HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Live Cricket Score All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Welcome to all the Students Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 11-02-2009, 03:43 PM   #1
Default Dictionary English to Urdu Letter 'U' (Roman Urdu)


U

ubiquitous: a. Haazir/har jagah maujuud

ubiquity: n. har jaa'iyat

udder: n. Hawanah/khiiri/pistaan/than

ugh! intj. oh

ugh: n. aaKH/GHurraahaT/jhijhak/KHauf

uglify: v.t. bad suurat kar deyna/SHakl bigaaR deyna

uglification: n. SHakl bigaaRney ka ‚mal

ugliness: n. bad suurti/bhoñDa pan/makruuhiyat

ugly: a. bad rañg/bad suurat/bey hañam//bhadda/bhoñDa/
gañda/kamiinah/kariih/kariih ul mañzar/
KHatar naak/naa gawaar/qaabil e nafrat/
qabiiH/ziSHt

ulcer: n. naa suur/phoRa/qarHah

ulcerate: v.t. naa suur zadah banaana

ulceration: n. naa suur zadgi/qarHat

ulcerous: a. naa suur zadah/qarHah daar

ulna: n. zañd

ulterior: a. dar pardah/daanistah chhupaaya hu'a

ultima: n. aaKHiri/bahot duur ka

ultimate: a. aaKHiri/asli/bahot duur ka/
eKHtetaam par aaney waala/Hatma/iñtehaa'i/
KHaalis/qata^i

ultimate: n. aaKHiri natiijah/aaKHiri nuqtah

ultimately: adv. aaKHiri/buñuaadi taur par

ultimatum: n. aaKHiri iñtebaah/Harf e aaKHir/
itmaam e Hujjat

ultimo: adv. dar maah e guziSHtah/pichhley mahiiney ka

ultra: a. baala/bahot uuñcha/bahot zeyaadah/baRa/
Had sey zeyaadah/kaafi sey zeyaadah/
KHuub/maawra/parley darjey ka/zeyaadah

ultra: n. meyl jol ya zauq meyñ iñteha pasañd

ultramodern: a. iñtehaa'i jadiid KHayaal/jadiid tar

ultra nationalism:n. SHadiid qaum parasti

ultra vires: a/adv. daa'erah'e eKHteyaar sey baahar

ultrasonic: a. baala sauti

ultrasound: n. baala saut

ultraviolet: a. baalaa'ey banafSHi

ululate: v.i. bhoñkna/
bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz nikaalna

ululation: n. bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz

umbilical: a. batni/markazi/naafi/naaf ka

umbilical cord: n. naal/naaR

umbra: n. chhaaya/chhaa'oñ/saayah

umbrage: n. bar hami/chhaaya/chhaa'oñ/GHaez/
jo saayah Daaley/KHafgi/rañjiSH/
SHak o SHubhah

umbrageous: a. dhuñdla/saayah daar

umbrella: n. chhaata/chhattar/chhatri

umpire: n. faesal/Hakam/saalis

umpteen: a. an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i

umpteenth: a. an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i

un: pref. GHaer/la/naa

unabashed: a. bey Hejaab/bey SHarm/DhiiT/mutma'in/niDar

unabashedly: adv. bey SHarmi sey/DhiTaa'i sey/niDar pan sey

unabatedly: adv. bey takaan

unable: a. ‚ajiz/GHaer qaabil/ma^zuur/
naa qaabil/qaasir

unabridged: a. bey eKHtesaar/jaame^/juuñ ka tuuñ/
muHiit/mukammal/puura puura

unacademic: a. GHaer ‚alim aanah/GHaer Ólmi/
rawaayat sey haTa hu'a

unacceptable: a. GHaer maqbuul/naa gawaar/naa guziir/
naa kaafi/naa KHuSH gawaar/naa mañzuur/
naa pasañd/naa pasañdiidah/
naa qaabil e qubuul

unaccepted: a. GHaer tasliim SHudah

unaccommodated: a. GHaer mauzuuñ/
jis key paas raehney ki jagah na ho

unaccommodating:a. bey murawwat/naa madad gaar

unaccompanied: a. ahaali mawaali key baGHaer/akeyla/
tanha

unaccomplished: a. adhuura/bey kamaal/bey hunar/bey saliiqah/
naa mukammal/naa tamaam/nau aamoz

unaccountable: a. ‚jiib/bila daliil/GHaer jawaab deh/
naa qaabil e tawajjoh

unaccountability:n. GHaer jawaab dehi

unaccounted for:a. jis ki ko'i wazaaHat na ki ga'i ho/
jo kisi khaatey meyñ na ho/
jo kisi Hesaab na laaya gaya ho

unacquainted: a. añjaan/GHaer maa nuus/naa aaSHna/naa waaqif

unaccredited: a. GHaer mansuub/GHaer mo^tabar/
naa qaabil e yaqiin

unaccustomed: a. ajnabi/añjaan/anokha/GHaer ‚adi/
GHaer maa nuus/KHelaaf e ‚adat/
naa waaqif

unacknowledged: a. bey rasiid/GHaer maqbuulah/
GHaer tasliim SHudah

unadaptable: a. GHaer tasarruf paziir

unadapted: a. jis meyñ mutaabiqat paeda na ki ga'i ho

unadorned: a. bey aaraa'iSH/bey ziinat/
GHaer aaraastah/saadah

unadulterated: a. asli/bey meyl/bey milaawaT/KHaalis/
kora/nira/Żmdah

unadvisable: a. GHaer ma^quul/KHelaaf e masleHat/
naa mowaafiq

unadvisably: adv. naa munaasib taur par

unadvised: a. bey dhaRak/bey mauqa^h/bila maSHwirah/
jaldi ka

unaffected: a. bey saaKHtah/bila tasanno^/
GHaer mutaa'ssir/juuñ ka tuuñ/fitri/
GHaer mutaa'ssir/muKHlis/siidha saadha

unaffectedly: adv. banaawaT key baGHaer/KHuluus sey

unafraid: a. bey jhijhak/bey KHauf/niDar

unaided: a. bila madad/KHud sey

unallied: a. bila riSHtah/bila peywañd/GHaer muta^alliq

unalloyed: a. bey aameyziSH/bey meyl/KHaalis/khara/
kuñdan

unalterable: a. amiiT/aTal/naa badalney waala/
naa qaabil e taGHaiyur/patthar ki lakiir

unaltered: a. ba Haal/nah badlah hu'a

unambiguous: a. GHaer maSHkuuk/moHkam/saaf saaf

unambiguously: adv. bila lagaa'ey lapTey/khullam khulla/
saaf saaf

unambitious: a. bey KHwaahiSH/bila umañg/
GHaer Hausalah mañd/kam Hauslah

unamiable: a. akal khura/akkhaR/bey uns/bad mizaaj/
GHaer KHaliiq

unanimity: n. itteHaad/yak jehti

unanimous: a. eyka/baa hami raza mañdi/bil ittefaaq/
ham saaz/ham zabaañ/ijmaa^/
ittefaaq e kulli/itteHaad e raa'ey/
muttafiq/yak dil/yak raa'ey

unanimously: adv. eyk raa'ey sey

unanswerable: a. akaaT/bey jawaab/naa qaabil e jawaab

unanswered: a. bila jawaab

unapologetically:adv. bila mo^aafi maañgey

unappealable: a. naa qaabil e muraafe^ah

unappeasable: a. bila taSHaffi/bila taskiin

unappetising: a. GHaer muSHtahi/naa marGHuub

unappreciated: a. bey qadr

unappreciative: a. naa qadr afza/naa qadri ka

unapproachable: n. naa qaabil e rasaa'i

unapproachably: adv. naa qaabil e rasaa'i sey

unapproached: a. naa rasaa'i yaaftah

unappropriated: a. GHaer muKHassas

unapproved: a. bey mañzuuri/bila mañzuuri key/
naa mañzuur kardah/
naa pasañdiidah/rad kardah

unapt: a. bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ/
nikamma/sust

unaptly: adv. bey tukey pan sey

unaptness: n. bey maeHli/bey tuka pan/naa mauzuuniyat

unarm: v.t. hathyaar chhiin leyna/hathyaar gira deyna

unarmed: a. bey hathyaar/GHaer musallaH/nihatta

unashamed: a. bey Haya/bey GHaerat/bey SHarm/
SHarmiñdah naa honey waala

unasked: a. bey istefsaar/GHaer matluub/
puuchha nah gaya

unaspiring: a. bila umañg/GHaer Hausalah mañd/
qanaa^at pasañd

unassailable: a. Hamley sey maeHfuuz/naa qaabil e tardiid/
naa qaabil e tasKHiir

unassailed: a. jis par Hamlah nah kiya gaya ho

unassertive: a. GHaer mua'ssir/jheyñpu/SHarmiila

unassisted: a. bey e^aanat/bila madad

unassuming: a. bey ra^uunat/bey riya/bey takalluf/
narm mizaaj/saadah mizaaj/siidha saadha

unassumingly: adv. dikhaawey key baGHaer/iñkesaar sey

unattached: a. alag/bey lagaa'o/bey ta^alluq/
GHaer mañsuub/GHaer munsalik/
GHaer SHaadi SHudah

unattainable: a. naa qaabil e Husuul/rasaa'i naa paziir

unattained: a. naa rasa/naa Haasil SHudah

unattempted: a. bey qasd/bey sa^i/bila koSHiSH/
naa aazmuudah

unattended: a. akeyla/bey mulaazim/bila peySH KHidmat/
jis ka deykhney bhaalney waal ko'i na ho/
tanha

unattractive: a. bey kaSHiSH/bila dil kaSHi

unauthenticated:a. kachcha

unauthorised: a. bey sanad/bila ejaazat/GHaer qaanuuni/
naa jaa'ez

unavailable: a. GHaer dast yaab/naa yaab/
pahoñch sey baahar

unavailing: a. akaarat/bey asar/bey faa'edah/fuzuul/
GHaer kaar aamad/GHaer mufiid/laa Haasil

unavoidable: a. aTal/naa gureyz/jisey Taala nah ja sakey/
laazim

unavoidability: n. naa gureyzi

unavoidably: adv. aTal taur par/naa gureyz taur par

unaware: a. bey KHabar/laa Żlm/naa waaqif

unawareness: n. ‚dam e tawajjohi/bey KHabri/laa Ólmi

unawares: adv. naa gaah

unbacked: a. bey puSHt o panaah/bey sahaara

unbaked: a. kachcha

unbalance: v.t. GHaer mutawaazan karna

unbalanced: n. GHaer durust SHudah/GHaer mutawaazan/ulaaR

unballasted: a. Daa‚wa Dol/mutazalzal

unbar: v.t. rok haTaana/taala KHolna

unabated: a. bey niyaam/jo kam nah hu'a ho

unbearable: a. do bhar/GHaer mutaHammil/naa guziir/
naa qaabil e bar daaSHt

unbearably: adv. naa qaabil e bar daaSHt taur par

unbeatable: a. naa qaabil e sabqat/naa qaabil e SHikast

unbeaten: a. GHaer maGHluub/GHaer paa maal SHudah

unbecoming: a. bad zeyb/bhadda/bura/GHaer dil kaSH/
GHaer jaazib/ma^yuub/naa munaasib

unbefitting: a. naa mauzuuñ/naa munaasib/naa zeyba

unbeknown: a. naa ma^luum/naa qaabil e faehm/
naa qaabil e idraak

unbeknownst: a. naa ma^luum/naa qaabil e idraak

unbelief: n. ‚dam e iimaan/bey e^temaadi/ilHaad/kufr

unbelievable: a. Haerat añgeyz/naa qaabil e yaqiin

unbeliever: n. bey diin/dahriyah/kaafir/mulHid/muñkir/
muzabzab/ziñdiiq

unbelieving: a. GHaer mo^taqid

unbelievingly: adv. bad e^teqaadi sey/muñkiraana taur par

unbend: v.t. aaraam karna/aazaad kar deyna/sustaana

unbending: a. aRyal/aTal/bey lachak/bey loch/mazbuut/
mustaqil mizaaj/nah jhukney waala/
saabit qadam/saKHt/ziddi

unbeseeming: a. bad zeyb/naa munaasib/naa zeyba

unbiased: a. bey laag/bey laus/bey ta^assub/insaaf ka/
GHaer jaanib daar/Thiik Thiik/
sachcha sachcha

unbiasedly: adv. bey ta^assubi sey/
GHaer jaanib daar aana taur par

unbidden: a. bey da^wat/bey Hukm/bey talab/bin bulaaya

unbind: v.t. aazaad karna/Dhiila kar deyna/reha karna

unbinding: n. aazaadi/Dhiil

unbleached: a. jisey safeyd nah kiya gaya ho

unblemished: a. bey ‚eyb/bey daaGH/bey nuqs/KHaalis

unblenched: a. bey KHauf/niDar

unblessed/unblest:a. afsurdah/bad baKHt/GHaer mutabarrak/
manHuus

unblushing: a. bad tamiiz/bey Haya/bey SHarm/DhiiT/
foHSH/gañda

unbodied: a. bey Dhabba/bey jism/bey SHakl/bey suurat

unbolt: v.t. chiTKHani KHol deyna/KHol deyna

unbolted: a. KHula hu'a/baGHaer chhana(aaTa)hu'a

unborn: n. mustaqbil/naa zaa'edah

unbosom: v.t. bataana/bheyd kaehna/dil ki ghuñDi KHolna/
siinah KHol kar rakh deyna/zaahir karna

unbound: a. beyRiyoñ hatkaRiyoñ aur zañjiiroñ sey aazaad/
GHaer giraftah/GHaer mujallid/GHaer muqaiyyad

unbounded: a. ‚ziim/bey añt/bey paayaañ/GHaer maeHduud

unbowed: a. GHaer KHamiidah/GHaer maGHluub

unbrace: v.t. bañd KHolna/Dhiila karna

unbraid: v.t. baal ya choTi ka alag alag karna

unbreakable: a. nah TuuTney phuuTney waala

unbred: a. an paRh/bad taehziib/bad tamiiz

unbridle: v.t. ghoRey ki lagaam utaarna/sar kaSH banaana

unbridled: a. bey lagaam/bag TaT/bila rok

unbroken: a. GHaer muñqata^/musalsal/mutawaatir/
saabit/saalim/silsilah waar

unbuckle: v.t. bakswa KHolna

unbuild: v.t. Dhaana/mismaar karna/
tabaah o bar baad karna

unburden: v.t. dil ka bojh haTaana/ji halka karna

uncalled for: a. bey maeHl/bey mauqa^h/bey tuka/
KHwaah ma KHwaah ka/naa munaasib

uncanny: a. anhoni/aohaam parast/bhayaanak/bheyd bhara/
maa fauq ul fitrat/naa qaabil e faehm/
pur israar

uncannily: adv. anhoney pan sey/aohaam parasti sey

uncap: v.t. Dhakna utaarna/Topi utaarna

uncarpeted: a. qaaliin ya dari key baGHaer

uncaused: a. bey Óllat/GHaer ma^luul

unceasing: a. bey añt/daa'em/GHaer muñqata^/
laga taar/musalsal

unceasingly: adv. daa'emi taur par/musalsal taur par/
paTa paT

unceremonious: a. eyka eyki/‚dam e takalluf/bey takalluf/
GHaer mohazzab/ruukha

unceremoniously:adv. ‚dam e takallufi sey/bey takallufi sey/
ruukhey pan sey

uncertain: a. bey yaqiin/Daañwaañ Dol/Dhil mil yaqiin/
GHaer mo^tabar/GHaer mustaqil mizaaj/
GHaer waazeH/GHaer yaqiini/maSHkuuk/mubham/
muSHtabah/muzabzab/para gañdah dimaaGH

uncertainly: n. GHaer waazeH taur par/mubham taur par/
naa qaabil e e^tebaar tarz par/
tazabzub key saath

uncertainness: n. abhaam/GHaer waazeH kaefiyat/
naa qaabil e e^tebaari

uncertainty: n. ‚dam e yaqiin/bey yaqiini/GHaer yaqiini/
SHak/SHaSH o pañj/SHubhah/talawwun/tazabzub

uncertified: a. GHaer musaddaqah

unchain: v.t. aazaad kar deyna/KHol deyna/KHula chhoRna/
KHuli chhuTTi dey deyna

unchained: a. bañdah'e aazaad/KHula hu'a/
zañjiiroñ sey aazaad

unchallenged: a. bey muqaabilah/bila Hujjat/bila mazaaHmat/
jis par uñgli nah uThi ho/maana hu'a/
musallamah

unchangeable: a. GHaer mubaddal/GHaer mutaGHaiyyar/
naa qaabil e tabdiil

unchanged: a. juuñ ka tuuñ/nah badlah hu'a

unchanging: a. nah badalney waala/GHaer mutaGHaiyyar

uncharged: a. an barqaaya/bey baar

uncharitable: a. bey raeHm/GHaer faiyaaz aanah/
tañg dilaanah

uncharitableness:a. bey raeHmi/GHaer faiyaazi/saKHt giiri/
tañg dili

uncharted: a. naa ma^luum

unchaste: a. bad chalan/bad kaar/faajir(m.)/
faajirah(f.)/GHaer paakiizah/
GHaer SHaa'estah/KHaraab/naa KHaalis/najis

unchastely: adv. bad chalni sey/GHaer SHaa'estahgi sey

unchristian: a. GHaer faiyaaz aanah/GHaer Ósaa'i

uncivil: a. akkhaR/bad tamiiz/bey murawwat/gañwaar/
GHaer mohazzab/gustaaKH/kaj KHulq/naa saaz

uncivilised: a. GHaer mazhab/GHaer mutamaddin/jaañglu/
jañgli/waeHSHi

unclad: a. bey lebaas/nañga

unclasp: v.t. bañd KHol deyna/bañdhan Dhiila karna

unclassifiable: a. naa qaabil e darjah bañdi

unclassified: a. GHaer darjah bañd

uncle: n. chacha/KHaalu/maamuuñ/mo^ammar aadmi/
phupha/taaya

unclean: a. bad ma^aaSH/bura/gañda/kasiif/
KHaraab/naa paak/najis/paliid/paliit

uncleaned: a. gañda/naa paak/najis

uncleanliness: n. gañdgi/naa paaki/najaasat

unclear: a. abr aaluud/dhuñdla/GHaer waazeH/malgija/
mubham

uncleared: a. abr aaluud/daaGH daar/dhuñdla/
GHaer numaayaañ/GHaer roSHan/GHaer saaf

unclench: v.t. Dhiila karna/
pakaR ya giraft sey aazaad karna

uncloak: v.t. bey neqaab karna/
choGHah ya lebaadah utaarna

unclose: v.t/i. afSHa karna/KHolna/zaahir karna

unclothe: v.t. kapRey utaarna/nañga karna

unclothed: a. barhanah/nañga

uncluttered: a. aaraastah/baa tartiib/saaf suthra

uncoil: v.t. guchchha KHolna/lachchha KHolna

uncoil: v.i. kuñDli KHulna

uncoined: a. an ghaR/fitri Haalat meyñ/
jo Dhaala nah gaya ho

uncomfortable: a. bey aaraam/bey chaen/pareySHaan kun/
takliif deh

uncomfortableness:a. bey aaraami/bey chaeni/
pareySHaani/takliif

uncomfortably: a. bey aaraami sey/bey chaeni sey/
pareySHaani sey

uncommitted: a. bey ta^alluq/naa waa bastah

uncommon: a. anokha/bahot KHaas/GHaer ma^muuli/kam/
KHaas/naadir/naadir ul wujuud/
niraala/SHaaz

uncommonly: adv. GHaer ma^muuli pan sey/SHaaz o naadir

uncommonness: n. GHaer ma^muuli pan/
SHaaz o naadir honey ki Haalat

uncommunicative:a. deyr aaSHna/kam go

uncomplaining: a. KHuSH/mutma'in

uncompleted: a. adhuura/‚eyb daar/GHaer saalim/naa mukammal

uncomplimentary:a. ehaanat aameyz/KHelaaf e aKHlaaq/
KHelaaf e tawaazo^/hattak aameyz/
tauhiin aameyz

uncomprehended: a. samajh meyñ nah aaney waala/
SHaamil nah kiya ho

uncomprehending:a. GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/
naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur

uncomprehensive:a. GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/
naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur

uncompromising: a. bey lachak/bey laus/GHaer musaaleH aanah/
kaTh Hujjat/kaTTar/haT dharam/saKHt/
saKHt mizaaj/ziddi

unconcern: n. bey tawajjohi/bey neyaazi/GHina/
laa ta^alluqi/yak suu'i

unconcerned: a. asr naa paziir/bey fikr/laa ta^alluq

unconditional: a. bila SHart/bina SHart/GHaer maSHruut/qata^i

unconditionally:a. GHaer maSHruut taur par/
SHaraa'et key baGHaer

unconditioned: a. jibilli/KHalqi/mutlaq/taba^i

unconfined: a. dabaa'o ya jabr sey aazaad/GHaer maeHduud/
Huduud key baGHaer/jaame^ wa wasii^

unconfirmed: a. bey sanad/bey subuut/bey tausiiq/
bila mañzuuri/GHaer musaddaqah/
GHaer mustaHkam/GHaer tausiiq SHudah

unconformable: a. GHaer mutaabiq/GHaer yaksaañ/naa mowaafiq

unconformity: n. ‚dam e mutaabiqat/GHaer mowaafiqat/
GHaer muSHaabehat/GHaer mutaabiqat

unconnected: a. alag/an mal/bey joR/bey meyl/bey rabt/
bey ta^alluq

unconnectedly: adv. bey joR pan sey/bey rabti sey/
bey ta^alluqi sey

uncongenial: a. an mal/GHaer mizaaj/GHaer saaz gaar/
naa mowaafiq

unconquerable: a. ajiit/naa qaabil e tasKHiir/
naa qaabil e Żbuur

unconquered: a. aazaad/GHaer maGHluub/GHaer maftuuH

unconscionable: a. bey iimaan/bey usuul/bey zamiir/
KHelaaf e zamiir/naa qaabil e jawaaz/
naa waajbi

unconscious: a. añTa GHafiil/bey His/bey hoSH/bey KHabar/
GHaafil

unconsciously: adv. bey KHabri meyñ/GHaer SHu'uuri taur par/
naa daanistah

unconsciousness:n. bey hoSHi/bey KHabri/GHaflat/laa SHu^uuri

unconsidered: a. GHaer malHuuz

unconstitutional:a. GHaer aa'ini/GHaer dastuuri/
KHelaaf e aa'in/KHelaaf e qaa^edah/
KHelaaf e zaabitah

unconstitutionality:n. bey zaabitahgi/GHaer aa'ini pan/
GHaer dastuuriyat

unconstitutionally:adv. bey zaabitahgi sey/GHaer aa'ini taur par/
dastuuri asaas key KHelaaf

unconstrained: a. aazaad aanah/bey baak/bey mazaaHmat/
bey rok Tok/fitri/GHaer taba^i

uncontaminated: a. bey GHalaazat/jaraasiim sey paak/
naa aaluud/saaf

uncontested: a. baa ittefaaq e aara/bila muqaabilah

uncontrollable: a. aapey sey baahar/bey qaed/bey rok/
naa qaabil e zabt/qaabu sey baahar/
rok Tok sey aazaad/sar kaSH

uncontrollably: adv. bila qaed/bila rokey Tokey/sar kaSHi sey

uncontrolled: a. bey lagaam/bey qaabu/GHaer muñzabat/
mutlaq ul ‚naan

unconventional: a. aazaad/aazaad aanah/GHaer rasmi/
GHaer rawaayati/KHelaaf e rawaaj ya dastuur/
GHaer ma^muuli/naya/niraala

unconventionality:n. bey zaabtahgi/bid^at/GHaer muqallidi/
jadiid paziiri

unconventionally:a. GHaer muqallid aanah/
rasm o rawaaj key KHelaaf

uncovered: a. khula

unconverted: a. GHaer mutanaaza^

unconvertible: a. GHaer taGHaiyur paziir/
naa qaabil e tabdiili

unconvinced: a. jis ka yaqiin nah aaya ho/laa qaa'el

unconvincing: a. bey e^tebaar/naa qaabil e yaqiin

uncooked: a. kachcha

uncork: v.t. DaaT KHolna/Dhakkan KHolna

uncorked: a. chhoRa hu'a/DaaT KHula hu'a/
reha kiya hu'a

uncorrected: a. GHaer islaaH SHudah/GHaer islaaH yaaftah/
GHaer taSHiiH SHudah/taadiib/ta^ziiz

uncorrupt: n. baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/
neyk chalan

uncorrupted: a. baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/
neyk chalan

uncounted: a. an gina/an ginat/bey SHumaar/nah gina hu'a

uncouple: v.t. chhoR deyna/KHol deyna

uncoupled: a. aazaad/chhuRa/KHula

uncourteous: a. akkhaR/bey adab/bey murawwat/
GHaer mohazzab/GHaer KHaliiq/
kaj KHulq/naa SHaa'estah

uncouth: a. adab aadaab sey naa aaSHna/bad numa/
bey Daul/bey hañgam/bey saliiqah/
bey tamiiz/beyñDa/bhadda/boñga/gañwaar/
jañgli/kuDhab/naa taraaSHiidah

uncouthly: adv. baGHaer adab aadaab sey/
bey hañgam pan sey

uncouthness: n. adab naa aaSHnaa'i/bey Dhañga pan/
bhadda pan

uncover: v.t. bhaañDa phoRna/kholna/pardah uTha deyna/
nañga karna/taSHt az baam karna/
zaahir kar deyna

uncovered: a. barhanah/bey pardah/KHuley sar/nañga

uncreated: a. jo abhi wujuud meyñ nah laaya gaya ho

uncritical: a. GHaer mu^tariz aanah/GHaer naaqid aanah

uncritically: adv. usuul e tañqiid key KHelaaf

unction: n. GHaazah/iñzemaad/leyp/maaliSH/tadhiin/
ubTan

unctuous: a. charbi daar/chikna/KHuSH KHalq/marham/
narm KHu/SHiiriiñ Zabaan

unctuousness: n. chikna haT/chikni chapRi baateyñ/
KHuSH KHalqi/narm KHu'i/
SHiiriiñ Zabaani

uncultivable: a. bañjar/naa qaabil e kaaSHt

uncultivated: a. an ghaRa/bey tarbiyat/biihaR/GHaer aabaad/
GHaer mazruu^ah/GHaer mohazzab/
GHaer SHaa'estah/paRti/uftaadah/waeHSHi/
kuñdah naa taraaSH

uncultured: a. bey tamiiz/waeHSHi

uncurl: v.t. bal nikaalna/KHam nikaalna

uncut: a. jisey kaaTa nah gaya ho/naa taraaSHiidah

undaunted: a. aazaad maniSH/aazaad taba^/bahaadur/
bey baak/bey Dar/bey KHauf/jasuur

undauntedly: adv. aazaad maniSH sey/aazaad taba^ sey/
bahaaduri sey/bey baaki sey/bila Dar/
bila KHauf/jasaarat sey

undauntedness: n. bahaaduri/bey KHaufi/dileyri

undeceive: a. kaan KHolna/GHalti duur karna/samjhaana

undeceivable: a. chau kas aadmi/dhokey meyñ nah aaney waala

undecided: a. bey faeslah/Daañwaañ Dol/
GHaer faeslah SHudah/GHaer ta'ey SHudah/
mutalawwin/mutaraddid/muzabzab/
tasfiyah talab/zeyr e faeslah/
zeyr e tasfiyah

undecisive: a. bey isteqlaal/Dhil mil/do dila/
mutalawwin/mutazabzab/mutazalzal/muzabzab

undefiled: a. paak/taahir

undefinable: a. naa qaabil e wazaaHat

undefined: a. GHaer maeHduud/GHaer mo^aiyyan/
GHaer waazeH

undemonstrative: a. alag thalag/GHaer mazhar

undemonstrativeness:n. KHaamoSHi/sukuut

undeniable: a. ba zaahir Thiik/naa qaabil e tardiid/

undeniably: adv. yaqiinan

undenied: a. jis ka iñkaar nah ho sakey/mutasaddaqah

undependable: a. GHaer mo^tabar/jis ka bharosah nah ho/
naa qaabil e e^tebaar

under: prep. adna/Dhaka hu'a/maa taeHt/niichey/
taeHt/taley/zeyr

under: a. faro/maa taeHt/niichey/taeHt/taley/zeyr

(go) under: Duubna/maGHluub hona/naa kaam hona

under carriage: n. gaaRi waGHaerah ka nichla Hissah

under considerationrep. dar peySH

under the counter:a. bey iimaani sey beychna/
bila rasiid KHariidna ya beychna/
KHelaaf e qaanuun/KHufiyah

underact: v.t/i. adhuura kaam karna/zeyr kirdaari karna
bey dili sey kaam añjaam deyna/

underage: a. kam sin/KHurd saal/naa baaliGH

underarm: a. baazu key niichey

underarm: n. baGHal

underbelly: n. GHaer maeHfuuz Hissah/peyT ka nichla Hissah

underbid: v.t. kam boli deyna

underbidder: n. kam boli deyna waala

underbody: n. Haewaan ya gaaRi ka nichla Hissah/
zeyr jism Hissah

underbred: a. kamiinah/naa SHaa'estah

underbrush: n. zeyr gyaah

undercharge: v.t. ma^muul sey kam qiimat ya kiraayah leyna

underclass: n. nichla tabqah

underclothes: n. zeyr jaamah

undercoat: n. nichli taeh

undercool: v.t. ThañDa yaKH karna

undercover: a. bheydi/KHufyah/KHufyah kaam karney waala

undercroft: n. taeh KHaanah

undercurrent: a. KHufyah chaal/zeyr aab dhaara ya rau

undercut: v.t/i. ‚am qiimat sey kam dam lagaana/
niichey sey kaaTna

undercut: n. puTh ka goSHt

underdeveloped: a. kam aaSHkaara/kam ujaagar/pas maañdah/
pichhRi/taraqqi paziir

underdo: v.t/i. adh gala rakhna/kachcha rakhna/
kam galaana/kam galna

underdog: n. adna/bad baKHt/gira paRa SHaKHs/Haqiir/
hiich/kam zor

underdone: a. adh paka/niim puKHt

underdrawers: n. jaañgiya/zeyr jaamah

underestimate: v.t. hiich samajhna/kam aehmiyat deyna/
thoRa samajhna

underestimation:n. asl sey kam añdaazah/bahot kam añdaazah

underexpose: v.t. naa kaafi afSHa karna

underexposure: n. naa kaafi iñkeSHaaf/naa kaafi taSHhiir

underfoot: a/adv. adna/niichey/paa'oñ taley/raziil/
taley/zaliil

undergarment: n. zeyr jaamah

undergird: v.t. mazbuut karna/taqwiyat pahoñchaana

undergo: v.t. bhugatna/jheylna/guzaarna/kaaTna/leyna/
paana/saehna

underground: a. chhupa hu'a/madfuun/GHaer qaanuuni/KHufyah

underground: adv. zamiin doz/zeyr e zamiin

underground: n. zeyr e zamiin kamrah ya raastah

undergrown: a. chhoTey qad ka/kam namu/Thiñgna

undergrowth: n. zeyr SHajri

underhand: a. ‚iyaar aanah/makkaar aanah/poSHiidah/
raaz daar aanah

underhanded: a. poSHiidah/raaz daar aanah

underlaid: a. niichey paRi hu'i/Teyk deyney waali

underlay: v.t. taeh deyna/kisi chiiz key niichey
duusri chiiz ka rakhna

underlay: n. niichey rakhi ga'i chiiz

underlet: v.t. kiraa'ey ya paTTey par deyna

underlie: v.t. kisi chiiz key niichey hona/
niichey waaqe^ hona

underline: v.t. aehmiyat zaahir karna/KHat kaSHiidah karna/
zor deyna

underline: n. KHat kaSHiidah

underling: n. adna Űhdey daar/ajiir/maa taeHt/mulaazim

underlip: n. nichla hoñT

underlying: a. asaasi/bunyaadi

undermine: v.t/i. beyKH kani karna/bunyaad ka KHokhla karna/
ghun laga deyna jaR kaaTna/jaR KHodna/
niist o naa buud karna/kamzor kar deyna/
nuqsaan pahoñchaana/seyñdh lagaana/
surañg lagaana

underminer: n. jaR KHodney waala/naqab zan/
KHufyah taur par kamzor ya bar
baad karney waala

undermining: a. beyKH kani

undermost: a/adv. far o tar/kam tariin/zeyriin

underneath: prep. niichey/nichli taraf/taeHt/zeyr

undernourished: a. jisey zaruurat sey naa kaafi
KHoraak mili ho

underpants: n. jaañgiya/zeyr jaamah

underpart: n. jism ka nichla Hissah

underpass: n. pul key niichey raastah/zeyr raastah

underpin: v.t. sahaara deyna/taa'id karna/taqwiyat deyna/
Teyk lagaana

underpinning: n. paa'ey/sahaarey/Teyk/thuuniyaañ

underplay: v.t. dabey dabey añdaaz meyñ peySH karna

underplot: n. zimni qissah

underprivileged:a. kam mustafiiz

underproduction:n. ma^muul, talab ya iste^daad sey
kam paeda waar/zeyr paeda waar

underrate: v.t. kam aañkna/kam qiimat lagaana/
SHaraH muqarrar karna

underripe: a. adh kachra/adh paka/niim puKHtah

underrun: v.t. niichey sey baehna, guzarna ya guzar jaana

underscore: v.t. aehmiyat zaahir karna/numaayaañ karna/
ubhaarna/zor deyna

underscored: a. jis key niich KHat laga ho/numaayaañ/
zaahir

undersell: v.t. auney pauney beychna/kam daamoñ beychna/
sasta beychna

undershirt: n. banyaan(f.)

undershoot: v.t. hadaf par niSHaanah nah laga sakna

undershrub: n. buuTa/buuTi/chhoTi jhaaRi/zeyr iiñ buuTi

underside: n. kisi chiiz ki nichli sataH ya nichla Hissah

undersign: v.t. dast KHat sabt karna/
zeyr e dast KHat karna

undersigned: a. raaqim ul Huruuf/zeyr dast KHati

undersize: a. kotaah qaamat/past qad/Thigna

underskirt: n. saari key niichey paheñney waala laehñga

undersoil: n. tabaq zeyr iiñ/zeyr iin sataH

undersong: n. eyk zeyli naGHmah/baen us sutuur ma^aani/
poSHiidah matlab

understand: v.i. buujh leyna/maqsad samajhna/
matlab samajhna/paehchaañna/samajhna

understandable: a. qaabil e faehm/samajh meyñ aaney waala

understandably: adv. jaañney key taur par/
qaabil e faehm añdaaz meyñ

understanding: a. ‚aqil/basiir/burd baar/
fahiim/samajh daar/zehiin

understanding: n. ‚ql/basiirat/burda baari mazhar/faehm/
firaasat/gayaan/idraak/hoSH/maGHz/
mat/qaraar daad/samajh/samjhotah/zehaanat

understandingly:adv. idraak sey/mufaahmat sey/samajh buujh sey

understate: v.t. kam bayaani karna/ghaTa kar bayaan karna

understatement: n. kam bayaani/ghaTa kar bayaan karney ka ‚mal

understood: a. farz kiya hu'a/muqaddar/
paehley sey maana hu'a

undertake: v.t/i. aamaadah ho jaana/aamaadah hona/
baar uThaana/eKHteyaar karna/haami bharna/
qaul deyna/qubuul karna/koSHiSH karna/
zamaanat deyna/zimmah leyna

undertaker: n. jo kisi kaam karney ka zimmah ley/
taabuut bar daar

undertaking: n. kaam/kaar/ko'i kaam/muhim/zamaanat

undertone: n. daba daba laehjah/dhiima laehjah/
halka rañg/maddhim

undertow: n. lauTti laeher/lauTti mauj

undervaluation: n. halka mol/kam qiimat lagaana/
qiimat ghaTaana

undervalue: v.t. kam aañkna/kam qadri/kam qiimat

undervest: n. banyaan

underwater: a. aab doz/paani meyñ Duuba hu'a/zeyr e aab

underwear: n. jaañgiya

underweight: n. ausat sey kam wazan/kam wazan/
wazan ki kami

underwood: n. jaRi buuTi yaañ/zeyr jañgal

underworld: n. ‚alam e arwaaH/jahañnum/paa taal

underwrite: v.t. taeHriir meyñ laana/zamaanat deyna

underwriter: n. biimah daar/biimah kaar/biimey waala

undeserved: a. bila isteHqaq/GHaer Haq daar/
GHaer mustaHaq/naa Haq/naa waajib

undeserving: a. bey leyaaqat/GHaer mustaHaq/naa laa'eq/
naa qaabil

undesirable: a. GHaer marGHuub/naa pasañdiidah/
naa munaasib/naa rawa/qaabil e e^teraaz

undesirability: n. naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/
naa rawa pan

undesirableness: n. naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/
naa rawaa'i

undetermined: a. bila ta^iyyun/GHaer faeslah SHudah/
muzabzab

undeterred: a. saabit qadam

undeveloped: a. pas maañdah

undeviating: a. GHaer munHarif

undignified: a. auchha/bey wiqaar/chhichhora/
GHaer muyassar/naa zeyba

undine: n. jal pari

undiplomatic: a. KHelaaf e Hikmat/KHelaaf e masleHat

undirected: a. beGHaer raeh bar/bey jeht/bey raah/
bey samt

undiscernable: a. bey imteyaaz/kam biin

undiscerning: a. añdha/bey tamiiz/kam biin/kam faehm/naa faehm/
naa samajh

undisciplined: a. bey zabt/GHaer tarbiyat yaaftah/phuu'aR

undisclosed: a. chhupa hu'a/maKHfi/poSHiidah/raaz daaruuñ

undiscoverable: a naa qaabil e dar yaaft

undiscovered: a. an deykha/an jaana/naa diidah/naa ma^luum

undiscriminating:a. añdha dhuñd/GHaer naaqid aanah/
naa qaabil e imteyaaz

undisguised: a. beGHaer chori chhupey/KHuley ‚am

undismayed: a. baa himmat/bila naa ummiidi

undisolved: a. khaRa

undisposed: a. jo faroKHt nah kiya gaya ho

undisputed: a. aaSHkaara/bey eKHtelaaf/bey nazaa^/
GHaer mutanaaza^ fiih/la kalaam/
musallam/zaahir

undivided: a. aTuuT/bin baTa/GHaer muñqasim/puura/
saalim/sab

undo: v.t/i. akaarat kar deyna/kaa la^dam karna/
KHol deyna/kiya bey kiya kar deyna/
kiy'ey par paani pheyr deyna/suljhaana/
tabaah o bar baad kar deyna/waa karna

undoing: n. bar baadi/tabaahi

undoubted: a. bila SHubhah/GHaer muSHtabah/la reyb/
musallam/yaqiini

undoubtedly: adv. bila SHak o SHubhah/bil zaruur/SHartiyah/
yaqiini taur par

undrape: v.t. GHelaaf haTaana/nañga karna/pardah haTaana

undress: v.t. kapRey utaarna/nañga karna

undressed: a. bey kapRoñ ka/KHaam/nañga

undue: a. bey ja/fuzuul/GHalat/GHaer qaanuuni/
Had sey zeyaadah/naa Haq/naa ma^quul/
naa rawa/naa waajib/naa zeyba/zaa'ed

undulant: a. halkorey leyta/laeher aata/laeher daar/
mauj zan

undulate: v.t. Dolna/halkorey leyna/laheraana

undulated: a. laeher daar

undulation: n. halkora/laher/tamawwuj

undulating: a. mauj daar

unduly: adv. bey e^tedaali sey/bila sabab/
KHwaah ma KHwaah/naa jaa'ez

undutiful: a. ‚aq/farz naa SHinaas/GHaer mutii^/
naa farmaan/naa KHalaf

undutifully: adv. farz naa SHinaasi sey/naa waajib taur par

undying: a. amar/an miT/daa'em/GHaer faani/laa zawaaal

unearned: a. bila isteHqaaq/GHaer maksuubah/muft ka

unearth: v.t. daar yaaft karna/KHodna/zaahir karna/
zamiin sey ukhaaRna

unearthly: a. alwahi/GHaer arzi/GHaer diinwi/
GHaer tabii^i/pur israar

unease: n. bey aaraami/bey chaeni/bey kali/bey qaraari

uneasily: adv. bey aaraami sey/bey chaeni sey/bey kali sey

uneasiness: n. bey chaeni/bey kali/ghabraahaT/izteraab/
pareySHaani

uneasy: a. aazurdah/bey aaraam/bey chaen/bey kal/
bey qaraar/bey taab/majbuur/muSHkil pasañd/
muztarib/pareySHaan kun

uneatable: a. GHaer KHurdni

uneaten: a. an KHaaya/naa KHordah

unedited: a. GHaer murattab

uneducated: a. an paRh/GHaer mohazzab/
GHaer ta^liim yaaftah/jaahil/naa balad

unembarrassed: a. bila rukaawaT

unemployed: a. bey kaar/bey roz gaar/GHaer atlaaqi/
palañg toR/paRa

unemployment: n. bey kaari/bey roz gaari

unencumbered: a. baar sey aazaad/
mazaaHmat ya rukaawaT sey aazaad

unending: a. bey añt/bey paayaañ/daa'emi/musalsal

unengaged: a. KHaali/naa maSHGHuul

unenjoyable: a. bey lutf/bey mazah/GHaer dil chasp

unenlightened: a. GHaer roSHan KHayaal/jaahil/tañg nazar

unenterprising: a. bey Hausalah/GHaer muhim ju/lakiir faqiir

unentertaining: a. bey lutf/GHaer dil chasp

unenthusiastic: a. bey joSH/sard mehr

unenviable: a. naa qaabil e raSHk

unequal: a. GHaer masaawi/GHaer mutawaazi/
GHaer yaksaañ/laa jawaab/naa bara bar/
naa kaafi/naaqis

unequalled: a. ajoR/bey masl/bey naziir/faa'eq/laa saani/
niraali/taaq/yagaanah/yakta

unequivocal: a. bila SHak o SHubhah/bilkul waazeH/
GHaer mubham/saaf saaf

unequivocally: adv. GHaer mubham taur par/saaf saaf/
waazeH taur par

unerring: a. bey KHata/bilkul durust/raast/yaqiini

unessential: a. GHaer ahem/GHaer zaruuri

unethical: a. GHaer aKHlaaqi

uneven: a. GHaer durust/GHaer mustaqiim/
GHaer mutawaazi/KHurdura/naa ham waar/
uuñcha niicha/phuTkal/phuTkar/taaq

unevenly: adv. GHaer masaawi taur par/
GHaer yaksaañ taur par

unevenness: n. GHaer masaawi pan/GHaer yaksaaniyat/
naa ham waari/naSHeyb o faraaz/
uuñcha niicha pan

uneventful: a. ahem waaqe^aat key beGHaer/bilkul ma^muuli/
GHaer ahem/sapaaT

unexampled: a. bey masl/bey naziir

unexceptional: a. bey ‚eyb/bey nuqs

unexpected: a. achaanak/bila tawaqqo^/daf^atan/eyk dam/
eyka eyki/GHaer mutawaqqo^/KHelaaf e ummiid/
naa gaah/naa gahaañ/naa waqt

unexpectedly: adv. achaanak taur par/naa gahaani/
tawaqqo^ key KHelaaf

unexpectedness: n. achaanak pan/naa gahaani

unexplored: a. an jaana/GHaer taeHqiiq o taftiiSH SHudah/
naa ma^luum

unexpressed: a. an kaha/bila izhaar

unexpressive: a. GHaer baliiGH ma^ni/GHaer moass'ar

unexpurgated: a. GHaer paak SHudah

unfaded: a. taazah

unfading: a. kabhi nah murjhaaney waala/laa zawaal/
sada bahaar

unfailing: a. mudaam/nehaayat wafa daar/
qaabil e e^temaad/yaqiini

unfair: a. bey iimaan/bey aKHlaaq/bey ja/
bey iñsaaf/GHaer ‚adil/GHaer yaksaañ/
GHalat/naa jaa'ez/naa munaasib/
naa muñsif aanah/naa waajibi

unfairly: adv. GHaer munsif aanah taur par/
naa munaasib taur par

unfairness: n. ‚dam e insaaf/bey insaafi/naa munaasibat

unfaithful: a. bey iimaan/bey wafa/daGHa baaz/naa durust/
wa^dah SHikan

unfaithfulness: n. bey wafaa'i/daGHa baazi/wa^dah SHikni

unfaithfully: adv. bey wafaa'i sey

unfaltering: a. GHaer mutazabzab/musammam/
nah Dag magaaney waala

unfalteringly: adv. isteqaamat sey/mazbuuti sey/
musammam taur par

unfamiliar: a. ‚jiib/ajnabi/añjaan/anokha/beygaanah/
bey jaana buujha/naa aaSHna/naa waaqif

unfamiliarity: n. ajnabiyat/GHaer maanuusiyat/naa waaqfiyat

unfamiliarly: adv. ajnabiyat key saath/
GHaer maanuusiyat key saath

unfashionable: a. KHelaaf e chalan/maqbuul tarz key KHelaaf

unfasten: v.t. alag karna/Dhiila karna/girah KHolna/
KHolna

unfathered: a. bin baap/Haraam zaadah/
jis ki asal ma^luum nah ho

unfathomable: a. agam/‚miiq/athaah/bey Had gaehra/
laa iñteha/naa qaabil e añdaazah/
naa qaabil e idraak

unfavourable: a. naa mowaafiq/naa musaa^ad/
naa saaz gaar

unfavourably: adv. naa mowaafiq taur par

unfeasible: n. naa qaabil e ‚mal

unfeeling: a. bey His/GHaer mutaa'ssir/saKHt dil/
sañg dil

unfeelingly: adv. bey dardi sey/bey Hisi sey/
saKHt dili sey

unfeigned: a. asli/bey takalluf/bey tasanno^/bila riya/
muKHlis/sachcha

unfettered: a. aazaad/GHaer paa bañd

unfinished: a. naa mukammal/naa tamaam

unfit: a. naa aehl/naa qaabil

unfitting: a. naa mauzuuñ/naa zeyba

unfix: v.t. alag karna/Dhiila karna/ukhaaRna/utaarna

unflattering: a. khara/KHuSH aamaadaanah/naa gawaar

unflinching: a. saabit qadam

unfold: v.t. bataana/kaehna/kholna/phaelaana

unfold: v.i. khulna/phaelna

unforeseen: a. GHaer muñtazir

unforgettable: a. jisey bhulaaya nah jaa sakey/
naa qaabil e faraamoSH

unfortunate: a. bey bahrah/bey chaarah/bad nasiib/bey nasiib/
bad baKHt/bad qismat/dukhiya/kam baKHt/
SHaamat ka maara/siyaah baKHt

unfortunately: adv. bad qismati sey

unfounded: a. bila asaas

unfounded fear: n. waswaas(m.)

unfrequent: a. naadir

unfriendliness: n. ruukha pan

unfurl: v.t. laehraana/phaelaana

unfurl a flag: v.t. jhañDa laehraana

ungodly: a. bey dharam/bey diin/gunaah gaar/paapi

ungracious: a. GHaer mohazzab/naa mehrbaan

ungrateful: a. eHsaan fara moSH/kaafir ne^mat/
naa SHukra

unguent: n. marham

unhallowed: a. GHaer muqaddas

unhappiness: n. GHam

unhappy: a. aazurdah/bey zaar/maGHmuum/naa KHuSH/udaas

unhealthy: a. biimaar/GHaer mufiid/GHaer seHat mañd/
pur KHatr/rogi

unheard: a. an suni

unhesitating: a. GHaer mutaraddid

unhesitatingly: adv. bey pas o peySH/bila taraddud key

unhesitantly: adv. bila taraddud

unholy: a. GHaer muqaddas

unhorse: v.t. ghoRey sey utaarna

unhygienic: a. gañdah/naaqis

unidentified: a. bey SHinaaKHt/naa ma^luum

unified: a. eyk/muttaHidah

uniform: n. wardi

uniform: a. baa qaa'edah/baraabar/ham aahañg/
ham waza^/yaksaañ

unilateral: a. yak paehlu/yak tarfah

unilateralism: n. yak paehluiyat(f.)

unilaterally: adv. yak tarfah taur par

unimaginable: a. naa mumkin/naa qaabil e tasawwur

unimginative: a. bey taKHaiyyul

unimpaired: a. bey kam o kaast/bey KHalal/bey nuqs

unimpassioned: a. bey iSHte^aal/ThañDa

unimpeachable: a. bey doSH/bey qusuur/
naa qaabil e ilzaam

unimpeded: a. bil rok Tok

unimportance: n. GHaer aehmiyat

unimportant: a. adna/GHaer zaruuri/KHafiif/ma^muuli

unimproved: a. bila taraaqqi

unincorporated: a. bey iKHteyaar

uninfluenced: a. GHaer mutaa'ssir

uninformed: a. añjaan/bey KHabar/naa waaqif

uninhabitable: a. naa qaabil e sukuunat

uninhabited: a. GHaer aabaad/KHaali/ujaaR

uninhibited: a. aazaad KHayaal

uninhibitedly: adv. aazaad KHayaali sey

uninspired: a. bey jaan/bey rañg/sapaaT

uninitiated: adv. GHaer tajribah kaar/laa Ólm

unintelligent: a. bey ‚ql/jaahil/kuñd zehen

unintelligence: n. jaahiliyat/kuñd zehni

unintelligently:adv. bey waquufi sey

unintelligible: a. bey ma^ni

unintelligibleness:n. GHaer faehmi

unintelligibly: adv. naa qaabil e faehm taur par

unintended: a. GHaer iraadi/naa daanistah

unintentional: a. GHaer iraadi/naa daanistah

unintentionally:adv. bila iraadah/bila qasd

uninterested: a. bey sar o kaar/bey waastah

uninteresting: n. bey lutf/GHaer dilchasp

uninterrupted: a. bila naaGHah/bil wqafah/lagaa taar/
mutawaatir

uninterruptedly:adv. musalsal taur par

uninterruptedness:n. tasalsul

uninvited: a. bin bulaa'ey/GHaer mad^u/tufaeli

uninviting: a. bey kaSHiSH/GHaer dil kaSH

union: n. añjuman/imtizaaj/ittefaaq/itteHaad/peywast/
SHiirazah bañdi/yagaangat

unique: a. achhuuta/‚jiib/anokha/bey misl/bey naziir/
fariid/naadir/naweyla/niraala/waaHid/
yagaanah/yagaangat/yakta

unison: n. puura ittefaaq

unit: a. ikaa'i/eyk/fard/waaHid

unit: n. waeHdat/zael

unitary: a. waaHid/waeHdaani/yagaanah

unite: v.t. eyka karna/joRna/madGHam karna/
muttaHed karna/zam karna

unite: v.i. juRna/juTna

united: a. muttafiq/muttaHidah/muttaHid/
SHaamil/SHariik

united with: waasil

unity: n. aapas daari/eyka/itteHaad/meyl/
waeHdaaniyat/waeHdat

universal: a. aafaaqi/‚am/‚alam giir/jagat

universality: n. Żmuumiyat

universe: n. ‚alam/gaehaan/geyti/jagat/kaa'enaat/
kaun o makaan/kul/qudrat

unjust: a. bey iñsaaf/bey jaa/zaalim

unjustly: adv. bey insaafi sey/naa Haq

unkempt: a. bila kañghi/bikhra/GHaer mohazzab

unkind: a. bad tamiiz/bey murawwat

unknown: a. gum naam/naa ma^luum

unknowingly: adv. bila jaaney/naa daanistah/sahwan

unlawful: a. Haraam/mana^/GHaer qaanuuni/naa jaa'ez

unlawful detention:n. Habs beyja(m.)

unlearn: v.t. bhulaana

unleash: v.t. khula chhoR deyna

unless: conj. agar/taa waqt e keh

unlettered: a. GHaer paRha likha

unlid: v.t. bey pardah karna/kholna

unlike: a. muKHtalif

unlikely: a. an honi

unlikeness: n. ‚dam e muSHaabehat

unlimited: a. bey añdaazah/bey Hesaab/GHaer maeHduud/
laa ta^daad

unload: v.t. utaarna

unlocked: a. khula/wa

unlucky: a. aafat rasiidah/bad baKHt/bad nasiib/kam baKHt/
kaRa/maeHruum/naa saaz gaar/naHs/sabz qadam/
SHuum/siyaah baKHt/zabuuñ

unmanageable: a. bey lagaam/muñh zor/sar kaSH

unmanly: a. buzdilaanah/Dar pok/naa mard/naa muraad

unmannered: a. bad tamiiz

unmannerly: a. bey adab

unmarried: a. chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara(m.)/
kuñwaari(f.)/mujarrad/naa katKHuda

unmask: v.t. afSHa karna/qala^i kholna

unmatched: a. bey naziir/laa saani/phuT

unmetalled: a. kachchi(saRak)

unmeaning: a. bey joR/bey ma^ni/laGHw/mohmal

unmeet: a. GHaer SHaa'estah/naa munaasib

unmentionable: a. naa guftni

unmerciful: a. bey raHem/kaThor/saKHt/zaalim

unmercifully: adv. bey dardi sey/bey raeHmi sey

unmerited: a. bey jaa/naa laa'eq

unmindful: a. bey parwaah/GHaafil/mutaGHaafil

unmindfully: a. GHaflat sey/laa parwaahi sey

unmistakeable: a. bey chuuk/sariiH/waazeH

unmistakeably: adv. bila muGHaaltah

unmitigated: a. qata^i

unmitigatedly: adv. bad ma^aaSHi sey

unmolested: a. bey KHaliSH/bey khaTkey/bey rok/
bila muzaaHimat

unmoor: v.t. lañgar uThaana

unmoral: a. GHaer eKHlaaqi

unmoved: a. aTal/bey Harkat/GHaer mutaa'ssir/kaThor/
mazbuut

unmuffle: v.t. bey niqaab kar deyna

unmusical: a. GHaer mutrib

unnatural: a. GHaer fitri/GHaer taba^i/masnuu'i/naqli/
paraagañdah/saaKHtah

unnaturally: adv. GHaer fitri taur par

unnaturalness: n. GHaer fitriyat/masnuu^i pan

unnecessary: a. bey kaar/faaltu/fuzuul/GHGaer zaruuri

unnecessairily: a. bey kaar/bila zaruurat/naa Haq

unneighbourly: a. baye murawwataanah/KHealaaf e adab

unnerve: v.t. ghabra deyna/Hawaas baaKHtah kar deyna/uRa deyna

unnoticeable: a. GHaer numaayaañ

unnumbered: a. bey SHumaar

unnobjectionable:a. naa qaabil e e^teraaz

unnobservable: a. naa qaabile muSHaahidah

unobserved: a. maKHfi/nehaañ/poSHiidah

unobstructed: a. bey rok/GHaer

unobtrusive: a. chup chaap/KHaamoSH/SHaarmiila

unobtrusively: adv. KHaamoSHi sey

unobtrusiveness:n. KHaamoSHi/muñkasir ul mizaaji

unoccupied: a. faariGH/KHaali/paRa/suuna

unofficial: a. GHaer sarkaari

unopened: a. an khula/bañd

unopposed: a. bey muKHaalifat/bey rok/bila muqaabilah

unorganised: a. GHaer munazzam

unorignal: a. maaKHuuz/naqli

unorthodox: a. aazaad KHayaal

unowned: a. bey maalik/laa waaaris

unpack: v.t. bojh utaarna/gaThri kholna/KHaali karna

unpalatable: a. ajiiran/bad mazah/naa gawaar/talKH

unparalleled: a. bey misl/bey naziir/laa jawaab/yakta

unpardonable: a. naa qaabil e mo^aafi

unparliamentary:a. GHaer parlimaani

unpaved: a. GHaer farSHi/kachcha

unpeg: v.t. khuuñTi ukhaaRna

unpeople: v.t. GHaer aabad karna

unperceivable: a. an deykha/samjh sey baahar

unperfect: a. adhuura/KHaam/naa mukammal

unpleasant: a. ajiiran/naa gawaar

unperturbed: a. GHaer mutma'in/pur sukuun

unpile: v.t. añbaar uThaana

unpleasent: a. naa marGHuub/naa pasiiñdiidah

unpleasently: adv. naa KHuSH gawaari sey

unpleasentness: n. chaSHmak(f.)/rañjiSH(f.)

unpolished: a. chibilla/GHaer mohazzab

unpopular: a. GHaer maqbuul

unpopularity: n. naa maqbuuliyat

unprecedented: a. anokha/an suna/bey misaal

unprincipled: a. bey iimaan/bey usuula/ibn ul waqt

uproar: n. hañgaamah/hullaR

unprocurable: a. naa yaab

unproductive: a. baañjh

unpropitious: a. GHaer mowaafiq

unpublished: a. GHaer matbuu^ah

unqualified: a. naa aehl

unquestionably: adv. bey SHak/bila Hujjat/bila SHubhah

unquestioningly:adv. baGHaer chuuñ charaa key

unravel: v.t. suljhaana/udheyRna

unreadable: a. paRhney key naa qaabil

unreal: a. GHaer Haqiiqi/KHayaali

unrealistic: a. KHayaali/naa mumkin

unreason: n. bey istedlaal/diiwaañgi

unreasonable: a. bey tuka/naa ma^quul/naa rawa/uuT paTaañg

unrelenting: a. musir

unrelentingly: adv. musir pan sey

unreliable: a. baat ka kachcha/bad diyaanat/
bey wafa/bey sar o pa/kachcha

unremitting: a. an thak/lagaa taar/musalsal

unremittingly: adv. laga taar/mustaqil/taabaR toR

unrepentant: a. bey nadamat

unreserved: a. muKHlis

unrestrained: n. aazaad/bey qaabu

unrestricted: a. khula

unripe: a. kachcha/KHaam

unroll: v.t. kholna/wa karna

unruly: a. SHorah puSHt

unsafe: a. GHaer durust/naa maeHfuuz

unsavoury: a. bad zaa'eqah/naa gawaar

unscrupulous: a. bey maraam/bey parwaah

unseemly: a. kuDhab

unseen: a. an deykha

unserviceable: a. bey kaar/naa kaarah/nikamma

unsettle: v.t. paa'oñ ukhaaRna

unsettled: a. bey kal/bey qaraar/Daañwaan Dol

unsettling: a/n. pareySHaan kun

unskilled: a. anaaRi/bey hunar

unsound: a. faatir/KHaam/naa qis

unsoundness: n. futuur

unsparing: a. aazaad KHayaal/bey dard/bey raeHm/zaalim

unspeakable: a. an kahi/bahot bura/haul naak

unstable: a. alal Tappu/boda/kam zor/mutaraddid

unstained: a. bila ‚eyb

unstamped: a. kachcha/saadah

unsteady: a. Dag mag/kachcha/subuk sar

unstinted: a. bey Had/bila rukaawaT/kasiir/waafir

unstoppable: a. jaari/mustaqil/naa qaabil e rukaawaT

unsubstantiated:a. bey subuut/GHaer musaaddiqah

unsuccessful: a. naa kaam/naa kaamiyaab

unsuccessfully: adv. naa kaami sey

unsuitable: a. an ghaR/an meyl/bey hañgam/bey joR/
naa laa'eq/naa munaasib

unsullied: a. mubarra

unsung: a. bey naam

unsurpassed: a. bila sabqat

unsuspected: a. GHaer maSHkuuk

unsuspecting: a. GHaer maSHkuuk/bila SHubhah

unsympathetic: a. ruukha

unsystematic: a. GHaer muñtazim

untalented: a. GHaer zaki/jaahil/kora

untamed: a. jañgli

untangle: v.t. suljhaana

untaught: a. fitri/jaahil/kora

unthinking: a. bey eHteyaat/GHaafil/laa ubaali

unthinkingly: adv. bey parwaa'i sey/bey sochey hu'ey

untidy: a. bey qariinah/maela kuchaela/phuu'aR pan ka

untie: v.t. kholna

until: conj. Hatta keh/jab tak/taa/
taa waqtey keh/tak

until and unless:adv. jab tak

untimely: a. bey waqt/GHaer muñtgazir/naa ma^quul/
naa mauzuuñ/naa waqt

untiring: a. an thak

untiringly: adv. bey takaan

untouched: a. achhuuta

untrammelled: a. bila kaañTa

untroubled: a. dukh sey mubarra

untrue: a. jhuuTa/kaazib

untrustworthy: a. baat ka kachcha/bey e^tebaar/
KHaa'in/naa qaabil e e^tebaar

untruth: n. jhuuT

untruthful: a. jhuuTa/kaazib

untutored: a. kora

untypical: a. anokha/GHaer ma^muuli/naadir/
niraala/SHaaz

unused: a. GHaer musta^mal/kora/paRa

unusual: a. anokha/GHaer ma^muuli/GHariib/naadir/
niraala/SHaaz

unusually: adv. KHelaaf e ma^muul

unvarying: a. GHaer mutaGHaiyyar

unveil: v.t. pardah uThaana

unveiled: a. bey pardah

unwanted: a. bey maañga/bey talab/bey zaruurat

unwary: a. bey eHteyaat

unwariness: n. bey eHteyaati

unwavering: a. aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam

unwaveringly: a. aTal pan sey/mustaqil mizaaji sey/
saabit qadmi sey

unwell: a. bad Haal/biimaar/mariiz

unwholesome: a. ajiiran

unwilling: a. bey dil/naa KHuSH/naa raza mañd

unwittingly: adv. naa daanistah taur par

unwonted: a. KHelaaf e dastuur/naadir

unworkable: a. nah chalney waala

unworthy: a. naa laa'eq/naa qaabil

unwrap: v.t. afSHa karna

unwrapping: n. afSHaa'i

unwritten: a. saadah

unyielding: n. bey faez/kaRa

unzip: v.t. "zip" kholna

up: adv. uupar

up to: prep. baraabar/Hatta/is qaabil/taa/tak

upbeat: a. dil baehlaaney waala

upbraid: v.t. phaTkaarna

upbraiding: n. sar zaniSH

upbringing: n. par wariSH/tarbiyat

upcheer: v.t. himmat baRhaana

upcoming: a. ‚ñqariib honey waala

upfront: a. bey jhijhak/khara/saaf go

upheaval: n. aaSHob/iñqelaab

(general) upheaval:n. tawaa'ef ul muluuki

uphill: a. muSHkil

upkeep: n. nigah daari

upholder: n. Haami(m.)

upmarket: a. maehñga/qiimti

upon: prep. baala/par/uupar

upper: a. fauqaani/uupar ka

upper hand: a. baala dasti/qaabu

upper floor: n. baalah KHaanaah/uupri mañzil

upper storey: n. baalah KHaanaah/baam/uupri mañzil

uppity: a. gustaaKH/KHud sar/maGHruur

upright: a/adv. ‚adil/khaRa/qaa'em/siidha/mustaqiim/
raast baaz/Żmuudi

uprightly: adv. ‚adilaanah

uprightness: n. ‚daalat/durusti/isteqaamat/raasti

uprising: n. baGHaawat/SHoriSH/tuGHiyaan

uproar: n. afra tafri/balwa/hañgaamah/hullaR/
qeyaamat/GHoGHa/SHaGHab/SHor/talaatum/udham

uproot: v.t. qala^ karna/ukhaaRna

uprooting: n. biiKH kani/iñtizaa^

upscale: a. maehñga/qiimti

upset: v.t. ghabraahaT paeda karna/ulaT pulaT karna/ulaTna

upset: a. ghabraaya/pareySHaan/paT

upside-down: digar guuñ/zeyr o zabar

upshot: n. añjaam/natiijah

upturn: n. aaSHob/tawaa'ef ul muluuki

upturned: a. paT

upward: a. chaRhta/ubharta

urban: a. SHaehri

urbanity: n. murawwat(f.)/SHaehriyat(f.)

urbane: a. mohazzab

urea: n. maddah e peySH aab

urge: v.t. taakiid karna/zor Daalna

urge: n. chaahat/KHwaahiSH

urgent: a. ahem/fauri/laazmi/zaruuri

urgently: adv. bil zaruur/taakidan

urgency: n. chaah(f.)/zaruurat(f.)

urinate: v.i. muutna/peySH aab karna

urine: n. peySH aab

Ursa Major: n. jhumka(m.)

us: pron. ham

usable: a. qaabil e iste^maal

usage: n. ‚adat/dastuur/Dharra/iste^maal/
moHaawirah/rawaaj/tarwiij

use: v.t. ‚adat Daalna/faa'edah uThaana/
iste^maal karna/kaam meyñ laana/KHarch karna

use: n. faa'edah/iste^maal/kaam/kaar

(in)use: a. raa'ej

used: a. puraana

(get)used: v.i. ‚adat paRna

used to: a. ‚adi/KHu gar

used up: a. musta^mal

useful: a. faa'edah mañd/kaar aamad/mufiid/suud mañd

usefulness: n. faa'edah

useless: a. ‚bas/akaarat/baatil/bey huudah/bey kaar/
bey suud/bey taasiir/fuzuul/naa kaarah/
nikamma/raddi

uselessly: adv. Haasil nah Husuul

usher: n. naqiib

usual: a. raa'ej/rasmi

usually: adv. aksar/Żmuuman

usurp: v.t. GHasb karna/haRap karna/qabzah karna

usurpation: v.t. dast burd(f.)/GHasb/qabzah

usurper: n. GHaasib(m.)

usurer: n. Haraam KHor(m.)/suud KHor(m.)

usury: n. suud KHori(m.)

utensil: n. baasan(m.)/bartan(m.)/bhaañDa/zarf

utensils: n. mataa^(f.)

uterus: n. bachchah daan/dharan/raeHm/yuuni

utilitarian: n. ifaadi/ifaadiyat/ifaadiyat pasañd

utilitarianism: n. ifaadiyat pasañdi

utility: n. faa'edah/kaar/sarfah

utilise: v.t. faa'edah uThaana/iste^maal karna

utilisable: a. qaabil e iste^maal

utilisation: n. iste^maal

utmost: a. aaKHiri/iñtehaa'i

utmost: n. aaKHir/Had/Hatt ul imkaan/iñteha ka

utmost point: a. Hadd e aaKHir

utopia: n. KHayaali jañnat/misaali dunya/
misaali mo^aaSHrat

utopian: a. KHayaali/misaali/taKHaiyuli

utopian socialism:n. misaali iSHtiraakiyat

utopianism: n. KHayaal parasti/musleHaanah joSH

utopist: n. KHayaal parast SHaKHs

utopistic: a. misaali/tasawwur parastaanah

utricle: n. chhoTi si thaeli/KHuliyah

utricular: a. thaeli numa

utter: a. kulli/mukammal/mutlaqan/nira/qata^i/
sara sar

utter: v.t. aawaaz nikaalna/ada karna/bolna/kaehna/
zabaan par laana

utterable: a. kaha ja skaney waala/qaabil e ada

utterance: n. bol/bolney ka fe^l/farmuudaat/irSHaadaat/
laeHjah/nigaariSHaat/talaffuz

utterly: adv. bil kul/maeHz/parley darjey ka

uttermost: a/n. aaKHiri/ba^iid tariin/bisaat bhar/
GHaayat darjah/Hatta ul imkaan/iñtehaa'i

uvula: n. Halaq ka kauwwa

uvular: a. Halaq key kauwwey key muta^alliq

uxoricide: n. biiwi ka qatl/zan kuSHi

uxorious: a. biiwi ka bañdah/zan muriid/zan parast

uxoriousness: a. zan muriidi/zan parasti
__________________
(Į`vīĮ)
`*.ł.*`

ł.*īł.*ī®) ł.*ī®)
(ł.*ī (ł.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | Cloud Computing | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 11:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.