HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Live Cricket Score All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Welcome to all the Students Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 2 votes, 5.00 average. Display Modes
Old 04-02-2009, 12:31 AM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu)


J

jab: v.t/i. bhoñk deyna/chubhona/ghaa'o lagaana

jabber: v.i. buR buRaana

jabberer: n. bakki/bakwaasi/jhakki

jabbering: n. bak bak(f.)/bakwaas(f.)/buR buR(f.)/
jhak(f.)

jabot: n. chuñnaT daar jhaalar/jhaalar/sañjaaf

jack: n. âam aadmi/ko'i SHaKHs/meHnat kaSH

jack: v.t. ezaafah karna/
kisi chiiz ki madad sey uThaana

jackal: n. giidaR/siyaar/SHoGHaal

jackanapes: n. buddhu/bey huudah SHaKHs/SHariir bachchah/
zaahir daar

jackass: n. bey waquuf/gadha/KHar

jackboot: n. fauji juuta

jackbooted: a. fauji raaj

jacket: n. aastiin daar sadri/añgarkha gard poSH/
mirzaa'i

(small)jacket: n. choli(f.)

jacketed: a. GHelaaf daar

jack-fruit: n. kaThal

jack hammer: n. baRa hatoRa

jack-knife: n. baRa jeybi chaaqu

jackleg: a. bey iimaan/naa puKHtah/SHauqiyah

jack-of-all-trades: n. har fan maula

jack-o'-lantern: n. agya baetaal/GHol e bayaabaani

jack-plane: n. baRa rañdah

jackpot: n. sab sey baRa en^aam

jack-tar: n. khewa'iya/maahi/mallaaH

jaconet: n. Japan naathi/moTi malmal

jactation: n. Diiñg/izteraab e SHadiid/laaf zani/
taSHañnuj

jactitation: n. izteraab e SHadiid/SHadiid bey chaeni/
taSHañnuj

jaculate: v.t. baahar pheyñkna/dhakka deyna

jaculation: n. añdaaKHt/zor ka dhakka

jade: n. yaSHb/yaSHm e sabz

jade: n. bad naam/faaHeSHah/kasbi/maryal ghoRa

jaded: a. bar baad SHudah/thaka haara/reyzah reyzah/
uktaaya

jadedness: n. bar baadi/iñteSHaar/KHastagi/thakaawaT

jadish: a. bad/bura/sar kaSH/SHariir

jaeger: n. saiyaad/SHikaari

jag: v.t. dañdaaney Daalna/nok daar banaana

jag: n. dañdaana/dhut/Haalat e naSHah/nok

jagged: a. kaTa phaTa/khurdura/naa ham waar/dañtiila

jaggery: n. bhuuri SHakar/guR

jaggy: a. aaRi tirchhi nok daar/bey tartiib/
naa ham waar

jaguar: n. eyk taraH ka teyñdua

jail: n. maHbas(m.)/qaed KHaanah(m.)/ziñdaan(m.)

jail: v.t. añdar karna

jailbird: n. jaraa'em peySHah/muuzi/saabiqah qaedi

jailbreak: n. qaed Khaaney sey bhaag jaaney ka âmal

jailer: n. daaroGHa'e qaed KHaanah

jalopy: n. phaTiichar gaaRi/puraani chhakRa

jalousie: n. jhilmili

jam: v.t. kuchalna/piisna/rok deyna/roñdna

jam: n. murabba

jam-pot: n. martbaan

jam session: n. fil badiih naGHmah taraazi

jamb: n. kewaaR ya khiRki ka baazu/paakha

jamboree: n. baen ul aqwaami ijtemaa^/mauj meylah

Jane Doe: n. bey naam âurat/falaañ/GHaer SHinaasa âurat

jangle: v.t. bey rabt aawaaz nikaalna/chhañkaarna

jangle: v.i. laRaa'i jhagRa karna

jangle: n. chhañkaar/karaKHt naa gawaar aawaaz

jangler: n. bakwaasi/jhagRaalu/Hujjati

janitor: n. bhañgi/dar baan/DeoRhi daar/jama^ daar/
jaarob kaSH/nigah baan

jape: v.t/i. aawaazey kasna/dhoka dey kar phaañsna/
mazaaq uRaana

jape: n. dhoka/istehza/maKHol/mazaaq/phabti

jar: v.i. guuñjna/jhañkaarna jhagRa karna/
jhaTka dey kar chal deyna/muKHaalif hona/
naa ittefaaqi/
sadmah ya takliif sey hil jaana

jar: v.t. bey suri aawaaz nikaalna/jhur jhuri deyna/
khaR khaRaana

jar: n. maTka/martbaan/sabu

jar: n. aara ka tasaadum/bey suri aawaaz/dhachkah/
jhagRa/jhur jhuri/karaKHt aawaaz/
naa ittefaaqi/sadmah/takraar/takliif

jardinière: n. aaraa'iSHi gamla

jargon: n. bak bak/baazaari zabaan/gapaR sapaR/
istelaaH e peySHah waraañ/jhak jhak

jargonal/jargonistic: a. bakwaas/naa qaabil e faehm

jasmine: n. chambeyli

jasper: n. yaShb

jaundice: n. kañwal baa'o/yarqaan

jaundiced: a. Haasid/Haasid aanah/kaj biin/kaj nazar/
yarqaan zadah

jaunt: n. maTar gaSHt/saer

jaunty: a. albeyla/baañka/hañs mukh/ziñdah dil

Java Radish: n. muugra

javelin: n. neyzah

jaw: n. jabRa/kallah

jawbone: n. jabRey ki haDDi

jaw tooth: n. DaaRh

jay: n. niil kañTh

jay: n. aeHmaq/baatuuni/bakki/dimaaGH chaT

jaywalk: v.i. laa parwaa'i sey chalna

jazzy: a. bhaRak daar/ziñdah dil

jazziness: n. bey mohaari

jealous: a. bad gumaan/Haasid/jaley tan/
raSHk o raqaabat meyñ mubtila

jealously: adv. chaukasi sey

jealousy: n. bad gumaani/bad zani/Daah/Hasad/
jalaapa/jalan/raqaabat

jeep: n. chaar pahiyah gaaRi

jeer: v.t. chiRhaana/mazHakah uaRna/tañz kiya jaana/
ta^nah deyna

jeer: n. chiRh(f.)/choT(f.)/mazHakah(m.)/
tamasKHur(m.)/tazHiik(f.)

jeerer: n. ta^nah zan

jejune: a. KHaali/naa kaafi/KHafiif/phiika/siiTha

jell: v.i. jamna

jelly: n. rub

jemmy: n. aala'eh naqab/qulaabah

jennet: n. uñdlusi KHachchar

jenny: n. deyhaati laRki/gadhi/maadah/muKHañnas

jeopardy: n. añdeySHah/jaan jaaney ka Dar/jaukham/
KHatrah/KHauf

jeopardise: v.t. jaukham meyñ Daalna

jerboa: n. jañgli chuuha/yarbuu^

jeremiad: n. aah o zaari/biin/bipta/dukhRa/nauHah/sog

jerk: v.t. dhakeylna/hichkola deyna/jhaTakna/
juñbiSH deyna/pheyñkna

jerk: v.i. achaanak Harkat meyñ aana

jerk: n. bey asar/chhalaañg/dhakka/dhachka/guuñga/
jast/jhalkora/jhaTka/uchhal kuud

jerkin: n. añgarkhi/sadri

jerky: a. jhaTkey waala

jeroboam: n. eyk baRi SHiiSHi

jess: n. peyTi/phuñdna

jest: v.i. choT lagaana/mazaaq karna

jest: n. choT(f.)/hañsi(f.)/latiifah(m.)/
mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/phabti(f.)/ramz(m.)/
tañz(m.)/ThaThol(m.)

(in) jest: adv. masKHarah pan/mazaaqan

jester: n. hañsi baaz/masKHarah/peySHah war bhaañD

jestful: a. mazaaqiyah

jesting: a. mazaaqan

jestingly: adv. hañsi meyñ/mazaaq sey

Jesuit: n. yasuu^i

Jesus: n. hazrat êesa

Jesus Christ: n. ruuHullah

jet: v.i. aeñTh kar chalna/akaRna/dhaar nikalna/
fauwaarah chhuuTna/teyz dhaar nikalna/

jet: n. fauwaarah/nal/nok daar nali/
paani waGHaerah ki teyz dhaar/ToñTi

jet black: a. aabnuusi/ulTa tawa

jet lag: n. chiR chiRa pan/jeT sey thakaan

jetsam: n. afgañdah/pheyñka hu'a maal/reyKHtah maal

jet set: n. amiir/waza^ daar/
mumtaaz SHaKHsiyat ka baen ul aqwaami garoh

jet stream: n. jeT dhaara

jettisoned: a. afgañdah/pheyñka hu'a maal/reyKHtah maal

jetty: n. godi/jahaazoñ ka puSHtah/maal añdaaz

jetty: a. chamak daar siyaah/kaala siyaah

Jew: n. îbraani/(suud KHor)/yahuudi

Jewess: n. yahuudan/yahuudi laRki

jewel: n. gauhar/jaRaau zeywar/jauhar/nag

jeweller: n. ghaRi ki marammat karney waala/jauhari/
murassa^ saaz/sarraaf/sunaar

jewellery: n. gaehna/jaRaau zeywar/jawaahraat/zeywar

jewels: n. jawaahir

Jewish: a. yahuud/yahuudi nasl ka

Jewishness: n. yahuudi KHaslat/yahuudi pan

Jewry: n. qaum e yahuud/yahuudi Tola

Jezebel: n. bey SHarm âurat/DhiiT bad chalan âurat

jib: v.i. aRna/ghoRey ka machal jaana

jib: n. aRyal ghoRa/aRyal TaTTu/tikona baad baan

jibe: v.i. baad baan ki idhar udhar Harkat/
ham aahañg hona/ittefaaq hona

jiffy: n. chaSHm e zadan/lamHah/pal

jig: n. albeyla naach/jhaTkey waali Harkat/
raqs e mastaanah/tiin taala/toRa

jigger: n. ko'i aalah/kumhaar ka chaak

jig saw: n. chhabakka/raqsañdah aara

jilt: n. bey wafa âurat/naKHrey baaz

jilt: v.t. bey wafaa'i karna/jhaañsey deyna/
naKHrey karna/Thinakna

jimp: a. dubla/siDol

jingle: v.i. jhañkaarna/TañTanaana

jingle: n. choTi si nazm ya sur/jhañkaar/
jhun jhunaahaT

jingo: n. jañgju watan parast

jingoism: n. jañgju watan parasti(f.)

jingoistic: a. akaR baaz/
jañgju yaanah watan parasti ka Haamil

jingoistic: a. akaR baaz/jañgju yaanah

jink: v.i. subuk KHiraam hona

jink: n. fareyb waala chakkar

jinks: n. KHar mastiyaañ/rañg ralyaañ/SHoKHiyaañ

jinx: n. bad qismati laaney waali SHa'ey

jitter: v.i. ghabraa'i Harkat karna

jitters: n. KHauf/SHadiid a^saabi haejaan/tanaa'o

jittery: a. a^saab zadah/ghabraaya hu'a/pareySHaan/
sara siimah

jive: v.t. bey waquuf banaana/pareySHaan karna/
tañg karna

jive: n. gum raah kun baat chiit/
jaaz mausiiqi par raqs

job: n. kaam/mazduuri/mulaazmat/naukri

jobber: n. aaRhti/dallaal/huñDi faroSH/KHidmat gaar/
mazduur

jobbery: n. bey iimaani/bad diyaañti/riSHwat sitaani

jobholder: n. mulaazim/sar kaari mulaazim

jobless: a. palañg toR

job-hunter: n. naukri ka mutalaaSHi

Job's comforter: n. dost numa duSHman

job work: n. dehaaRi/mazduuri/phaTkal kaam/ujrati kaam

jockey: v.t/i. daGHa karna/dhoka deyna/fareyb deyna/
ghoRa dauRaana/saaz baaz karna/Thagna

jockey: n. chaabuk sawaar/peySHah war ghuR sawaar

jocose: a. KHuSH mizaaj/KHuSH taba^/masKHarah/
pur mazaaq

jocosity: n. KHuSH taba^i/masKHarah pan/ThaThol

jocular: a. bazlah sañj/hañsoR/mazaaHiyah/mazaaqiyah/
pur mazaaq/ThaThol/zariif

jocularity: n. bazlah sañji(f.)/mazaaq(m.)/
mazaaH(m.)/zaraafat(f.)

jocularly: adv. mazaaq meyñ

jocund: a. KHuSH gawaar/magan/rañgiila/ziñdah dil

jocundity: n. hañsi KHuSHi/khilaaRi pan/KHuSH taba^i/
rañgiila pan

jog: v.t. Harkat deyna/Theylna ya jhañjhoRna/
yaad taazah karna

jog: n. dhakka/halki dauR

jogger: n. aahistah dauRney waala

joggle: v.t. halka sa hilaana/hilaana

john: n. baet ul KHala(colloq.)

John Doe: n. bey naam/falaañ/GHaer SHinaasa

Johnny: n. aadmi/chheyla/jawaan/SHaKHs/yaar

join: v.t. chipkaana/daaKHil hona/gaañThna/
joRna/lagaana/marbuut karna/milaana/
milaap karaana/muttafiq karna/
peywastah karna/saañThna/saath deyna/
sambañdh karna/SHaamil karna

join: v.i. guThna/Haazir hona/ikaTTha hona/juRna/milna/
uttaHed hona/riSHtah juRna/SHaamil hona/
SHariik hona

joined: a. juRa/marbuut/mila hu'a/peywast/
peywastah/SHariik/waasil

joinder: n. joRney ka âmal

joined in: a. SHaamil

joiner: n. baRha'i/naazuk kaar/najjaar/tarKhaan

joinery: n. lakRi ka kaam/najjaari

joint: n. gaañTh/girah/joR/
peywañd/peywast/por

joint: a. muSHtarak/muSHtarkah

jointed: a. gaThiila/joR daar/mila jula/muSHtarkah

jointer: n. joRney waala/karni

jointless: a. bila joR

jointly: adv. iSHtiraak sey/itteHaad sey

joint resolution: n. muSHtarkah qaraar daad

jointress: n. waarisah'e jaa'edaad e SHauhar

joint return: n. muSHtarkah goSH waarah

joint stock: n. muSHtarkah sar maayah

joint tenancy: n. jaa'edaad ki muSHtarkah milkiyat

jointure: n. istri dhan/wasiiqah'e zauj

joist: n. ufaqi SHaeh tiir

joke: v.t. chheyRna/dillagi karna/masKHarah pan karna

joke: v.i. hañsi uRna/mazaaq hona

joke: n. chheyR(f.)/dil lagi(f.)/latiifah(f.)/mazaaq(m.)

joker: n. bey huudah SHaKHs/GHaer sañjiidah fard/
hañsoR/masKHarah/mazaaHiyah kirdaar/
taaSH ka faaltu patta

jokester: n. masKHarah/mazaaHiyah kirdaar

jokingly: adv. mazaaqan

jolly: a. hañs mukh/KHuSH/KHuSH mizaaj/magan/
masruur/rañgiila/rañgiin mizaaj/
Shaad maan/SHaan daar/suruur meyñ/
yaar baaSH

jollification: n. baadah noSHi/meylah/rañg ralyaañ/suruur

jollity: n. chaeh chahey/KHuSH dili/musarrat/ziñdah dili

jolt: v.t. achaanak dhakkey sey hilaana/
buri taraH sey hilaana/hichkoley deyna/
jhaTka deyna

jolt: n. dhachka(m.)

joltingly: adv. hichkoley deytey hu'ey

jongleur: n. KHaanah badoSH bhaañD/miiraasi/mutrib

josh: v.t. mazHakah uRaana/tazHiik karna

joss: n. chiini muurat/qismat

joss-house: n. but kadah

joss-stick: n. agar batti

jostle: v.t. chhiina jhapTi karna/dhakka deyna/
dhakka maarna/kohni maarna

jostle: n. maara maar

jostlement: n. chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/Takraa'o

jostling: n. chhiina jhapTi/dhakkam dhakka/
kaSH makaSH/Takraa'o

jot: v.t. sar sari taur par likhna

jot: n. kani/nuqtah/reyzah/til/zarrah

jounce: v.t/i. Dhakka lagna/Takraana/uchhalna

journal: n. aKhbaar/bahi khaata/parchah(m.)/risaalah/
roz naamah(m.)/roz naam chah/saHiifah

journalism: n. aKhbaar naweysi/naamah nigaari/saHaafat

journalist: n. aKhbaar naweys/saHaafi/saHiifah nigaar

journalistic: a. aKhbaari/saHaafati

journey: n. eyk din ka kaam/daurah/kuuch/mañzil/
marHalah(m.)/raah(f.)/saer sapaaTa(m.)/
safar(m.)/seyaaHat(f.)

(day's)journey: n. mañzil

journeyman: n. ajiir/dehaaRi daar/kaari gar/kaariñdah/
mazduur

journey work: n. bhaaRey ka kaam/Theykey ka kaam

joust: n. jañg e zar gari/jhuuTi laRaa'i

jovial: a. hañs mukh/Khañdah peySHaani waala/
KHuSH mizaaj/masruur

jowl: n. gaal/jabRa/kallah/KHad/ruKhsaar

joy: v.i. masruur hona/Shaad maan hona

joy: v.t. mazah luuTna/Shaad maani karna

joy: n. faraH/farHat/KHuSHi/musarrat/niSHaat/
Shaad maani/suruur/tarab

joyful: a. baaGH baaGH/farHaañ/kaef aawar/KHurram/
KHuSH/maeHzuuz/niSHaat añgeyz

joyous: a. KHañdaañ/KHuSH/magan/
pur musarrat/SHaadaañ wa farHaañ

joyless: a. bey kaef/bey lutf/bey mazah

joylessly: adv. bey mazgi sey

jubilant: a. baGHleyñ bajaaney waala/kaam yaab/
KHuSHyaañ manaaney waala

jubilantly: adv. kaam yaabi sey/KHuSHyaañ manaatey hu'ey

jubilation: n. chahel pahel/jaSHn/KHuSHi/SHaadiyaanah

jubilee: n. kisi saal girah kaa jaSHn/jaSHn e musarrat

judge: v.t. aañkna/jaañna/parakhna

judge: n. âadil/Haakim/munsif/qaazi

judgement: n. âql e saliim/basiirat/daanist/faehm/
faeslah/insaaf/jaañch/KHird mañdi/KHayaal/
parakh/qiyaas/raa'ey/samajh/tamiiz/tañqiid

Judgement Day: n. roz e HaSHr/roz e qeyaamat/yaum e jaza

judgemental: a. faeslah sey muta^lliq

judicable: a. qaabil e muqaddamah/qaabil e samaa^at

judicative: a. faesal/faeslah kun

judicature: n. âdliyah/kachehri/nizaam e âdaalat/
nizaam e qaza

judicial: a. âdaalti/muñsifaanah/tañqiidi

judical administration: n. kotwaali(f.)

judicially: adv. âdaalti taur par/Haakimaanah/SHar^an

judiciary: n. âdliyah/âdaalti nizaam

judicious: a. daana/duur biin/mudabbir/saaHab e tamiiz/
samajh daar

judiciously: adv. âaqilaanah/mudabbir aanah/soch samajh kar

jug: n. aaftaabah/qaraabah/suraaHi

juggernaut: n. jagan naath

juggle: v.i. kartab dikhaana/SHo^badah baazi karna

juggler: n. baazi gar/madaari/SHo^badah baaz

jugglery: n. baazi gari/fareyb/kartab/nazar bañdi/
SHo^badah baazi

juggling: n. jaadu/SHo^badah

jugular: a. gardan ya Halaq sey muta^alliq

jugulate: v.t. gala kaaTna/halaak karna/maarna

jugulation: n. halaakat

juice: n. âraq/ras/SHiirah

juiciness: n. ras bhara pan/rasiila pan

juiciness: a. bey ârq/bey ras/KHuSHk

juicy: a. dil chasp/latiif/rañg daar/ras bhara/
ras daar/rasiila

jujube: n. miiThi goliyaañ

jumble: v.t. dhachka deyna

jumble: n. añgaar/bey tartiibi/dhakkam dhakka/Dheyr/
gaD maD/gol maal/KHalt/miiThi tikyaañ

jumbled: a. bey tartiib/KHalt malt

jumbo: n. âziim ul baeHesah chiiz/
bahot baRa aadmi ya jaan war

jump: v.i. chaukRi bharna/jast lagaana/
jast maarna/jhaT sey natiijah nikaalna/
kisi natiijey par pahoñchna/kuudna/
phaañna/phalaañgna/phudakna/uchakna/
uchhal paRna/uchhalna/zaqañd bharna

jump: n. jast(f.)/phaañ(m.)/phalaañg(f.)

jump at: fauran raazi ho jaana

jump over: phalaañgna

jump ship: jahaaz ko tark karna

jump suit: n. jasti lebaas

jumper: n. uuni kurti/chhalaañg lagaaney waala/
jast KHeyz/kuudney waala

jumping: pr.p. kuudtey hu'ey/phalaañgtey hu'ey

jumping: n. uchak(f.)

jumping jack: n. putli

jumping mouse: n. phudak chuuha

jumpy: a. kuudtey hu'ey/phalaañgtey hu'ey

junction: n. atsaal/joR/milaap/sañgam

juncture: n. atsaal/joR/milaap/milan/sañgam

junior: a. asGHar/chhoTa/KHurd/kotaah/saGHiir

junior miss: n. do SHiizah/nau ûmr laRki

junk: n. chiini samuñdari jahaaz

junk: n. bey kaar ya fuzuul SHa'ey/kaaTh/kabaaR

junkman: n. kabaaRi/kabaaRya

Junker: n. proSHiyaa'i amiir zaadah

junket: n. da^wat/phaTa duudh/raa'eb/saer o tafriiH/
zeyaafat

junketeer: n. saer o tafriiH karney waala/z
eyaafat karney waala

junkie: n. charsi/chañDu baaz

junky: a. bey kaar/fuzuul/kaaTh kabaaR

junta: n. siyaasi Toli

Jupiter: n. muSHtari

jural: a. qaanuuni Haq

jurant: n. Half uThaaney waala

juratory: n. Halfi/Half meyñ bayaan Shudah

juridical: n. âdaalti/
iñsaaf key iñtezaami umuur sey muta^alliq

jurisconsult: n. maahir e qaanuun/qaanuuni muSHiir

jurisdiction: n. âmal daari/daa'erah'e eKHteyaar/daKHl/
eKHteyaar/êlaaqah/Huduud e Hukuumat/
qalamrau

jurisprudence: n. fiqah/qaanuuni mahaarat/usuul e qaanuun

jurisprudent: n. faqiih/maahir e qaanuun/qaanuun daan

jurisprudential: a. fiqhi/qaanuuni

jurist: n. faqiih/qaanuun daan/waaqif e qaanuun/wakiil

juror: n. 'jury' ka rukn/saalis

jury: n. pañch/saalis

just: a. âadil/âadilaanah/âdal pasañd/âdiil/baja/
durust/iimaan daar/Haq/Haq par/maeHz/
munaasib/muñsif/par waan(m.)/puura/sach/
sachcha/saHiiH/Thiik/waajibi/zara sa

just as: a. jaesa/juuñ juuñ/maaniñd

just now: abhi

justice: n. âdaalat/âdl/daad/ênaayat/insaaf

(court of)justice: n. âdaalat

justice of peace: n. Haakim e âdl/naazim e amn

justiciable: a. qaabil e chaarah juu'i

justifiable: a. qaabil e jawaaz/qaabil e mudaafe^at

justification: n. jawaaz/taa'iid/waajibiyat/wajah ma^quul

justified: a. Haq bah jaanib/nuñsifaanah

jut: v.i. nikalna/ubharna

jute: n. paT san/san

juvenescent: a. ûñfuaan e SHabaab meyñ qadam rakhney waala

juvenescence: n. ûñfuaan e SHabaab

juvenile: a. baalak/kam sin/nau KHeyz/nau jawaan/
naa tajribah kaar/nau ûmar/tiflaanaah/tifli

juvenile court: n. âdaalat e atfaal/âdaalat e bachchah gaan

juvenile delinquency: n. tiflaanah KHata/tiflaanah jurm

juvenile delinquent: n. tifl e KHata kaar

juvenile officer: n. tiflaan e KHata kaar ka nigah baan

juvenilia: n. aasaar e SHabaab/bachchoñ ka adab

juvenilism: n. nau jawaani/tiflaanah pan

juvenility: n. albeyla pan/allhaR pan/bach pana/
nau jawaani/SHabaab

juxtapose: v.t. mila kar rakhna/paehlu ba paehlu rakhna

juxtaposition: n. doSH ba doSH/nazdiiki/peywastahgi/qurbatDifferent varieties of Jasmine:

Jasmine aborescens: newaara

Jasmine auriculatum: juuhi

Jasmine g*****florum: chambeyli

Jasmine humile: italiyan chambeyli

Jasmine officinale: (safaed)chambeyli

Jasmine pubescens: deyla/kuñj

Jasmine revolutum: zard chambeyli/soñja

Jasmine sambac: beyla/motiya

Jasmine sambac florapleno: mogra

Jasmine triumphant: zard chambeyli/soñja

Jasmine wallichianum: piili chambeyli

Red Jasmine kaama lata
__________________
(¯`v´¯)
`*.¸.*`

¸.*´¸.*´¨) ¸.*´¨)
(¸.*´ (¸.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'I' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 10-12-2008 02:19 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | Cloud Computing | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 12:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.