BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan

BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan (http://bzupages.com/)
-   Funny Poetry (http://bzupages.com/298-funny-poetry/)
-   -   Jauk ke khwabon ki raani aur hai (http://bzupages.com/f298/jauk-ke-khwabon-ki-raani-aur-hai-20390/)

usman_latif_ch 31-10-2011 10:30 PM

Jauk ke khwabon ki raani aur hai
 
Jauk ke khwabon ki raani aur hai
Ghar main Ghalib ki pathani aur hai.
Ishq ke Exam saare ho chuque
Viva sirf ek zabani aur hai.
Mere saare Coats daaku legaye
Gher main sirf ek shervaani aur hai.
Shaadiyan bachhon ki ab sab ker chuke
Sirf apna Akde-saani aur hai.


All times are GMT +5. The time now is 09:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.