BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan

BZU PAGES: Find Presentations, Reports, Student's Assignments and Daily Discussion; Bahauddin Zakariya University Multan (http://bzupages.com/)
-   Islam (http://bzupages.com/16-islam/)
-   -   Surah Al-Aaraa'f (Ayat No.03) (http://bzupages.com/f16/surah-al-aaraaf-ayat-no-03-a-10725/)

usman_latif_ch 13-07-2010 10:15 PM

Surah Al-Aaraa'f (Ayat No.03)
 
Quran:

"logo jo Kitab tum per tumhare Parwardigar ki taraf se nazal ki gayi hai uski pervi karo.. Aur us k siwa kisi Auliya ki pervi mat karo. AUR TUM KAM HI NASEEHAT QABOOL KARTE HO"
Surah Al-Aaraa'f (Ayat No.03)


All times are GMT +5. The time now is 04:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.