi

soil: n. miTTi/zamiin

soil: n. gañdagi/GHalaazat/gobar/najaasat

soiled: a. gañda

solace: v.i. GHam GHalat karna

solace: v.t. aas deyna/Dhaaras deyna

solace: a. Dhaaras

solar: a. aaftaabi/dhuup ka/KHaawari/SHamsi

(to be)sold: bikna/bikwaana

solder: v.t. jhaalna

soldering: n. joR(m.)

soldier: n. ‚skari/fauji/laSHkari/sipaahi

soldiery: n. sipaahi dastah

sole: a. yagaanah

solely: adv. bila SHirkat/faqat/maeHz/saraa sar

solemn: a. matiin/sañjiidah

solemnity: n. mataanat(f.)/sañjiidagi(f.)/waqaar(m.)

solicit: v.t. maañgna/samajat karna/talab karna

solicitation: n. ‚rz/ilitija/samaajat(f.)/talab(f.)

solicitor: n. muKHtaar

solicitude: n. aarzu(f.)/fikr(f.)/KHad SHah(m.)

solid: a. kaThor/matiin/pakka/puKHtah/raasiKH/
saabit/Thos/ustuwaar

solidify: v.t. peywast karna

solidity: a. dal(m.)/mataanat(f.)

soliloquy: n. KHud kalaami

solitary: a. akeyla/‚laaHedah/alag/chhaRa/mujarrad/
tanha/waaHid

solitude: n. KHalwat(f.)

solution: n. Hal(m.)

solve: v.t. Hal karna/suljhaana

solve: v.i. sulajhna

solvent: n. galaawaT

some: a. ba^z/chañd/ka'i/kisi/ko'i/
kuchh/thoRa

somebody: pron. ko'i

someone: pron. ko'i

somersault: n. qala baazi(f.)

something: n. kuchh

sometime: adv. kabhi

sometimes: adv. kabhi kabhi

somewhat: adv. kisi qadr/kuchh/kuchh kuchh/qadr e qaliil

somewhere: adv. kahiiñ

son: n. aulaad/beyTa/farzañd/ibn/jaaya/KHalaf/
laal/laKHt e jigar/pisar/puut

(dutiful)son: n. supuut

song: n. gaana/giit/naGHmah/tarañnum/zamzamah

sons: n. abnaa'/aulaadeyñ/beyTey

sonorant: n. pur sada

sonorous: a. bulañd saut

soon: adv. ‚ñqariib/fauran/jald

sooner: a. aur jald

soothe: v.t. thap thapaana

soothing: a. dil nawaaz/sukuun deyney waala

sooth-sayer: n. ojha/kaahin(m.)/kaahinah(f.)

sop: n. kiichaR/luqmah/tama^

sophisticated: a. pur takalluf/saaKHtah

sophistry: n. hath kañDa/jul

soporific: a. KHwaab aaluudah

sorcerer: n. jaadu gar/ojha/saaHir/siyaana

sorceress: n. jaadu garni

sordid: a. faro maayah/GHaliiz/KHasiis

sore: n. ghaa'o/jaraH/zaKHm

sore: a. zaKHmi

soreness: n. kabiidagi

sorghum: n. juaar(f.)

sorrow: n. afsos/añdoh/dard(poet.)/GHam/hiraas/Huzn/
qalaq(m.)/rañj(m.)/sog(m.)/taassuf(m.)

(without)sorrow:a. bey GHam

sorrows: n. Huzn(m.)

sorrowful: a. aazurdah dil/afsos naak/añdoh naak/GHam giin/
Haziiñ/KHastah/maluul/mutaa'ssif/sog waar/
uchaaT/udaas

sorry: a. afsos zadah/rañjiidah/SHarmiñdah

sort: n. nau^/qabiil(m.)/qism/SHiq/sinf

sough: v.t. saa'eñ saa'eñ karna

soul: n. aatma/dil/jaan/jii/jigar/qalb/ruuH

soulless: a. bey jaan/bey jazbah/bey ruuH

sound: v.i. bajna

sound: n. aawaaz/nida

sound: a. durust/saabit/saalim/saaleH/saHiiH/Żmdah

soundless: a. bey aawaaz/saakit

soundness: n. durusti(f.)

soup: n. aab joSH(m.)/aaSH(m.)/SHorba(m.)

sour: a. khaTTa

source: n. asl/ghar/maaKHaz/maKHraj/sar chaSHmah

sourness: n. khaTaas

south: n. junuub

southern: n. junuubi

souvenir: n. niSHaani/yaad gaar

sovereign: n. farmañ rawa/Hukm raan/paad SHaah/sultaan

sovereignty: n. KHud muKHtaari/mutlaq ul ‚naani/
reyaasat/saltanat

sow: v.t. bona

sow: n. suu'arni

space: n. ‚rsah(m.)/faasilah(m.)/ghar(m.)/jagah(f.)/
khapat(f.)/makaan(m.)/masaafat(f.)/
samaa'i(f.)/wus^at(f.)

spacious: n. faraaKH/kusHaadah/wasii^

spaciousness: n. kuSHaadagi/tausii^

spackle: n. leyp

spade: n. beyl/beylchah

span: n. kuSHaadagi

spangle: n. chamki(f.)

spank: v.t. thappaR maarna

spare: v.t. bachaana/chhoRna

spare: n. faaltu/kotal

spare part: n. purzah

spark: n. chiñgaari/par kaalah/patañga/SHaraarah

sparkling: a. taabiñdah/taab naak/ujaagar

sparse: a. chhidra/kam/qaliil

spasm: n. aeñThan(f.)

spat: n. tu tu maeñ maeñ

spat: v.t. jhagaRna/thappaR marna

spate: n. baaRh/sael aab

spatter: v.t. bikheyrna/phaelaana

spattering: n. chañd buuñdeyñ

spatula: n. Dauwa/kaf giir

spawn: n. atfaal/nasl/paud

speak: v.i. alfaaz ada karna/bolna/lab hilaana/
lab kholna/zabaan kholna

speak: v.t. bolna/e^laan karna/izhaar karna/kaehna/
zikr karna

speak: n. boli

speak harshly: Tarraana

speak out: v.t. muñh kholna/zabaan kholna

speaker: n. mutakallim(m.)

speaking: a. bolta/goya/mutakallim

spear: n. neyzah

spearhead: n. sinaan

special: a. KHaas/maKHsuus

species: n. jiñs/nau^/qism/sinf

specific: a. KHaas

specifically: a. bil KHusuus

specification: n. nau^iyat/tafsiil

specified: a. maKHsuus

specimen: n. baañgi(f.)/namuunah(m.)/misaal(f.)

specious: a. saHiiH/zahiran durust

speck: n. chitti/daaGH/phuTki/nuqtah/zarrah

speckled: a. chitti daar

spectacle: n. mañzar/numaa'iSH/tamaaSHah

spectacles: n. ‚enak/chaSHmah

spectacular: a. pur tamaaSHah

spectator: n. tamaaSHaa'i

spectre: n. Ófriit

speculation: n. saTTa

speech: n. bayaan/boli/guftaar/guftgu/kalaam/
KHitaab/nutq/taqriir/suKHan/zabaan

speech impediment:n. luknat

speechless: a. bey zabaan/chup chup

(rendered)speechless:a. laa jawaab karna

speed: n. jaldi/raftaar/sur^at/tarraari/teyzi/Żjlat

speedy: a. ‚ajil/jald/teyz raftaar

spell: v.t. hijjey karna

spell: n. faal/jaadu/paRhañt

spellbound: a. maeHsuur

spelling: n. hijja(m.)

spend: v.t. basar karna/KHarch karna/guzaarna

spend wildly: luTaana

spending: n. basar/KHarch(m.)

spending(time): a. basar

spendthrift: n. fuzuul KHarch(m.)/masduud(m.)

spendthrift: a. fuzuul KHarch/masduud

spew: v.t. qaey karna

spew: n. qaey

sphere: n. kurrah

spice: n. masaalah

spices: n. kiraana

spicy: a. chaT paTa/teykha(m.)/teykhi(f.)/teyz

spider: n. makRi(f.)

spigot: n. ToñTi

spike: n. kiil(f.)/meyKH(f.)/tiili

spike fiddle: n. chikaara

spiky: a. nokiili

spill: v.t. bar baad karna/giraana/pheyñkna/
zaa'e^ karna

spill: v.i. Dhalkaana

spin: v.t. charKHah kaatna/ghamaana/kaatna/pheyrna

spinach: n. paalak

spinal marrow: n. Haraam maGHz(m.)

spindle: n. duuk/phirki

spine: n. riiRh(f.)

spinner: n. kaatney waala

spinning: n. kataa'i

spinning wheel: n. charKHah(m.)

spirit: n. ‚raq/Hausalah/himmat/jaan/jii/kaleyjah/
nafs/ruuH

spiritlessness: n. iñkisaar

spiritual: a. diini/GHaer maaddi/ruuHi/ruuHaani

spirituality: n. ruuHaaniyat

spirits: n. baadah

spiritedness: n. joSH/KHuSH dili/ziñdah dili

spit: n. siiKH

spit: v.t. pirona

spit: v.t. ugalna

spit: v.i. thuukna

spit: n. raal(f.)/thuuk(m.)

spite: n. ‚daawat/Daah/jalaapa/kiinah/raSHk

spiteful: a. kiinah par war/khoTa

spittle: n. kaf/raal/thuuk

spittoon: n. piik daan/thuuk daan

splash: n. chhiiñTa/pich pich

spleen: n. tiHaal

splendid: a. ‚ali SHaan/‚ziim/‚ziim uSH SHaan/roSHan/
saaqib/SHaan daar/ujaagar/waah

splendour: n. aab/aab o rañg/aab o taab/aan baan/chamak damak/
faroz/jalaal/par tau/taabiSH/ThaaTh/ziya

splinter: n. phaañs

split: v.t. phaaRna/phoRna

split: v.i. khilna/masakna/phuuTna

split: n. darz(f.)/huuT(f.)/ohooT(f.)/SHaq(f.)/SHigaaf(m.)

split: a. dariidah/phaTa hu'a

splurge: n. asraaf/dikhaawa/namuud

splutter: v.i. chhiiñTey bikharna/qatrey phaelna

spoil: n. luuT/maal e GHaniimat

spoil: v.t. bigaaRna/KHaraab karna/kirkira karna

spoil: v.i. bigaRna/KHaraab hona

spoiled: a. bar baad/bigRa/KHaraab/tabaah/zaae^

spoiler: n. dar añdaaz

spoilt: a. kirkira

spoke: n. arra/tiili

spoken: a. zabaani

spokesman: n. tarjumaan

sponge: n. asfañj

sponger: n. muft KHor/tuafaeli/tufaelya

spongy: a. phus phusa/pola

sponsor: n. kafiil/zaamin

spontaneity: n. bar jastahgi/bey saKHtahgi

spontaneous: a. bey saaKHtah

spontaneously: adv. barf mala/bey saaKHtah/fil badiih/
KHud ba KHud

spoof: n. dhoka/fareyb/SHaraarat aameyz jhaañsa

spook: n. bhuut/ham zaad/pariit

spook: v.t. bhagdaR mahcaa deyna/chauñkaa deyna/
Daraa deyna

spooky: a. bhayaanak/pu aaseyb

spoon: n. chamchah/chamchi(dim.)

sporadic: a. bikhra/ikka dukka/kabhi kabhaar/SHaaz

sport: v.i. kheylna

sport: n. baazi/baazi chah/kheyl/tamaaSHah

sportful: a. SHoKH/tafriiHi

sportive: a. albeyla/khilaaRi/warziSHi

sportsman: n. khilaaRi

sportsmanlike: n. jawaañ mard

sportmanship: n. mardaañgi/warziSH kaari

sporty: a. warziSHi

spot: n. chitti/daaGH/dhabba/nuqtah/phuTki/Tiika

spotted: n. chitti daar

spotted deer: n. chiital

spotless: a. bey daaGH/paak

spouse: n. zauj

spousal: n. nikaaH/SHaadi

spout: n. par naala

sprawl: v.i. loTna

spray: n. phuaar

spray: n. SHaaKH

spread: v.t. bikheyrna/farSH bichhaana/phaelaana/
pasaarna

spread: v.i. bikharna/phaelna

spread: n. gheyr/phaelaa'o/wus^at

spread a net: Dorey Daalna/jaal phaelaana

spread out: a. mabsuut

spree: n. naa'o noSHi/uchhal kuud

spree: v.t. naa'o noSHi karna

sprightly: a. albeyla/chhabiila/teykha(m.)/teykhi(f.)

spring: v.i. lachakna/lapakna/phaTna/uchhalna/
wujuud meyñ aana

spring: n. ‚en/bahaar/chaSHmah/kamaan/rabii^/
sar chaSHmah/sota

(early)spring: n. nau bahaar

springing: n. jaulaañ

springy: a. lachak daar

sprinkle: v.t. barakna/chhiRakna/thoRa thoRa bikheyrna

sprinkling: n. qatroñ ka chhiRkaa'o

sprint: n. chhoTi si dauR

sprout: v.t. añkhwa nikaalna/kich kichaana/
lagna/phuuTna/ugna

sprout: n. añkhwa/kalla/SHaaKHsaanah

spruced: a. aaraastah/bana Thana/chheyl chhabeyla/
nak chaRha/paakiizah

spruce: n. sanobar(m.)

spry: a. chust/phurtiila/teyz

spume: n. jhaag/pheyñd

spume: v.t. jhaag nikalna

spunk: n. baa himmat/dileyr/teyz

spunk: v.i. aag pakaRna/jalna

spunkey: a. baa himmat/dileyr/jii daar/jiiwaT/joSHiila

spunkiness: n. jii daari

spur: v.t. eyR lagaana/cheyRna

spurious: a. baatil/dhoka baaz/fareybi/ja^li/jhuuTa/
khoTa/na jaa'ez/naqli

spurn: v.t. laat maarna/mustarad karna/rad karna/
Thukra deyna

spurning: n. tauhiin aameyz suluuk

sputum: n. thuuk(m.)

spy: n. goyañdah(m.)/jaasuus(m.)/muKHbir(m.)

spy: v.t. jaasuusi karna/muKHbiri karna/
suraaGH rasaani karna

spying: n. muKHbiri(f.)/suraaGH rasaani(f.)

spyglass: n. chhoTi duur biin(f.)

squab: a. bhadda/moTa/nau KHeyz/SHarmiila

squabash: v.t. chuur chuur karna/kuchalna

squabble: v.i. jhagRa karna/tu tu maeñ maeñ karna

squabble: n. jhagRa/kil kil/tu tu maeñ maeñ

squadron(of cavalry):n. risaalah

squalid: n. gañdah/GHaliiz/najis

squalor: n. bad baKHti/gañdigi

squander: v.t. alalley talalley karna/pheyñkna

squander: n. asraaf/fuzuul KHarchi

square: n. chau kor/chauk/murabba^

square root: n. jazar(m.)

squash: n. Halwah kaddu/peyTha

squash: v.t. guuda bana deyna/kuchalna

squashed: a. pichchi

squat: v.i. naa jaa'ez qabzah karna/phaskaRi maarna

squatting: n. phaskaRa

squeal: v.i. chiiKHna

squeal: n. chiiKH

squeamish: a. baa Hayaa/bey mael

squeeze: v.t. daabna/dabochna/masalna/nichoRna

squeezing: n. faSHaar(m.)/masaas(m.)

squib: n. chhachhuñdar(f.)

squid: n. qiir maahi

squint: a. aaRa pan/munHarif

squint: n. bheyñga pan/jhaañk/nazar/tirchhi nazar

squirm: v.t. chaal baazi karna/kulbulaana

squirrel: n. gilaehri

squirt: n. pich kaari(f.)

squirt: v.t. pich kaari maarna

squirting: n. phuuT(f.)

squish: v.t. kuchalna/masalna

stab: v.t. zaKHmi karna

stabile: a. jama hu'a/mazbuut/saabit

stability: n. isteHkaam/mazbuuti/sabaat

stabilise: v.t. puKHtah karna

stabilisation: n. isteHkaam(m.)

stable: a. mustaeHkam

stack: n. añbaar

staff: n. ‚mlah(m.)/DañDi(f.)/jariib(f.)/khamba(m.)

stage: n. chabuutrah/marHalah

stagger: v.t. Dag magaana/laR khaRaana/paa'oñ Dag magaana

stagnant: a. faasid/qaa'em/saakin

staid: a. sañjiidah

stain: v.t. daaGH lagaana/dhabba lagaana/rañgna

stain: n. chhiiñT()f./chitti(f.)/daaGH(f.)/dhabba(m.)/
faziiHat(f.)/phuTki(f.)

stained: a. daaGH daar/rañga

staircase: n. siiRhi/ziinah

stake: n. khamba

stake: v.t. jhoñk deyna/SHart lagaana

stake: n. baazi/en^aam/SHart

stakeholder: n. SHarti raqam bardaar

stale: a. baasi/puraana

stale: n. bahaanah

stale: n. ghoRey ka peySH aab

stale: v.i. muutna

stale: n. hattha/SHaaKH

stalk: n. akaR chaal

stalk: n. DañThal(f.)/karbi/SHaaKH(m.)

stalkless: a. bila DañThal/bey DañDi

stall: n. astabal/paa'ey gaah/taweylah

stallion: n. nar ghoRa

stallion: n. faaHiSHah

stalwart: a. qawi/SHujaa^

stammer: v.t. haklaana/laR khaRaana

stammerer: n. hakla(m.)/hakli(f.)

stammering: n. hakla haT/luknat

stamp: n. mohar/naqSH/Thappa/zarb

stampede: n. bhag daR

stamping: n. taba^

stance: n. Haalat(f.)/waza^(f.)

stand: v.i. khaRa hona

stand off: v.t. katraana/Taal deyna

stand off: a. alag thalag/duur

stand offish: a. akal khura/alag thalag sa/bey murawwat

stand still: ThiTak jaana

standard: a. puura/me^yaari

standard: n. ‚lam/jhañDa/me^yaar

standard-bearer:n. ‚lam bar daar/niSHaan bar daar

standing: a. khaRa/qaa'em

standing: n. rutbah/wuq^at

standing crop: n. jaa'edaad

standpoint: n. nuqtah e nazar(m.)

staple: n. bunyaadi SHa'ey

star: n. ‚jm/sitaarah/taara

star-gazer: n. munajjim(m.)/najuumi(m.)

starry: n. sitaarey daar

starch: n. kalaf/kalap/niSHaastah

stare: v.i. ghuurna/taakna

stare: n. taak

stark: a. akRa hu'a/bey lachak/ujaaR mañzar/tamaaman

starling: n. maena(f.)

start: v.t. aaGHaaz karna/chal paRna/Daul Daalna/
SHuruu^ karna

start: v.i. aaGHaaz hona/khulna/SHuruu^ hona

start: n. aaGHaaz/ibteda/SHuruu^

starter: v.t. chal paRney waala/gaam zan

startle: v.t. chauñkaana

startle: v.i. chauñkna

startling: a. ta^ajjub ka baa^is

startlingly: adv. waeH SHatnaak taur par

starve: v.i. bhuuka marna

starve: v.t. faaqah karna

starvation: n. bhuuk/faaqah

starving: n. GHurrah

stasis: n. dauraan e KHuun ki rukaawaT/qabz

state: n. Ílaaqah/daulat/Haal/Haal o qaal/Haalat/
HaSHmat/hae'iyat/Hukuumat/kaefiyat/mulk/
naubat/raaj/reyaasat/saltanat/SHaan/SHakl/
taur/waza^

state: v.t. bayaan karna

state witness: n. sultaani gawaah

satecraft: n. siyaasat

stately: a. ‚ali SHaan

statement: n. ‚rz/bayaan/Haal/izhaar/kaefiyat

satatesman: n. mudabbir(m.)

satatesmanship: n. mudabbiri(m.)

station: n. darjah(m.)/Haesiyat(f.)/maqaam(m.)/
mustaqar(m.)

stationary: a/n. khaRa/muqiim/qaa'em/saakin

stationer: n. kaaGHazi/qartaasi

statistics: n. SHumaariyaat

statue: n. but/mujassimah

stature: n. añdaam/Diil/haekal/namu/qad/qaamat/qadr o qaamat

status: n. aabru/auqaat/Haesiyat/maqaam/paa'ey gaah/
paayah/pallah/poTa/qadr o mañzilat

status quo: a. ba Haal

statute: n. farz/Hukm/qaanuun

statutes: n. aa'in

staunch: a. kaTTar/saabit qadam

stave: n. lakRi key putley

stay: v.i. DaT jaana/DaTna/khaRa raehna/paRna/
qayaam karna/raehna/Thaerna

stay: n. Deyra/guzaarah/paRaa'o/qayaam

stay order: n. Hukm e imtenaa^i

staying: n. faro kaSH

steadfast: a. mazbuut/puKHtah/qaa'em

steadfastness: n. mazbuuti/nibaah/puKHtahgi/sabaat

steady: a. mazbuut/raasiKH/saabit qadam

steadily: adv. baa qaae^dah

steal: v.t. chori karna/churaana/GHaa'eb karna/
gum karna

steam: n. bhaap/buKHaar/duKHaan

steamer: n. duKHaani jahaaz(m.)

steamship: n. duKHaani jahaaz(m.)

steed: n. samañd

steel: n. faulaad

steep: a. añdha dhuñd/chaRhaa'i/Dhalwaan/
muSHkil/nihaayat

steep: v.t. bhigona/achhi taraH sey tar karna/
tar batar karna

steeper: n. bhigauna

steeple: n. burj(m.)/kalas(m.)/minaar e kaliisah(m.)

steersman: n. maañjhi(m.)

stem: n. DañDi/DañTha

stench: n. bad bu/bisaañd/Żfuunat

stenographer: n. muKHtasar naweys

stenography: n. muKHtasar naweysi

stentorian: a. bahot uuñchi aur zordaar waala

step: n. Dag/eqdaam/paa/paa'oñ/qadam

step up: v.t. baRhaana/teyz karna

steps: n. seeRhi/ziinah

sterile: a. bañjar/bey aulaad

sterling: a. Żmdah

stern: a. duruSHt

sternness: v.t. duruSHti/karaKHtagi

stevedore: n. KHalaasi

stew: n. fikr/Hammaam/preySHaani/patiili/
qabHah KHaanah

stew: v.t. garam paani sey naehlaana

stew: v.i. panaah milna

stew: n. machhli ka taalaab

steward: n. KHaan saamañ/naazir/peySH kaar

stewardship: n. daaroGHgi/mohtamammi

stick: v.t. chipkaana/chubhona/ghoñpna

stick: v.i chipaTna/DaT jaana/DaTna/lagna

stick: n. lakRi/laaThi/tiili

stick to: v.i. chimaTna/laaHiq hona

stick-bearer: n. cgob daar(m.)

stickiness: n. cheyp/leys

sticky: a. chip chipa/leys daar

sticking: a. peywastah

stiff: a. bey loch/jakRi/karaKHt/kaThor/saKHt/ziddi

stiffen: v.t/i. jakaR jaana/jakaRna/saKHt ho jaana

stiffness: n. duruSHti/saKHti

stigma: n. ‚eb/daaGH/dhabba/siyaahi

still: a. bey Harkat/chup/gum sum/saakin

still: adv. ab bhi/hanoz/par

stimulant: m. moHarrik

stimulate: v.t. aamadah karna/bey daar karna/eyR lagaana/
ubhaarna

stimulus: n. moHarrik

sting: v.t. chubhoba/Dañk marna/Dasna/kaañTa chubhona/
neySH zani karna

sting: n. Dañk/kaañTa/KHaliSH/neySH

stingy: a. KHasiis

stinginess: n. KHissat(f.)

stinging: n. neySH zani

stink: v.i. bad bu deyna

stinking: a. gañdah

stint: v.t. aaRey aana/Had bañdi karna/rokna

stint: n. paa bañdi/qaed/zabt

stinted: a. maeHduud

stingingly: adv. bahot kam meqdaar meyñ

stipend: n. muSHaahirah(m.)/roziinah(m.)/waziifah(m.)

stipulated: a. maSHruut

stipulation: n. ‚ehd(m.)/qaul(m.)/SHart(f.)

stir: v.t. chalaana/Hal karna/hilaana

stir: v.t. hilna

stir: n. chahel pahel/gaehma gaehmi

stirrup: n. rikaab(f.)

stitch: n. chubhan/Taañka

stitch: v.t. buñna/siina/silaa'i karna

stitch a quilt: Dorey Daalna

stitching: n. siina pirona/silaa'i

stob: n. aar

stock: n. añbaar/asal(m.)/kuñdah(m.)/maal(m.)/nasl(f.)/
yaKHni(f.)/zaKHiirah(m.)/zurriyat(f.)

stockholder: n. Hissey daar

stockings: n. jurraab/mozah

stockpile: n. Dheyr/añbaar(m.)

stodge: v.t. Thoñsna

stodgy: a. bhaari/sañgiin

stoke: v.t. aag bhaRkaana/hawa deyna

stoker: n. jhoñkney waala

stole: n. KHar qah

stolen: a. churaa'i hu'i/masruuqah

stolid: a. bey His/sard mohar

stolidly: adv. sard mohri sey

stoma: n. chaak/dehaan/SHigaaf

stomach: n. aatma/peyT/poTa

stomach: v.t. bar daaSHt na karna/pasañd na karna

stomp: v.t. paa maal karna/paaoñ paTaKHna

stone: n. guThli/Hajar/patthar/roRa/sañg

stone: v.t. sañg zani karna

stoning: n. pathraa'o

stony: a. pathriila/sañglaaKH

stoop: v.i. jhukna/KHam karna

stop: n. rok thaam(f.)/waqfah(m.)

stop: v.i. DaT jaana/DaTna/rukna/Thaerna

stop: v.t. rokna/saadhna/Thaeraana

stop short: ThiTak jaana

stoppage: n. iñsidaad/rukaawaT

stopper: n. DaaT

store: n. añbaar/dukaan/zaKHiirah

storey: n. mañzil/tabqah

(upper) storey: n. koTha

storm: n. talaatum/tuufaan/yuuriSH

storm: v.t. Hamlah karna

stormy: a. SHor añgeyz/tuufaani

story: n. afsaanah/daastaan/kahaani/kaefiyat/
maajra/naql/qissah

(short)story: n. afsaanah

story teller: n. dastaan go(m.)

storytelling: daastaan go'i

stout: a. dhiiñga/farbah/mazbuut/moTa/poRha

stove: n. añgeyThi/chuulha

stow: v.t. maeHfuuz karna/zaKHiirah karna

strabismus: n. bheyñga pan(m.)

straddle: v.t. Taañgeyñ phaelaana

strag: n. aawaarah/bhaTka

straggle: v.i. raah sey haTna/saath chhuRna

straggler: n. awaarah

straight: a. baraabar/khula khula/raast/siidha/ustuwaar

straight line: n. KHat e mustaqiim(m.)

straightaway: adv. fauran

straighten: v.t. siidha karna

straightforward:a. khara/saaf/siidha saada

straightforwardness:n. khara pan/raast rawi/saaf dili

straightness: n. ustuwaari(f.)

strain: v.t. chhaañna/nichoRna/rokna

strained: a. kaSHiidah

strain: n. zaeHmat(f.)

strain: n. nasl(f.)/zaat(f.)

strainer: n. chhalni(f.)/chhañna(m.)

strait: n. aab naa'ey(f.)

straitened: a. tañg

strand: n. kinaar e aab/saaHil

strand: n. lachhi/laRi

strange: a. ‚jab/‚jiib/añjaan/beygaanah/GHariib/
GHaer/niraali/turrah

stranger: n. ajnabi/baeri/bey gaanah/GHaer/naa aaSHna/
par deysi

strangers: n. aGHyaar

strangle: v.t. dabochna/gala dabaana/phaañsi deyna

strangulation: n. phaañsi

strap: v.t. kasna/maarna/piiTna

strap: n. paTTi

stratagem: n. chaal(f.)/daa'oñ(m.)/ghaat(f.)

strategy: n. chaal/Hikmat e ‚mli

stratum: n. tabaq/tabqah/taeh

straw: n. kaah/siiñk(f.)/tiñka(m.)

streak: v.t. dhaari Daalna

streak: n. dhaari/lakiir

streaky: a. dhaari dhaari

stream: n. aab ju(f.)/dhaar/naala(m.)/rau(f.)/
ruud(f.)/sota(m.)

streamer: n. jhañDa(m.)/jhañDi(f.)

street: n. gali(f.)/kuuchah(f.)

strength: n. bal buuta/dam KHam/jaulaani/majaal/par/pitta/
puKHtagi/quuwat/qudrat/saKHti/taaqat/
ustuwaari(f.)/wasuuq(m.)/yaara(m.)/zor(m.)

strengthened: a. moHkam/puKHtah/saKHt/ustuwaar

strengthening: n. taa'id(f.)

strenuous: a. himmati/jafa kaSH/pur joSH/sar garm/
tawaana

stress: n. dabaa'o(m.)/zor(m.)

stretch: v.t. baRhaana/kasna/phaelaana

stretched: a. mabsuut/phaela hu'a

strew: v.t. bikheyrna/chhiRakna

strewn: a. bikhra hu'a/muñtaSHir

stricken: a. zadah

strict: a. kaRa/kaTTar/raasiKH/saKHt/
zaabit/zabar dast

strictly: adv. taakiidan

strictness: n. saKHti/zabar dasti

stricture: n. bañdhaa'i//saKHti

stride: v.t. Dag bharna/phalaañgna

stride: n. Dag(f.)/gaam(m.)/qadam(m.)

stridence: n. laehjey ki saKHti

stridency: n. karaKHtahgi(f.)

strife: n. fasaad/jhagRa/tasaadum/uljhaa'o

strike: v.t. bajaana/haRTaal karna/haTaana/lagana/maarna/
niShaan lagaana/piiTna/qalam zad karna/
Takraana/saehlaana/sauda karna

strike: v.i. bajna/lagna/

strike a bargain: sauda karna

strike against: laRna

strike off: v.t. KHaarij karna

strike out: v.t. kaaTna/miTaana

strike together: Takraana

striking: a. Haerat añgeyz/zor daar

striking: n. maar

strikingly: adv. mu'ssar tariiqey sey

string: n. Dor/Dora/Dori/qataar/rassi/riSHtah/sutli

string of pearls:n. laR

stringed: a. taar daar

stringent: a. majbuur kun/SHadiid/taakiidi

stringency: n. saKHti(f.)/tañgi(f.)

strip: v.t. bey pardah karna/kapRey utaarna/khiiñchna

strip: n. paTTi

stripe: v.t. chaabuk maarna/dhaari Daalna/paTTi Daalna

stripe: n. chabuk sey piTaa'i/dhaari/paTTi

striped: a. dhaari daar

stripling: n. eyk laRka/nau KHeyz

strive: v.i. haath paa'oñ maarna/koSHiSH karna

striving: a. mujaahid

striver: n. jadd o jeHad karney waala

stroke: v.t. pheyrna/saehlaana

stroke: n. dhakka/halla/Hamlah/maar/SHoSHah/
waar/zad/zarb

stroll: v.t. ghuumna/saer karna

stroll: n. chahel qadmi/saer

stroller: n. aawaarah/har jaa'i

strolling: n. kuuchah gardi

strong: a. dhiiñga/matiin/mazbuut/mustaHkam/paa'ey daar/
pakka/poRha/puKHtah/qawi/raasiKH/taaqat war/
saabit/saKHt/sañgiin/SHeyr/teyz/ustuwaar/
waasiq

strong-box: n. tijori(f.)

stronghold: n. gaRh(m.)/qal^ah(m.)

strongman: n. aamir(m.)/bahaadur(m.)/taaqat war(m.)

strong willed: a. mustaqil mizaaj

struck: a. lagna/lagwaana/maara

structure: n. banaawaT/saaKHt

structural: a. banaawaT/saaKHt

structurally: adv. saaKHt key leHaaz sey

struggle: v.t. phaR phaRaana

struggle: n. kaawiSH/kaSHaa kaSH/kaSH makaSH/
maara maar/tag o dau

strumpet: n. faaHiSHah/kañjRi/kasbi

strut: v.i. aeñThna/akaR fuuñ ban kar chalna/
maTakna

stub: n. ThañTh

stubborn: n. bey taraH/haT dharm/KHud sar/ziddi

stubbornness: n. haTeyla pan/zid ka maa'ddah

stuck: v.i. phañsna

stuck up: a. KHud pasañd/mutakbbir

stud: v.t. jaRaana/jaRwaana

stud: v.i. jaRna

stud: n. nasal kaSH ghoRa

student: n. muriid(m.)/taalib Ólm(m.)/taalebah(f.)

studious: a. paRhaaku

studiously: adv. sar garmi sey

studiousness: n. Ólm dosti(f.)

study: v.t. mutaale^ah karna/paRhna/siikhna

study: n. mutaale^ah

studying: n. paRhna

stuff: v.t. ghuseyRna/Thosna

stuffed: a. khacha khach/Thusa

stuggy: a. moTa

stultify: v.t. bey waquuf banaana

stumble: v.i. Thokar khaana

stumble: n. Thokar

stump: n. kotaah qad

stun: v.t. Hawaas baaKHtah karna

stunt: n. rok/rukaawaT

stunt: v.t. ThuThraana

stunted: a. kotaah/ThuThra

stupefied: a. Hawaas baaKHtah/KHiirah/madhoSH

stupendous: a. Haerat kun

stupefy: v.i. saktey meyñ aana

stupefy: v.t. bad Hawaas kar deyna/dam bahKHud kar deyna

stupid: a. aeHmaq/aeHmaqaanah/an ghaR/bey KHabar/
bey waquuf/choGHd/KHar dimaaGH/kora/lur/
naa faehm/phuu'aR

stupidity: n. anaaRi pan/gañwaar pan/Hemaaqat/jahl

stupification: n. KHiiragi(f.)

stupor: n. GHaflat/GHaSH

sturdy: a. chaaq/dabañg/duruSHt/kaRa/mazbuut/paa'ey daar/
qawi/saabit qadam/saKHt/tuñd/ziddi

stutter: v.i/t. haklaana

stuttering: n. hakla pan/hakla haT

style: n. añdaaz/asluub/Dhab/Dhañg/Óbaarat/
paehlu(m.)/paeraayah(m.)/qata^(f.)/
rañg(m.)/SHaan(f.)/taraH/tarz(f.)/waza^(f.)

stylish: a. pur asluub/taraH daar/waza^ daar

stylist: n. saaHeb e tarz

subcontinent: n. barr e saGHiiri

subcontinental: a. barr e saGHiiri

subdue: v.t. zeyr karna

subdued: a. maGHluub/musaKH KHar

subject: n. faa^el/maeHkuum/mazmuun/mauzuu^/
re^aaya/taabe^

subject: v.t. paa bañd karna

subjected: a. maeHkuum/musaKH KHar

subjection: n. maeHkuumi/maeHkuumiyat

subjoin: v.t. zam hona

subjoined: a. muta^alliq

subjoining: n. zam

sub judice: n. ‚daalat key zeyr faeslah

subjugate: v.t. fataH karna/maGHluub karna/nutii^ karna

subjugation: n. GHulaami(f.)/itaa^at(f.)/maGHluubiyat(f.)

subjugated: n. paa bañd

sublime: a. ‚ali/bulañd/rafii^/saaqib

subliminally: adv. taeHt uSH SHo^uuri añdaaz key saath

sublimation: n. Ha'iyat ki tabdiili/wijdaan

submarine: n. aab doz(f.)

submerge: v.t. Dubona

submerge: v.i. Duubna

submission: n. faro tani/Ótaa^at/guzaariSH/taa^at/
tasliim/sabr

submissive: a. ‚ajiz/faro tan

submissiveness: n. ‚ajizi

submit: v.t. gardan jhukaana/peySH karna

submit to: v.t. gawaara karna

subordinate: v.t. maa taeHet banaana/paa bañd karna/
taabe^ banaana

subordinate: a. maa taeHet/paa bañd/taabe^

subordinate: n. maa taeHt(m.)/maeHkuum(m.)

subordination: n. maeHkuumi/maeHkuumiyat/paa bañdi

subornation: n. jurm ki tarGHiib

subpoena: v.t. chaalaan jaari karna

subscription: n. chañdah/iSHtiraak

subsequent: a. maa ba^d

subsequently: adv. aayañdah/piichhey

subsurvience: n. e^aanat/KHidmat guzaari/maa taeHti

subside: v.i. baeThna/ghaTna/pichakna

subsidiary: n. maa taeHt

subsist: v.i. guzraan karna

subsistence: n. aab o daanah/guzaarah(m.)/namak/rizq(m.)

substance: n. baat/Haasil kalaam/KHulaasah/
maa'dah/maahiyat/zaat

substabdard: a. me^yaar sey kam

substantial: a. Haqiiqi/maaddi/pakka/saabit

substitute: n. Íwaz

substitution: n. badal(m.)

substrate: n. zeyli tabaq

subterfuge: n. bahaanah

subtility: n. baariiki(f.)/lataafat(f.)/Żlu(m.)

subtle: a. baariik/daqiiq/latiif/zariif

subtract: v.t. ghaTaana/nikaalna

suburb: n. qurb o jawaar/nawaaH

succeed: v.t. kaam yaab hona/paar utarna/puura utarna/
sar karna

succeed: v.i. phuulna phalna

success: n. fiirozi/jiit/kaam raani/kaam yaabi(f.)/
nusrat(f.)

successful: a. kaam raan/kaam yaab/phuula phala/
SHaad kaam/surKH ru

successfully: adv. kaam yaabi sey

succession: n. jaa naSHiini(f.)/silsilah(m.)

successive: a. lagaatar/musalsal/mutawaatir/taabaR toR

successively: adv. dam bah dam/lagaataar/paeham

successor: n. jaa naSHiin(m.)/KHalaf(m.)

succour: n. dast giiri/faryaad rasi/madad

such: a. aesa/waesa

such as: a. jaesa

suck: v.t. chasakna/chuusna/piina

suckle: v.t. duudh pilaana

suckling: n. SHiir KHwaar(m.)/razaa^at(f.)

sudden: a. achaanak/eyk dam

suddenly: adv. aanan faanan/achaanak/eyka eyki/baeThey biThaa'ey/
naa gaah/yak laKHt/yak bayak

suffer: v.i. choT khaana/dukhiya hona/jheylna/
musiibat uThaana/paani phir jaana/
paRna/saehna

sufferance: n. aziiyat/dukh/takliif

sufferer: n. dukhiya/musiibat zadah

suffering: n. aziiyat/dil soKHtah/dukh/ibtela/kaRi/
musiibat/rañj/sabr/sadmah

suffering: a. mubtila

suffice: v.i. puura utarna

sufficiency: n. faraaGHat

sufficient: a. bas/kaafi

suffix: n. laaHiqah

suffocate: v.t. dam ghoTna

suffocate: v.i. dam ghuTna

suffocation: n. ghuTan(f.)/Habs(m.)

suffuse: n. paani sey Dhak deyna/rañg deyna

sugar: n. chiini/khaañD/SHakar

sugar candy: n. misri(f.)

sugar cane: n. gañna

suggest: v.t. ‚rz karna

suggested: a. mujawwizah

suggestion: n. iima(f.)/sifaariSH(f.)/tajwiiz(f.)

suicide: n. KHud kuSHi/KHud sozi

suit: n. dar KHwaast/faryaad/guzaariSH/HaSHam/
joRa/lagna

suit: v.t. darKHwaast karna/guzaariSH karna/
KHuSH karna

suit: v.i. lagna/munaasib hona/paRna/raas aana

suitable: a. aehl/durust/laa'eq/munaasib/mutaabiq

suitableness: n. mutaabiqat/SHaa'estahgi

suitor: n. ‚aSHiq/mañgeytar/taalib

sulk: v.i. ruuThna

sulky: a. akal khura/bad mizaaj/tiikha

sullage: n. aaKHor/gañdagi/GHalaazat/kuuRa karkaT/
mael/najaasat

sullen: a. mukaddar/kaSHiidah

sullenly: adv. KHufgi sey

sullenness: n. aazurdgi/bar hami/KHufgi/udaasi

sully: v.t. GHaliiz karna/najis karna/thuukna

sulphur: n. gañdhak

sultana: n. munaqqah

sultriness: n. ghamas/Habs

sultry: a. ghamas daar

sum: n. Haasil/jama^/joR/kul/raqam

sum total: n. Haasil jama^

summer: n. garmi/garmiyoñ ka mausam

summarise: v.t. KHulaasah karna/muKHtasar karna

summarised: a. mujmal/muKHtasar

summary: n. KHulaasah/lub/sar sari

summation: n. Haasil jama^

summit: n. auj/choTi/fauq/phunañg(f.)/qullah

summon: v.t. pukaarna

summon: n. pukaar

sump: n. dal dal

sumptuous: a. maehñga/pur takalluf

sun: n. aaftaab/dhuup/KHaawar/KHurSHiid/mehr/
naiyyar/SHams/siraaj/suuraj(m.)

(blazing)sun: n. chil chilaati dhuup(f.)

sunbath: n. aaftaabi GHusl(m.)

sun bathe: v.t. dhuup seyñkna

sunder: v.t. alqat karna

sundry: a. ka'i/phuTkal/phuTkar

sunk: pa.t. GHarq aab

sunlight: n. dhuup(f.)/zau

sunlit: a. dhuup daar/munawwar

sunny: a. aaftaabi/dhuup daar/roSHan/taabnaak

sunset: n. GHuruub e aftaab/SHaam

sunshade: n. saa'ebaan(m.)

sunshine: n. dhuup/ujaala

superb: a. ‚ali

superficial: a. baalaa'i/sar sari/satHi/zaahiri

superficially: adv. uupar uupar

superfluous: a. faaltu/faazil/zaa'ed

superimpose: v.t. mañDh deyna

superintendent: n. nigraan

superior: a. ‚ala/baalaa dast/baRhiya/beySH/faa'eq/fauqaani/
kalaañ/muqaddam/naazir/turrah/zabar/zabar dast

superior quality: kamaal

superiority: n. bar tari/fauqiyat/fazl/faziilat/
sabqat/tafawaffuq

supernatural: n. fauq ul tabiy^at/mo^jezah

superstition: n. KHarafat/waehm

superstitious: a. muta^assib/waehmi/za^iif ul e^teqaad

supervision: n. nigraani/paas

supervisor: n. nigraan

supervisory: a. nigraani ka

supine: a. aaraam pasañd/kaahil/muta^ssib

supper: n. khaana

supplement: n. laaHiqah/zamiimah

supplementary: n. izaafi

supplicate: v.t. daaman phaelaana/iltija karna/paa'oñ rakaRna/
paeroñ paRna/peySHaani ragaRna

supplicating: a. neyaaz mañd

supplication: n. ‚ajizi/iltija/neyaaz

supply: n. faraahami(f.)/rasad(f.)

supply: v.t. baehm karna/faraahami karna/rasad rasaani karna

support: v.t. ham dardi karna/Hemaayat karna/
par wariSH karna/puSHt panaahi karna/
puSHt par hona/saadhna/sahaara deyna/
sañbhaalna/taa'id karna

support: n. dast giiri/haath/Hemaayat/kafaalat/kumak/
panaah/par wariSH/puSHt/quuwat/rizq(m.)
sahaara/taa'id/wasiilah

supporter: n. Haami/ham dard/Hemaayati(m.)/kafiil/
piTThu(m.)/puSHt panaah/saathi/taraf daar(m.)

supportive: n. Haami

supportless: a. bey yaar o madad gaar

suppose: v.t. farz karna

supposed: a. farzi

supposedly: adv. bil farz

supposition: n. farz

suppress: v.t. dabaana/kuchalna/qaabu paana

suppression: n. dabaa'o(m.)/iñsidaad/rafa^(m.)

suppurate: v.i. mawaad jama^ hona/piip bharna

suppuration: n. mawaad

supreme: a. ‚ala

supremacy: n. baala dasti/fauqiyat

sure: a. pakka/waasiq/yaqiini

surely: adv. kiyuñ nahiiñ/yaqiinan/zaruur

surety: n. kafaalat/zaamin/zamaanat

surface: n. ru/satH

surge: n. hilkora/laher/mauj

surge: v.i. joSH par aana/umañDna

surgeon: n. jarraaH(m.)

surgery: n. jarraaHi(f.)

surgical: a. jarraaHi ka

surly: n. aazurdah/duruSHt/kaThor

surmise: v.t. gumaan karna/SHak karna

surmise: n. gumaan

surpass: v.t. baRh jaana/faa'eq hona/GHaalib aana/
GHaalib hona/jawaaz karna/kaan kaaTna/
sabqat ley jaana

surpassing: a. bar tar/baRhiya/faa'eq/GHaalib/turrah

surpassing: n. sabqat

surplus: n. baaqi(f.)/beySHi/faaltu/faazil/zaa'ed

surprise: n. achañbha/‚jab/Haerat/ta^ajjub

surprised: a. mutaHayyir

surprising: a. ‚jiib

surreal: a. GHaer Haqiiqi

surrender: v.t. hathyaar Daalna/tasliim karna

surrender: n. haar/supurdagi/tasliim

surreptitious: a. saaKHtah

surround: v.t. gheyrna/moHaasirah karna/muHiit karna

surround: n. gheraaa'o

surrounded: a. maeHsuur

surrounding: a. ird gird/muHiit

surrounding: n. aas paas/gird/ird gird

surroundings: n. maa Haul

surveillance: n. nigraani

survey: n. jaa'ezah(m.)/masaaHat(f.)/naap(f.)/
paemaa'iSH(f.)

survive: v.i. ziñdah bachna

suspect: v.t. gumaan karna/SHak karna/SHubhah karna

suspense: n. iñtizaar

suspend: v.t. laTkaana/mo^attal karna

suspended: a. laTka hu'a/mo^attal

suspension: n. mo^attali/rukaawaT

suspicion: n. gumaan/KHayaal/SHak/SHuhah/waehm/zan

suspicious: a. SHakki

suspiciously: adv. SHak sey

suspire: v.t. aaheyñ bharna/saañs bharna

sustain: v.t. bar daaSHt karna/sahaarna/sañbhaalna

sustainer: n. raaziq(m.)

sustenance: n. GHiza(f.)/par wariSH(f.)/roTi(f.)

sutor: n. mochi

suture: n. joR/silaa'i/Taañka

suzerain: n. jaagiir daar

suzerainity: n. jaagiir daari(f.)

svelte: n. lachak daar/loch daar

swab: v.t. pochhan lagaana

swaddle: v.t. kapRey meyñ lapeyTna/paTTi baañdhna

swagger: n. naKHrah/uThaan

swagger: v.t. akaR kar chalna/aeñDna

swallow: v.t. galey sey utaarna/hazm karna/khaana/
nigalna

swallow: n. aba biil

swallow: n. gala/ghuuñT/Halaq

swamp: n. dal dal/daldali jagah/dhañs

swamp: v.t. dhañsa deyna/deyna

swamp-deer: n. baarah siñgha(m.)

swank: a. jast o KHaez kun/teyz

swank: n. KHud numaa'i

swank: v.t. bañna/KHud numaa'i karna

swanky: a. dikhaawaTi

swarm: n. bhiiR/dal/GHalla/hujuum

swarthy: a. pakkey rañg ka/saañwla/tariik

swat: v.t. haath maarna/lambi zarb lagaana

swag: n. laehraana/laTakna

sway: n. ‚mal daKHal/raaj/tasallut

sway-pole: n. Dheyñkli

swear: v.t. gaali deyna/Halaf uThaana

swearing: n. gaali

sweat: v.i. pasiijna

sweat: n. ‚raq/pasiinah

sweep: v.t. baTorna/jhaaRna/jhaaRu deyna

sweeper: n. bhañgan(f.)/bhañgi(m.)/jaarob kaSH(m.)/
KHaak rob(m.)/mehtar(m.)/mehtraani(f.)

sweet: a. miiTha/narm/pyaara/SHiiriiñ

sweet meat: n. miThaa'i/SHiiriini

sweetheart: n. baalam(m.)/dilbar/dil daar/Habiib(m.)/
jaan/kaafir/maeHbuub(m.)/maeHbuubah(f.)/
ma^SHuuq(m.)/ma^SHuuqah(f.)/naaz niiñ/
nigaar/piitam/
pritam/saajan(m.)/sanam

sweetness: n. Halaawat/miThaa'i/miThaas/ras/SHiiriini

sweets: n. miThaa'i/SHiiriini

swell: v.i. khilna/phuul jaana/phuulna/roTiyaañ lagna/
suujna/suujan aana/umañD aana/warm aana

swell: v.t. phulaana/umañDna

swelling: n. gumRa/suujan/waram

swelling: a. mauj zan

swift: a. musta^ad/phurtiila/sarii^/teyz rau

swiftness: n. jaulaani/lap jhap/lapak/phurti/sur^at/teyzi

swill: n. chhaan bora/bhuusi chokar/khañgaal

swim: v.i. perna/taerna

swim: v.t. GHaSH khaana/paeraana/taeraana

swimmer: n. paeraak/SHinaawar/taeraak

swimming: n. paeraaki/SHinaawari/taeraaki

swindle: v.t. chaT kar jaana/GHaban karna

swindler: a. ja^l baaz/ja^l saaz

swine: n. suu'ar

swing: n. gaehwaarah/jhuula/peyñg

swing: v.t. jhuula jhuulna/jhuulna

swinishness: n. suu'ar pana

swish: v.t. sañsanaana

switch: n. khaTka

swollen: a. phuula

swoon: v.i. GHash aana

swoon: n. chakkar/GHaflat/GHaSH/saktah

sword: n. SHamSHiir/saef/talwaar/teyGH

swordsman: v.t. teyGH zan

swordsmanship: v.t. teyGH zani

syce: n. saa'is

sycophant: n. chaap luus/KHuSH aamdi

sycophancy: n. chaap luusi/kaasah leysi

sye: v.t. chhaañna

sye: n. chhalni

syllogism: n. qayaas e mañtaqi

symbol: n. ‚laamat/iSHaarah/misaal/tuGHra

symbolic: a. ‚laamati/iste^aari

sympathetic: a. ham dard/KHuda taras

sympathetically: adv. ham dardi sey

sympathise: v.i. ham dardi rakhna

sympathise: v.t. dukh baTaana/ham dardi karna

sympathiser: n. ham dard/GHam gusaar/GHam KHwaar/SHanwa

sympathy: n. dard mañdi/dil ju'i/GHam gusaari/ham dardi

symphony: n. ham nawaa'i/taraanah

symptom: n. ‚laamaat(f.)/iima(f.)/marz(m.)

symptoms: n. aasaar/‚laamaat

sync: n. mutaabiqat daari(f.)

syncreticism: v.t. imtizaaj e ziddaen

synonymous: a. ham ma^ni/mutaraadif

synopsis: n. KHulaasah(m.)

syntax: n. naHw(f.)

syphilis: n. aatiSHak(f.)

syringe: n. pichkaari(f.)

syrup: n. ‚rq/ras/SHiirah

system: n. nazm/nizaam/qaanuun/qariinah/tartiib

systematic: a. baa qaa'edah/usuuli

systematically: adv. baa qaa'edgi sey/baa usuuli sey

systematise: v.t. munazzam karna/tartiib deyna

systematised: a. munazzam

systemic: a. kisi nizaam sey muta^lliq

syzygy: n. eyk maah/muKHaalifat

__________________
(Į`vīĮ)
`*.ł.*`

ł.*īł.*ī®) ł.*ī®)
(ł.*ī (ł.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urduCurrently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 05:04 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.