HOME BZU Mail Box Online Games Radio and TV Live Cricket Score All Albums
Go Back   BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan Welcome to all the Students Free Online Roman Urdu/English/Dictionary

Free Online Roman Urdu/English/Dictionary Urdu Dictionary that helps you to Check out the meanings of difficult English words .in roman Urdu which is easy understandable for every one.


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rating: Thread Rating: 8 votes, 3.75 average. Display Modes
Old 08-12-2008, 07:53 PM   #1
Default Dictionary English to Urdu Letter 'C' (Roman Urdu)


C


cab: n. bagghi(f.)/ikka(m.)/taañga(m.)

cabal: n. jattha(m.)/saaziSH(f.)/saaziSHi garoh(m.)/
saañTh gaañTh

caballero: n. ghuR sawaar(m.)

cabbage: n. bañd gobhi/karam kalla

cabbage: a. churaana/maal maarna

cabby: n. bagghi waala(m.)

cabin: n. koThri(f.)

cabinet: n. almaari/kaabiinah

cabinet maker: n. baRha'i(m.)/tarKHaan(m.)

cable: n. lañgar(m.)/rassi(m.)/taar(m.)

cable: v.t. paeGHam rasaani karna/
taar muhai'yah karna

caboodle: n. bhiiR/GHol/hujuum/sarey ka saara/zaKHiirah

caboose: n. jahaazi baawarchi KHaanah(m.)

cabotage: n. saaHili kaSHti raani

cabretta: n. bheyR khaal(f.)

cabriolet: n. bagghi(f.)/do pahiyah gaaRi

cab-stand: n. gaaRi aDDa/Taeksi aDDa(m.)

cacafogo: n. aag ugalta

cache: n. chor KHaanah(m.)/dafiinah(m.)

cachet: n. mohr(f.)

cackle: v.i. bak bak karna/buR buRaana/gap maarna/
kuR kuRaana

cackle: n. bak bak(f.)/buR buR(f.)/gap SHap(f.)/
kuR kuR(f.)

cackler: n. bakki/gappi

cacoethes: n. buri adat(f.)/buri lad(f.)

cacology: n. GHalat talaffuz(m.)

cacophonist: n. bey sura(m.)

cacophonous: a. bad aawaaz/bey sura

cacophony: n. bey sura pan(m.)/karaKHt aawaazi(f.)

cactus: n. naag phani(m.)/thuuhar(m.)

cad: a. adna/kamiinah/paaji/raziil/SHohda

cadaver: n. laaSH(f.)/na^SH(f.)

cadaverous: a. kam zor/maryal saa/laaSH jaesa/
Daraa'ona/zard

caddish: a. bad ma^aaSH/bey usuula/kamiinah

caddy: n. chaa'ey kaa Dibba(m.)/Dibya(f.)

cade: n. haath kaa paala bachhRa

cade: n. piipa(m.)

cadence: n. aahañg(m.)/qaafiyah(m.)/zeyr o bam(m.)

cadet: n. chhoTa beyTa

cadge: v.t. bhiik maañgna/muft KHori karna

cadger: n. muft KHor/pheyri waala/tufaeli

caduac: n. ittefaaq(m.)/uftaad(f.)

Caesar: n. qaesar(m.)

caesarian: a. qaesari

caf: n. qahwah KHaanah(m.)

cage: n. piñjrah/qafas

cahier: n. daftar(m.)

cahoot: n. saajha(m.)

cajole: v.t. phuslaana/war GHalaana

calamity: n. aafat/bala/daaGH/GHazab/
Haadisah/kam baKHti/musiibat/paap/
qahr/sadmah/uftaad

calculate: v.t. añdaaza karna/Hesaab lagaana/
jama^ tafriiq karna

calculated: a. maeHsuub

calculating: a. KHud GHaraz

calculation: n. giñti/Hesaab/SHumaar

calculator: n. moHtasib(m.)

calendar: n. jañtri/taqwiim

calf: n. bachhRa/paaRa

calibrate: v.t. mudarraj karna

calibre: n. me^yaar/wajaahat

call: v.i. aawaaz deyna/bulaana/milney jaana/
pukaarna/sada deyna

call: v.t. bulaana/jagaana/yaad karna

call: n. bulaawa(m.)/da^wat/nida/pukaar(f.)/
talab/yaad aawri/yaad farmaa'i

(to be)called: kaehlaana

call girl: n. qaHbah/tawaa'ef

calligrapher: n. KHuSH naweys

calligraphy: n. KHattaati/KHuSH naweysi/kitaabat

calling: n. dhañda(m.)/kaam(m.)/peySHah(m.)

calliper: n. saral chaap(m.)

callipers: n. kaañTa(m.)

callous: a. bey RaeHm/saKHt/sañg dil/zaalim

calloused: a. sañg dil

callously: adv. bey raeHmi sey/sañgdily sey

callow: a. bey Daarhi/kora/naa laa'eq

calm: n. aahistah/KHaamoSH/pur sukuun

calmness: n. KHaamoSHi/sukuun/taSHaffi

(a)calory: n. Haraarah(m.)

caltrop: n. siñghaaRa

calumny: n. SHaaKH saanah/tuufaan

camel: n. uuñT(m.)/uuñTni(f.)/SHutur

(she)camel: n. saañDni

camel driver: n. saarbaan

camel rider: n. Shutr sawaar(m.)

cameleopard: n. zarrafah(m.)

camelrider: n. saañDni sawaar

in camera: a. dar pardah

camerman: n. kkaas(m.)

cammoca: n. kim KHwaab

camp: n. chhaa'oni/KHeymah/paRaa'o/urdu

camp: v.t. baseyra karna/KHeymah gaaRna/paRaa'o Daalna

campaign: v.i. maedan e jañg meyñ hona

campaign: n. jañgi kaar rawaa'i/ma^rkah/muhim

camphor: n. kaafuur(f.)/kapuur(m.)

camphoric: a. kaafuuri

can: aux.v. sakna

canal: n. naehr(f.)/ruud(f.)

canaliculus: n. baariik suuraaKH

canalisation: n. naehr saazi

canalise: v.t. naehr saazi karna

canard: n. jhuuTi KHabar(f.)

cancan: n. eyk taraH ka naach

cancel: v.t. baatil karna/fasKH karna

cancellate: a. asfañji/suuraaKH suuraaKH

cancellation: n. fasKH

cancellous: a. asfañji/suuraaKH suuraaKH

cancer: n. sartaan

candid: a. bey reya/bey saaKHtah/saadah

candidly: adv. KHaalisaanah/saadiqaanah

candidacy: n. naam zadi/ummiid waari(f.)

candidate: n. naam zad/ummiid waar(m.)

candidature: n. naam zadi/ummiid waari

candle: n. mom batti/SHama^/siraaj

candle flame: n. lau

candelabrum: n. chaehl chiraaGH/SHama^ daan

candlelight: n. SHama^ ki roSHni

candlestick: n. SHama^ daan

candlewick: n. batti/fatiila

candescence: n. SHadiid Hiddat

candour: n. dl/bey riyaa'i/eKHlaas/muKHlisi/
raasti/sidq e dil/safaa'i

candy: n. miThaa'i ki goli

candy sugar: n. qañd

candy fluff: n. buRhya key baal

canine: a. kuttey jaesa

caning: n. beyd zani/piTaa'i

canister: n. chaa'ey daan/charroñ ka Dibba

canna: n. gul aKHtar/gul e tasbiiH?

cannabis: n. bhañg(f.)/gaañja(m.)

cannibal: n. aadam KHor/ham jiñs KHor

cannibalism: n. aadam KHori

cannibalistic: n. aadam KHoraanah

cannikin: n. choTa sa Dibba(m.)

cannily: adv. chaalaaki sey

cannon: n. top(f.)

cannon: v.t. top chalaana

cannonbal: n. top ka golah

cannoneer: n. top añdaaz/topchi

cannonical: a. qaanuuni/SHara^i

canny: n. aqil/zehiin

canoe: n. Doñga/Doñgi(dim.)

canon: n. qaanuun(m.)/zaabitah(m.)

canopy: n. rSH/saa'ebaan/SHaamiyaanah

canorous: n. KHuSH aahañg

cant: v.i. bhiik maañgna/faryaad karna

cant: n. Dhalaan/jhukaa'o/khokhley alfaaz

cant: a. haTTa kaTTa/mazbuut

cant: n. niilaam(m.)

cantabile: n. aasaan aur laehraati

cantaloup: n. chhoTa KHarbuuzah

cantankerous: n. bad aKHlaaq/bad mizaaj

cantation: n. munaajaat/suruud

canted: a. tirchha

canteen: n. fauji bartan

cantilever n. paayah

cantillate: v.t. munaajaat karna

cantle: n. goSHah/qaaSH

canton: n. qism

cantonment: n. chhaa'oni

canty: a. baSH SHaaSH

canvas: n. kirmich/pardah e naqqaaSHi

canvass: v.t. baeHs karna/chañdah jama^ karna/jaa'ezah leyna/
raa'ey mañgna

canyon: n. tañg darrah

cap: v.t. bañd karna/rok deyna

cap: n. Topi

capable: a. aehl/laa'eq/musta^id/qaabil/qaadir

capability: n. bas/Haesiyat/qaabiliyat/salaaHiyat/
taaqat/zarf

capacity: n. bas/bisaat/Haesiyat/hasti/Hausalah/
pahoñch/peyT/poTa/qudrat/
salaaHiyat(f.)/wus^at(f.)/zarf(m.)

cape: n. raas(m.)

capital: n. daar ul KHilaafah(m.)/daar ul Hukuumat(f.)/
jama^/maaliyat(f.)/paa'ey taKHt(m.)/puuñji(f.)/
raaj dhaani(f.)/raas ul maal(m.)/sar maayah(m.)

capitalism: n. sar maayah daari(f.)

capitate: a. ghuñDi daar/sar waala

capitation: n. jizyah(m.)

Capitol: n. muSHtari ka mañdir

capote: n. choGHah(m.)/libaadah(m.)

caprice: n. mauj/tarañg/waswaas

capricious: a. mauji/mutaqallib/tarañgi

captious: a. nuktah chiin

captivate: v.t. rijhaana/SHiiSHe meyñ utaarna

captivating: n. dil fareyb/dil ruba/seHar añgeyz

captive: n. asiir/giraftaar/qaedi

captivated: a. giraftaar/maeHw

captivity: n. asiiri/giraftaari

captor: n. aasir/qaed karney waala

capture: v.t. giraftaar karna/pakaRna/tasKHiir karna

capture: n. asiiri/giraftaari/Heraasat/pakaR

captured: a. asiir/giraftaar/pakRa hu'a

car: n. gaaRi(f.)

carambola: n. kamrakh

carat: n. qiiraat

caravan: n. kaar waan/qaafilah

carbon: n. ko'elah(m.)

carbonised: pa.t. jala hu'a

card: n. patta/waraq

cardamom: n. ilaa'echi

cardboard: n. gatta

care: v.t. deykh bhaal karna/fikra karna/
KHayaal karna/KHayaal rakhna/
nigaah rakhna/parwaah karna/puuchhna

care: n. deykh bhaal/eHteyaat/fikr/Hawaalah/
Heraast/KHabar/KHayaal/khaTka/
moHaafizat(f.)/nigaah/nigraani/
par daaKHt(f.)/parwaah(f.)/tiimar(m.)

carefree: a. bey fikr/peyT bhara/waarastah

careful: a. KHabar daar/moHtaat

carefully: adv. hauley hauley/sañbhal kar

careless: a. bey dhiyaan/bey parwaah/laa ubaali/mast

carelessness: n. laa ubaali pan

career: n. maSHGHalah/peySHah

caress: v.t. laaD karna/puch kaarna/pyaar karna/
pyaar sey haath pheyrna/saehlaana

caress: n. chumkaar/laaD/pyaar

careworn: a. aaSHuftah

cargo: n. kheyp(f.)/maal(m.)

caricature: n. KHaakah(m.)

caricature: v.t. KHaakah uRaana

carnage: n. ghamsaan/KHuuñ reyzi/kuSHt o KHuun

carnal: a. jiñsi/nafsaani

carnivore: n. goSHt KHor

carnivorous: a. goSHt KHor

carob: n. qiiraat/ratti(f.)

carousing: n. naa'o noSHi

carpet: n. bisaat/farSH/GHaali chah/qaaliin

carpet: v.t. farSH bichhaana

carriage: n. gaaRi(f.)

carrier pigeon: n. kabuutar naamah bar(m.)

carrion: n. laaSH/mara jaanwar/murdaar

carrot: n. gaajar(f.)

carry: v.t. Dhona/ley jaana/uThaana

carry off: uchakna

carry out: v.t. añjaam deyna

cart: n. gaaRi(f.)

cartilage: n. kurri(f.)

carve: v.t. kaaTna/kañdah karna/taraaSHna

carved: a. kañdah/naqSHiin

carving: n. naqSH(m.)

cascade: n. chaadar/jharna/SHalaal

case: n. ghar/Haalat/KHol/sañduuq/suurat

casement: n. dariichah(m.)

cash: n. naqd/paesa/rokaR/zar

cashier: n. fotah daar/KHazaañchi

cask: n. chobi piipa

Cassia: n. moTi daar chiini(f.)/senna

cast: v.t. Daalna/dey maarna/Dhaalna/pheyñkna/
qur^ah pheyñkna

cast: n. qur^ah/saañcha

cast away: Daal deyna

caste: n. zaat(f.)

castle: n. qal^ah(m.)

castles in the air: n. KHayaali pulaa'o

castrate: v.t. aaKHtah karna

castrated: a. aaKHtah

casual: a. ey qaa'edah/bey takalluf/GHaer muñtazir/
ittefaaqi

casual leave: n. ruKHsat e ittefaaqi(f.)

casually: adv. bila iraadah/ittefaaqan/naa gaah

casualty: n. waaq^eah

casuist: n. faqiih(m.)/mujtahid(m.)/mufti(m.)

casuistry: n. ba zamiiriyat

casuistics: n. taawiiliyaat(f.)

cat: n. billa(m.)/billi(f.)/gurbah(f.)

catty: a. billi jaesa/gurbah KHu

cataclysm: n. GHazab/saelaab

cataclysmic: a. saelaabi/tuGHiyaani

catacomb: n. zamiin doz murdah KHaanah(m.)

catalogue: n. fehrist

catapult: n. falaKHan/GHuleyl/mañjaniiq

catapulted: a. uchhaala hu'a

cataract: n. motiya bañd

catastrophe: n. aafat(f.)/balaa'ey naa gaahaani(f.)

catch: v.t. giraftaar/pakaRna/phaañs leyna/
phaañsna/sañbhaalna/uchakna

catch: n. dhoka(m.)/jaal(m.)

catch (a ball): lapakna

catch one's breath: dam leyna

catch up: v.t. aa leyna/jaa leyna

catch word: n. niSHaani(f.)

catchment: n. aab giirah(m.)/taas

catchment area: n. aab giiri elaaqah(m.)

catechu: n. kattha(m.)

category: n. darjah(m.)/qabiil(m.)/qism/qismat(f.)/
sinf(f.)/zael(f.)/zumrah(m.)

catgut: n. taañt(f.)

catena: n. zañjiir(f.)

catharisis: n. ashaal(m.)/safaa'i(f.)

Cathay: n. chiin(m.)

cathedral: n. girjah(m.)/kaliisah(m.)

cattle: n. maweySHi(m.)/naKHaas(m.)

Caucasia: n. qaaf(m.)

Caucasian Mountains: n. koh e qaaf(m.)

(to be)caught: v.i. pakaR jaana

cauldron: n. deyg(f.)/hañDa(m.)/kaRhaa'o(m.)/patiila(m.)

caulker: n. kaalpatti

cause: n. baa^is(m.)/bahaanah(m.)/llat(f.)/
muujib(m.)/sabab(m.)/wajah(f.)

(without)cause: a. bey sabab/bey wajah/bila wajah

causes: n. asbaab(m.)/wujuuhaat(f.)

caustic: a. khaara/teyz

caustically: adv. ta^n aameyzaah

causeway: n. pul(m.)

cauterise: v.t. daaGH lagaana

caution: n. eHteyaat

caution: v.t. KHabar daar karna

cautious: a. chau kañna/moHtaat/zaabit

cavalier: n. SHaeh sawaar

cave: n. GHaar

cavil: n. SHaaKHsaanah

caviller: n. nuktah chiin

cavity: n. jauf(m.)/peyT/peyTa

cavort: v.i. akaR kar chalna/itra kar chalna

caw: v.t. kaa'iñ kaa'iñ karna

cawing: n. kaa'iñ kaa'iñ

cease: v.t. KHatm karna/rukna

cease fire: v.t. jañg bañdi karna

cease fire: n. jañg bañdi

ceaselessly: adv. bila rukey/laga taar/mustaqil

cedar: n. deodaar(m.)/sidrah(m.)

ceiling: n. chhat(añdar sey)

celebrate: v.t. jaSHn manaana/rachaana

celebrated: a. naami

celebration: n. jaSHn/tehwaar

celebrity: n. SHohrat

celerity: n. faur/SHitaabi(f.)

celestial: a. aasmaani/lwi

cell: n. goSHah/Hujrah/KHaliyah/koThri

cellar: n. sard aab/taeh KHaanah

cement: v.t. joRna

censor: n. moHtasib(m.)

censure: n. hajw/malaamat/nafriin/nikohiSH/ta^n/zam

censure: v.t. malaamat karna/Tokna

census: n. mardum SHumaari(m.)

central: a. dar miyaani/markazi/wasti

centralise: v.t. markuuz karna

centre: n. biich/gaehwaarah/markaz/nuqtah/wast

centre of gravity: n. markaz e siql(m.)

centrifugal: a. markaz gureyz

century: n. qarn/sadi

ceremonies: n. aadaab

ceremonious: a. pur takalluf

ceremony: n. rasm(f.)/taqriib(f.)

certain: a. Hatmi/muqarrar/yaqiini

certainly: adv. SHartiyah/yaqiinan/zaruur

certainty: n. yaqiin

certificate: n. chiTThi(f.)/sadaaqat naamah/sanad/
subuut/wasiiqah

certified: n. saabit/sanad yaaftah

certify: v.t. tausiiq karna/sanad deyna

certitude: n. aeqaan/tayaqqun/yaqiin

chaff: n. bhuusi/phaTkan

chagrin: n. GHam(m.)/rañj(m.)

chagrined: n. GHamgiin/rañjiidah

chain: v.t. baañdhna/beyRi lagaana/jakaRna

chain: n. laR/laRi/riSHtah/silsilah/zañjiir

chain stitch: n. zañjiirah(m.)

chained: a. musalsal

chair: n. kursi/hdah

chairman: n. sadar

chairmanship: n. sadaarat

chalk: n. khariya/raam khali/tabaaSHiir

chalk: v.t. khariya sey likhna

chalky: a. chuuna bhara

challenge v.t. aagey aana/e^teraaz karna/Hujjat karna/
ilzaam taraaSHi karna/lalkaarna

challenge: n. da^wah/lalkaar

chamber: n. aewaan(m.)/Hujrah(m.)/kamrah(m.)/
KHilwat gaah(f.)

chambered: a. kamrah daar/KHaanah daar

chamber pot: n. peySHaab daan(m.)

chamberlain: n. farraaSH/Haajib

chameleon: n. girgiT

chamois: n. gural(f.)

champ: v.t. jugaali karna

champ: n. mard e maedaan(m.)

champagne: n. jhaag waali SHaraab(m.)

champignon: n. khumbi(f.)/saañp chhatri(f.)

champion: n. Hemaayat kaar/mubaariz

championship: n. miir maedaani(f.)

chance: n. baar/ittefaaq/mauqa^

chancy: a. GHaer yaqiini

change: n. badal/iñqelaab/radd o badal/reyz gaari/
tabdiili/ulTa palTi

changeable: a. nit naya

changed: a. mubaddal/tabdiil SHudah

changes: n. taGHaiyuraat

changing: n. chañchal/tasarruf

channel: n. aab naa'ey(f.)/naali(f.)/ruud baar(f.)

chant: v.t. gaana

chant: n. gaana/zamzamah

chant: v.t. gaana

chanter: n. gaayak/mutrib/naGHmah saaz

chaos: n. dam e iñtezaam/afra tafri/bad nazmi/
haR bong/KHal fiSHaar

chaotic: a. KHalt malt

chap: v.t. chaak karna/kaaTna/SHiq karna/taRkaana

chap: n. mard e KHuda(m.)

chapbook: n. kitaabchah(m.)

chaplain: n. paadri

chapter: n. baab/fasl/zimn

character: n. chaal chalan/KHu(f.)/kirdaar(m.)/paani(m.)/
rañg Dhañg/sifat(f.)/siirat(f.)/waza^(f.)

characteristic: a. imtiyaazi KHusuusiyat/numaayaañ

characterless: a. bad kirdaar

characterisation: n. kirdaar nigaari(f.)

charcoal: n. ko'elah(m.)

charge: v.t. bharna/Hamlah karna/ilzaam lagaana/
soñpna/wusuul karna/waar karna

charge: n. baaj/da^wah/faryaad/Hawaalah/Heraast/llat/
ittehaam/naaliSH/hdah/waar/zimmah

charged: a. malzuum/pur

chariot: n. rath

charity: n. KHaeraat/sawaab

charm: v.t. dil daari karna/fareyftah karna/
GHulaam banaana(fig.)/khilaana/lubhaana/
par chaana/rañg jamaana/rijhaana/
SHiiSHey meyñ utaarna

charm: n. aab o rañg/ada/jaadu/naqSH/paRhañt/ta^wiiz

charmed: a. fareyftah/maeHw

charming: a. dil bañd/dil chasp/dil daar/dil fareyb/
dil kaSH/Hasiin/nukeyla/SHiiriiñ bayaan

chart: n. KHariitah/naqSHah

charter: n. farmaan/sanad

chase: v.t. bhaga deyna/piichha karna/ta^aaqub karna

chase: n. piichha/ta^aaqub

chaser: n. kañdah kaar/naqSH taraaSH

chasm: n. daraaz/khaDDDa/KHala/phuuT/raKHnah

chasseur: n. SHikaari(m.)

chassis: n. Dhaañcha(m.)/Dhachchar(m.)

chaste: a. asim/fiif/paa kiizah/
paarsa/neyk chalan/taahir/Taksaali

chasten: v.t. goSH maali karna/KHaraabi duur karna/
paak karna

chastened: a. raah par laga hu'a/sidha hu'a

chastise v.t. laaj karna/lataaRna/saHiiH karna/
siidha karna

chastisement: n. goSH maali/lataaR

chastity: n. aabru/ffat/smat/nafaasat

chat: n. baat chiit/bak bak/gap SHap

chattel: n. jaa'edaad e mañquulah

chatter: v.t. chahakna/kaa'iñ kaa'iñ karna

chatter: n. kachar kachar

chatter box: n. baatuuni/bhaR bhaRiya/gappi

chatterer: n. jhakki(m.)

chattiness: n. baatuuni pan(m.)

chatty: a. baatuuni

chaussure: n. chappal(f.)/gurgaabi(f.)/juuta(m.)/
paa poSH(m.)

chauvin: n. joSHiila watan parast/naa ma^quul

chauvinism: n. jañg juuyaanah watan parasti(f.)

chauvinistic: a. jañg juuyaanah

chauvinistically:adv. jañg juuyaanah taur par

chaw: v.t. chabaana(tambaaku)

cheap: a. baazaari/ghaTiya/halka/halka phulka/
kam KHarch/sasta

cheaply: adv. ghaTiya pan sey/kamiingi sey

cheat: a. bad diyaanat/bey iimaan/dhokey baaz/
fareybi

cheat: v.t. ghapla karna/daGHa deyna/DañDi maarna/
dhoka deyna/fareyb deyna/Hajaamat banaana/
jul deyna/pagRi utaarna/paTTi paRhaana/
puchaara deyna/ullu banaana

cheating: n. fareyb/ghapla

check: v.t. jaa'ezah leyna/rokna/Tokna

check: n. iñsidaad/rok thaam/Tok

check: n. huñDi

check: n. chaar KHaanah

check mated: a. zich

checkmate: v.t. maat deyna/SHaeh deyna

checkmate: n. haar/maat/SHikast

check up: n. paR taal

checking: a. jaa'ezah

cheek: n. ariz/gaal/ruKH/ruKHsaar

cheeky: a. DhiiT/kalley daraaz/SHoKH

cheerful: a. dil SHaad/farHaañ/KHurram/masruur/SHaad

cheerfulness: n. baSHaaSHat/faraH/farHat/KHañdah peySHaani/
niSHaat/musarrat/tarab

cheerless: a. tiirah/naa SHaad

cheesy: a. arzaañ/ghaTiya/naaqis/sasta

cheesiness: n. baañk pan(m.)/ghaTiya pan(m.)

chef: n. rikaab daar(m.)

chela: n. chuñgal

chemist: n. dawa saaz/kimiya gar

chemistry: n. kimiya

cherish: v.t. chaahna/moHabbat karna/nawaazna/
palley baañdhna

cherished: a. dulaara(m.)/dulaari(f.)/pyaara(m.)/
pyaari(f.)

cherishing: n. par daaKHt(f.)

chervil: n. ja^fri(f.)

chess: n. SHat rañj(f.)

chessboard: n. bisaat(f.)

chessman: n. mohrah(m.)

chess player: n. SHaatir(m.)

chest: n. chhaati(f.)/peyTi(f.)/sadr(m.)/sañduuq(m.)/
siinah(m.)

chestnut: n. SHaah baluut(m.)

chew: v.i. chabaana

chewing of cud: n. jugaali

chevy/chivy: v.t. pareySHaan karna/piichha karna

chivvying: n. ta^aqqub(m.)

chic: a. aab taab/waz^/zeyb

chicane: v.t. dhoka deyba

chicanery: n. dhokey baazi/Hiilah Hawaalah

chick: n. chuuzah(m.)

chicken: n. murGHi(f.)/murGHi ka goSHt(m.)

chickpeas: n. chaney(m.)

chickpeas(green): n. chholey

chickenpox: n. cheychak(f.)/KHasrah(f.)

chide: v.t. DaañTna/jhiRakna/sunaana/ta^n karna

chiding: n. jhiRki/SHikwah

chief: n. ahem/muqaddam/paehla/sadr/sar/
sar daar/sar taaj/saaHab/waali

chiefly: adv. KHusuusan/paehley

chieftainship: n. sar wari

child: n. baalak(m.)/bachchah(m.)/bachchi(f.)/naa samajh/
pisar/tifl

childbirth: n. jaapa

childhood: n. bachpan/chhuTpan/tifli/tufuuliyat

childish: a. bachkaanah/tiflaanah

childless: a. bey aulaad/baañjh

children: n. atfaal/aulaad/bachchey/paud

chill: n. KHuñki/sardi/ThañD/ThañDak

chilly: a. sard

chilly: n. hari mirch/surKH mirch

chime: n. ghanTiyoñn ki aawaaz

chimney: n. aatiSH daan(m.)/duud kaSH(m.)

chin: n. ThoRi/ThuDDi

chine: n. riiRh ki haDDi

chink: n. daraaz/SHaq

chink: n. Thanak

chink: v.t. khañk khanaana

chinky: a. daraz daar

chintz: n. chhiiñT(f.)

chirp: v.t. chaeh chahaana

chirping: n. chaeh chahaahaT(f.)

chisel: v.t. chheyni sey taraaSHna/kaaTna

chisel: n. chheyni

chiseled: a. taraSHiidah

chit: n. chiTThi(f.)/ruq^ah(m.)

chit-chat: n. gap SHap

citizen: n. baaSHiñdah(m.)/madani(m.)/parja(f.)/
SHaehri(m.)

citizenry: n. SHaehri(m.)

citizenship: n. madaniyat(f.)

chockfull: a. Thusa

choice: a. mdah/pasañdiidah

choice: n. eKHteyaar(m.)/iñteKHaab(m.)/KHaatir(f.)/
marzi(f.)/pasañd(f.)/salaaH(f.)

choiceless: a. be eKHteyaar

choicelessness: n. bey eKHteyaari(f.)

choisest: a. behtriin/chiidah chiidah/chuniidah

choir: n. chauki/taa'efah

choirboy: n. bhajan bachhah(m.)

choke: v.t. dam ghoTna/gala dabaana/TeñTwa dabaana

choke: v.i. dam ghuTna

choke: n. Habsah/iKHtinaaq/iñsidaad

choker: n. gulu bañd(m.)

choking: n. Habs(m.)

choky: a. dam bañd/gulu giir/iKHtinaaqi

choler: n. safrah(m.)

cholera: n. haezah(m.)

choleric: a. GHusiila/tunak mizaaj/tuñd mizaaj

cholesterol: n. charbi(f.)

choose: v.t. chhaañTna/chuñna/iñteKHaab karna/
muñtaKHib karna/pasañd karna

chop: v.t. uRa deyna/kaaTna/qalam karna

chop: n. goSHt ka TuRa

chop: n. chaap(f.)/mohar(f.)

chop-chop: adv. fauran/waqt par

chop house: n. bhaTiyaar KHaanah

chopped: pa.t. TukRey TukRey

chopper: n. chhura(m.)/teySHah(m.)

choppy: a. bey rabt/mutalaatim/ukhRa ukhRa

choral: a. taa'efi

chorus: n. asthaali/ham nawaa'i/saõgat

chosen: a. bar guziidah/maqbuul/mumtaaz/muñtaKHib

chroma: n. rañg(m.)

chronicle: n. parchah(m.)

chronicler: n. parchah naweys

chuckle: v.i. baGHleyñ bajaana/bey saaKHtah hañsna

chuckle: n. dabi dabi hañsi

chug: n. chhak chhak ki aawaaz(f.)

chum: n. aaRi/lañgoTiya

church: n. girja

churlish: a. beyñDa

chutzpah: n. bey Hyaa'i/zabaan daraazi

cinder: n. añgaara

cinnamon: n. daar chiini

cipher: n. nuqtah/sifar

circle: n. laaqah/daa'erah/Halqah/kuñDal/
peyTa/pheyr/pheyra

circle: v.t. chakkar lagaana/ghuumna

circuit: n. aqliim/dauraan/gheyr/gheyra/
golaa'i/Halqah/pheyra

circuitous: a. GHaer mustaqiim/pheyr daar

circular: a. gol/mudawwar

circulate: v.t. phaelaana

circulate: v.i. phirna

circulation: n. gardiSH

circumambient: a. muHiit

circumference: n. gheyr/gird/madaar/muHiit/peyTa

circucise: v.t. KHatnah karna

circumcision: n. KHatnah(m.)

circumstance: n. Haal(m.)/Haalat(f.)/ittefaaq(m.)

circumstantial: a. rzi/ittefaaqi/tafsiili

circumstantiality: adv. ittefaaqiyat/tafsiil

circumvent: v.t. iyaari karna/gheraa'o Daalna/gird ghuumna/
muHiit karna

circumvention: n. iyaari

circus: n. jaulaan gaah(f.)

cirque: n. akhaaRa(m.)/jaulaan gaah(f.)/tamaaSHah gaah(f.)

citadel: n. gaRhi(f.)/koT(m.)/koTla(m.)/Hisaar(m.)/
qala^ah(m.)

citation: n. Hawaalah(m.)/maquulah(m.)/naziir(m.)/
talabi(f.)/zikr(m.)

cite: v.t. Hawaalah deyna

citizen: n. SHaehri

citizenship: n. madniyat/SHaehriyat

citric acid: n. liimuun sat

city: n. puur/SHaehr

city fathers: n. aabaa'ey SHaehr

civet: n. zabad

civic: a. SHaehri

civics: n. SHaehriyaat(f.)

civil: a. madani/SHaehri

civil court: n. daalat e diiwaani

civil war: n. KHaanah jañgi

civilisation: n. tamaddun

civilisational: a. tamadduni

civilise: v.t. aadmi banaana/iñsaan banaana/
mutammaddan karna

civilise: v.i. aadmi bañna

civilised: a. mohazzab/taehziib yaaftah

civilities: n. aadaab(m.)

civility: n. aadmiyat(f.)/iltifaat/insaaniyat(f.)/
SHaehriyat(f.)/SHaraafat(f.)

claim: n. da^wah(m.)/mutaalbah(m.)/taqaazah(m.)

claim: v.t. da^wah karna/mutaalbah karna/taqaazah karna

claimant: n. daa^i(m.)/mudda^i(m.)

clairvoyance: n. biinaa'i(f.)/Haazirat?

clamminess: n. chip chipaahaT(f.)

clammy: a. chip chipa/lij lija/pich picha

clamour: n. aaSHob(m.)/chiñghaaR/faryaad(f.)/
fuGHaañ(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.)

clamp: n. giraft(f.)/paTTi(f.)/SHikañjah(m.)

clamper: n. SHikañjah(m.)

clan: n. biraadri(f.)/kuñbah(m.)/qabiilah(m.)

clandestine: a. maKHfi/inhaañ/sar bastah

clang: n. jhanak(f.)/jhañkaar(f.)

clang: v.i. jhañkaarna/Thun Thunaana

clangour: n. khaR khaR(f.)/SHor(m.)/Thun Thun(f.)

clangourous: a. jhañkaari

clank: n. jhan/jhañkaar/zañjiir ki awaaz(f.)

clap: n. garaj/taal/taali

clap: v.t. taali piiTna/Thoñkna

claptrap: n. dikhaawa(m.)/KHud numaa'i(f.)/zaahir daari(f.)

claque: n. Hawaari

claret: n. SHaraab e surKH(f.)

clarified: a. musaffa/saaf kardah/tafsiyah SHudah

clarified butter: n. ghii(f.)

clarification: n. saraaHat/tauziiH/wazaahat

clarify: v.t. taSHriiH karna/wazaahat karna

clarion: n. kuus/nafiir/narsiñgha/qurna

clarity: n. safaa'i(f.)/saraaHat(f.)/wazaaHat(f.)

clash: v.i. eKHtelaaf karna/guth jaana/laRna

clash: n. eKHtelaaf/jhaRap/laRaa'i/naqiiz/tasaadum

clasp: v.t. chimaTna

class: n. daf^ah(f.)/darjah(m.)/firqah(m.)/
garoh(m.)/jamaa^at(f.)/martabah(m.)/
qabiil(m.)/tabqah(m.)/zumrah(m.)

class fellow: n. ham jamaa^at

classifiable: a. qaabil e tabqah bañdi

classification: n. darjah bañdi(f.)

classified: a. silsilah waar

classify: v.t. tartiib deyna/zumrah bañdi karna

classic: n. ala darjey ka

classical: a. mustanad

clatter: v.t. khaR khaRaana/khaT khaTaana

clatterer: n. bakki/jhakki

clause: n. fasl/SHiq

claw: v.t. chañgul maarna/lapakna/nanochna/
pañjah maarna

claw: n. chañgul(m.)/naaKHun(m.)/
pañjah(m.)

clay: n. gil(f.)/miTTi(f.)

clean: v.t. jhaaRu deyna/paak karna/paani leyna/phaTakna/
poñchhna/safaa'i karna

clean: a. paak/paakiizah/saaf/suthra(m.)/
suthri(f.)/taahir

clean handed: a. bey gunaah/mubarra

clean hands: n. bey gunaahi(f.)

clean out: v.t. KHaali karna

clean-up: n. buraa'yoñ ka KHaatimah(m.)

cleaning: n. tañqiiH(lit.)

cleanliness: n. aab daari/safaa'i

cleanse: v.t. dhona/paak karna/saaf karna

cleansing: n. jhaaR poñchh/safaa'i

clear: a. yaañ/baeza/baiyyan/hawaeda/khula/khula khula/
ma^luum/moHkam/numaayaañ/paeda/roSHan/
saaf/sariiH/suthra/waazeH/zaahir

(make)clear: v.t. waazeH karna

clear cut: a. do Tuuk/waazeH

clear out: v.t. chaley jaana/GHaa'eb ho jaana

clear-sighted: a. basiir/saahab e nazar

clear-sightedness: n. basiirat(f.)/teyz nazri(f.)

clearance: n. ejaazat(f.)/tasfiyah(m.)

clearly: adv. saaf/waazeH/zaahir

cleave: v.t. laaHedah karna/chiirna/kaaTna/phaaRna

cleaveage: n. daraaz/SHaq

cleft: n. chaak(f.)/daraaz(f.)/phaaR(f.)/phaaT(f.)/
SHaq(f.)

clement: a. baa murawwat/muSHfiq/narm dil/raHiim

clemency: n. karam(m.)/narm dili(f.)/narmi(f.)/raeHm(m.)

cleric: n. girjey waala(m.)/muHarrir(m.)/muñSHi(m.)

clerical: a. daftari

clergyman: n. paadri(m.)

clerk: n. baabu/muHarrir/muñSHi

clever: a. aqil/chaabuk dast/chaalaak/chust/Harraaf/
hoSH yaar/pakka/paRha likha/pur fan/puraana/
qaabil/SHaatir/siyaana/teyz/zaki

cleverness: n. chaalaaki/Hikmat/hoSH yaari/kaari gari/
pichaeti/teyzi

click: v.i. chaTkna/Tak Tak karna/Takraana

click: v.i. muttafiq hona

click: n. aTakaa'o/chaTak/rok

clicket: n. chaT KHani(f.)

client: n. gaahak(m.)/mowakkil(m.)

climate: n. hawa(f.)/aab o hawa(f.)

climatic: a. aqliimi

climax: n. auj(f.)/ruuj(m.)

climb: v.t/i. chaRhna/uupar jaana

climb: n. chaRhaa'i(f.)/taraqqi(f.)

climber: n. chaRhney waala(m.)

clime: n. aqliim(f.)/kiSHwar(m.)/watan(m.)/
sar zamiin(f.)

cling: v.i. chimaTna/chipaTna

clink: v.t. khankaana

clink: n. jhañkaar/khanak/Thanak

clinker: v.t. ghañTi TanTanaana

clip: v.t. kaaTna/katarna/qalam karna/qata^ karna

clip: v.t. gheyrna/qaabu meyñ rakhna

clipper: n. baaGH baani qaeñchi(f.)

clipping: n. katran

clique: n. chakri(f.)/garoh(m.)/jattha(m.)/Toli(f.)

cliquish: a. jatthey baaz

clitter: v.t/i. khaTar khaTar karna

clitoris: n. bazar/chhola(m.)/chochola(m.)/paTaka(m.)

cloaca: n. bad rau/maKHraj(m.)/mori(f.)/naali(f.)

cloak: n. ba/choGHah/farGHul/libaadah

cloak: v.i. chaRhna/sawaar hona

clobber: v.t. kuuTna/piiTna/Thukaa'i karna

clock: n. ghaRi(f.)/ghaRyaal(m.)/saa^at(f.)

clod: n. anaaRi/bey adab/Dala(m.)/Dali(f.)/gaa'odi(m.)/
hiich/miTTi kaa maadhu/poch

clod: v.t. Dheyla maarna

clodish: a. bey Daul/kuudan/ujaD

clog: n. khaRaaweyñ(f.)/rukaawaT(m.)

cloggy: a. chip chipa/gilTi daar

close: a. gaehra/ghana/guñjaan/kañjuus/KHasiis/
KHufiyah/Dhaka/KHaas/nazdiik/nehaañ/niji/
qariibi/paas/peywastah/tañg/zaati

close: v.t. bañd karna/Dhañkna/paaTna

close: n. aaKHir/bañd gali/Dhañkna

close-fisted: a. Hariis/KHasiis

close-up: n. nazdiiki taswiir(f.)

closed: a. bañd/masduud/paTam

closely together: adv. paeham

closeness: n. nazdiiki(f.)/qurbat(f.)

closest: a. jigri

closet: n. koThri(f.)/Hujrah(m.)

clot: n. bey waquuf(m.)/laKHtah e KHuun(m)/phudki(f.)

cloth: n. kapRa(m.)/qumaaSH(m.)

clothe: v.t. kapRey paehnaana

clothe: v.i. paehñna

clothier: n. jaamah faroSH(m.)/kapRey waala(m.)

clothes: n. kapRey(m.)/lattey/raKHt(m.)

cloud: n. abr/baadal/saHaab

cloud: v.i. abr aaluud hona/abr chhaana/baadal aana/
baadal ghirna

cloudiness: n. dhuñdla pan(m.)

cloudy: a. abr aaluud/dhuñdla/gadla

clove: n. laehsan ki jau(f.)/lauñg(f.)

clown: n. bhaañD/deyhaati(m.)/gaa'odi(m.)/maKHoliya/
masKHarah(m.)/naqqaal

clownish: a. akkhaR/bey tartiib/naa hañjaar

cloy: v.t. bey raGHbat karna/muñh pheyrna/
rukaawaT khaRa karna/tanaffur paeda karna/
thakaana

club: n. sa(f.)/DañDa(m.)/gurz(m.)/laTh(m.)

club: v.i. ikaTTha hona/milna/muttaHid hona

clubfoot: n. phira hu'a paer

cluck: v.i. kuR kuRaana

clue: n. khoj/niSHaan dahi/patah(m.)/suraaGH(m.)

clueless: a. bey suraaGH

clump: n. Dala/guttha

clumsy: a. anaaRi/bhoñDa

clunky: a. an gaRh/bhadda/bhoñDa

cluster: n. guch chha(m.)/KHoSHah(m.)/majma^(m.)

cluster: v.i. ikaTTha hona

cluster: v.t. ikaTTha karna

clutch: v.t. lapakna/pakaRna/qabzah karna

clutch: n. chañgul(m.)/giraft(f.)/haath(m.)/
muTThi(f.)/phañnda(m.)/qabzah(m.)

coach: n. gaaRi(f.)

coach: v.t. sikhaana

coachman: n. gaaRi baan(m.)

coal: n. ko'elah(m.)

coalesce v.t. zam hona

coalescing: n. zam

coalise: v.i. zam karna

coarse: a. am/adna/dabiiz/duruSHt/khurdura/moTa

coarsely: adv. bey adabaanah/duruSHti sey

coast: n. kinaarah(m.)/saaHil(m.)

coast guard: n. saaHili muHaafiz(m.)

coax: v.t. chumkaarna/paTTi paRhaana/phuslaana/
puchaara deyna

coax: v.t. chaap luusi karna/dulaarna

co-axial: a. ham maeHwar

cobalt blue: a. laajward

cobra: n. kaal saañp/naag

cock: n. murGH

cockatiel: n. am paaltu tota

cocksure: a. Hatmi

cocker: v.t. laaD karna

cockiness: n. gustaaKHi(f.)/KHud biini(f.)

cockle: v.t. silwaT Daalna

cockscomb: n. murgH ki kalGHi(f.)

cocksspur: n. KHaar(m.)

cocky: a. kalley daraaz/SHoKH

coconut: n. khopra/naaryal

coction: n. joSH(m.)/pakaa'i(f.)/ubaal(m.)

coctive: a. muñzij

code: n. zaabitah

coddle: v.t. naaz karna/phuslaana

codification: n. tadwiin e qawaaniin(f.)

codify: v.t. tadwiin karna/talKHiis karna

coefficient: n. dad

coerce: v.t. GHasb karna/majbuur karna/zabar dasti karna/
zor Daalna

coercion: n. GHasb/jabr/zabar dasti/zor

coffee: n. qahwah

coffer: n. KHazaaney ka sañduuq(m.)/piTaarah(m.)

coffin: n. na^SH/taabuut/sañduuq

cog: v.t. bey iimaani karna/dhoka deyna/warGHalaana

cog: n. garaari ka dañdaanah(m.)

cog: v.t. dañdaaney banaana/aTkaa kar pahiyah rokna

cogency: n. zor(m.)

cogent: a. mazbuut/qawi/taaqat war

cogitable: a. qaabil e tafakkur

cogitate: v.i. GHaur karna/tafakkur karna

cogitation: n. GHaur/tafakkur

cognate: a. ham asl/ham jiñs/ham reySHah

cognition: n. aagaahi(f.)/aagahi(f.)/daaniSH(f.)/
idraak(m.)/ma^rifat(f.)

cognisance: n. aagaahi(f.)/aagahi(f.)/idraak SHinaasi(f.)

cohabit: v.i. baa ham ziñdagi guzaarna/ham KHaanah hona/
KHalwat karna/
miyaañ biiwi key taur par saath raehna

cohabitant: a. ham KHaanah

cohabitation: n. ham KHaangi(f.)/jamaa^(m.)

cohere: v.i. rabt rakhna

coherence: n. mutaabiqat(f.)/rabt(m.)/siyaaq o sabaaq(m.)

coherent: a. muñtazim/musalsal

cohesion: n. eyka/ham aahañgi/jamaa'o/rabt

cohesive: n. chaspiidah/paas paas

cohesively: adv. ittefaaq aur itteHaad sey

cohibit: v.t. pabaañdi lagaana/rokna

cohibition: n. paabañdi(f.)

cohort: n. dastah(m.)

cohortative: a. Hausalah afzaa'i karney waala

coil: v.t. peych Daalna

coil: n. iñDwa/KHam/kuñDal(m.)/kuñDli(f.)/peych(m.)/
pheyr(m.)

coil: n. hal chal(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/
SHor(m.)/udham(m.)

coin: n. sikkah(m.)

coin: v.t. banaana/gaRhna/mohar lagaana/sikkah banaana/
taiyaar karna

coincide: v.i. ittefaaq hona/mutaabiqat hona

coincidence: n. ittefaaq(m.)/meyl(m.)/mowaafiqat(f.)/
mutaabiqat(f.)/tasaaduf(m.)

coition: n. mubaaSHirat(f.)

cold: a. bey dam/KHunuk/sard/sard mehr/ThañDa

cold: n. sardi(f.)/ThañD(f.)/zukaam(m.)

cold-blooded: a. bey His/saffaak/sard KHuuni

cold-bloodedness: n. saffaaki(f.)

cold shoulder: n. laa ta^alluqi(f.)/sard mehri(f.)

cold storage: n. sard KHaanah(m.)

coldly: adv. sard mehri sey

coldness: n. KHuñki(f.)/rukhaa'i(f.)/sardi(f.)/ThañD(f.)

cole: n. har taraH ki gobhi(f.)

colic: n. aeñThan(f.)

collaborate: v.i. haath baTaana/rafaaqat karna/saath deyna

collaboration: n. haath baTaa'i/madad(f.)/saath(m.)/SHirkat(f.)

collabrationist: n. ham kaar/mu^aawinat pasañd

collborator: n. dast giir/madad gaar/saathi/SHariik e kaar

collapse: n. bey himmati(f.)/maat(f.)

collapse: v.i. aagey jhuk jaana/bar baad hona/baeThna/
himmat haarna/maat khaana

collar: n. gareybaan(m.)/tauq(m.)

collarbone: n. hañsli(f.)

collate: v.t. milaana7muqaabilah karna

collateral: a. mutaabiq/mutawaazi

collateral: n. ham sr(m.)/raqiib(m.)

collating: n. taqaabul(m.)

colleague: n. ham mañsab/saathi

collect: v.t. bachaana/bahm karna/Haasil karna/ikaTTha karna/
jama^ karna/wusuul karna

collected: a. faraaham/ikaTTha/mujtama^

collecting: n. faraahami

collection: n. jama^(f.)/majmuu^ah(m.)/zaKHiirah(m.)/
wusuul yaabi(f.)

collective: a. majmuu^i

sub-collector: n. taeHsiil daar

college: n. dars gaah(f.)

collide: v.i. laRna/Takraana/tasaadum hona

collision: n. khaT(f.)/muD bheyR(f.)/
sadmah(m.)/Takkar(f.)

colloquy: n. baat chiit(f.)/guftugu(f.)

colloquial: n. roz marrah

collude: v.i. mil jaana/saaz baaz hona/saaziSH karna

collusion: n. gaTh joR/saaziSH

colon: n. baRi aañt(f.)

colonisation: n. aabaad kaari

colonist: n. aabaad kaar

colony: n. nau aabaadi

coloration: n. rañg aameyzi(f.)/rañg baódi(f.)

colour: v.t. rañg bharna/rañgna

colour: n. rañg

coloured: a. rañg daar/rañgiin

colourful: a. rañga rañg

colourless: a. bey rañg/phiika

colossal: a. ziim/jasiim ul qad

colt: n. anaaRi/bachheyRa/naa aamuzdah

coltish: a. albeyla/chañchal/khilaaRi/SHoKH

coltishly: adv. albeyley pan sey/SHoKHi sey

columbary: n. kabuutar KHaanah(m.)

column: n. fauji qataar/khamba/laaT/
piil paayah/sutuun

coma: n. GHaflat ki niiñd(f.)/GHaSH(m.)

comatose: a. GHaafil

comb: n. kañgha(m.)/kañghi(dim.)

comb: v.t. baal jhaaRna/kañghi karna

comb of a cock: n. kalGHi

combat: v.i. kaSH makaSH karna

combat: v.t. baeHs baazi karna/jañg laRna/
muKHaalifat karna/muqaabilah karna

combat: n. jañg(f.)/laRaa'i(f.)/mubaarizah(m.)/
moHaaribah(m.)/razm(f.)

combatant: n. jañgju(m.)

combative: a. laRaa'i par dar paey

combine: v.t. eyka karna/joRna/iSHtiraak karna/muTTahid karna/
saath milaana

combine: v.i juRna/milna

combine: n. muSHtarikah tañziim/waqf(m.)

combinate: a. juRa hu'a

combination: n. meyl(m.)/murakkab(m.)

combinative: a. tarkiibi

combust: a. dhuup sey jhulsa

combust: n. jala hu'a(m.)

combust: v.t. jalaana

combustible: a. aatiSH paziir/qaabil e iSHte^aal

combustion: n. aatiSH paziiri(f.)/iltihaab/iSHte^aal(m.)/
gaR baR(f.)/hañgaamh(m.)

come: v.i. aa jaana/aana/chalna/taSHriif laana

come back: palaT aana/palaTna/waapas aana

(give)back: palTaana

come forth: aagey aana/nikalna

come out: nikalna

comedian: n. bhaañD/masKHarah/naaT/naqaal

comedienne: n. bhaañD/masKHari/naqqaal

comedic: a. mazaaHiyah

comedy: n. halka phulka/mazaaHiyah

comeliness: n. dil kaSHi(f.)/Husn/KHuub suurti(f.)/
wajaahat(f.)

comely: a. Hasiin/jamiil/qubuul suurat/zeyba

comet: n. dum daar sitaarah(m.)/jhaaRu(f.)

comfort: v.t. Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana

comfort: n. aafiyat/araam/chaen/dilaasa/
faraaGHaat/ne^mat/raaHat/tasalli

comfortable: a. aaraam deh

comfortableness: n. aaraam(m.)/aasaa'iSH(f.)/aasuudgi(f.)/
raaHat(f.)

comforter: a. GHam gusaar/GHam KHwaar

comforting: n. araam dilaaney waala/mutma'in karney waala

comic: a. mazaaHiyah

comic: n. zariif

comical: a. anokha/hañsoR/niraala/ThThol

coming: a. aamad/aayañdah/waarid

command: v.t. farmaana/Hukm deyna/qayaadat karna

command: n. farmaan/haath/Hukm/irSHaad/qaabu/qayaadat/qudrat

commandeer: v.t. Hukm deyna

commander: n. amiir(m.)/Haakim(m.)/qaa'ed(m.)/
sipah saalaar(m.)

commanding: a. Hukm chalaaney waala/musallat

commandingly: adv. aamiraanah/Haakimaanah

commandment: n. dastuur e KHuda(m.)/farmaa'iSH(f.)/Hukm(m.)

commando: n. fauji dastah(m.)

commemorate: v.t. yaad manaana/zikr karna

commemoration: n. jaSHn e yaad gaari(m.)/yaad aawri(f.)/
zikr e KHaer(m.)

commence: v.i. aaGHaaz hona/chhiRna/ibteda hona/SHuruu^ hona

commence: v.t. aaGHaaz karna/ibteda karna/SHuruu^ karna

commencement: n. aaGHaaz/ibteda/mubtida/pahel/sar/SHuruu^

commend: v.t. saraahna/sataa'iSH karna

commendable: a. mustaHsan

commendation: n. sana(f.)/ta^riif(f.)/tausiif(f.)

comment: n. tabsarah(m.)

commentary: n. HaaSHiyah/raa'ey zani/SHaraH

commentator: n. SHaareH(m.)

commerce: n. tijaarat

commercial: a. taajiraanah/tijaarti

commingled: a. mila jula

commiserate: v.t. ham dardi dikhaana/raeHm karna

commiseration: n. ham dardi/raeHm

commissary: n. naa'eb(m.)

commission: n. aaRhat(f.)

commit: v.t. karna/murtakib hona

committed to: a. supurd

committing: a. murtakib

commitment: n. supurdgi(f.)/waabastgi(f.)

commix: v.t. milaana julaana

commodity: n. chiiz/maal/SHaae^

common: a. am/baazaari/chhoTa/ma^muuli/mubtazil/
muSHtarak/muSHtamil/musta^mal/
mutawassit/raa'ej/SHaamil

common people: n. waam

common sense: n. ql e saliim(f.)/KHirad(f.)/samajh(f.)

commoner: n. ami(m.)

commonality: n. waam/cumhuur

commonplace: a. am

commotion: n. hal chal/gaehma gaehmi/khalbali/SHor

communal: a. firqah waaraanah

commune: v.i. baat chiit karna/soHbat karna

communicable: a. qaabil e irtebaat

communicate: v.t. aagaah karna/taa karna/baKHSHna/ittelaa^ deyna/
jataana/kaehna/KHabar deyna/likhna/

communication: n. aamad o raft(f.)/muraasilah(m.)/rabt zabt(m.)

communion: n. iSHtiraak(m.)/wasl(m.)

communiqu: n. e^laamiyah/ablaaGH e rasmi

Communism: n. iSHtiraakiyat

Communist: n. iSHtiraaki

community: n. biraadri/ham aahañgi/ittefaaq

commute: v.t. adla badli karna/leyn deyn karna

compact: a. Thos/ustuwaar

compactness: a. Thos pan/ustuwaari

companion: n. HaaSHiyah naSHiin/Hawaari/jaliis/nadiim/
rafiiq/saaHab/saathi/yaawar/yaar

companionable: a. qaabel e dosti

companionship: n. rafaaqat/soHbat

company: n. añjuman/bazm/fariiq/soHbat/zimn/zumrah

comparable: a. baraabar ki Takkar/ham pallah/ham rutbah/
madd e muqaabil

compare: v.t. mowaazinah karna/muqaabilah karna

comparing: n. taqaabul

comparison: n. mumaasilat/muqaabilah/muSHaabehat/
naziir/nisbat

comparitively: adv. bah nisbat

compartment: n. darjah(m.)/Dibbah(m.)/KHaanah(m.)

compass: n. gheyr/par kaar

compass: v.t. gheyrna

compassion: n. aSHfaaq/dard/raeHm/SHafaaqat/SHafqat/tars

compassionate: a. dard mañd/dard naak/KHuda taras/SHafiiq

compatible: a. mowaafiq

compatibility: n. mowaafiqat

compel: v.t. majbuur karna

compelled: a. majbuur

compendium: n. majmuu^ah

compensate: v.i. DañD bharna/mo^aawizah deyna

compensation: n. waz/har jaanah/paa daaSH/talaafi

competence: n. daKHl/qaabiliyat

competent: a. laa'eq/majaaz/qaabil/qaadir

competitor: n. muqaabil/raqiib

competition: n. muqaabilah/Takkar

compilation: n. taaliif

compile: v.t. murattab karna/taaliif karna/tartiib deyna

compiled: a. murattab

compiler: n. mudiir

complain: v.t. gilah karna/pukaarna/SHikaayet karna

complaining: a. naalaañ/SHaaki

complaint: n. dohaa'i(f.)/faryaad(f.)/fuGHaañ/gilah(m.)/
naaliSH(f.)/pukaar(f.)/SHikaayet(f.)/
SHikwah(m.)/waaweyla(m.)

complainant: n. daad KHwaah/faryaadi(m.)/mudda^i(m.)/
mudda^a alaeh

complaisant: a. KHaliiq/saliis

complete: v.t. añjaam ko pahoñchaana/chukaana/KHatm karna/
puura karna

complete: a. akmal/bhar/kaamil/kul/mubliGH/mukammal/
musallam/pakka/puura/pur/saara/tamaam

completely: a. bilkul

completion: n. eKHtetaam/iñsiraam/itmaam/KHatm

complex: n. peychiidah baat

complexion: n. rañg ruup(m.)/rañgat(f.)

compliance: n. taabe^ daari(f.)

complicate: v.t. muSHkil banaana/uljhaana

complicated: a. bariik/muSHkil/peych daar/peychiidah/
pur peych/uljha

complication: n. girah/peych/peychiidgi/nazaakat/uljhan

complicit: n. SHariik e jurm

compliment: n. KHiraaj e taeHsiin/korniSH/salaam/ta^riif

complot: n. saaziSH

comply: v.i. baat maan leyna/suñna

component: n. purzah

comport: v.i. muttaffiq hona/raas aana

compose: v.t. baarat aaraa'i karna

composed: a. juRaa hu'a/KHaamoSH/milaa hu'a/mutma'in/
sañjiidah

composing: n. iñSHa

composition: a. bañdiSH/baarat/iñSHa par daazi/kalaam/
tarkiib/tasniif

composure: n. jamii^at/tamaaniyat

compound: n. murakkab(m.)

compounded: a. murakkab

comprehend: v.t. gheyrna/samajhna

comprehension: n. faehm/idraak/samajh/waquuf

comprehensive: a. hamah giir/jaame^

compress: v.t. chapTa karna/dabaana

compressed: a. chapTa

compression: n. faSHaar

comprise: v.t. muSHtamil hona

comprising: a. muSHtamil/SHaamil

compromise: v.t. samjhota karna

compromise: n. samjhota

compulsion: n. jabr/majbuuri/taakiid/zaruurat

compulsive: a. adi

compulsorily: adv. majbuuran

compulsory: a. jabri/laazim/laazmi/zaruuri

compunction: n. afsos/paSHeymaani

computation: n. Hesaab

computed: a. maeHsuub

comrade: n. Habiib/jaliis/rafiiq/saathi

concatenation: n. laRi(f.)/rabt(m.)/silsilah bañdi(f.)/
tasalsul(m.)

conceal: v.t. aaR karna/chhupaana/Dhaañkna/
Dhaañpna/Dhakna/leypna

concealed: a. chhupa/madfuun/nihaañ/ojhal/pinhaañ/
poSHiidah

concealment: n. aaR/chori/dafn/KHifah

concede: v.t. maan leyna/qubuul karna

conceding: a. qaa'el

conceit: n. akaR(f.)/dimaaGH(m.)/ghamañD(f.)/
KHudi/naaz(m.)/tarañg(f.)

conceited: a. maGHruur

conceive: v.i. Haamilah Thaerna/sochna

concentrate: v.t. tawajjoh markuuz karna

concentrated: a. ikaTTha/murtakiz

concept: n. mafhuum/tasawwur

conception: n. fikr/Hamal/KHayaal/tasawwur

concern: n. afsos(m.)/añdeySHah/daKHl(m.)/fikr(f.)/
GHam(m.)/khaTka(m.)/matlab(m.)/parwaah(f.)/
ta^alluq(m.)/taassuf/waastah(m.)

concern for: deykh bhaal karna

concerning: prep. baarey/baabat/ka/li'ey/maarey/
muta^alliq/waastey

concert: n. ham aahaañgi/maeHfil e saaz o awaaz

concerted: n. baaham/ham nawaa

concession: n. ta/paas daari/re^aayat

conch: n. sañkh

conciliate: v.t. manaana/raazi karna

concise: a. baliiGH/muKHtasar

conclave: n. niji ijtemaa^(m.)

conclude: v.t. faeslah karna/KHatm karna/SHaamil karna

conclude: v.i. natiijah par pahoñchna

concluded: a. qaraar/ta'ey

concluding: a. aaKHiri

conclusion: n. aqibat/aKHiir/añjaam/iñsiraam/KHatm/
maa Haasil/natiijah/paar

concoct: v.t. hazm karna/mañsuubah banaana/taiyaar karna/
tarkiib ghaRna

concomitant: a. ham rau/mutalaazim

concotion: n. mañsuubah/puKHtahgi

concord: n. ittefaaq/itteHaad/saaziSH/yak jehti

concourse: n. hujuum

concremation: n. sati

concubine: n. daaSHtah(f.)

concur: v.t. qubuul karna

concurrence: n. qubuul(m.)

concuss: v.t. jhañjhoRna ya sadmah pahoñchaana

concussion: n. choT(f.)/dhakka(m.)/sadmah(m.)

condemn: v.t. malaamat karna/mazammat karna/
peySH aab ki dhaar par maarna

condemnation: n. mazammat(f.)/nafriin(f.)

condescend: v.i. dabna/jhukna/faro tani karna/
iñkisaar karna

condescending: a. baa eKHlaaq/jhuka hu'a/muñkasir

condiments: n. kiraana

condition: n. gat/Haal/Haal o qaal/Haalat/hae'iyat/
Haqiiqat/kaefiyat/naqSHah/SHaan/SHakl/
SHart/suurat/taraH/taur

conditional: a. maSHruut

condole: v.t. maatam pursi karna/ta^ziyat karna

condolence: n. za/maatam pursi/ta^ziyat

condone: v.t. dar guzar karna/mo^aaf karna

condonable: n. qaabil e dar guzar/qaabil e mo^aafi

conducive: a. baa^is/kaar aamad/maa'el

conduct: v.t. pahoñchaana

conduct: n. chaal/chaal chalan/Dhab/paeraayah(m.)/
rañg Dhañg/rawiSH/siirat/SHeywah

conductor: n. raah numa/raah bar

conduit: n. aab guzar(f.)/naali(f.)/nae(f.)/nal(m.)/
nalwa(m.)/taar daan(m.)

cone: n. maKHruutah(m.)

confab: n. baat chiit(f.)/qissah(m.)/suKHan(m.)

confabulate: v.i. baat chiit hona/guftugu hona

confabulation: n. baat chiit(f.)/bol chaal(f.)/guftugu(f.)/
qiil qaal(f.)

confabulator: n. qissah saaz/suKHan taraaz

confect: v.t. ijza ka milaana/murakkab karna

confect: n. Halwa(m.)/miThaa'i(f.)/murabba(m.)/
SHiiriini(f.)

confection: n. murabbah saazi(f.)

confectioner: n. Halwaa'i(m.)

confederacy: n. SHirkat

confederate: v.t. juRna/SHariik bañna

confederate: n. SHariik

confer: n. ta karna/deyna

conference: n. mazaakrah(m.)

confess: v.t. eqraar karna/e^teraaf karna

confessing: a. muqir

confession: n. eqbaal/eqbaali bayaan/eqraar

confidant: n. ham raaz/KHalwati/pardah daar/raaz daañ

confidence: n. baawar(m.)/e^tebaar/e^temaad/itmenaan/
rusuuKH/wasuuq(m.)/yaqiin(m.)

confident: a. bey baak/mutma'in/pur yaqiin/waasiq

confidential: a. bheydi/KHufiyah/mastuur/raaz daaraanah/
sirri

configuration: n. haiyy'at/saaKHt/tarkiib/waza^

configure: v.t. banaana/rachaana/ruup deyna/saaKHt deyna
/tarkiib deya

confine: n. aaKHiri Had(f.)/sar Had(f.)

confine: v.t. bañd karna/Had baañdhba/paabañd karna/
qaed karna/rokna

confined: a. maeHbuus/maeHduud

confinement: n. Habs/nazar bañdi/qaed

confines: n. aknaaf

confirm: v.t. baat pakki karna/Haami bharna/pakka karna/
tasdiiq karna

confirmed: a. pakki/saabit

confirmation: n. maõzuuri/paemaan/qubuul/tasdiiq/tausiiq

confirmatory: a. masbat/tasdiiqi

confiscation: n. zabt/zabti

conflagrate: v.t. jalaana/nazr e aatiSH karna

conflagration: n. aatiSH zadagi

conflict: n. Harb(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/laRaa'i(f.)/
muD bheyR(f.)/mujaadilah(m.)/naqiiz(f.)

conflicting: a. naqiiz

confluence: n. joR(m.)/milaap(m.)/sañgam(m.)

conform: v.t. eyk jaesa karna

conform: v.i. ham aahañg hona/Hukm maañna

conformable: a. mutaabiq

confound: v.t. Haeraan karna/haraana/palaT deyna

confounded: a. dam bah KHud/hakka bakka/GHaltaañ peychaañ/
Haeraan/mabhuut/mutaHayyir/sara siimah

(to be)confounded: haR baRaana/saT paTaana

confront: v.t. jaa bhiRna/muKHaalifat karna/saamna karna/
saamney aana

confrontation: n. aamna saamna/muqaabilah/paekaar/saamna

confrontational:a. muKHaalif

confronting: n. dar peySH/taqaabul

confuse: v.t. qaafiyah tañg karna

confused: a. aaSHuftah/figaar/pareySHaan/sara siimah

confusion: n. aaSHob/gaR baR/ghabraahaT/gol maal/
hañgaamah/Haeraani/hiraas/iñtiSHaar

confute: v.t. iñkaar karna/tardiid karna

confuted: a. laa jawaab

congeal: v.t. baañdhna/jamaana

congeal: v.i. jamna/jakaR jaana

congealed: a. jama^ hu'a

congenial: a. ham dard/ham KHu/ham zauq/munaasib

congenital: a. aabaa'i/KHalqi/maadar zaadi/mauruusi/
paedaa'iSHi/zaati

congeries: n. majma^

congest: v.t. ikTTha karna

congested: a. tañg

congestion: n. tañgi

conglomerate: a. guch chhey daar/peywastah/yakja

congratulation: n. mubaarak baad

congregation: n. jalwat/maeHfil/majma^

congress: v.t. jalsah karna/jama^ hona

congress: n. majlis e numaayñdegaan

congruous: n. munaasib

conical: a. gaa'u dum

conjee: n. maaR(f.)/piich(f.)

conjee: v.t. piich sey kalaf deyna

conjectural: a. qiyaasi

conjecture: n. añdaazah/qiyaas/taKHmiinah/zan

conjecture: v.t. aTkal par chalaan/KHayaal dauRaana/qiyaas karna

conjuction: n. sañgam

conjugal: a. zawaaji

conjugate: v.t. joRna/madGHam karna

conjugate: v.i. juRna/madGHam hona

conjugate: a. juRa/marbuut/muttaHid

conjugation: n. sarf

conjur: v.t. jaadu karna

conjurer: n. amil/baazi gar/jaadu gar/SHo^badah baaz

conjuring: n. jaadu(m.)

con man: n. bheydi(m.)/raaz daar

connate: a. paeydaa'iSHi

connatural: a. ham fitrat/taba^i/zaati

connect: v.t. baañdhna/joRna/lagaana/milaana

connected: a. bañdha hu'a/juRa hu'a/marbuut/muta^alliqah/
SHaamil/waa bastah/waasil

connection: n. laaqah(m.)/iñtisaab/joR(m.)/lagaa'o(m.)/
peywast(m.)/qariinah(f.)/rabt(f.)/
riSHtah(m.)/silsilah(m.)/
siyaaq o sabaaq(m.)/ta^alluq(m.)

connections: n. maraasim

connectedness: n. joR(m.)/raabitah(m.)/ta^lluq/tasalsul(m.)

connective: n. raabit(m.)/waasil(m.)

connive: v.i. chaSHm poSHi hona/mili bhagat hona

conniver: n. chaSHm poSHi karney waala

connivance: n. chaSHm poSHi(f.)/mili bhagat(f.)

connoisseur: n. nuktah ras/qadar daan(m.)/waaqif kaar(m.)

connoisseurship:n. nuktah rasi(f.)/parakh(f.)/zauq e saliim(m.)

connotation: n. iSHaarah(f.)/mafhuum(m.)/tazmiin(f.)

connotative: a. muraadif/ta^biiri/tazmiini

connote: v.t. mafhuum deyna/ma^ni nikaalna/paehlu nikaalna

connubial: a. azdawwaji/ruusi

conoid: a. gaa'o dum/maKHruuti

conquer: v.t. fataH karna/GHaalib aana/jiitna/
jhañDa gaaRna/zafar yaab hona/zeyr karna

conquered: a. maGHluub/musaKH KHar

conquering: a. giir

conqueror: n. GHaalib/faateH/jiitney waala/zaafir

conquest: n. fataH/jiit/zafar

conscience: n. baa tin/iimaan/zamiir

conscientious: a. baa zamiir/waziifah SHinaas

conscientiously:adv. baa zamiiri wey/waziifah SHinaasi sey

conscionable: a. baa zamiir/durust/ma^quul

conscious: v.i. idraak hona

conscious: a. arif/hoSH mañd/pur eHsaas

consciousness: n. eHsaas/gayaan/hoSH

conscript: n. beygaar ka sipaahi(m.)

conscript: v.t. bharti karna/laam bañdi karna

conscription: n. bharti(f.)/laam bañdi(f.)/laazmi bharti(f.)

consecrated: a. muqaddas/mutabarrak

consecrative: a. muqaddas/mutabarrak

consecration: n. fida(m.)/fidyah(m.)/nazar(f.)/taqdiis(f.)/
tauqiif(f.)

consecution: n. mañtaqi natiijah(m.)/tasalsul(m.)

consecutive: a. laga taar/muslasal/silsilah waar

consecutively: adv. laga taar/paey dar paey

consecutiveness:n. tasalsul(m.)

consensual: a. ham ham iztraari

consensus: n. ittefaaq e raa'ey/yak jahti

consent: v.i. maañna/qubuul karna/raza mañd hona

consent: n. eqraar(m.)/ham aahañgi(f.)/mañzuuri(f.)/
ijaazat(f.)/mutaabiqat(f.)/qaul(m.)/qubuul(m.)/
raza(m.)

consented: a. mañzuur/qubuul

consenting: a. raza mañd

consequence: n. añjaam/Haasil/KHam yaazah/natiijah

consequences: n. nataa'ej

consequent: a. nataa'ej ka taabe^

consequential: a. laazimi/maa ba^d/maa Haasil/zeyli/zimni

consequently: adv. pas/piichhey

conservancy: n. safaa'i

conservative: a. qadaamat pasand/saKHt giir

consider: v.t. jaañchna/fikr karna/GHaur karna/KHayaal karna/
parakhna/sochna

considered: a. sochaa samjha

considerable: a. ahem/bey añt/kasiir/KHaasa/SHayaañ

considerably: adv. KHaasa

considerate: a. baa leHaaz/daaniSH mañd/muHtaat/qadar daan

consideration: n. ta/añdeySHah/eHteraam/GHaaur/fikr/zzat/
leHaaz/ta^alluq/nigaah/SHarm/tawajjoh

consigned: a. supurd

consign: v.t. aaRhat karna/baKLHSHna/bheyjna/dey deyna/
Hawaaley karna/soñpna

consignee: n. mursil alaeyh

consigning: n. supurdagi

consist: v.i. banaa hu'a hona/milna/murakkab hona

consistency: n. mazbuuti(f.)/rabt(f.)/Thos pan(m.)/ustuwaari(f.)/
yak rañgi(f.)

consistent: a. baa usuul/ham aahañg/ustuuwaar/
yak rañg/yaksaañ

console: v.t. Dhaaras deyna/dilaasa deyna/
dil daari karna/GHam GHalat karna/
tasalli deyna/taSHaffi karna

consolation: n. dilaasa/dil daari/tasalli/taSHaffi

consolidate: v.t. ilHaaq karna/mazbuut karna/ustuwaar karna

consolidate: v.i. jamna

consolidation: n. jamaa'o(m.)/mazbuuti(f.)/Thos pan(m.)

consolidated: a. mazbuut/mustaeHkam/saKHt

consolling: n. ta^ziyat

consonance: n. ham aahañgi(f.)

consonant: n. Harf e musammat/Harf e saHiiH

consonant: a. ham aahañg/mowaafiq/mutaabiq

consortium: n. añjuman/jamaa^at/SHirkat

conspicous: a. aaSHkaara/baiyyan/jali/numaayaañ/
ujaagar/zaahir

conspicuousness:n. namuud

conspiracy: n. daam/saaz baaz/saaziSH

conspiratorial: a. saaziSHi

conspire v.t. saaz baaz karna/saaziSH karna

constancy: n. nibaah/qaraar/sabaat/subuut

constant: a. dawaami/mustaqil

constantly: adv. aa'ey din/aaThoñ paehr baraabar/
dam bah dam/laga taar/paeham

constellation: n. burj/guchha

consternate: v.t. Daraana

consternation: n. Dar/Haeraani

constipating: n. qaabiz

constipation: n. iñqibaaz/qabz(m.)

constituency: n. iñtiKHaabi Halqah(m.)

constituent assembly:n. majlis e dastuur saaz(f.)

constitute: v.t. qaa'em karna

constitution: n. aa'in(m.)/banaawaT(f.)/dastuur(m.)/saaKHt(m.)

constitutional: a. aa'iini/dastuuri/jibilli/KHalqi

constitutionally:adv. aa'iini taur par

constitutionalism:n. aa'iin pasañdi(f.)

constituent: a. bunyaadi/qaanuun saaz/zaruuri

constitutive: a. asaasi/ta^miir/tarkiibi/waza^i

constrain: v.t. bañdiSH lagaana/daKHl añdaaz hona/
majbuur karna/zabar dasti karna

constrained: a. majbuur

constraint: n. bañdiSH/dabaa'o/izteraar/majbuuri

constrict: v.t. bhiichna/tañg banaana

constringe: v.t. sukeyRna

construct v.t. banaana/ta^miir karna

construction: n. banaawaT/saaKHt/ta^miir/tarkiib

construe: v.t. natiijah nikaalna/tafsiir karna/tarjumah karna

consubstantial: a. han jiñs/ham zaat/jauhari/maa'ddi

consult: v.t. puuchhna/salaaH leyna

consult: v.i. rujuu^ karna/salaaH karna

consultation: n. maSHwirah(m.)/musHaawirat(f.)/
pañchaayat(f.)/salaaH(f.)

consultative: n. musHaawirati(f.)/pañchaayati(f.)/
salaaHi(f.)

consume: v.t. haRapna/iste^maal karna/khaana/
nigalna/tabaah karna

consumer: n. musta^mil

consuming: n. iste^maal karney waala

consummate: v.t. me^raaj par pahoñchaana/mukammal karna

consummate: a. ala/iñteha ka/mañjha hu'a/
mukammal

consumption: n. khapat(f.)/KHarch(m.)

contact: n. aana jaana/masaas(m.)/rabt(f.)/tamaas

contactable: a. qaabil e masaas(m.)/qaabil e rabt(f.)

contain: v.t. aaRey aana/gheyrey meyñ rakhna/rokna

containing: a. muSHtamil

containment: n. gheraa'o

contaminate: v.t. KHaraab karna

contaminated: a. KHaraab/mulawwas

contamination: n. chhuut(f.)/laus/saraa'yat(f.)/SHaa'ebah

contemn: v.t. nafrat karna

contemplate: n. GHaur karna/iraadah karna/sochna

contemplation: n. dhyaan/soch/tafakkur

contempt: n. ehaanat/phiTkaar(f.)/tauhiin

contemptible: a. paaji/qaabil e malaamat/mubtazil/ochha/
siflah/subuk sar/zaliil

contemptuous: a. ehaanat aameyz/Heqaarat aameyz/zillat aameyz

contemtuously: adv. ehaanat aameyzi sey/zillat sey

contend: v.t. koSHiSH karna/laRaa'i karna/laRna/
muqaabilah karna

contender: n. joR

content: n. KHulaasah/mazmuun/zarf

content: a. KHuSH/qaane^/SHaakir/yaksu

content: v.t. qaane^ hona

contented: a. faariGH/KHuSH/qaane^/maeHzuuz/raazi/seyr/
seyr chaSHm/yaksu

contentment: n. chaen/itmenaan/qanaa^at/seyr/sukuun

contention: n. da^wah(m.)/Hujjat/laRaa'i/nizaa^

contest: v.t. zr karna/ham sari karna/Hujjat karna/laRna/
muqaabilah karna

contest: n. Hujjat(f.)/jadal(f.)/jhagRa(m.)/kuSHtam kuSHta/
laRaa'i(f.)/muqaabilah(m.)/paekaar(f.)

contestant: n. fariiq(m.)/Hariif(m.)/mujaadil(m.)/muqaabil(m.)

constestation: n. Hujjat baazi(f.)/jadal(f.)/mubaarizah(m.)/
muqaabilah(m.)/takraar(f.)

context: n. qariinah/siyaaq o sabaaq

contiguity: n. joR(m.)/meyl(m.)/qurb(m.)/rabt(m.)

contiguous: a. baehm/mulHiq/muñsalik/qariib

contingency: n. iHitmaal e wuquu^

contingent: a. imkaani/ittefaaqi

contingent: n. dastah

contiguous: a. juRa hu'a/laaHiq/mila hu'a/mulHiq/muttasil

continence: n. parheyz

continual: a. daa'em/dawaami

continually: adv. aksar/baraabar/hameySHah/mudaam

continue: v.t. jaari raehna/jaari rakhna

continued: a. musalsal

continuing: a. jaari

continuous: a. jaari/musalsal/mutawaatir/paTa paT/
peywastah/silsilah waar

continuously: adv. bey takaan/daa'em

continuum: n. paey dar paey

contort: v.t. maroRna

contorted: a. maroRa hu'a/masKH

contraband: a. naa jaa'ez/mamnuu^ah/qachaaq

contract: n. ehd/ehd naamah/qd/mo^aahedah/
qaraar/Theyka

contracted: a. muKHaffaf

contraction: n. jhol/muKHaffaf

contractor: n. mustaajir(m.)/Theykey daar(m.)

contractual: a. paemaani/qaraar daadi/Theykey daaraanah

contradict: v.t. iKHtelaaf karna/iñkaar karna/rad karna

contradiction: n. iñkaar/KHelaaf go'i/naqiiz/rad

contradictious: a. KHelaaf go

contradictory: a. KHelaaf(m.)/mutazaad(m.)

contradistinction:n. farq

contrariness: n. muKHaalifat/zid

contrary: a. bar ks/KHelaaf

contrary: n. muKHaalif/naqiiz/zid

contrary to: bar KHelaaf

contrast: v.i. bar KHelaaf hona

contravene: v.t. daKHl añdaazi karna/muKHaalifat karna

contravention: n. daKH añdaazi/taSHdiid

contribute: v.t. chañdah deyna/muhaiya karna

contribution: n. chañdah(m.)/imdaad(f.)/SHirkat(f.)

contrite: a. naadim/paSHeymaan/taa'eb

contrition: n. nadaamat(f.)/paSHeymaani(f.)/sachchi tobah(f.)

contrivance: n. biuñt(f.)/Hikmat(f.)/joR toR(m.)

contrive v.t. joR toR karna/fikr karna/mañsuubah banaana/
tarkiib laRaana

contrived: a. banaawaTi/masnuu^i/naqli

contriver: n. joR toR karney waala

control: v.t. paa bañdi lagaana/qaabu meyñ rakhna/
saadhna

control: n. eKHteyaar/iñzibaat/paa bañdi/qaabu/qaed/
tasallut/zabt

controversial: a. mutanaaza^

controversy: n. baeHs(f.)/mubaaHisah(m.)/nok jhok(f.)/
qaziyah(m.)

contuse: v.t. choT lagaana/kuuTna/piiTna

contusion n. choT/zaKHm

conundrum n. mo^ammah

convalescence: n. SHifa

convene: v.i. ikaTTha hona/jama^ hona

convenience: n. aaraam/faraaGHat

convenient: a. aasaan

convenient-store:n. pan saari ki dukaan

conveniently: adv. bah aasaani

convention: n. ehd naamah/paemaan/rawaayat

convention: n. ijtemaa^/mo'tamar

conventions: n. aadaab(m.)/maraasim(m.)

conventional: a. rasmi(f.)/rawaayati(f.)

conversation: n. alaap(f.)/baat chiit(f.)/guftugu(f.)/
mazaakarah(m.)/soHbat(f.)

conversational: a. baatuuni/bol chaal ka/makaalmaati

conversant: n. waaqif kaar

converse: a. muqaabil

conversely: adv. bil ks

conversion: n. taeHwiil

convert: n. nau mazhab/nau muriid

convert: v.t. badalna/taeHwiil karna

convex: a. muHaddab

convexity: n. taHaddub

convey: v.t. pahoñchaana

conveyance: n. Hamal(m.)/sawaari(f.)

conviction: n. subuut/yaqiin

convince: v.t. manaana/manwaana/qaa'el karna/samjhaana/
yaqiin dilaana

convincing: a. kallah toR/yaqiini

convincingly: adv. baa yaqiini sey

convinced: a. qaa'el

convival: a. majlisi/yaar baaSH

convoluted: a. Halqey daar/peych daar

convoy: n. qaafilah(m.)

convulse: v.t. daurah paRna/eHtejaaj karna

convulsive sobbing:n. hichki

convulsion: n. daurah

coo: n. faaKHtey ki aawaaz

cook: v.t. pakaana

cook: n. baawarchi/KHaan saamaañ

cooked: a. paka hu'a/paka pakaaya/pakka

cooking: n. baawarchi giir(f.)/pakaa'i(f.)

cool: a. KHunuk/ruukha/sard/ThañDa

coolie: n. quli(m.)

coolness: n. KHuñki(f.)/taraawat(f.)

coon: n. kaa'iyaañ/siyaah zañji

coop: n. jhaaba(m.)/qaed KHaanah

co-operation: n. imdaad e baa hami/ta^aawun

co-operative: a. baa hami

co-ordinate: n. ham aahañg karna

co-ordination: n. ham aahañgi/rabt zabt(m.)

cop: n. choTi(f.)/sira(m.)

cop: v.t. pakaRna

coparcenery: a. muSHtarak

cope: n. Dhakna/oRhni

cope: v.i bar daaSHt karna

cope: v.t. bil muqaabil hona/do chaar hona

cope: n. aSHiq/raqiib/saathi

coping:> n. katiibah/muñDeyr(f.)

copious: a. bey meqdaar/faraawaañ/kasiir/laa taHaaSHah/
nihaayat/waafir

copper: n. taañbah

copper sulphate:n. tuutiya(m.)

copra: n. khopRa(m.)/naar yal(m.)

copula: n. bañd(m.)/bañdhan(m.)/raabit

copulate: v.t. ijmaa^ karna/jufti khaana

copulate: v.i. juRna

copulation: n. jimaa^/wasl(m.)

copy: n. harbah/misl/naql/naqSHah/nusKHah

copy: v.t. charbah utaarna/naql karna/taraH uRaana

copying: n. kitaabat/naql/taqliid

copyist: n. kaabuus

copyright: n. Haqq e tasniif

coquette: n. SHwah gar/SHwah saaz

coquettish: a. SHoKH chaSHm/tañnaaz

coquetishness: n. albeyla pan

coquetry: n. ada/chaa'o/choñchla/GHamzah/SHwah/
naaz/naKHrah/SHoKH chaSHmi/SHoKHi

(vulgar)coquetry:n. SHutur GHamzah

cord: n. Dor(f.)/Dora(m.)/Dori(dim.)/sutli/taar

cordial: a. muKHlis/qalbi/yaar baaSH

cordiality: n. chaa'o(m.)/KHaatir daari/KHuluus(m.)/lutf/
mudaara(m.)

coriander: n. dhaniya(m.)/kothmiir(m.)

cork: v.t. DaaT lagaana

cork: n. DaaT/kaag

corn: n. daanah/makka'i

corner: n. goSHah/jañbah/kañni/kona/nukkaR/zaawiyah(m.)

cornet: n. nafiiri(f.)

cornball: n. ghisa paTa/farsuudah

cornu: n. SHaaKH(f.)/siiñg(f.)

cornucopia: n. SHaaKH e wufuur(f.)

cornucopian: a. waafir

corny: a. anaaj ka/gaTTey daar

corolla: n. jaam e gul/taaj e gul

corollary: n. natiijah(m.)

corona: n. taaj

coroner: n. tabiib e qaanuuni

corporation: n. SHirkat(f.)

corporal: a. badani/jismaani/jismi/maa'ddi

corporal: n. dafa^ daar

corporal punishment:n. jismaani sazaa(f.)

corporeal: a. jismaani

corps: n. fariiq(m.)

corpse: n. laaSHah(m.)/murdah jism(m.)/na^SH(f.)

corpulence: n. farbihi/jasaamat/moTaapa

corpulent: a. farbih/jasiim/moTa

corpulency: n. jasaamat(f.)

corpus: n. jasd(m.)/jism(m.)/murdah jism(m.)/tan(m.)

corpus delicti: n. binaa'ey jurm(f.)

corrade: v.t. chhiilna ya ghisna

coral: n. marjaan/muuñga

correct: v.t. durust karna/sañwaarna/siidha karna/
tasHiiH karna/Thiik karna

correct: a. baja/durust/pakka/raast/saabit/saHiiH/
sachcha/Thiik

correcting: n. par daaKHt(f.)

correction: n. durusti/islaaH/kaañT chhaañT/taadiib/
saza

corrective: n. islaaH kun

correlation: n. laag/nisbat

correlative: a. laazim o malzuum

correspond: v.i. jawaab milna/mutaabiqat hona/
KHat o kitaabat karna

correspondence: n. KHat kitaabat(f.)/muraasilat(f.)/
muSHaabehat(f.)

correspondent: n. muraasilah nigaar/naamah nigaar/raaqim

corroborating: n. taa'id

corroborative: a. mo^aiyad/taa'idi/tasdiiqi

corrode: v.t. zañg aaluud karna

corrode: v.i. zañg khaana

corrosion: n. zañg

corrosive: a. qaariz/tabaah kun/zañg lagaaney waala/
zich karney waala

corrupt: v.t. baTTa lagaana/bigaaRna/KHaraab karna/
riSHwat deyna

corrupt: v.i. KHaraab hona

corrupt: a. faasid/Haraam KHor/KHaraab/riSHwat KHor/
tabaah

corrupted: a. masKH

corrupted: a. KHaraab/masKH

corruption: n. KHaraabi/KHabaasat/najaasat/riSHwat KHori

corset: n. chhoTa kapRa

cortge: n. juluus(m.)

cortex: n. chhaal/chhilka/post

cortile: n. aañgan/seHn

corundum: n. sañg e sañbaadah

cosher: v.t. laaD karna/naaz karna

cosmonaut: n. KHala baaz

cost: n. daam(m.)/KHarch(m.)/laagat(f.)/
maaliyat(f.)/qiimat(f.)

costs: n. KHarchah(m.)

costive: a. qaabiz

costliness: n. maehñgaa'i

costly: a. giraañ/giraañ baha/maehñga/qiimti

costume: n. lebaas

costus: n. pachok

cosset: n. dulaara/paaltu jaanwar

cosset: v.t. chumkaarna/dulaar dikhaana/laaD karna

cot: n. khaaT/khaTwa

cottage: n. deyhi ghar/jhoñpRa

cotton: a. suuti

cotton: n. kapaas/ruu'i

cotton thread: n. suut

cotton tree: n. sembal

cotton wool: n. ruu'i

couch: v.t. ham waar karna/jhuuT bulwaana/leyTna/
sikhaana paRaana

couch: n. bistar/taKHt

cough: v.i. khaañsna

cough: n. khaañsi

council: n. añjuman(f.)/panchaayat(f.)

counsel: v.t. salaaH deyna

counsel: v.i. salaaH karna

counsel: n. fikr(f.)/maSHwirah(m.)/muSHaawirat(f.)/
nasiiHat(f.)/pañd(f.)/raa'ey(f.)/salaaH(f.)

counsellor: n. muSHiir(m.)/naasiH(m.)/salaaH kaar(m.)

count: v.t. giñna/Hesaab lagaana/SHumaar karna

countless: a. an ginat

countenance: n. chehrah buSHra/Huliyah/paekar/ru/
suurat/tal^at

counter: adv. bil muqaabil raah/kaaT

counter: a. bar KHelaaf/kaaT

counter: n. bil muqaabil(f.)/kaaT(f.)

counter: v.t. jawaab deyna/kaaT karna/muqaabilah karna

counteract: v.t. bey asar karna/haraana

counteraction: n. aqdaam e mutaaqaabil/rad(m.)

counteractive: n. bey asar karney waala(m.)

counter attack: n. Hamlah e mutaqaabil(m.)

counter balance:n. mowaaznah(m.)

counter balance:v.t. mowaaznah karna

countercheck: v.t. do baarah paRtaal karna

counter-claim: n. da^wah e mutaqaabil

counter-espionage:n. zid jaasuusi

counter-evidence:n. mutaqaabil SHahaadat

counter-move: n. kaaT(f.)

counterfeit: v.t. ja^l saazi karn/naql karna

counterfeit: n. ja^l(m.)/jhuuT(m.)/naql(f.)

counterfoil: n. musañna

counter-intelligence:n. nizaam e zid jaasuusi

countermand: v.t. fasKH karna/laGH karna

countermand: n. fasKH/mamnuu^iyat(f.)

countermarch: n. samt ki tabdiili

countermeasure: n. eqdaam e mutaaqaabil/paar sañg

countermine: n. duusri samt meyñ kaan kani karna/
KHufiyah taur sey koSHiSH naa kaam karna

counter-offensive:n. Hamlah e mutaqaabil

counterpane: n. chaadar/ruupoSH

counterpart: n. ks/jawaab/musañna/
nuqtah e muqaabil

counterpoint: n. naGHmaat ka murakkab

counterpoise: v.t. ba asar muqaabilah karna

counterpoise: n. dhaRa(m.)/paasañg(m.)/tawaazun(m.)

counterproductive:a. nuqsaan deh

counterproposal: n. jawaabi tajwiiz(f.)

counterpunch: n. jawaabi choT(f.)/jawaabi mukka(m.)/
jawaabi zarb(f.)

counter-revolution:n. zidd e iñqilaab

countersign: n. KHufiayah iSHaarah(m.)

countersign: v.t. tausiiqi dast KHat karna

countervail: n. baraabri karna/joR toR karna/talaafi karna

counter-weight: n. paasañg/wazn e ta^aadul

countless: a. an ginat/bey SHumaar/laa ta^daad

counting: n. giñti/SHumaar

country: n. daar/diyaar/kiSHwar/mulk/sar zamiin

(native)country:n. watan

country: a. baladi

countryside: n. deyhaati laaqah

couple: n. baet/joRa/juft

couplet: n. baet/doha/SHe^r

courage: n. bahaaduri/bal buuta/dil/dam/dil gurdah/
Hausalah/himmat/jasaarat/pitta/yaara

courageous: a. bahaadur/dabañg/himmat waala/SHeyr

courier: n. paeGHaam bar/paek/qaasid

course: n. chalan/Dharra/gardiSH/nisaab/raah/raastah/
sabiil/samt

court: n. dar baar/seHan

(law)court: n. daalat/paa'ey gaah

(royal)court: n. baar gaah/dar baar

courteous: a. baa adab/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah

courtesy: n. aa'o bhagat(f.)/adab(m.)/iltifaat/aKHlaaq(m.)/
KHuSH aKHlaaqi(f.)/mudaara(m.)

courtier: n. dar baari/HaaSHiyah naSHiin/musaaHib/nadiim

courtly: a. dar baari/muhazzab/pur waqaar

cousin: a. chacha zaad/KHaalah zaad/maamuuñ zaad/
phuuphi zaad

couth: a. najiib/SHaa'estah

couturier: n. poSHaak saaz

covenant: n. eqraar naamah(m.)/miisaaq(m.)/mo^aahedah(m.)

cove: n. khaaRi(f.)/panaah gaah(e.)

cover: v.t. chhaana/chhupaana/Daalna/Dhaañkna/Dhaañpna/
Hejaab karna/jhaañpna/uRhaana

cover: n. Dhakna/GHelaaf/KHol/lifaafah

covered: a. chhupa/poSHiidah

covered for flowers:a. gulpoSH

covering: n. aaR/oT

covert: a. KHufiyah

covet: v.t. Hirs karna/laalach karna/paa'oñ phaelaana

covetous: a. aaz/Hariis/laalchi/taame^

covetousness: n. Hirs(f.)/laalach(f.)/tama^(f.)

coxcomb: n. buddhu/dikhaawaTi/saadah lauH

cow: n. gaa'ey(f.)

cow dung: n. gobar

cowpat: n. opley

cowage: n. kawaañch

coward: a. buzdil/Dar pok/naa mard

cowardice: n. buzdili/haTiya pan/naa mardi

cowardly: a. naa muraad

cower: v.i. Dar sey saehm jaana

cowl: n. raahib ki Topi

coxa: n. kamar(f.)/kuulha(m.)

coy: a. Haya daar/KHajil/SHarmiila

coyness: n. Haya/SHarm

crab: n. keykRa/sartaan

crab: v.t. pañjah maarna/roRa aTkaana

crabbed: a. aatiSH mizaaj/gaThiila/peych daar

Crab's eyes: n. ratti(f.)

crack: v.i. garajna/kaRakna/khilna/SHaq hona

crack: v.t. phaaRna/taR KHaana/toRna

crack: n. darz(f.)/phuuT(f.)/raKHnah/saañs/SHaq/SHigaaf

crackdown: v.t. saKHti karna

cracker: n. gap(f.)/gola(m.)/paTaaKHa(m.)

crackers: n. paagal/sañki

cracking: a. bahot achcha/mumtaaz

crackle: v.i. kaRakna

crackling: a. kurkura

crackpot: a/n. baaowla/KHabti/paagal/sañki

cradle: n. gaehwaarah/khaTola/paalna/piñguuRa

craft: n. fan(m.)/Hirfat(f.)/peySHah(m.)/san^at(f.)

craftiness: n. chaalaaki

crafty: a. iyaar/chaal baaz/chaalak/dunya saaz/
fiqreh baaz/fitrati/Hirfat/kaa'iyaañ

craftsman: n. san^at gar/san^at kaar

cram: v.t. Thosna

crammed: a. khacha khach

crammer: n. raTTu/thuurney waala

cramp: n. aeñThan(f.)

crane: n. saaras(m.)

cranium: n. kaasah e sar/khopRi

crank: n. KHabt/moR/tarañg/TeyRha pan

cranky: a. bad mizaaj/chiR chiRa/KHabti/TeyRha(m.)/
TeyRhi(f.)

cranny: n. daraaz/jhiri/rozan/SHaq

crash: v.i. kaRakna

crash: n. kaRak/kaRaaka/khaT

crass: a. bhadda/khurdura/moTa

crate: n. chhaaba/khokha

crave: v.t. chaahat karna/iSHtiyaaq karna

craven: a. bey dam/buzdil/haara hu'a/maryal

cravenly: adv. haar sey/haarey hu'ey

craving: n. chaahat/chaaT/iSHteyaaq/iSHteha/pyaas

craw: n. ojh/poTa(m.)

crawl: v.i. kilbilaana/peyT key bal chalna

craze: n. KHabt(m.)/sauda(m.)

craziness: n. junuun(m.)/pagal pan(m.)/waeH SHat(f.)

craze: n. Haalat e diwaañgi/KHabt/paagal pan

crazy: a. baaura/KHabti/paagal/pagla/pagloT/waeH SHi

creak: v.i. char charaana/chur muraana

creak: n. char charaahaT/chur muraahaT/saKHt aawaaz

cream: n. malaa'i(f.)/zubdah

creamy: a. chikna/malaa'i daar

crease: n. churas(f.)/jhol(m.)/SHikan(f.)

create: v.t. paeda karna/taKHliiq karna

created: a. ma^buus/maKHluuq/paeda

creation: n. aafriiniSH(f.)/fitrat(f.)/iijaad(f.)/
KHilqat(f.)/maKHluuq(f.)/paedaa'iSH(f.)

creativity: n. jiddat

creator: n. KHaaliq/muujib/rab/saane^

creature: n. bañdah

credence: n. tasdiiq

credentials: n. SHahaadat e rasmiyah

credibility: n. saakh

credit: n. aabru/e^teraaf/naam/qadr/yaqiin

creditable: a. mo^tabar/qaabil e ta^riif

creditor: n. qarz KHwaah(m.)

credulity: n. za^iif ul e^teqaadi

credulous: a. za^iif ul e^teqaad

creed: n. iimaan(m.)/keySH(m.)/mazhab(m.)

creek: n. khaaRi(f.)

creep: v.t. kilbilaana/reyñgna

creep in: v.i. ghusna

creeper: n. beyl/latar

cremate: v.t. KHaak karna/murdah jalaana

cremation: n. murdah sozi(f.)

crescent: n. helaal

crest: n. kalGHi

crestfallen: a. haara hu'a

crevice: n. jhiri/raKHnah(m.)/SHaq(f.)

crew: n. mlah

crib: n. Tokri

cribbing: n. hawa nikaali(f.)/hawa noSHi(f.)

cricket: n. jhiiñgar/sarsar

crier: n. muazzin

crime: n. gunaah/jurm/paap

criminal: a. mujrimaanah

criminal: n. mujrim/gunaah gaar/paapi/ru siyaah

criminal court: n. daalat e fauj daari

criminal law: n. qaanuun e fauj daari

cripple: a. lañgRa(m.)/moHtaaj(m.)

crippled: a. ajiz/ma^zuur

crisis: n. boHraan(m.)

crisp: a. KHastah/kurkura

crispiness: n. KHastahgi(f.)

criss-cross: a. aaRi tirchhi

critic: a. naaqid/naqqaad/nuktah chiin

critical: a. mubassiraanah

critical: a. ahem/baariik/boHraani/daqiiq/naazuk

critically: adv. dykh bhaal kar/Thiik waqt par

criticalness: n. naqd o nazar/nazaakat

criticise: v.t. baal ki khaal nikaalna/baat pakaRna/e^teraaz karna/
nuktah chiini karna/tañqiid karna/
uñgli dikhaana

criticism: n. e^teraaz/giraft/Harf giiri/pakaR/tañqiid

critter: n. maKHluuq/paaltu jaanwar

crocodile: n. ghaRyaal/magar machh/nahañg

crooked: a. aaRa(m.)/aaRi(f.)/aeñDi baeñDi(f.)/baañka(m.)/
baañki(f.)/beyñDa/kaj/pur peych/TeyRha(m.)/
TeyRhi(f.)/tirchha(m.)/tirchhi(f.)/ulTa(m.)/
ulTi(f.)

crookedness: n. TeyRha pan

crop: n. fasl/Haasil

cross: v.t. taey karna

cross: a. chiR chiRa/kaj

crossable: a. paa yaab

crossed: a. taey SHudah

(red)cross: n. saliib e surKH

cross breed: a. maKHluut

cross examination:n. baaz purs(f.)/jaraH(f.)

crotch: n. aañkRa(m.)/bhaal(f.)/jañgaasa(m.)/kaañTa/
nok(f.)/peyRu(m.)

crotchet: n. lalak(f.)/mauj(f.)/tarañg(f.)/umañg(f.)

crotchety: a. anokha/kaj/mauji/niraala/TeyRha

crouch: v.t. zamiin par baeThna

croup: n. nar kharey ki suujan(f.)

crow: n. kau wa(m.)/zaaGH(m.)

crowd: n. añboh/bhiiR/fauj/ghamsaan/
hujuum/jam ghaTa/jalwat/jatha/majma^

crowd: v.t. bhiiR jama^ hona/majma^ ikaTTha hona

crowded: a. khacha khach

crown: n. sar/taaj

crude: a. an ghaR/bad numa/bey hañgam/kachcha/KHaam/
naa taraaSHiidah

crudeness: n. an ghaR pan

cruel: a. aSHqiya/bey raeHm/jallaad/kaafir/saKHt/sañg dil/
waeH SHi/zaalim

cruelty: n. bey raeHmi/jafa/sitam/zulm

cruet: n. qaaruurah/SHiiSHi

crumb: n. chuura/reyzah

bread crumb: n. roTi ka chuura

crumble: v.t. chuura chuura karna

crumbling: a. phus phusa

crumpet: n. dil kaSH laRki

crumple: v.t. jhol Daalna/maroRi deyna/TeyRha karna

crumple: v.i. jhurri paRna/khiñchna/sukaRna

crunch: v.t. chabaana/chur mur karna

crunch: n. chur muraahaT

crunchy: a. chur muri/mur muri

crusade: a. saliibi jañg

crush: v.t. KHaak meyñ milaana/kuuTna/kuchalna/masalna/
paa maal karna/peylna

crushed: a. paa maal/pichchi

crust: n. chhilka(m.)/uupri parat/paapaR/papRi(dim.)/
post/tabaq

crutch: n. baesaakhi(f.)

cry: v.t. chiiKHna/kuukna/pukaarna/rona

cry: n. aawaaz(f.)/chiiKH(f.)/faryaad(f.)/
kilkaari(f.)/pukaar(f.)/SHor(m.)

cry of distress:n. fuGHaañ

cry out: v.t. pukaarna

crying: a. giryaañ

crying: n. giryah/rona piiTna

crystal: n. billaur/qalam

crystal glass: n. billaur/qalam

cuckoo: n. koel(f.)

cuckoo: a. aeHmaq/muñh phat/sañki

cuckooland: n. pagaal KHaanah

cuddle: v.t. galey lagaana/lipaTna/siinah lagaana

cudgel: n. DañDa/laaThi/laTh

cudgel: v.t. kuñdi karna/piTaa'i karna'

cudgelling: n. kuñdi/piTaa'i

cull: v.t. iñtiKHaab karna

culm: n. koe'ley ka chuurah

culmen: n. auj

culminate: v.t. auj Haasil karna

culpable: a. mujrim/qaabil e jaza

culpability: n. qaabiliyat e jaza

culprit: n. asi/KHata kaar/mujrim

cultivate: v.t. jotna/kaaSHt karna/ta^alluqaat baRhaana/
ugaana/zaraa^at karna

cultivated land:n. kaaSHt

cultivation: n. bariik KHayaali/jutaa'i/kaaSHt/kaaSHt kaari/
nafaasat/tamaddun/zaraa^at

cultivator: n. Haaris(m.)/kaaSHt kaar(m.)/muzaare^(m.)

culture: n. farhañg/SHaa'estahgi/siqaafat/taehziib

cultured: a. mohazzab/taehziib yaaftah

culvert: n. bad rau/paTi naali

cum: prep. ma^e/saath/sey

cum: n. jhaag(m.)

cumbent: a. leyTa hu'a/takiyah lagaa'ey

cumber: v.t. bojh laadna/bojhal banaana/laddhaR banaana/
rukaawaT Daalna

cumber: n. bhaari pan/bojhal pan/rukaawaT

cumbersome: a. aTal/beyDhañga/bhaari/bhadda/kuDhab

cumulate: n. ikTTha karna/yakja karna

cumulative: a. ikaTTha SHudah/yakja

cumulatively: adv. majmuu^i taur par

cumin: n. ziirah

cunning: a. iyaar/baañka/chaalaak/dunya saaz/
fareybi/fitrati/Harraaf/Hirfati/
makkaar/pakka/pur fan/SHaatir

cunning fellow: n. kaa'iyaañ

cunningness: n. kaaT phaañs/kaa'iyaañ pan

cup: n. baadiah/kaasah/paemaanah/pyaalah/
pyaali/sabu

cup bearer: n. saaqi

cupboard: n. almaari

cupid: n. SHq ka deota

cupidity: n. Hirs/laalach/tama^

curative: a. laaji/SHifaa'i

curator: n. moHaafiz(m.)/nigaah baan(m.)

curb: v.t. rokna/sañbhaalna

curd: n. dahi

cure: n. aaraam/chaarah/daaru/darmaan/laaj/
maar/marham/SHifa

cure: v.t. dawaa'i deyna/laaj karna

curio: n. naadir

curious: a. anokha/khoji/muSHtaaq/mutajassis/niraala/
ta^ajjub añgeyz

curiousity: n. SHauq e taeHqiiq/talaaSH/tajassus

curl: n. bal/KHam/maroR/paTTa/peych

curl: v.t. GHuñgaryaalah banaana/KHam deyna/kuñDli banaana/
moRna/sukeyRna

curly: a. ghuñgriyaala/laehriya

curmudgeon: a. bad mizaaj/Hariis/kañjuus/laalchi

curmudgeonly: adv. bad mizaaji sey/kañjuusi sey

currency: n. chalan/iste^maal/naqd/tarwiij/zar

current: n. dhaar(m.)/rau(f.)/sael

current: a. daa'er/Haaliyah/jaari/naafiz/raa'ej

curriculum: n. nisaab

currier: n. chamRa saaz(m.)

curry: n. saalan

curry: v.t. khaal ki kamaa'i karna/khurachna/piiTna

curry favour: v.t. KHuSH aamadi karna

curse: v.t. bura bhala kaehna/gaali deyna/kosna

curse: n. bad do^a(f.)/gaali/kosna/la^n/la^nat/
nafriin/phiTkaar(f.)/SHaamat/wabaal(m.)

cursed: a. makruuh/mal^uun/SHaamat ka maara

cursorily: adv.. uupar uupar

cursory: a. sar sari

curtail: v.t. ghaTaana/kaaTna/kam karna/KHulaasah karna/
muKHtasar karna

curtailment: n. kaañT chhaañT(f.)/taKHfiif(f.)

curtailed: a. kaaTa chhaaTa7muKHtasar

curtailing: n. kaañT chhaañT

curtain: n. chaadar/Haajib/Hejaab/ojhal/pardah

curvature: n. KHamiidgi/muRaa'i

curve: n. baañk/KHam/moR/peych/peych o KHam

curved: a. baañka/kaj/KHam daar

cushion: n. baaliSH(m.)/masnad(m.)/takiyah(m.)

cushy: a. aaraam deh

cusp: n. chaañd ka kinaarah/nok/raas

cuspid: n. kuChli/nokiila daañt(m.)

cuspidor: n. thuuk daan(m.)

custard-apple: n. SHariifah(m.)/siita phal(m.)

custodial: a. mutawalli/taeHwiili

custody: n. Heraast/Hawaalaat(f.)/Hefaazat/
moHaafizat(f.)/nigaah(F.)/nigah baani/
paas/qaabu/qaed/rakh waali

custom: n. chaal/chalan/dastuur/Haasil/nizaam/
qaa^edah/adat/raah/rasm/rawaaj/saamaan/
tariiqah/zaabitah

customs: n. karoR giiri(f.)/maeHsuul(m.)/maraasim(m.)

custom's station:n. naaka

customer: n. gaahak/KHariidaar/muSHtari

customary: a. adi/ma^muul/muqarrarah/raa'ej/rasmi

cut: v.t. cheerna/kaaT karna/kaaTna/katarna/
qata^ karna

cut: n. bhattah/chaak/ghaa'o/kaaT/zaKHm

cut off: v.t. Hazf karna/kaaT deyna

cut off: a. laaHedah

cutaneous: a. jildi

cute: a. bhola/nukeyla/pyaara

cuticle: n. jild

cutis: n. jild(f.)

cutting: n. kaaT/kaTaa'i/qata^/waza^

cycle: n. chakkar(m.)/daur(m.)/gardiSH(f.)/jag(m.)

cymbals: n. jalaajil(m.)

cynic: a. KHuSHk mizaaj/turSH ru/bad KHu

cynical: a. bad gumaan/kalbi

cynicism: n. KHuSHki(f.)

cynosure: n. kuttey ki dum(f.)/qutbi taarah(m.)
__________________
(`v)
`*..*`

.*.*) .*)
(.* (.
Bzu Forum

Don't cry because it's over, smile because it happened
.BZU.


 
.BZU.'s Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: near Govt College of Science Multan Pakistan
Posts: 9,677
Contact Number: Removed
Program / Discipline: BSIT
Class Roll Number: 07-15
.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute.BZU. has a reputation beyond repute
Reply With Quote
.BZU. is offline  
Reply

Tags
dictionary, english, letter, roman, urduCurrently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dictionary English to Urdu Letter 'Z' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:47 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'T' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 11-02-2009 03:42 PM
Dictionary English to Urdu Letter 'M' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:48 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'K' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:38 AM
Dictionary English to Urdu Letter 'J' (Roman Urdu) .BZU. Free Online Roman Urdu/English/Dictionary 0 04-02-2009 12:31 AM

Best view in Firefox
Almuslimeen.info | Cloud Computing | Dedicated server hosting
Note: All trademarks and copyrights held by respective owners. We will take action against any copyright violation if it is proved to us.

All times are GMT +5. The time now is 11:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.