BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Right Header

HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Cricket All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan > Welcome to all the Students > Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 1 votes, 5.00 average. Display Modes
Old 04-02-2009, 12:51 AM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'O' (Roman Urdu)

O
O! intj. arey

oaf: n. ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab

oafish: a. ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab

oak: n. baluut

oaken: a. baluuti

oakum: n. kol taar waali rassi

oar: n. chappu(m.)/patwaar

oarlock: n. patwaar ka sahaara

oarsman: n. mallaH

oasis: n. naKHlistaan

oat: n. ja'i

oaten: a. ja'i ka bana

oatmeal: n. ja'i ka chuura

oath: n. qasm/saugañd

obduracy: n. akaR/israar

obdurate: a. Dhiit/haT dharam/kaRa/saKHt dil/ziddi

obedience: n. Ótaa^at/paerawi/taa^at/taabe^ daari

obedient: a. kaar bañd/neyk baKHt/mutii^/taabe^

obeisance: n. Ótaa^at(f.)/mujra(f.)/taa^at(f.)

obelisk: n. Żmuud

obese: a. moTa/SHaHiim

obesity: n. moTaapa

obey: v.t. kaehna maañna/KHayaal karna/maañna/
Ótaa^at karna/ta^miil karna

obfuscate: v.t. añdheyra karna/taa riik banaana

obfuscation: n. añdheyra/taa riiki

obit: n. taariiKH e raeHlat

obiter dictum: n. GHaer sañjiidah raa'ey

obituary: n. maut ki KHabar/zikr e raeHlat

object: v.t. e^traaz karna/paKH lagaana/paKH nikaalna

object: n. chiiz/eraadah/hadaf/kaam/mad(d)e nazar/
matlab(m.)/mudda^a(m.)/muraad(f.)/SHaey(f.)

objection: n. e^teraaz/giraft/kalaam/pakaR/qabaaHat(f.)/
SHaaKH saanah/Żzr

objectionable: a. qaabil e e^teraaz

objectify: v.t. Haqiiqi banaana

objective: a. GHaraz/hadaf/mañzil/maqsad/nasb ul ‚en

objectively: adv. sachchaa'i sey

objectivity: n. maqsadiyat

objector: n. mo^tariz

objet d'art: n. fan paarah

objure: v.i. Halaf uThaana

objure: v.t. Halaf uThwaana

objurgate: v.t. DaañTna/ta^n karna

objurgatory: a. naaraaz

objurgation: n. la^n/la^nat

oblate: a. ma^nuun/nazar kardah

oblation: n. chaRhaawa/nazar/qurbaani

obligate: v.t. majbuur karna

(moral)obligation: n. farz/zimmah daari

obligatory: a. farzi/laazim/laazmi/maqsad/waajib/zaruuri

oblige: v.t. dil rakhna/eHsaan karna/nawaazna

obliged: a. mamnuun/SHaakir

obliging: a. KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/moHsin

obligingly: adv. mehr baani sey/murawwat sey

obligor: n. wa^dah karney waala

oblique: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)/munHarif/tirchha/tirchhi

obliquely: adv. kinaayatan

obliqueness: n. inHeraaf/tirchha pan

obliquity: n. GHalti/inHeraaf/TeyRHa pan

obliterate: v.t. masKH karna/miTaana

obliterated: a. masKH

obliteration: n. masKH SHudgi

oblivion: n. ‚fw/bhuul/nisyaan

oblivious: a. bhulakkaR/GHaafil

oblong: a. lambuutra/mustatiil

obloquy: n. bey Ózzati/nañg/tauhiin/ruswaa'i/zillat

obnoxious: a. qaabil e e^teraaz/makruuh/naa pasañd

obscene: a. bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.)/gañdah/
GHaliiz/KHaraab/qabiiH

obsceneness: n. gañdahgi/GHalaazat

obscenity: n. fisq/qabaaHat/fuHaaSHat

obscurant: n. jahaalat pasañd/qadaamat pasañd

obscurantism: n. jahaalat pasañdi

obscurantist: n. jahaalat pasañd/qadaamat pasañd

obscure: a. chhupi/GHaer waazeh/gum naam/KHiirah/maeHjuub/
mubham/muSHtabah/naa ma^luum/taa riik

obscure: v.t. añdheyra karna/chhupaana/dhuñdlaana/
maddham karna

obscured: a. chhupi hu'i/Dhaki hu'i/maeHjuub/
mubham kardah/taa riik

obscurely: adv. GHaer waazeH taur par

obscurity: n. añdheyra/gum naami/ibhaam/iltibaas/
tiirgi/zulmat

obselete: a. GHaer musta^mal/mohmal

obsequious: a. chaap luus/mutii^/taabe^

obsequiousness: n. sa^aadat mañdi

obsequiously: adv. chaap luusi sey

obsequy: n. janaazah

observable: a. idraak paziir/qaabil e imteyaaz/
mumtaaz/numaayaañ

observably: adv. numaayaañ taur par

observance: n. paas/paerawi/rawaaj/riit/SHo^aar

observant: a. mbassir/teyz nazar

observation: n. muSHaahidah(m.)/ruu'iyat(f.)

observation post:n. fauji chauki

observatory: n. rasad gaah(f.)

observe: v.t. deykhna/KHayaal karna/manaana/mulaaHeza karna/
muSHaahidah karna/nazar Daalna

observer: n. mubassir/muSHaahid/naazir

observing: a. kaar bañd

obsess: v.t. gheyrna/qabzah karna

obsessive: a. Haawi

obsessively: adv. Haawi hotey hu'ey

obsession: n. aaseyb/aazaar/KHabt/waehm

obsessional: a. aaseybi/chhaa jaaney waala

obsidian: a. SHiiSHey jaesa

obsign: v.t. mohar lagaana

obsolescent: a. matruuk

obsolescence: n. matruuk pan/tark

obsolesce: v.i. farsuudah ho jaana

obsolete: a. farsuudah/GHaer musta^mal/kohnah/matruuk/
matruukah

obstacle: n. aTak/baar/bast/paKH/qaed/raKHnah/rok tham/
roRa/rukaawaT/SHaaKH saanah

obstetrics: n. Ólm ul wilaadat

obstinacy: n. DhiTaa'i/haT/heykRi/israar/zid

obstinate: a. DhiiT/haT dharm/TeyRha(m.)/TeyRhi(f.)/
ziddi

obstinately: adv. haT dharmi sey/zid sey

obstreperous: a. bey lagaam/bey qaabu/jhagRaalu/sar kaSH

obstruct: v.t. aaRey aana/muzaaHim hona/pach char maarna/
paKH lagaana/raah meyñ roRey Daalna/
raKHnah Daalna/rokna/roRa aTkaana

obstructed: a. masduud

obstructor: n. Haarij

obstruction: n. aTak(f.)/bañdiSH(f.)/harj(m.)/
muzaaHimat(f.)/rukaawaT(f.)

obstruction of justice:n. insaaf ki rukaawaT

obstructionist: n. Haa'el/muzaaHim

obstructing: a. Haa'el/muzaaHim

obstructive: a. Haarij/maane^

obtain: v.t. Haasil karna/leyna/milna/paana

obtain: v.i. maana jaana/taari hona

obtainable: a. jo mil sakey/qaabil e taeHsiil

obtained: a. Haasil kardah/yaaftah

obtaining: a. faa'ez

obtrude: v.t. bin bulaa'ey mehmaan bañna/
zabar dasti ghusna

obtrusive: a. bin bulaaya mehmaan/fuzuuli

obtund: v.t. kuñd karna/maryal karna

obtuse: a. gustaaKH/kuñd/maañd

obtuseness: n. gustaaKHi

obverse: n. jawaab

obviate: a. aaRey aajaana/peySH dasti karna/rokna

obvious: a. ma^luum/waazeH/zaahir

obviously: adv. saaf taur sey/sariiHan

obviousness: n. waazeH pan

occasion: n. baar/baari/baa^is(m.)/daf^ah/fursat/Óllat/
jaa/maqaam/mauqa^h(m.)/sabab(m.)/waqt(m.)

occasional: a. hañgaami/ittefaaqi

occasionally: adv. ab tab/gaahey gaahey/kabhi kabhaar/kabhi kabhi/
KHaal KHaal/waqtan fa waqtan

occident: n. maGHrib

occidental: a. GHarbi/maGHribi

occipital: a. guddi jaesa

occlude: a. aaRey aana/kaaTna/rokna

occlusion: n. rukaawaT

occult: n. KHufiyah/muSHkil

occultation: n. chhupaa'i

occultism: n. jaadu gari par yaqiin

occupancy: n. kiraayah daar/qabzah/sukuunat/tasarruf

occupant: n. paTTey daar/qaabiz/saakin

occupation: n. kaam(m.)/maSH GHalah(m.)/peySHah(m.)/
qabzah(m.)/SHoGHl(m.)/tasallut(f.)

occupational: a. kaaro baari/peySHah waaraanah

occupied: a. maqbuuzah/maSH GHuul/zeyr e tassalut

occupier: n. qaabiz/saakin

occupy: v.t. gheyrna/pur karna/qaabiz hona/qabzah karna/
sukuunat karna/zeyr e tassalut karna

occur: v.i. ‚ariz hona/biitna/hona/waaqe^ hona/waarid hona

occurred: a. waaqe^

occurrence: n. Haadisah(m.)/waaqe^ah(m.)

occurrences: a. waardaat

occurent: a. waaqe^/waarid

occurring: a. ‚ariz

ocean: n. baeHr(m.)/samañdar(m.)

oceanic: a. baeHri

oceanography: n. baeHri juGHraafiyah

octagon: n. haSHt pahel/musamman

octagonal: a. haSHt paehli

October: n. aktuubar

octopus: n. aKHbuut/haSHt paa

octroi: n. chuñgi/naaka

ocular: a. ‚eni/basri

ocularly: adv. nazar sey

oculist: n. basri Hakiim

odalisque: n. baañdi

odd: a. ‚jiib/bey Dhañga/ezaafi/faaltu/
GHariib/munHarif/phuT/phuTkal/phuTkar

oddball: n. ‚jiib o GHariib/bey tuka/sñki

odd man out: n. Taat baahar

odd number: taaq

oddity: n. ‚jiib pan/bey Dhañga pan/GHaraabat

oddment: n. bacha khucha

odds-on: a. mumkinah

ode: n. GHazal/qasiidah?

odious: a. kariih/makruuh/naa gawaar/naa pasañdiidah/
qabiiH

odiously: adv. karaahat sey

odiousness: n. nafrat añgeyzi

odium: n. ghin/karaahiyat/naa gawaari/nafrat(f.)/tanaffur

odograph: n. masaafat nigaar

odometry: n. masaafat paemaa'i(f.)

odorant: n. KHuSH bu

odoriferous: a. teyz KHuSH waala

odour: n. bu/mahek/SHamiim

odorous: a. KHuSHbu daar/mahek daar

odyssey: n. safar ki daastaan

oeuvre: n. fan paarah/SHaah kaar

of: prep. fi/ka/ki

of late: adv. abhi

off: a. ba^iid/duur/haTa hu'a

off-centre: a. anokha/bey markaz

off-colour: a. bad rañg/bad tamiiz/biimaar/duruSHt

off-course: a. raah sey haTa

off day: n. chhuTi ka din

off-guard: a. bila taHaffuz

off-handed: a. bar jastah

off-key: a. bey sura

off-limits: a. mamnuu^ah

off-price: a. sasta

off-putting: a. chiR chiRaaney waala

off-the-cuff: a. bila taiyaari

off-white: a. taqriiban safeyd

offbeat: a. niraala

offal: n. alaa'iSH/fuzlah

offence: n. gunaah/Hamlah/jurm

offend: v.t. dilkhaTTa karna/jazbaat ko Theys pahoñchaana/
naa KHuSH karna/naa raaz karna

offended: n. jiz biz/kabiidah/kabiidah KHaatir/KHafa/
naa KKuSH/naa raaz/rañjedah/TeyRha(m.)/
TeyRhi(f.)/uchaaT

offender: n. Hamlah aawar/mujrim

offensive: a. KHaraab/naa gawaar/naa pasañd

offensive: n. DhiTaa'i/gustaaaKHi/Hamlah

offensiveness: n. buraa'i/gistaaKHi/jaarHiyat/naa gaawaari

offer: v.t. bheyñT chaRhaana/deyna/nichhaawar karna/
peySH karna/qurbaan karna

offer: n. bheyñT/hadaf/niSHaanah/peySH kaSH/qurbaan

offering: n. chaRhaawa/nazar/neyaaz/qurbaan

offertory: n. kaliisey ka chañdah

office: n. daftar/KHidmat/martabah/Űhdah/paa'ey gaah/
peySHah

office holder: n. Űhdey daar

office hours: n. daftar key auqaat

officer: n. maamuur

official: n. Haakim/Űhdey daar/sar kaari

official: a. sar kaari

officialdom: n. daftar SHaahi

officialese: n. daftar SHaahi ki zabaan

officially: adv. baa zaabitah taur par

officiating: n. qaa'em maqaam

officiary: n. aehl kaar

officiate: v.t. qaa'em maqaami karna

officiation: n. añjaam dahi/peySHwaa'i

officious: a. fuzuuli/madad gaar/muft kaa KHaadim/mutii^

officiousness: n. fuzuul

offing: a. Hadd e nazar meyñ/ufaq e baeHri

offish: a. alag thalag

offload: v.t. nijaat paana/saamaan utaarna

offscouring: n. kuuRa/tilchhaT

offshoot: n. SHaaKH

offshore: adv. saahil sey haT kar

offspring: n. atfaal/aulaad/bachchey/farzañd/na'i paud/
niSHaani/paud/zurriyat

offstage: a. niji/zaati

oft: adv. aksar

often: adv. aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

oftentimes: adv. aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar

ogle: v.t. lalchaa'i nazar Daalna/taaRna/tirchi nazar maarna

ogre: n. adam KHor deo/Ófriit

oh! intj. aah/waah/uff

oh my God! intj. uffoh

oil: n. teyl

oil: v.t. chupaRna/teyl Daalna

oilcake: n. khali

oilcan: n. kuppi

oilcloth: n. mom jaamah

oil drum: n. teyl ka piipah

oiled: a. chupRi

oiler: n. kuppi(f.)/teyl deyney waala

oil field: n. teyl ka chaSHmah(m.)

oil paint: n. roGHni rañg

oilseed: n. tey ka biij

oilskin: n. mom jaamah

oil stone: n. baTTi(f.)

oil well: n. teyl kuñwaañ

oily: a. chikna/chupRa/teyl sey bhara

oink: n. suu'ar ki aawaaz

ointment: n. leyp/marham

OK: a. baja/durust/KHuub/Thiik

OK: v.t. ittefaaq karna/mañzuur karna

okra: n. baamiya(f.)/bhiñDi(f.)

old: a. buuRha/buDDha/buzurg/dey riinah/KHurraañT/
kohnah/kuhan/kuhan saal/paariinah/
paraa chiin/piir/peySHiin/peywastah/puraana/
qadiim/za^iif

old age: n. buRhaapa/KHezaañ(poet.)

Old Bill: n. pulis waala

old boy: n. saabiq taalib e Ólm

old country: n. apna watan

old-fashioned: a. puraana

old girl: n. saabiq taalibah

old gold: n. maTiila piila rañg

old growth: n. puraana jañgal

old hand: n. kaa'yaañ/tajribah kaar

old hat: n. ghisi piTi baat

old line: a. qadaamat parast

old maid: n. kuñwaari buRhiya

old man: n. baap/baRey miyaañ/SHauhar

old master: n. ustaad fan kaar

Old Nick: a. hauwwa/ibliis/SHaetaan

old person: n. buuRha(m.)/buuRhi(f.)

old rose: a. gaehra gulaabi

old salt: n. tajribah kaar mallaaH

old school: n. rawaayati

old shoe: a. aasaan/achhi paehchaan/SHinaasa

old soldier: n. saabiq fauji

old-style: a. puraani tarz ka

olden: a. qadiim

oldfangled: a. puraani tarz ka

oldie: n. puraani chiiz

oldster: a. baRa/puKHtah Żmar

Old Testament: n. ‚Hed naamah qadiim/toraat

old timer: n. tajrihbah kaar

oldwife: n. kalaalan(f.)

oldest: a. qadiim tariin

oleander: n. kusum

olfactory: a. SHammi/maSHmuumi/suuñghney sey muta^lliq

olio: n. pach meyl

olive: n. zaetuun

olive branch: n. amn ki niSHaani

olive oil: n. zaetuun ka teyl

omen: n. ‚laamat(f.)/faal/SHaguun(m.)

ominous: a. naHs

omissible: a. qaabil e nazar añdaazi

omission: n. bhuul/faro guzaaSHt/Hazf(m.)

omit: v.t. bhuul jaana/Hazf karna/khaana/
malHuuz e KHaatir nah rakhna/
nazar añdaaz karna

omitted: a. KHaarij/matruuk/nazar añdaaz

omnigenous: a. har taraH ka

omnibus: n. majmuu^ah

omnificient: a. ‚ziim taKHliiq kaar

omnipotent: a. jabbaar/qaadir e mutlaq

omnipresence: a. har jagah maujuud honey ki sifat

omniscience: n. har SHaey ka Ólm

omniscient: a. har SHaey ka Ólm rakhney waala

omnivorous: a. har SHaey khaaney waala

on: prep. ba/bi/par

on behalf of: badley/waastey

on the other hand: albattah

on foot: adv. paeroñ

on hand: prep. dar peySH

on site: a. jaa'ey suquu^ par

onager: n. gadha/mañjiniiq

onboard: n. sawaar

once: adv. eyk dafa^/eyk martabah/kabhi bhi

once: a. saabiq

(at)once: a. palak jhapkaatey/paT

once-over: n. sar sari nazar

oncology: n. Ólm e sartaan

one: a. eyk/eyk KHaas/waaHid/yak

one another: aapas/eyk duusra

one by one: adv. juda juda

one eyed: a. kaana

one-horse: a. bey rañg/chhoTa/naa chiiz

one-man: a. yak SHaKHsi

one-piece: a. saabut

one sided: a. yak ruKH/yak tarfah

one-to-one: a. eyk jaesa

one-away: a. yak tarfah

oneness: n. waeHdaaniyat(f.)/waeHdat(f.)

oner: n. achhuuta/anokha

onerous: a. bhaari/jaabir aanah/wazni

oneself: adv. apney aap/KHud

onetime: a. saabiq

onfall: n. Hamlah/waar/yuuriSH

ongoing: n. aeHwaal/maajra/kaar rawaa'i/waaqe^ah

onion: n. piyaaz

(spring) onion: n. hari piyaaz(f.)

onionskin: n. baariik kaaGHaz

onkus: a. naa marGHuub/ulTa pulTa

onload: v.t. saamaan chaRhaana

onlooker: n. tamaaSH biin/tamaaSHaa'i

only: a. akeyla(m.)/akeyli(f.)/eklauta(m.)/
eklauti(f.)/faqat/maeHz/mujarrad/sirf

onrush: n. aagey ko baRhaa'o

onset: n. chhaapah/hallah/Hamlah/
hujuum/SHuruu^aat

onshore: a. darya kinaarey

onslaught: n. Hamlah(m.)/waar(m.)/yuuriSH(f.)

ontic: a. Hayaati/wujuudi

onto: prep. baat chiit hona/ta^alluq hona

ontogeny: n. buluuGHuyat

onus: n. baar(m.)/zimmah(m.)

onward: a. aagey/aagey baRhta hu'a

onymous: a. naam waala

oodles: n. faraawaani(f.)

ooh: intj. arey/offoh

oology: n. taeraaniyaat

ooze: v.i. chuuna/risna

ooze: n. kapRey ka ruu'aañ

opacity: n. dhuñdhla pan

opaque: a. dhuñdhla/GHaer SHafaaf/taariik

opaqueness: n. dhuñdhla pan

open: a. dariidah/hawaeda/khula/kuSHaadah/wa/zaahir

open: v.i. khulna/waa hona

open: v.t. kaaTna/kholna/waa karna

open field: n. maedaan

open hearted: n. kuSHaadah dil/saaf dil

opening: n. dahaanah/daraz/daraaR/darwaazah/ñSHiraaH/
mauqa^/SHaq

openness: n. KHuluus

openly: adv. Ílaaniyah/bil e^laan/din dhaaRey/dhaRalley sey/
khuley ‚am/khuley bañdoñ/khullam khulla/
pukaar key/saaf

opera: n. GHinaaiyah/naaTak ghar/tamaaSHah KHaanah

operate: v.i. chaaluu hona/chalna

operate: v.t. ‚amal karna/chalaana/jarraHi karna

operating: a. faa^el

operation: n. ‚mal/‚mal e jarraHi/fe^l/kaar rawaa'i

operative: n. ‚amil

operative: a. faa^eli

operator: n. ‚amil/faa^el/jarraH

operose: a. duSHwaar/meHnat talab/muSHkil

opiate: n. afyuun

opine: v.t. farz karna/raa'ey deyna/sochna

opinable: a. qaabil e soch

opinion: n. fikr/KHayaal/nazriyah/raa'ey/tadbiir/
tasawwur

opinionated: a. apni raa'ey sey nah haTna/ziddi

opium: n. afiim/afyuun

opponent: n. Hariif(m.)/madd e muqaabil/muKHaalif(m.)/
raqiib(m.)

opportune: a. bah mauqa^h/munaasib/waqt par

opportunism: n. ibn ul waqti/mauqa^h parasti

opportunist: n. ibn ul waqt/mauqa^h parast

opportunistic: a. ibn ul waqti/mauqa^h parastaanah

opportunitically:adv. ibn ul waqti sey

opportunity: n. baar/daa'oñ/fursat/ittefaaq/mauqa^h/naubat

oppose: v.t. muKHalifat karna/muzaaHimat karna/
rukaawaT bañna/zid karna

opposed: a. muKHaalif

opposing: a. muzaaHim/mutazaad/TeyRha(m.)/TeyRha(f.)

opposite: a. baraabar/bar ‚ks/bil muqaabil/duusri jaanib/
KHelaaf/muqaabil/mutaqaabil/naqiiz/ulaT/ulTa/zid

opposite bank: n. paar

opposite to: bar KHelaaf

opposition: n. muKHaalifat(f.)/muqaabilah(m.)/
muzaaHimat(f.)/naqiiz(f.)/zid(f.)

oppress: v.t. dabaana/GHalbah karna/SHeyr hona/
zulm Dhaana/zulm karna/zulm toRna

oppressed: a. majbuur/mazluum/par afSHaañ/zadah

oppression: n. aafat/añdheyr/bey daad/chiirah dasti/ghTan/
jabr/jafa/jaur/sitam/tuGHyaan/zabar dasti/
zeyaadti/zulm

oppressive: a. ajiiran/duruSHt/jaabir aanah/qeyaamat/
SHaaq/zabar dast

oppressively: adv. zulm o taSHaddud sey

oppressiveness: n. sitam raani/zulm o taSHaddud

oppressor: n. aatiSH KHwaar/jabbaar/jafa kaar/zaalim

opprobrious: a. bad naam/bura/malaamati/ru siyaah

opprobrium: n. bey Ózzati/la^nat/tauhiin/zillat

oppugn: v.t. Hamlah karna(zabaani)

oppugnant: a. duSHmanaanah/laRaa'i par dar paey

opt: v.i. muñtaKHib karna

optic: a. basri

optic: n. aañkh

optical: a. basri

optimal: a. behtariin/pur maqsad

optimism: n. rija(f.)/rijaa'iyat(f.)

optimist: n. KHuSH biin/rijaa'i(m.)

optimitic: a. KHuSH biin/rijaa'iyat pasaañdaanah

option: n. eKHteyaar/mauqa^h

optional: a. eKHteyaari

opulence: n. aasuudgi/daulat/sarwat

opulent: a. aasuudah/daulat mañd/GHani/mutamawwil

opus: n. SHaah kaar(mausiiqi)

or: conj. yaa

oracle: n. waHi

oral: a. lafzi/muñh sey muta^alliq/zabaani

orally: adv. muñh sey/zabaani

orange: n. naa rañgi/sañgtarah

orarian: a. saaHili

oration: n. kalaam/KHutbah/taqriir

orator: n. KHatiib(m.)/muqarrir(m.)/mutakallim(m.)

oratory: n. KHitaabat(f.)

oration: n. wa^z(m.)

orb: n. aañkh ka Dheyla/daa'erah/kurrah

orb: a. GHam zadah

orbit: n. daa'erah/daur/madaar

orchard: n. baaGH/baa GHiichah

orchestra: n. naGHmah saaz

ord: n. SHuruu^

ordain: v.t. jaari karna/muqarrar karna/nazm deyna/
ta^iinaat karna/tartiib deyna

ordained: a. waajib

ordination: n. rasm/ta^iyyun

ordeal: n. aaz maayiSH/ibtila/imteHaan e SHadiid

order: v.t. Hukm deyna/Hukm saadir karna/kaehna/maañgna

order: n. amn o amaan/chiTThi/farmaan/Hukm/iñtezaam/
irSHaad/martabah/nazm/nizaam/qariinah/
taakiid/tadbiir/tabqah/tartiib/saf

order(for goods):n. farmaa'iSH

(established)order:n. qaa^edah

ordered: a. maamuur/munazzam

orderliness: n. aaraastagi/baa qaa'edgi/baa zaabtigi

orderly: a. baa qaa'edah/KHaamoSH/mutanazzam/murattab

ordinal: a. baa qaa'edgi waala

ordinance: n. Hukm/qaanuun/sarkaari Hukm/zaabitah

ordinarily: adv. Żmuuman

ordinary: a. ‚am/ma^muuli/rawaayati

ordnanace: n. aalaat/top

ordure: n. gañdgi/gobar/fuzlah/najaasat

organ: n. saaz/Żzw

organic: a. asaasi/naamiyaati/zaati

organically: adv. buñyaadi taur par

organise: v.t. munazzam karna/tartiib deyna

organised: a. mutanazzim/mutarattib

organisation: n. añjuman/bañd o bast/idaarah/
iñtezaam/jamaa^at/nizaam/tartiib

organisational: a. tañziimaati

organising: n. tañziim saazi

orgiastic: a. KHumaari/maey gusaari

orgiastically: adv. rañg raliyaañ manaatey hu'ey

orgy: n. ‚eSH o ÓSHrat ki maeHfil

orient: a. iSHraaq

orient: n. maSHriq

orient: v.t. maSHriq ki taraf muñh karna/
samt ka ta^iyyun karna

oriental: a. maSHriqi

orientalist: n. mustaSHriq(m.)

orientation: n. ruKH ka ta^iyyun

orifice: n. dahaanah(m.)/muñh(m.)

origin: n. aaGHaaz(m.)/asl(f.)/baa^is(m.)/biiKH(f.)/
jazar(m.)/maaKHaz(m.)/mañba^(m.)/paani(f.)/
sar(m.)/Żnsur(m.)

original: a. asl/asli/paehla/paedaa'iSHi/taba^ zaad/
Żnsuri

originally: adv. auwalan/paehley

originality: n. asliyat/upaj

originator: n. baani/muujid

Orion: n. jabbaar

orinthological: a. tayuuraati

orison: n. salaat

ornament: n. gaehna/gul kaari/ziinat/zeybaa'iSH/zeywar

ornamental: n. maziin/zeyba

ornamentation: n. zeyb o ziinat

ornamented: a. rañgiin

ornate: a. aaraastah/maziin/rañgiin

ornateness: n. rañgiini

orphan: n. yasiir/yatiim

orphanage: n. yatiim KHaanah

orpiment: n. haRdaal

ortho-: a. Haqiiqi/kaTTar/pakka/qaa'emah/saHiiH/
siidha

orthography: n. Ólm ul tahajji

orthodox: n. raasiKH ul e^teqaad

orthodoxy: n. raasiKH ul e^teqaadi

oscillate: v.t. larazna

oscillating: a. do dila

osseous: a. haDDi daar

ossuary: n. haDDi KHaanah

ostensible: a. zaahir

ostensibly: adv. zaahira

ostentation: n. alalley talalley/dikhaawa/Tiip Taap/
zaahir daari

ostentatious: a. zaahir daar

ostracise: v.t. añjuman sey nikaalna

ostracised: a. SHaer badar/TaaT bahar

ostrich: n. SHutur murGH

other: a. aur/baqiyah/diigar/duusra/diigar/
GHaer/muKHtalif

otherwise: adv. warnah

otiose: a. aaraam pasañd/aaraam talab/bey kaar/
faaltu/kaahil/sust

otiosity: n. aaraam talabi/kaahili/nikaTThu pan/susti

otter: n. ud bilaa'o

ouch! intj. uff

ought: aux.v. chaah'iey/chaahna

our: pron. hamaara

ours: pron. hamaara

ourselves: ham KHud

oust: v.t. dar badar karna/eKHraaj karna/
nikaalna

ousted: a. dar badar/KHaarij

ouster: n. ghar nikaala

out: adv. baahar/duur

out-and-out: a. bil kul/sara sar

out of order: KHaraab

out of place: bey mauqa^h

out-back: a/adv. deyhaati

outbreak: n. fasaad

outburst: n. dhamaakah

outcast: a. chañDaal/KHaarij

outclass: v.t. haraana/maat deyna

outcome: n. añjaam/maa Haasil/natiijah

outcry: n. chiiKH pukaar/GHul/SHor

outdated: a. puraana

outdo: t.v. GHalbah karna/haraana

outdone: v.t. baRh gaya/maGHluub

outdoor: a. baahar

outer: a. baahar ka/KHaariji/uupar ka

outfit: n. lawaazim/saaz o saamaan

outflank: v.t. daa'eyñ baa'eyñ baR jaana/GHalbah paana

outflow: n. bahaa'o

outgoing: n. bahar jaaney waala/Had/KHarch/sarfah

outgrow: v.t. sabaq ley jaana

outgun: v.t. GHalbah karna/haraana

outing: n. eKHraaj/sabaq ley jaana/saer tafriiH

outlandish: a. ‚jiib/GHaer/GHariib

outlaw: n. Daaku/achhuut

outlaw: v.t. KHelaaf e qaanuun qaraar deyna/mumaane^at karna

outlay: n. jama^(f.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/masraf(m.)

outlet: n. dukaan/maKHraj/naali/nikaas

outline: n. chau khaTa/KHaakah(m.)/KHulaasah

outlive: v.t. lambi Żmar paana

outlook: n. mañzar/mauqa^/raa'ey

outlying: a. ‚leHedah/ba^iid/duur

outmoded: a. puraana

outmost: a. duur tariin

outpost: n. chauki

outpouring: n. bahaa'o/izhaar e jazbaat/kasrat/wufuur

outrage: n. aabru reyzi/añdheyr/dast daraazi/
ehaanat/ziyaadti

outrageous: a. aabru reyz/ajiiran/fitnah pardaaz/Ziyaañ

outright: adv. khullam khulla/tamaaman/saaf saaf

outrun: v.t. faa'eq hona/jwaaz karna/sabaq ley jaana

outset: n. aaGHaaz(m.)

outshine: v.t. baazi ley jaana/maañd kar deyna

outside: a. baeruuni/KHaarijah

outside: adv. baahar

outsider: n. GHaer

outskirt: n. kinaara(m.)/pallu(m.)/sar Had(f.)

outspoken: a. bey jhijhak/bey lagaam/dabañg/niDar

outspokennes: n. bey baaki/saaaf go'i

outspread: a. phaela hu'a

outstanding: a. baqaaya/maSHuur/mumtaaz

outstreched: a. baRha hu'a/kuSHaadah/phaela hu'a

outstrip: v.t. baRh jaana/faa'eq hona/sabaq ley jaana/
piichhey chhoR deyna

outward: a. KHaariji/zaahiri

outwardly: adv. ba zaahir/baeruuni taur par/KHaarijan

outwit: v.t. kaan kaaTna

oval: a. baezwi

ovate: a. añDey jasesi SHakl/baezwi

ovation: n. daad

oven: n. bhaTTi/tañduur

over: prep. uupar/par/par sey

over: a. faaltu/faraawaañ

over: adv. paar

overanxious: a. aarzu mañd/fikar mañd/pareySHaan

overarching: a. GHaalib/ham aaGHoSH

overbear: v.t. GHalbah karna/zabar dast hona

overbearing: a. baalaa dast/jabbaar/zabar dast

overblown: a. baRhi chaRhi

overcome: v.i. GHaalib aana/GHaalib hona/GHalbah karna/
maGHluub karna/pachhaaRna/taari hona/
zeyr karna

overcome: a. ‚ajiz/maGHluub/musaKH KHar

overcoming: a. GHaalib

overcrow: v.t. zafar yaab hona

overcrowding: n. kaSH makaSH

overdo: v.t. baRhaana chaRhaana/mubaaliGHah karna/
naak meyñ dam karna

overflow: v.i. paemaanah chhilakna

overjoyed: a. mast

overload: n. bahot ziyaadh bojh

overlook: v.t. nazar añdaaz karna/taraH deyna

overpower: v.t. paehlu dabaana/qabzah karna/zeyr karna

overpowering: n. GHaalib/taari

overreach: v.t. tajaawuz karna

override: v.t. jagah leyna/kuchal Daalna/mustarad kar deyna

overruled: a. mustarad

overrun: t.v. GHalbah karna/haraa deyna/qabzah karna

oversee: v.t. nazar rakhna

overseer: n. naazir

overshadow: v.t. chha jaana/maañd karna/taari hona

overshadowing: n. taari

oversight: n. KHata

overstep: v.t. tajaawuz karna

overt: a. ‚am/zaahir

overtly: adv. zaahiran

overtake: v.t. aa leyna/jaa leyna/paana

overthrow: v.t. KHaatimah karna/maGHluub karna/niicha dikhaana/
SHikast deyna/taeh o baala karna

overthrown: a. maGHluub/taeh o baala

overturn: v.t. darham barham karna/palaTna

overture: n. alaap/baat/mauqa^

overwhelm: v.t. GHalbah karna/majbuur kar deyna

overwhelming: a. al jabbar/bey panaah/GHaalib/haawi

overwhelmingly: adv. bey Had/bey iñteha

ovum: n. añDa

owl: n. buum/choGHd/ullu

owe: v.t. maalik hona

owe: v.i. eHsaan mañd hona

own: v.t. eqraar karna/e^teraaf karna/maalik hona/
SHinaaKHt karna

own: a. apna/zaati

owner: n. maalik(m.)/saaHab(m.)/waali(m.)/waaris(m.)

ox: n. bael

__________________
(Į`vīĮ)
`*.ł.*`

ł.*īł.*ī®) ł.*ī®)
(ł.*ī (ł.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,693
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | BZU Multan | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 07:11 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.