View Single Post
Old 13-07-2010, 10:15 PM   #1
usman_latif_ch
Islamic Surah Al-Aaraa'f (Ayat No.03)

Quran:

"logo jo Kitab tum per tumhare Parwardigar ki taraf se nazal ki gayi hai uski pervi karo.. Aur us k siwa kisi Auliya ki pervi mat karo. AUR TUM KAM HI NASEEHAT QABOOL KARTE HO"
Surah Al-Aaraa'f (Ayat No.03)
  Reply With Quote