HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Live Cricket Score All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Welcome to all the Students Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 2 votes, 3.50 average. Display Modes
Old 11-02-2009, 03:38 PM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'Q' (Roman Urdu)


Q

qua: adv. ba leHaaz e kirdaar/jaesey/jaesa keh

quack: v.i. qaa'eñ qaa'eñ karna

quack: n. anaaRi/dhoka baaz/ataa'i/niim Hakiim

quackery: n. iyaari/daGHa baazi/Diiñg/dhoka dahi/
SHeyKHi KHori

quadrangle: n. chahaar goSHah/chau kor/murabba^/mustatiil

quadrant: n. raba^ daa'erah/daa'erey ka chau thaa'i

quadrantal: a. murabba^/chau paehla

quadrate: n. chau kor/murabba^/mustatiil

quadratic: a. chau kor/murabba^ numa

quadric: a. duusrey darjey ka

quadrifarious: a. chau guna

quadrifoliate: a. chau patti

quadriform: a. chau rañg

quadrilateral: a. chau tarfah

quadrille: n. chaukRi naach/chau patya

quadrilocular: a. chau KHaanah

quadrivial: a. chahaar raah/chau raaha/chauk

quadroon: n. choGHla/maKHluut un nasl

quadruped: n. chau paaya jaan war

quadruple: a. chahaar taeh/chau guna/chau parat

quadruplicate: a. chaar guna

quaere: imp.v. dar yaaft karna/puuchhna

quaff: v.t. baRey baRey ghuuñT ley kar piina/
chaRhaana/piina

quag: n. dal dal/narm

quaggy: a. dal dali/kiichaR/thal thal

quagmire: n. dal dal

quail: n. baTeyr(?)/salwa

quail: v.i. ghaTna/himmat haarna/murjhaana/
paZh murdah hona

quaint: a. GHaer ma^muuli/KHuSH kun/man mauji/
SHeyKH chilli

quaintness: n. lataafat/GHaraabat/nazaakat/nudrat/jb

quake: v.i. hilaana/hilna/kaañpna/larazna/
thar tharaana

quake: n. kap kapaahaT/thar tharaahaT/zal zalah

Quakers: n. KHaa'efiin

qualification: n. me^yaar e aehliyat/qaed/sanad/
SHart e qaabliyat

qualified: a. aehl/faariGH ul taeHsiil/laa'eq/
sanad yaaftah

qualify: v.t. SHaraa'et par puura utarna/maeHduud karna

qualitative: a. kaefi/maahiyati/nau^i/nau^iyati

quality: n. ezaafi wasf/fauqiyat/kaefiyat/kamaal/
KHaslat/kirdaar/me^yaar/nau^/siirat/
sifat/wasf

quality control: n. me^yaar e qaraari/zabt e me^yaar

qualm: n. bañdiSH/daGH daGHa/dhaRka/khaTka/maaliSH/
matli/zamiir ki aawaaz/zamiir ki chubhan/
zamiir ki KHaliSH

quandary: n. Haerat/gu magu ka alam/mo^amma/pareySHaani/
SHaSH o pañj/tazabzub

quant: n. laggi/Tiika balli

quantify: v.t. naapna/ta^iyyun karna

quantity: n. Had/jasaamat/meqdaar/naap/paemaanah/
qadr/wus^at

quantum: n. Hissah/meqdaar/qadriyah

quantum: n. zarrah

quarantine: n. chaaliis din/jabri Heraast/qaed e tibbi/
qarañtiinah

quarrel: v.i. jhagaRna/laRaa'i karna/laRna/ulajhna

quarrel: n. an ban(f.)/eKHtelaaf/fasaad(m.)/faziiHat(f.)/
Hujjat(f.)/jhagRa(m.)/jhameyla/khaT paT(f.)/
laRaa'i(f.)/naa ittefaaqi(f.)/nazaa^/
phuuT(f.)/pur KHaaSH(m.)/qaziyah(m.)/
takraar(f.)/tu tu maeñ maeñ(f.)/udham(f.)

quarrelling: n. futuur(m.)/ragRa(m.)

quarrelsome: a. fasaadi/jhag Raalu/laRaaka/SHorah puSHt/
tuñd mizaaj

quarrelsomely: adv. jhagRaalu pan sey

quarry: n. saed/SHikaar

quarry: n. kaan/khudaan

quarrier/quarryman: n. kaan kun

quart: n. paemaanah/pauwa/zarf

quarter: a. chauth/pauwa

quarter: v.t. chau paarah karna/chau rañg karna

quarter: n. chahaarum/chau thaa'i/chautha Hissah/
moHallah/paa'o/ruba^

quarterly: n. saeh maahi

quartermaster: n. miir e saamaan

quarters: n. mustaqar(m.)

quarterstaff: n. DañDa/laaThi/laTh/soñTi

quartette: n. chahaar aahañg/chau raaga/chauthaa'i

quartz: n. gaar/almaas e kohi/sañg e muraad

quash: v.t. bey asar karna/daba deyna/KHaarij karna/
KHatm karna/kuchal deyna/mansuuKH karna/
maqluub karna/mustarad karna

quasi: a. az qism/ba zaahir/niim/ya^ni/yaksaañ

quat: n. muhaasah/phuñsi

quatrain: n. do baeti(f.)/rubaa^i(f.)

quatrefoil: n. chau patya(m.)

quaver: v.i. kaañpna/larazna/laehraana/thar tharaana

quaver: n. gaTkari aawaaz ki eyk laeher/lahak

quay: n. bañdar/ghaaT/godi/puSHtah

que: a. jo/jo kuchh/kaun

quean: n. bad tamiiz/faaHeSHah/haR dañgi/
phuuhaR laRki/tawaa'ef/uchhaal chhañga

queasiness: n. bad hazmi/ghabraahaT/maaliSH/matli

queasy: a. dard e SHikam meyñ mubtila/qae'y aawar/
waehmi/waswaasi

queen: n. baad SHaah beygam/Hasiinah/malkah/
raani/sultaanah

queer: a. jiib/anokha/bey Dhañga/biimaar/
GHaer maaluuf/KHabti

queer: n. ham jiñs parast/khoTa sikkah/lauñDa/luuti

queerness: n. GHaraabat

quell: v.t. dabaana/kuchal deyna/miTaana/taskiin deyna/
zaa'el karna

queller: n. dabaaney waala/KHaatimah karney waala

quench: v.t. bujhaana/dabaana/dhiima karna/ghaTaana/
gul karna/atfa karna/pyaas ko rafa^ karna/
zor kam karna

quench: v.i. baahar nikal jaana/bujh jaana/
joSH kam ho jaana

quencher: n. maSHruub/pyaas bujhaaney waali chiiz

querimony: n. SHikaayat

querist: n. puuchhney waala/sawaal kunañdah

quern: n. hath chakki

querulous: a. adatan SHikaayeti/bad mizaaj/jhagRaalu/
chiR chiRa

querulously: adv. bad mizaaji sey

querulousness: a. bad mizaaji/jhagRaalu pan/chiR chiRa pan

query: n. istefhaam/istefsaar/sawaal

quest: n. dar yaaft/justju/khoj/sawaal/taftiiSH/
talaaSH/talab/Toh

quester: n. juuya/mutalaaSHi

question: v.t. istefsaar karna/puuchhna/sawaal karna/
Tokna

question: n. baat(f.)/istefsaar(m.)/mas'alah(m.)/sawaal(m.)

question mark: n. sawaaliyah niSHaan

questionable: a. GHaer yaqiini/KHelaaf e taehziib/nazaa^i/
qaabil e e^teraaz/muSHtabah

questionary: n. fehrist e istefsaar/sawaal naamah

questioner: n. saa'el

questionless: a. musallamah baat/naa qaabil e iñkaar/yaqiini

questionnaire: n. istefsaar naamah/sawaal naamah

questor: n. baKHSHi/KHazaan chi/muniim

queue: n. choTi/qataar/meyñDhi/silsilah

queuing: n. qataar bañdi

quibble: n. boli/fiqrah baazi/Hiilah/inHeraaf/jugat

quibbler: n. fiqrah baaz/Hiilah ju/jugat baaz

quick: a. ajil/bey sabra/chust/fauri/jaldi/
musta^ad/paT/phurtiila/teyz/sarii^/
siimaab waSH/zaki ul Hiss/zehiin

quick lime: n. chuuna/kali

quickly: a/adv. jlat sey/fauran/jald/jaldi/jaldi sey/SHitaab

quickness: a. Haazir dimaaGHi/jaldi/phurti/teyzi/
teyz faehmi/sur^at/tarraarah/jlat

quicken: v.t. jilaana/teyz dauRaana/uksaana/ziñdah karna

quickest: a. teyz tariin

quickness: n. sar^at/teyzi

quicksand: n. daldal/reyg e rawaañ

quicksilver: n. paarah/siim aab

quick-tempered: a. jhalla/tunuk mizaaj

quick-witted: a. chust/Haazir jawaab/tabbaa^/zehiin

quick-wittedly: adv. Haazir jawaabi sey

quick-wittedness: n. Haazir jawaabi/teyz faehmi/zakaawat/
zehaanat

quid: n. asl/

quid: n. eyk pounD

quid: n. niswaar/tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa
jo muñh meyñ rakhi jaa'ey

quidam: n. ko'i

quiddity: n. asliyat/baariik biini/jauhar

quid pro quo: n. adal badal/mo^aawezah

quidnunc: n. KHabar giira/Toh lagaaney waala

quiesce: v.i. KHaamoSH ho jaana/saakin hona

quiescence: n. itmenaan/sukuun/sukuut

quiescent: a. GHaer mutaHarrik/jaamid/mutma'in/
pur sukuun/saakin/saakit

quiescently: adv. itmenaan sey/KHaamoSHi sey

quiet: a. amn pasañd/chup/chupka/GHaer mutaHarrik/
gum sum/KHaa moSH/pur sukuun/saakit/
sunsaan/tanha

quiet: v.t. chup karna/chup karaana

quiet: v.i. chup hona/chup karna

quiet: n. aaraam/amn/KHaamoSHi/raaHat/sukuun/
tamaaniyat

quieten: v.t. chup karna/chup karaana

quieten: v.i. chup hona/chup karna

quietly: adv. baGHaer SHor o GHul/chupkey sey/
dam saadhey/KHaa moSHi sey/raaz daari sey

quietness: n. chup/KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuun/sukuut

quietude: n. aaraam ki Haalat/isteraaHat/qaraar/sukuun

quietus: n. aaKHiri Hesaab kitaab/aaKHiri faeslah/
eyk aaKHiri zarb/chhuT kaara/niisti/wafaat

quiff: n. maathey par laTki baaloñ ki eyk laT

quill: n. DañDi/nalki/na'ey/par/phirki

quillet: n. istedlaal ki baariiki

quillman: n. muHarrir/muñSHi

quilt: n. dulaa'i/kambal/leHaaf/toSHak/razaa'i

quilting: n. leHaaf banaaney ka kaam/toSHak

quinary: n. muKHammas/pañjah/pañjRi

quince: n. bahi/khaTTa/safar jal

quinsy: a. piip bhara

quintessence: n. rq/jauhar/KHulaasah/lubb e lubaab/
nichoR/ras/sat

quintessential: a. aakaaSHi/bar guziidah/chiidah/falaki/
jauhar rasaan/muñtaKHib

quintuple: a. paañch guna

quip: n. aawaazah/latiifah/phabti/ta^nah/
tañziyah fiqrah/zabaani choT

quip: v.i. awwzah kasna/phabti kasna

quire: n. kaaGHaz ka dastah

quirk: n. choT/jagat/jhaTka/phabti/ta^n/tañz

quirk: v.i. yak bah yak muRna

quirky: a. chaalaak/fiqrah baaz/phabti baaz/suKHan saaz

quirt: n. chaabuk

quit: v.t. ada karna/bari karna/chukaana/
dast bar daar hona/tark karna

quit: v.i. chhoRna/ruKHsat hona

quit: a. bari/faariGH

quite: adv. bilkul/kaamilan/kulliyah tan/KHaasah/
sara sar/tamaaman/yaqiinan

quite a few: bahot sey/kaafi

quitrent: n. badal KHidmat/pagRi

quittance: n. chhuT kaara/har jaanah/jaza/mo^aawezah/
nejaat

quits: a. bara bar/mo^amala saaf

quitter: n. chhoR deyney waala/jaldi haar maañney waala

quiver: n. tar kaSH/tiir daan

quiver: v.i. hilna/kaañpna/larazna/laehraana/phaRakna/
thar tharaana

quiver: n. kap kapaahaT/kapkapi/larzah/larzish/
thar tharaahaT

quivering: n. Dag mag

quixotic: a. KHayaal parast

quiz: n. makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan

quizzical: a. anokha/mazaaHiyah/niraala

quod: n. qaed KHaanah/ziñdaañ

quodlibet: n. nuktah e ala

quoin: n. DaaT/goSHah/kaliidi patthar/kuñj

quondam: a. saabiq

quop: n. dhaRakna

quorum: n. Hadd e nisaab

quota: n. Hadd e rasdi/Hissah/nasiib

quotable: n. Hawaalah paziir/qaabil e iqtebaas

quotation: n. Hawaalah(m.)/iqtebaas(m.)/qaul(m.)

quote: v.t. Hawaalah deyna/niSHaan dahi karna

quote: n. iSHaarah/iqtebaas

quotidian: a. am/paa maal/muSHtarak/rozaanah

quotient: n. KHaarij ul qismat
__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
  #2  
Old 26-10-2009, 01:53 AM
Nadeem Iqbal's Avatar
BZU EVENTS

 

Join Date: Nov 2008
Location: *************
Posts: 294
Contact Number: +923xxxxxxxxx
Program / Discipline: BSCS
Class Roll Number: 00-00
Nadeem Iqbal is a jewel in the roughNadeem Iqbal is a jewel in the roughNadeem Iqbal is a jewel in the rough
Default Re: Dictionary English to Urdu Letter 'Q' (Roman Urdu)


what is this....................................??
i can not nder stand
Reply With Quote
  #3  
Old 26-10-2009, 03:29 AM
.BZU.'s Avatar


 

Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Default Re: Dictionary English to Urdu Letter 'Q' (Roman Urdu)


Quote:
NADEEM IQBAL
View Post
what is this....................................??
i can not nder stand
hmmm dictionary main kis samjh nahi aya hay aap ko?

Quote:
quadruplicate: a. chaar guna

Quote:
quiz: n. makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan

quizzical: a. anokha/mazaaHiyah/niraala

quod: n. qaed KHaanah/ziñdaañ


Pehlay english ka word likha hay, aur us kay baad : ka nishan hay. then us english word ka meaning likha huya hay...
__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
Reply With Quote
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | Cloud Computing | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 12:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.