HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Live Cricket Score All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Welcome to all the Students Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
Old 10-12-2008, 01:42 AM   #1
lectures Dictionary English to Urdu Letter 'G' (Roman Urdu)


G
gab: n. bak bak/bakwaas/gap SHap

gab: v.i. teyz tarraari sey bolna

gabble: v.i. baR baR karna

gable: n. paakha/pakhwa

gad: v.i. idhar udhar phirna

gadfly: n. KHuun chuus makkhi/wabaal e jaan

gadget: n. adna tarkiib/chaal/dil chasp SHaey/
kal purzey/tadbiir

gaffe: n. bey tuki baat/aKHlaaqi laGHziSH

gaffer: n. buDDha gañwaar

gag: v.t. chup karna/muñh bañd karna/
zabardasti sey muñh bañd karna

gag: n. man ghaRat kahaani

gag: n. chheyñka/mazaaq/zabaañ bañdi

gaga: a. aeHmaq/saadah lauH/saThiyaya hu'a

gage: n. ‚ehd/rahen

gage: v.t. baazi lagaana/daa'o laggana/SHart lagaana/
qasam dilaana

gaggle: n. qaazoñ ya ‚urtoñ ka jhuñD

gaily: adv. bhaRak daari sey/SHoKHi sey/ziñdah dili sey

gain: v.t. Haasil karna/jiitna/munaafa^ karna

gain: n. beySHi/faa'edah/faez/Haasil/jiit/munaafa^/
nafa^/yaaft

gainful: a. nafa^ baKHSH/faa'edah mañd/mufiid/suud mañd

gainless: a. bey suud/laa Haasil

gainly: a. qubuul suurat/siDol/zeyba

gainsay: v.t. iñkaar karna/tardiid karna

gainsay: n. jhagRa/tardiid

gait: n. chaal/ghoRey ki chaal/KHiraam/paa'oñ/
rawiSH/tarz e KHaraam

gaiety: n. baañk pan(m.)/baSHaaSHat(f.)

gaiter: n. jarmuuq/TaKHna poSH

gala: a. jaSHn/tehwaar

galactic: a. duudh sey muta^alliq/
kaeh kaSHaañ sey muta^alliq

galaxy: n. aakaaSH gañga/kaeh kaSHaañ

gale: n. jhakkaR/tuufaan

galimatias: n. ala bala/bak waas

gall: v.t. aazaar deyna

gall: n. aablah/‚daawat/kiinah/mizaaji talKHi/
safra

gall-bladder: n. pitti

gallant: a. ‚aSHiq/bahaadur/ÓSHq baaz/jawaan mard/
SHujaa^

gallantry: n. ÓSHq baazi/‚aSHiq mizaaji/bahaaduri/
dileyri/jawaan mardi/KHuSH poSHaaki/
naaz bar daari

gallery: n. daalaan/GHulaam gardiSH/nigaar KHaanah/
raah daari

galley: n. chappu'oñ ya baad baan ki madad sey chalney
waala chhoTa jahaaz

gallimaufry: n. afra tafri/gaD maD/gaR baR/KHalat malat

galling: a. aazaar deh/duruSHt/talKH

gallivant: v.i waqt bar baad karna

gallop: v.i. DapaTna/ghoRey ka po'iya ya sarpaT dauRna/
teyz chalna

gallop: n. dapaT(f.)/ghuR dauR(f.)

Galloway: n. yaabu

gallows: n. daar/suuli

gally: v.i. Darna

galoot: n. buddhu/sipaahi

galore: adv. ba kasrat/ba afraat

galosh: n. juuta poSH

galvanise: v.t. joSH dilaana/taeh chaRhaana/uksaana

galvansed: v.t. uksaaya hu'a

gambit: n. chaal(SHat rañj)/ko'i ‚mal

gamble: n. ju'a/qumaar baazi/SHart

gamble: v.i. ju'a kheylna/qumaar baazi karna/
SHart lagaana

gambling: n. haar jiit/ju'a

gambol: v.i. kad kaRey lagaana/kheylna kuudna/kudakna

gambol: n. chhalaañg/phalaañg/uchhal kuud/zaqañd

game: n. baazi/baazi chah/kheyl/SHikaar/tafriiH

gamekeeper: n. moHaafize SHikaar gaah

gammer: n. buRhiya

gamp: n. chhaata(m.)

gamut: n. Halqah daa'erah/sar gam

ganch: v.t. chiirna/ghaa'o lagaana

gander: n. bey waquuf/ghaamaR/hans/naa daan/
saadah lauH

gang: n. garoh/jama^at/mañDli/Toli/TukRi/zumrah

gangster: n. bad ma^aaSH/dada giir/uchakka

gangway: n. jahaaz sey raastah/rah guzar

gaol: n. Habs/qaed KHaanah

gap: n. daraaR/daraz/faasilah/naaGHah/
phuuT/raKHnah/SHaq/SHigaaf/waqfah

gape: v.i. jamaahi leyna/muñh khol kar deykhna

gaping: a. Haeraan/muñh khula

garage: n. kaar gudaam/moTar KHaanah

garb: n. bheys/hai'yat/lebaas/paeh naawa/poSHaak/
waza^

garbage: n. aalaa'iSH/fuzlah/kuuRa karkaT/makruuh adab

garble: v.t. chhaañna/jhuTaa'i karna/saaf karna

garboil: n. haR boñg/ulTa palTi

garden: n. baaGH/bustaan/chaman/gulistaan/gulzaar/
phulwaari

garden: v.i. baaGH baani karna

gardener: n. baaGH baan(m.)/bustaani(m.)/gul chiiñ(m.)/
maali(m.)/maalan(f.)

gardening: n. baaGH baani(f.)

garderobe: n. kapRoñ ki almaari/chhoTa kamrah/Hujla

gargantuan: a. ‚ziim ul baeHsah/deo numa/peyTu

gargle: v.t/i. GHaraarah karna/GHar GHaraana

gargle: n. GHar GHarah/kulli

garish: a. bhaRak daar/bhaR kiila/chamak daar/
cham kiila/fauq ul bhaRak/KHiirah kun/
SHoKH/zarq barq

garland: n. gajra/haar/maala

garlic: n. lahsan

garlic (clove): n. jawa(m.)

garment: n. kapRey/lebaas/paehnaawa/poSHaak

garnet: n. yaaquut

garner: n. GHallah gudaam/khalyaan/KHarman

garner: v.t. jama^ karna/ikhaTTa karna

garnish: v.t. aaraa'iSH karna/sajaana/taz'iin deyna/
zeybaa'iSH karna

garnish: n. aaraa'iSH/taz'iin/zeybaa'iSH

garniture: n. aaraaiSH o zeybaa'iSH key lawaazmaat/
paeraahan/sajaawaT

garrison: n. fauji chhaa'oni/urdu

garrison: v.t. sipaahi muhiyah karna

garth: n. baaGHiichah

garrulous: a. baatuuni/gappi/kasiir ul kalaam

garrulity: n. baatuuni pan/kasiir ul kalaami

gash: v.t. gaehra zaKHm lagaana

gash: n. charka/ghaa'o/gaehra zaKHm/zaKHm

gasket: n. paTTi jis sey baad baan baañdha jaa'ey

gasp: v.i. saañs key li'ey muñh kholna/
saañs phuulna/sisakna

gasp: v.t. saañs leyna

gastric: a. me^di/reyaahi/SHikmi

gastrotomy: n. peyT ki jarraaHi

gat: n. aab naa'ey

gate: n. baab/dar/dar waazah/guzar gaah/mudKHal/
phaaTak(m.)

gate-crash: v.i. bin bulaa'ey mehmaan bañna

gate-keeper: n. chauki daar/sañtri

gateway: n. dar waazah/phaaTak

gather: v.t. biñna/faraaham karna/ikaTTha karna/
jama^ karna/khasoTna/sameyTna/yakja karna

gather: v.i. ikaTTha hona/jama^ hona/yakja hona

gathered: a. faraaham/ikaTTha/jama^/jama^ SHudah

gathering: n. bhiiR/hujuum/ijtemaa^/jhuumar/maeHfil

gauche: a. bey Dhab/bey saliiqah/bey tuka/
naa SHaa'estah

gaucherie: n. bhoñDa pan

gaud: n. dikhaawaTi jaSHn/gul kaari

gaudy: a. bad zauq/bhaR kiila/cham kiila/numaa'iSHi/
rañgiin

gaudiness: n. rañgiini(f.)

gauge: n. meqyaas/me^yaar/naap/paemaanah/wus^at

gaum: v.t. chipaRna

gaum: n. kiichaR/chip chipaahaT

gaunt: a. maryal/patla/suukha/ujaaR/waeHSHat naak/
wiiraan

gauntlet: n. aahni dastaanah

gauze: n. jaali

gave: pa.t. diyaa

gavel: n. eyk chhoTi muugri jisey sadr e majlis
nazm o zabt key li'ey iste^maal karey

gavel: n. KHiraaj/kiraayah

gavial: n. ghaRyaal/magar machh/nahañg

gawk: v.i. muñh phaaR kar deykhna

gawk: n. bey tuka/hawañnaq/jheyñpu/
KHabti/saadah lauH

gawkish: a. bey Dhañga/bey waquuf/siRi

gawky: a. bey tuka/bey Dhañga/hawañnaq/jheyñpu

gawkiness: n. bey tuka pan/bey Dhañga pan/jheyñpu/KHabt

gay: a. albeyla/bey fikr/bhaRak daar/chañchal/
hañs mukh/KHurram/KHuSH/KHuSH mizaaj/
KHuSH taba^/laa ubaali/masruur/rañga daar/
rañgiila/SHaadaañ/SHoKH/satHi/
zarq barq/ziñdah dil

gay: n. chhabiila/ham jiñs parast/lauñDa

gaze: v.i. ghuur kar deykhna/TikTiki baañdh kar deykhna

gaze: n. TikTiki

gazebo: n. baarah dari/chhajjah/jharoka/minaarah

gazelle: n. aahu/GHazaal/hiran

gazette: n. aKHbaar/ko'i sar kaari jariidah/roz naamah

gazetted: a. jariidi

gazetteer: n. juGHraafiah

gear: n. garaari

gear: n. aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/
saaz o saamaan

gear: v.t. ghoRa jotna

geck: n. eHaanat

geck: v.t. mazaaq uRaana

geck: v.i. Haqiir samajhna/tauhiin karna

geezer: n. ‚jiib aadmi/jhalla/

geld: v.t. maeHsuul lagaana

geld: v.t. aaKHtah karna/bachchah daani nikaalna/
kamzor kar deyna/KHaarij karna/
KHassi banaana/maeHruum karna

geld: n. baaj/KHiraaj

gelding: n. aaKHtah/KHassi jaan war/KHassi ghoRa

gelded: a. aaKHtah

gem: n. jauhar/gauhar/gohar/qiimti patthar

gems: n. jawaahir

geminate: v.t. duugna karna

gemma: n. añkhwa

gendarme: n. sipaahi

gender: n. ism/jiñs/tazkiir o taaniis

gender: v.t. paeda karna

gender: v.i. ham bistari karna

gene: n. mauruusah/nisbah

genealogical: n. nasabi

genealogy: n. nasl/silsilah tul nasb

general: a. ‚am/majmuu^i/qaa'ed/sipah saalaar/Żmuumi

generalise: v.t. ‚am iste^maal meyñ laana

generalist: n. har fan maula/maahir e Żmuumi

generality: n. baRa Hissah/Żmuumiyat

generally: adv. ‚am taur par/aksar/bil Żmuum/Żmuuman

generate: v.t. ‚alame wujuud meyñ laana/paeda karna/
taKHliiq karna

generation: n. nasl(f.)/paud(f.)/piiRhi(f.)/puSHt(f.)/
qarn

generational: a. nasli/puSHti

generative: a. nasl par wari sey muta^alliq

generous: n. bey laus/dil waala/faiyaaz/faraaKH dil/
Haatim/himmat waala/kariim/saKHi

generosity: n. dil(m.)/dil(m.)/faezaan(m.)/faiyaazi(m.)/
faraaKH dili(f.)/juud(m.)/karam(m.)/
murawwat(f.)/saKHaawat(f.)

genesis: n. aaGHaaz/‚mal e tauliid/ibtida/paedaa'iSH

genetic: a. jiñsi/nasli/tawaaldi

genetics: n. Ólme takwiin/nasliyaat

genetically: adv. KHalqi taur par

genial: a. farHat afza/ham dard/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/
milan saar/neyk dil/seHat mañd

geniculate: a. gaThiila/joR daar

genie: n. jin

genitals: n. aa^zaa'ey tanaasul(KHaariji)

genitor: n. jad/waalid

geniture: n. paedaa'iSH

genius: n. ‚ql mañd/zaki/zehiin

genocide: n. garoh ya nasl ka qatl e ‚am(m.)/nasl kuSHi(f.)

genome: n. launiyat/launi maaddah

genre: n. añdaaz/hae'iyat/qism/sinf/tarz

gent: a. najiib/SHariif

genteel: a. latiif/mohazzab

genteelism: n. saHiiH alafaaz ka iste^maal

gentility: n. adab/taehziib

gentle: a. aahistah/KHuub/mulaa'em/narm/narm dil/
siidha

gentleman: n. mohazzab/saaHab/SHariif

gentlemanliness:n. SHaraafat

Gentlemen! intj. saaHabo

gentleness: a. iñsaaniyat/mulaa'emiyat/narmi/narm dili/
SHaraafat

gentlewoman: n. baano/bey gam

gently: adv. bah lataafat/narmi sey/SHaraafat sey

gentry: n. SHurafa

genty: a. gul badan/nafiis/zeyba

genuflect: v.i. rukuu^ karna/sijdey meyñ jaana

genuine: a. asl/asli/Haqiiqi/KHaalis/khara/mustanad/
pakka/qudrati/saHiiH/Taksaali

genuinely: adv. aslan/Haqiiqatan/sach much

genuineness: n. asliyat/Haqiiqat/KHaalis pan/mustanad/
sadaaqat/seHat

genus: n. jiñs/nau^/qabiil(m.)

geography: n. Ólm ul ‚rz/juGHraafiah

geographical: v.t. juGHraafiyaa'i

geology: n. Ólm e tabqaat ul ‚rz

gerbe: n. geyhuuñ ki baali

gerbil: n. bayaabaani chuuha

germ: n. asl/biij/jarsuumah/SHaguufah

german: a. auwwal darjey ka/‚ziiz

german: n. ‚ziiz/ham SHiir/ham zaad

German: a. almaani

germinate: v.i. namu paana/ugna/nikalna/phuuTna/ugna/
upaj paana

germination: n. namu/upaj/ugaa'o

germinative: adv. namuudi

germs: n. jaraasiim

gerontocracy: n. buuRhuuñ ki Hukuumat

gerund: n. ism e musaddar(m.)

gest: n. ‚mal/iSHaarah/kaar e numaayaañ

gest: n. Harkat/iSHaarah

gestalt: n. ha'iyyat/SHakl/suurat

gestation: n. Hamal/sawaari

gesticulate: v.i. haath hila hila kar baat karna

gesticulation: n. Harkat/nirat

gesture: n. Harkat(f.)/iSHaarah(m.)

get: v.t. Haasil karna/paana/paeda karna

get: v.i. bañna/milna/paana

get away! intj. bhaag/haT

getaway: n. aaGHaaz/faraar

get bored: v.i. jii uchaaT hona

get down: utarna

get hold of: qabzah karna

get off: nikal bhaagna/phalna phuulna/utarna

get on: v.i. aagey baRhna/faroGH paana

get up: v.i. taiyyaar karna/uThna

get-up: n. auzaar/SHakl

getting:; n. jalb

ghast: v.t. Daraana/KHauf zadah karna

ghastful: a. tiirah/udaas

ghastliness: n. bhayaanak pan/KHauf naaki/tiirahgi

ghastly: a. bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak

gherkin: n. chhoTi zaat ka khiira

ghetto: n. yahuudiyoñ ka moHallah

ghost: n. baitaal/bhuut/ham zaad/jin/pareyt/
ruuH/saayah

ghostly: a. bhuut kaa sa/KHyaali/ruuHi

ghoul: n. bhayaanak ruuH/GHuul/Ófriit

giant: n. ‚ziim/baRa/deow/jabbaar

gib: n. KHassi billi

gibber: v.t. baR baR karna

gibberish: n. aul faul/baR baR/bak waas

gibbet: n. daar(f.)/suuli(f.)

gibble-gabble: n. baR baR

gibbon: n. hiñ dustaani bañ dar

gibbous: a. kubRa

gibe: v.t. choT kasna/GHaban karna/luuTna/
tauhiin karna

giblets: n. pariñdoñ ka dil gurdah waGHaerah

Gibralter: n. Jabl al Tariq

giddiness: n. chakkar/daurah

giddy: a. Dag mag/subuk sar

gift: n. ‚tiyah/baKHSHiSH/deyn/en^aam/hibah/Ínaayat/
nazar/ne^mat/niSHaani/peysH kaSH/
riSHwat/sauGHaat/tajribah/toHfah

gifted: a. Haaziq/pur dimaaGH/zehiin

gigantic: a. ‚ziim/bey Had baRa/deo numa

giggle: v.i. aeHmaqaanah taur par hañsna/khi khiyaana

giglet: n. chañchal laRki/DhaDDo

gigot: n. bakrey ki raan

gild: v.t. soney ka paani chaRhaana/mulamma^ chaRhaana

gilded: a. zar nigaar

gilder: n. tila kaar/tila saaz

gilding: n. qal^a'i

gill: n. aab ju

gilt: v.t. saeqal karna

gilt: a. soney ka paani chaRha hu'a/sunaehra

gilt: n. saeqal

gilt: n. nau jawaan suu'arni

gimmick: n. anokha daa'o(m.)/anokhi kal(f.)/tadbiir(f.)

gimmickry: n. chaal(f.)

gimp: n. Dori(f.)/goT(f.)/kinaari(f.)

gin: n. Hikmat/phañda/tadbiir/tajwiiz

gin: v.t. oTna/phaañsna/
ruu'i sey binauley nikaalna

gin: v.t/i. SHuruu^ karna

ginger(dry): n. soñTh(f.)

ginger(fresh): n. adrak(f.)

ginger: n. himmat/jazbah/mizaaj/teyz mizaaj

ginger: v.t. adrak Daalna/jaan Daalna

ginger: a. bhuura/surKHi maa'el

gingerly: adv. aahistah qadmi sey/baRi eHteyyat sey

gipsy: n. KHaanah badoSH

giraffe: n. zarafah

gird: v.t. gheraa'o karna/Halqey meyñ leyna/
kamar bañd baañdhna

girder: n. SHeh tiir

girdle: n. gheyra/Halqah/kamar bañd/kuñDli/
miñtaqah/paTka/peyTi/zeyr jaamah

girl: n. bachchi/chhokri/do SHiizah/KHaadimah/
kuñwaari/laRki/maeHbuubah/
naa katKHuda ‚urat

girlfriend(of a girl):n. saheyli

girlhood: n. baañk pan/bach pan/do SHiizgi/
kanha'iya pan/laRak pan

gist: n. KHulaasah

give: v.t. ‚ta karna/baKHSHna/deyna/Ínaayat karna/
pakRaana/phal deyna

give and take: n. leyn deyn/sauda

give away: v.t. baKHSHna/faaSH karna

give birth: v.t. jañna

give ear: v.t. suñna

give up: v.t. baaz aana/chhoRna/haath dhona

give vent to: bhaRaas nikaalna

given: a. ‚ta kardah/ta'ey SHudah

giver: n. ‚ta karney waala/deyney waala

giving: n. ‚ta

glacial: a. barfaani/muñjamid

glacial river: n. barfaani nadi

glacier: n. barfaani darya

glad: a. dil SHaad/farHaañ/KHurram/KHuSH/maeHzuuz/
masruur/SHaad/raazi

glad tidings: n. KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.)

gladden: v.t. dil SHaad karna/KHuSH karna/masruur karna

gladness: n. faraH/KHuSHi/suruur

gladly: adv. bahd dil o jaan/bah KHuSHi/hañsi KHuSHi

glamour: n. fareyftahgi/seHr

glamour: v.t. fareyftah karna

glance: v.i. kauñdna/nazar paRna

glance: v.t. deykhna/nigaah Daalna

glance: n. chitwan/laeHzah/lamHah/nazar/nigaah

gland: n. GHuduud

glandular: a. GHuduudi

glare: n. aab/chamkaara/roSHni/SHahaabi/ujaala

glare: v.t. chaka chauñd karna

glaring: n. KHiirah kun/zaahir

glass: n. kaañch/sabu/SHiiSHah/zujaaj

glassy: a. SHiiSHey ka/SHiiSHey jaesa/zujaaji

glass house: n. aa'inah KHaanah

glass pane: n. SHiiSHah

glaze: v.t. SHiiSHey ki taeh jamaana/
SHiiSHah lagaana

glazier: n. SHiiSHah gar

gleam: v.i. damakna/TimTimaana

gleam: v.t. chamkaana

gleam: n. chamak/damak/jhalak/kiran/taab/
TimTimaahaT

glean: v.t. bacha khucha ikaTTha karna/
baRi meHnat sey siikhna

gleaner: n. KHoSHah chiiñ

glee: n. KHuSHi/musarrat/suruur

gleeful: n. faraH/masruur

gleefully: adv. KHuSHi sey

gleet: n. jiryaan(m.)

glib: a. aasaan/chikna/phisalwaañ/tarraar/teyz

glib: v.t. teyzi dikhaana

glibness: n. phislan/teyzi

glide: v.i. bila dam lagaa'ey uRna/phisalna

glim: n. jhalak

glimmer: v.i. chamkaara/chiraaGH ki taraH jhilmilaana/
TimTimaana

glimmering: n. TimTimaahaT

glimpse: n. halki si jhalak/jhapki/par tau

glimpse: v.i. halki si jhalak dikhna

glimpse: v.t. halki si jhalak deykhna

glint: v.i. chamakna

glint: n. chamak

glissade: v.i. barf par phisalna/phisalna

glisten: v.i. jhalakna

glitch: n. nuqs

glitter: v.i. chamakna/damakna/jhalakna/
taabiSH dikhaana

glitter: n. aab taab/chaka chauñd/chamak/
chamak damak/damak/dikhaawaT/jag magaahaT/
jhalak/lahak/taabiSH

glittering: a. chamkiila

glittery: a. bhaRak daar/damkiila/daraKH SHaañ

gloaming: n. jhuT puTa/SHafaq

gloat: v.i. faaKHiraanah añdaaz sey nazar Daalna

gloat: n. lalchaa'i nazar(f.)/niyat e bad(f.)/
SHamaatat(f.)

gloater: n. nadiidah/nazar baaz

gloatingly: adv. nadiidoñ ki taraH/nigaah e SHauq sey

global: a. aafaaqi/‚alam giir

globular: a. kurrawi

globule: n. chhoTi goli/kurrah/qatrah

globe: n. geyñd/gola/kurrah/kurrah tul arz

gloom: n. aazurdahgi/añdheyra/dhuñdh/
tiirgi/naa umiidi/udaasi

gloom: v.i. aazurdah hona/añdheyra hona/dhuñhlaana/
GHamgiin hona

glooming: n. jhuT puTa

gloomy: a. aazurdah/kaala/mukaddar/udaas

glorify: v.t. ‚zmat deyna/puujna/SHaan baRhaana

glorified: a. baa ‚zmat

glorious: a. jaliil/sar bulañd/SHaan daar

glory: n. aab o rañg/bahaar/dhaak/faKHr/faroGH/
ifteKHaar/jalaal/SHaan/SHohrat/ujaala/
‚zmat/Ózzat

gloss: n. aab/chamak damak/dikhaawa/qala^i

gloss: n. tafsiir/taSHriiH

gloss: v.i. taSHriih karna

glossy: a. aab daar/chamkiila/chikna

glossary: n. farhañg/fehrist e alfaaz

glottal: a. dehaaney sey muta^lliq/muñh ka

glottis: n. Halquum

glout: v.i. mukaddar hona

glove: n. dastaanah

glow: v.i. chamakna/damakna

glow: n. aañch/damak/lapaT

glowing: a. damakta/garm

glow-worm: n. jugnu

gloze: v.i. tabsarah karna

gloze: v.t. chaapluusi karna

glue: n. goñd/leys/sareySH

glum: a. maGHmuum

glut: v.t. haukey sey khaana/peyT bhar khaana

glut: n. afraat/bhar maar

glutinous: a. chip chipa/lazaj

glutton: n. baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu/
pur KHor/SHikam parwar

gluttonise: v.i. zaruurat sey zeyaadah khaana

gluttonous: a. Hariis/laal chi/peyTu

gnarl: n. daraKHti gaañTh

gnash: v.t/i. daañt kaT kaTaana/daañt piisna

gnat: n. chhoTa machhar

gnaw: v.t/i. kutarna

gnosis: n. Órfaan(m.)

Gnostic: n. fahiim/fareybi/SHaatir

go: v.t/i. jaana/chalna

Go! intj. jaa'o(m.)/jaa'iey(pl.)

go at: v.t. Hamlah karna

go away: v.i. Talna

go between: n. kuTna(m.)/kuTni(f.)

go-by: n. gureyz/ijtenaab

go for: v.t. bhiR jaana

go over: v.t. nazr saani karna/yaad karna

go through: v.t. guzarna/jheylna

go to war: v.t. jañg karna/laRna

goad: n. aañkas/hañkney ki DañDi/jariib

goad: v.t. haañkna/Harkat meyñ laana

goal: n. hadaf/mañzil/maqsad/Thikaana

goat: n. bakra(m.)/bakri(f.)

goatherd: n. bakar waal(m.)/char waaha(m.)

goat-pellet: n. bakri ki meyñgni(f.)

goatskin: n. bakrey ki khaal(f.)

gob: n. Dheyr(m.)/muñh(m.)/niwaalah(m.)/tikkah(m.)

gobbet: n. Dali(f.)/luqmah(m.)/niwaalah(m.)/qatrah(m.)

gobble: v.t. baRey TukRey nigalna/Dhakosna/
haRap kar jaana/jaldi meyñ nigalna/
lap lap khaana

gobbledegook: n. uuT paTaañg(f.)

gobbler: n. lap lap khaaney waala(m.)

goblet: n. baadiah/jaam/kaasah/kuuzah/miina/saaGHar

goblin: n. GHol

God: n. deota(m.)/KHuda(m.)/maalik(m.)/rab(m.)/
yazdaañ(m.)

(by) God: adv. bah KHuda

God Almighty: n. uupar waala

God fearing: a. KHuda taras

God given: a. qudrati

godsend: n. KHuda daad

Godspeed: n. KHuda ka saath

goddess: n. deywi

godless: a. kaafir/SHariir

godliness: n. taqwa

godly: a. KHuda parast/mazhabi/saaleH/taqi

godown: n. gudaam

goes: ja raha ha'ey(m.)/ja rahi ha'ey(f.)

goety: n. kaala jaadu

goglet: n. kuuzah(m.)

going: pr.p. jaata/jaata hu'a/ja raha ha'ey/
ja rahey haen(pol.)

going: n. rawaangi/ruKHsat

gold: n. kañchan/sona/tila/zar

gold foil: n. soney ki pañni

golden: a. sunaehra/tilaa'i/zarriiñ/zar nigaar

goldly: adv. soney jaesa

goldsmith: n. saadeh kaar/sunaar/zar gar

goluptious: a. laziiz/SHaewat añgeyz

gone: pa.p. faq/gaya/gaya hu'a/jaata

gong: n. ghaRyaal/jaras/naaquus

gonorrhoea: n. jiryaan(m.)

goo: n. jazbaatiyat

good: a. bhala/Hasan/KHaer/khara/KHuub/mustaHsan/
neyk/suud mañd/Thiik/Żmdah

good deed: n. eHsaan

good fellow: a/n. KHaliiq/yaar baaSH

good fortune: n. baKHt/eqbaal/KHuSH qismati/sa^aadat

Good Friday: n. jummat ul KHaer(m.)

good humour: n. baSHaaSHat

good looks: n. wajaahat

good looking: a. gabru/KHuub suurat/wajiih

good luck: n. yumn

good manners: n. aadaab/SHaa'estahgi/SHaraafat

good name: n. laaj

good natured: n. KHuSH mizaaj

good news: n. KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.)

good offices:vn. KHuSH nuudi(f.)

good riddance: prov. KHas kam jahaañ paak

Goodbye! intj. KHuda Haafiz/widaa^

goodly: a. dil kaSH/Hasiin

goodly: adv. bah mehrbaani

goodness: n. achchhaa'i/eHsaan/KHuubi/mehrbaani/
neyki/salaaH

Goodnight! intj. SHab ba KHaer

good-for-nothing:a. bey kaar/bey SHoGHl/naa kaarah/
nikamma/nikhaTTu

goods: n. jiñs(f.)/maal(m.)/mataa^(f.)/sauda(m.)

goods train: n. maal gaaRi(f.)

goodwill: n. eHsaan(m.)/mehrbaani/naam(m.)/tijaarti SHohrat

goody-goody: a. diin daar/neyk/paarsa

goof: n. aeHmaq/bey waquuf/buddhu

goofy: a. aeHmaq/bey waquuf/buddhu/gadha/
saadah lauH

gook: n. gard(f.)/GHalaazat(f.)

goon: a. bey waquuf/buddhu/GHuñDa/SHohda

goon: n. kiraa'ey ka GHuñDa

goop: n. bey waquuf/pagloT

goose: n. qaaz

gore: n. KHuun/muñjamid KHuun

gory: a. KHuuni

gorge: n. darrah/gala/gaehri waadi

gorge: v.t. haukey sey khaana

gorgeous: a. faaKHir

gospel: n. baSHaarat

gossip: n. baat/charcha/gap/gap SHap

gossip: v.t. gap lagaana/idhar ki udhar lagaana/
lagaa'i bujhaa'i karna

gouge: v.t. khurach kar nikaalna

gourd: n. kaddu

(ash) gourd: n. peyTha(m.)

(bitter)gourd: n. kareyla

gourmand: n. baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu

gout: n. gaThiya ki biimaari

gout: n. lazzat/mazah/zaa'eqah

gouvernante: n. ‚alimah(f.)

govern: v.t. Haawi hona/Hukumraani karna/
Hukuumat karna

governance: n. asar/dabaa'o/Hukuumat/Hukmraani/iñtezaam

government: n. ‚mal daari(f.)/Hukuumat(f.)/raaj(m.)/
saltanat(f.)/sar kaar(f.)

governmental: a. Hukuumati/sar kaari

governing: n. zabt

governor: n. Haakim/waali/zaabit

gown: n. choGHah/Dhiila Dhaala jaamah/jubbah

grab: v.i. chhiiñna/hathiyaanah/pakaRna

grabber: a. baKHiil/Hariis/laalchi/pakaRney waala

grace: n. aan/ada/fazl/KHuubi/lataafat/lutf/
naak/naa muus/namak

graceful: a. chhabiila/gul badan/Hasiin/mohazzab/siDol/
taraH daar/zeyba

gracefulness: n. ra^naa'i(f.)

gracile: a. gul añdaam/naazuk

gracious: a. dil fareyb/KHuSH numa/mehrbaan

graciousness: n. dil fareybi/karam/KHuSH numaa'i/mehrbaani

gradation: n. tadriij

grade: n. darjah/Dhalaan/rutbah

gradely: a. durust/munaasib

gradient: n. Dhaal

gradual: a. aahistah/darjah ba darjah/tadriiji

gradually: adv. aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/
bah tariij/din bah din/jaatey jaatey/
raftah raftah

graduate: n. faariGH ul taeHsiil(m.)

graduation: n. tadriij

graft: n. peywañd/qalam

graft: v.t. peywañd lagaana/qalam lagaana

graft: n. KHurd burd

grafting: n. qalam lagaa'i

grail: n. bajri

grain: n. anaaj/biij/daanah/GHallah/jiñs/zarrah

grainage: a. lagaan

grained: a. daaney daar/khurdura

grainy: a. daaney daar

grain: n. kaañTa/SHaakh

gram: n. chana(m.)

gramary: n. jaadu/seHr

grammar: n. qawaa'ed/sarf o naHw

granary: n. GHallah gudaam/khaliyaan/koTha

grand: a. ‚ali/‚ali SHaan/a^la/ahem/aa^zam/‚ziim/
‚ziim uSH SHaan/ba ‚zmat/nafiis/numaa'iSHi/
qaabil e eHteraam/sadr/SHaan daar

grandchild: n. nawaasa/nawaasi/pota/poti

grandeur: n. aab o taab/jaah o jalaal/SHaan/SHaukat/
SHikoh/tum taraaq

grandfather: n. jadd i amjad

grandma: n. daadi/naani

grandmother: n. daadi/naani

g*****florum: n. chambeyli

g*****loquence: n. bulañd parwaazi/mubaaliGHah aameyzi

g*****ose: a. ‚ali numa/bulañd/numaa'iSHi/pur aab taab/
SHaan daar

granite: n. KHaara(?)

grant: v.t. baKHSHna/Ínaayat karna/farmaana/farz karna/
hibah deyna/maan leyna/qubuul karna

grant: n. ‚tiyah/farmaan/hibah/waziifah

granted: a. mañzuur/‚taa kardah

granular: a. daaney daar

granule: n. baariik daanah/daqiiqah/zarrah

granulate: v.t. daaney daar banaana

granulated: a. daanah daar

grape: n. añguur

grapefruit: n. chakotra

grape-vine: n. añguur ki beyl

graphic: a. aSHkaal sey muta^alliq/nigaariSHi/
taeHriir kardah/tarsiimi

graphics: n. Ólme naqSH kaSHi/fañn e tarsiim/
tarsiimiyaat

grapple: n. aañkRa(m.)/giraft(f.)/kaañTa(m.)/
qullaab/zañbuur(m.)

grapple: v.t. giraft meyñ laana/guth jaana

grapple: v.i. haatha paa'i karna

grappling: n. haatha paa'i

grasp: v.t. pakaRna/qaabu karna/qabzah karna/samajhna

grasp: n. daKHl/giraft/idraak/phañda/qaabu/
qabzah/Żbuur

grasping: n. aaz mañd/Hariis/laal chi/taame^

grass: n. ghaas/haryaali/gyaah

(dry)grass: n. kaah

grass: v.t. ghaas khilaana/ghaas lagaana

grass-cutter: n. ghasyaara(m.)

grasshopper: n. jhiiñgar/TiDDi

grassland: n. charaah gaah/gyaahistaan/kaahistaan

grate: n. aatiSH daan/bhaTTi/jaali/jañgla/piñjrah

grated: a. jañgley daar

grater: n. kaddu kaSH

grating: n. jañgla

grate: v.t. ghis kar chhiilna/ghisna/giraañ guzarna/
GHussey meyñ aana/kaddu kaSH karna/ragaRna

grate: v.i. kuRhna/naa gawaar e KHaatir hona

grater: n. rañdah

grateful: a. KHuSH gawaar/qaabil e qubuul/SHaakir

gratification: n. baKHSHiSH/lutf/riSHwat/talaafi

gratify: v.t. dil juu'i karna/kaam aana/KHuSHi deyna/
tamañnaa'oñ ko puura karna/taskiin deyna

gratifying: a. musarrat baKHSH/taskiin deh

gratis: adv. bila mo^aawezah/bila qiimat/bin daamoñ/muft

gratitude: n. sipaas/SHukr/SHukriyah

gratuitous: a. bila wajah/raza kaaraanah

gratuitously: adv. KHwaam KHwaah/muft meyñ/naa Haq

gratuity: n. baKHSHiSH(f.)/en^aam(m.)/toHfah(m.)

gratulate: v.t. mubaarak baad deyna

gratulatory: a. mubaarak baadi ka

gravamen: n. gilah/SHikwah

grave: v.t. kañdah karna/taraaSHna

grave: a. sañgiin/sañjiidah/SHadiid

grave: n. gaRha(m.)/KHaak(f.)/laHad(f.)/madfan(f.)/
maqbarah(m.)/marqad(m.)/mazaar(m.)/qabr(f.)

grave digger: n. gor kan

gravel: n. bajri

gravel: v.t. bajri phaelaana

gravely: adv. aehmiyat sey/sañjiidgi sey

graven: a. mañquuSH

graver: n. naqqaaSH

gravestone: n. kutbah

graveyard: n. goristaan/qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ

gravid: a. Haamilah/paa'oñ bhaari

gravidity: n. Hamal

gravitation: n. kaSHiSH

gravity: n. kaSHiSH e siql/sañjiidagi

gravy: n. saalan/yaKHni

graze: v.t. charaana/ghaas khilaana

graze: v.i. charna

grazier: n. char waaha(m.)

grease: n. charbi/chiknaa'i

grease: v.t. chupaRna

greasiness: n. charb zabaani/chiknaahaT/chiknaa'i

greasing palm: riSHwat deyna

greasy: a. chikna/chupRi/charbi daar

great: a. akbar/‚ziim/baRa/bulañd/buzurg/faa'eq/
jaiyyad/kabiir/kalaañ/parley darjey ka/
Żmdah/zabar

greater: n. baRh kar/beySH tar/zabar

greatly: adv. bah darjah haa/faraaKH dili sey/nihaayat

greatest: a. akbar/‚ala/‚azam/‚ziim tariin

greatness: n. aehmiyat/‚zmat/baRaa'i/bar tari/bulañdi/
karaamat/kibriya/qadr

great antelope: n. niil gaa'ey

Grecian: n. yuunaani

gree: n. bar tari/en^aam/mañzil/rutbah

greed: n. aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^

greedily: adv. haukey sey/lalchaatey hu'ey

(be)greedy: laalach karna

greedy: a. Hariis/laal chi/naa diidah/taame^

greediness: n. aaz/hauka/Hirs/laalach/naa diidah pan/tama^

green: a. hara/kachcha/KHaam/naa baaliGH/
naa tajribah kaar/naya/SHaad aab/taazah

(light)green: a. kaahi

green: n. sabz maedaan/sabz rañg

green-grocer: n. kuñjRa(m.)/kuñjRi(f.)/phal faroSH/
sabzi faroSH

green-horn: n. anaaRi

greenish: a. sabzi maa'el

greenly: adv. bila hoSHiyaari sey

greenness: n. haryaali/kachcha pan/sabzi/SHaad aabi

greet: v.t. KHuSH aamad kaehna

greet: v.i. salaam karna

greetings: n. aadaab ‚rz/tasliim

gregarious: a. GHallah pasañd/rewaR pasañd

gremial: a. nazdiiki/saakin

grey: a. phiika/surma'i

grey: n. surma'i rañg

grey squirrel: n. sañjaab(f.)

greyish: a. surma'i maa'el

greyhound: n. salluuqi(m.)

grey matter: n. bheyja

grey partridge: n. tiitar(m.)

grice: n. chhoTa suu'ar

grid: n. Dhaañchah/jaal/jañglah/taaroñ ki jaali

griddle: n. tawa

gride: v.t/i. chheyd karna

gridiron: n. jañglah

grief: n. aañch/añdoh/afsos/alam/baar/daaGH/
GHam/ghun/GHussah/Huzn/kaduurat/
karb/koft/maatam/rañj/rañjiSH/
SHeywan/sog/taassuf

grievance: n. gilah/SHikwah

grieve: v.t. rañj karna/sog manaana

grieve: v.i. karaahna/kuRhna

grieved: a. dil soKHtah/GHam diidah/moHzuun/rañjiidah

grieving: a. mutaa'ssif/pur malaal/rañjiidah

grievous: a. añdoh naak

griff: n. pañjah

grift: n. bey iimaani/dhoka dahi/fareyb/Thaggi

grig: n. jhiiñgar

grill: v.t. aag par seyñkna/aziiyat deyna

grill: v.i. aziiyat paana

grill: n. jañglah

grille: n. jaali/jañglah/qaed KHaaney ka jañglah

grim: a. bey raeHm/KHauf naak/muhiib/saKHt/sañg dil/
zaalim

grimace: n. chaRha muñh/tazaahur

grimace: v.i. muñh banaana

grimalkin: n. buuRhi billi

grime: n. kaalik

grime: v.t. najis karna

grin: v.i. khisyaana/muskuraana

grin: n. daañt dikhaa'i/khisyaahaT

grind: v.t. chabaana/chuura karna/diq karna/dalna/
ghisaana/piisna/ragaRna/zulm Dhaana

grind: v.i. ghisna/pisna

grinder: n. DaaRh/ghisney waala/hath chakki/
piisney waala

grindery: n. chaaqu chhuri teyz karney ki jagah

grinding: n. pisaa'i(f.)/ragRa(m.)

grinding: a. aziiyat kun

grip: n. chhoTi KHañdaq/naali

grip: v.t. KHañdaq khodna

grip: n. dast/giraft/kalap/mahaarat/pakaR/
qabzah/Żbuur

gripe: v.t. aziiyat deyna/dabaana/pakaRna/
giraft meyñ laana/zulm Dhaana

gripe: v.i. giraft meyñ hona

gripe: n. aeñThan(f.)/giraft(f.)

gripe: n. gidh

grise: v.t. Daraana

grise: v.i. phuraeri aana

grisly: a. bhayaank/daehSHat naak/makruuh

grisy: a. bhayaanak/KHauf naak

grist: n. chakki meyñ hu'a ya pisney waala GHallah

gristle: n. kurri (haDDi)

grit: n. kañkari/kirdaar ki puKHtagi/sañg reyzah

gritty: a. kirkira/pakkey kirdaar ka/pathriila/
saabit qadam

groan: v.i. aaheyñ bharna/bahot aziiyat meyñ hona/
haa'ey haa'ey karna/karaahna/
karaah kar kaehna

groan: n. aah/karaah

groaning: n. zaari(f.)

Grobian: n. buddhu/peyñDu

grocer: n. baqqaal/banya/kiryaanah faroSH/pan saari

groceries: n. pan saari ka saamaan/parchuun(m.)/sauda

grocery: n. kiraana/kiryaanah/pan saari ki dukaan/
parchuun

groin: n. chaDDa/jaañgh

groin: v.i. GHurraana

groom: n. dulha/ghoRey ka rakh waala/nau jawaan/saa'is

groom: v.t. ghoRey ki rakhwaali karna/tarbiyat deyna

groomed: a. chikna chupRa

gross: a. bey huudah/bhadda/faaSH/faaHiSH/foHSH/
GHaer mohazzab/GHaliiz/kasiif/kul/
maala maal/makruuh/moTa/naa SHaa'estah/
saara/saari/waafir/waazeH

grossness: n. GHalaazat/kasaafat/KHuSHuunat

grotesque: a. an ghaR

grotto: n. GHaar

grouch: v.t. gila karna

grouch: n. gila/SHikwah

ground: pa.p. pisa hu'a

ground: n. araazi(f.)/asaas(f.)/baa^is(m.)/maedaan(m.)/
miTTi(f.)/sabab(m.)/sahaara(m.)/wajah(f.)/
zamiin(f.)

groundless: a. bey bunyaad/sar na paer

groundswell: n. saaHili chhal

group: n. añjuman/garoh/Halqah/jama^at/jattha/jhuñD/
Toli(f.)/TukRi(f.)/zael(f.)/zumrah(m.)

group: v.t. garoh banaana/jama^ karna

grouping: n. garoh bañdi()f.9/garoh saazi(f.)

grove: n. baaGH(m.)/jhuñD(m.)/kuñj

grovel: v.i. zamiin par leyTna/zillat iKHtiyaar karna

grovelling: a. muñh key bal/zamiin par jhuka hu'a

grow: v.t. baRhaana/ugaana

grow: v.i. baRhna/jamna/ugna

growingly: adv. baRhtey hu'ey

growl: v.t. GHurraana

grown up: a. siyaana

growth: n. namu

grub: v.i. khaaana khaana/miTTi khodna

grub: v.t. biiKH kani karna/khaan khilaana/khudaa'i karna

grubber: n. mazduur/meHnat kaSH

grudge: v.t. bey dili sey deyna/buKHl karna/dareyGH karna/
Hasad karna/susti karna

grudge: v.i. buR buRaana/Hasad hona

grudge: n. baer(m.)/buKHl(m.)/Hasad(m.)/GHubaar(m.)/
KHaar(m.)/kiinah(m.)/raSHk(m.)

grudger: n. kiinah parwar

grudgingly: adv. baa dil e naa KHwaastah/bey dili sey

grue: n. phuraeri

gruel: n. daliya(m.)

gruelling: n. himmat sHikan/sabr aazma

gruesome: a. bhayaanak/Daraa'ona/daehSHat naak/haulnaak/
makruuh/muhiib/pur haul

gruesomeness: n. bhayaanak pan(m.)/haulnaaki(f.)/karaahat(f.)/
makruuh pan(m.)

gruff: a. akkhaR mizaaj/chiR chiRa/turSH ru/
ujaD/ukhRa

gruffish: a. zara ukkhaR

gruffly: adv. ujaD pan sey/ukkhaR pan sey/saKHti sey

gruffness: n. chiR chiRa pan(m.)/saKHti(f.)/tuñdi(f.)/
turSHi(f.)/ujaD pan(m.)/ukkhaR pan(m.)

gruel: v.t. saKHt imteHaan leyna

gruesome: a. bhayaanak/haebat naak

gruff: a. duruSHt/khurdura

grum: a. duruSHt/mukaddar

grumble: v.i. gaR gaRaana/gila karna/GHurraana/
kuR kuRaana/SHikaayet karna

grumble: n. gila(m.)/SHikwah(m.)

grumbling: a. SHaaki

grumbling: n. chiR chiRa pan/SHikaayet

grump: n. chiR chiRa aadmi/bad mizaaj aadmi

grumpy: a. bad mizaaj/chiR chiRa/GHusiila/tuñd KHuu

grumpiness: n. bad mizaaji(f.)/chiR chiRa pan(m.)/tuñd KHuu'i
turSH ruu'i(f.)

guaco: n. tiryaaq/zehr maar

guana: n. goh(f.)

guar: n. guaar ki phali(f.)

guarantee: n. kafiil(m.)/zaamin(f.)/zamaanat(f.)/
zimmeh daar(f.)

guarantee: v.t. taHaffuz karna/zamaanat deyna

guaranteed: a. baa zamaanat/kafiil

guarantor: n. kafiil/zaamin/zimmeh daar

guaranty: n. amaanat/biimah/kafaalat/zamaanat

guard: v.t. Hefaazat karna/nigaah rakhna/
nigah baani karna/paehra deyna

guard: n. chauki daar/moHaafiz(m.)/murabbi(m.)/
nigaah baan(m.)/paas baan(m.)/paehra(m.)

(on)guard: a. KHabar daar

guarded: a. chau kañna/chau kas/maeHfuuz/moHtaat

guardian: n. Haafiz/moHaafiz/murabbi/nigaah baan/
sar parast/waali/wali

guardian angel: n. haatif

guardianship: n. amaanat/Hefaazat/moHaafizat/sar parasti

guarding: a. nigraan

guava: n. amruud/amruud ka daraKHt

guess: v.t. añdaazah lagaana/taKHmiinah karna

guess: n. añdaazah(m.)/mafruuzah(m.)/qiyaas(m.)/
sar sari taKHmiinah(m.)

guest: n. mehmaan/mulaaqaati

guffaw: v.i. qaehqahah lagaana

guffaw: n. qaehqahah(m.)

guggle: v.i. GHar GHarah karna

guggle: n. GHar GHarah(m.)

guidance: n. hedaayat(f.)/nasiiHat(f.)/raah numaa'i(f.)/
raah bari(f.)

guide: v.t. asar añdaaz hona/hedaayat karna/
raah bataana/raah bari karna/raah dikhaana

guide: n. daliil/haadi/peySHwa/raah bar/raah numa

(spiritual)guide:n. imaam/murSHid

guide line: n. raeh numa KHat

guile: n. ‚iyaari/chaal/dhoka/fareyb/makkar

guile: v.t. fareyb deyna

guileless: a. bey riya/bhola bhaala/muKHlis/
saaf/siidha saadha

guilelessness: n. bey saaKHtahgi

guilelessly: adv. bey riyaa'i sey/bhol pan sey/
muKHlisi sey/siidhey pan sey

guileful: a. Óyaar/fareybi/kaa'iyaañ/makkaar

guilt: n. gunaah/jurm/KHata/paap/qusuur

guiltless: a. bey gunaah/bey KHata/bey qusuur/
ma^suum/mubarra

guilty: a. gunaah gaar/KHata kaar/mujrim/
murtakib/qusuur waar

guise: n. asluub/dastuur/Dhañg/paeraayah/riit

gulf: n. gaehri khaa'i/girdaab/KHaliij

gull: n. SHaraarat

gull: v.t. bey waquuf banaana/SHaraat karna/ullu banaana

gullible: a. bhola/jo aasaani sey bey waquuf ban sakey
saadah dil/saadah mizaaj/siidha saadha

gullet: n. gala/tañg khaa'i

gully: n. khaa'i/KHañdaq/tañg waadi

gulp: v.t. haRap kar jaana/
jaldi jaldi baRey baRey niwaalaey nigalna

gulp: n. baRa sa niwaalah ya ghuuñT leyney ka ‚mal/
chuski/ghuuñT/jar^ah

gulp down: v.t. nigalna

gum: n. masuuRa

gum: n. chiip(m.)/goñd(m.)/leys(f.)/sareySH(f.)

gum: v.t. goñd ki taeh lagaana

gum: v.i. goñd daar hona/goñd nikalna

gummy: a. chipchipa/goñd daar/leys daar

gum: n. aañkh ki kiichaR

gumbo: n. bhiñDi?

gumption: n. ‚ql/samajh/siyaaq/zehaanat

gun: n. bañduuq/top

gunner: n. topchi

gunny bag: n. bori/TaaT ki bori

gunpowder: n. baa ruud(m.)

gurgling: n. qul qul

gurgitation: n. ubhaar(m.)

gush: v.i. phaT paR kar baehna

gush out: v.i. phuuTna

gush: n. bahaa'o(m.)

gushing: a. joSHiila/tuufaani

gushy: a. iñtihaa'i jazbaati/tuufaan KHeyz

gusset: n. bañd e aahini(m.)

gust: n. hawa ka jhoñka(m.)/jhakkaR(m.)

gusty: a. pur joSH/tuufaani/zor kaa

gustful: a. GHusiila/tuufaani

gust: n. lazzat(m.)/lutf(m.)

gustful: a. latiif/laziiz/mazey daar

gusto: n. chaa'o(m.)/joSH(m.)/zaa'eqaah(m.)/zauq(m.)

gut: n. aab naa'ey/bheyR bakri ki aañt/dam

gut: n. jur'at(f.)/taaqat(f.)

gut: v.t. aañteyñ nikaalna/
jalaa kar KHaak karna/luuT kar barbaad karna

gutted: a. khaak barbaad

gutless: a. bey jigra/bey himmat

guts: n. ojhRi

gutta: n. buuñdi(f.)/chhiiñTa(m.)/chitt(f.)/
dhabbah(m.)/qatrah(m.)

guttate: a. dhabbey daar/qatrey daar

gutter: n. bad rau(m.)/mori(f.)/naabdaan(m.)/
naali(f.)/naalah(m.)

gutter-snipe: n. aawaarah laRka(m.)

guttural: a. Halaq sey nikalney waala/Halqi

gutty: a. bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/SHujaa^

guy: n. rassi/salaaKH

guy: n. bañdah

guzzle: v.t/i. chRha jaana/haRap kar nigalna

guzzler: n. bahot piiney wala/balaa noSH

gymnasium: n. warziSH gaah(f.)

gymnasium: n. saanwi madrasah(m.)

gymnastic: n. reyaazi(f.)

gyp: n. chakmah/dhoka baaz/dhoka baazi

gyp: v.t. dhoka deyna

gypsum: n. sañg e gach(m.)

gypsy: n. KHaanah badoSH

gyrate: v.i. chakkar ya daa'erey meyñ ghuumna

gyre: n. chakkar(m.)/daa'erah(m.)

gyroscope: n. gardiSH numa

gyve: v.t. beyRi lagaana

gyve: n. beyRi/zañjiir e paa
__________________
(Į`vīĮ)
`*.ł.*`

ł.*īł.*ī®) ł.*ī®)
(ł.*ī (ł.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urdu


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | Cloud Computing | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 11:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.